Pediatri hemşirelerinin santral venöz kateter bakımı konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Bu araştırma, pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin santral venöz kateter bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (68) ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin (50) çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde görev yapan 118 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmanın verilerinin toplandığı tarihlerde (Mayıs-Haziran 2019) çalışmanın örneklem ve uygulanma ölçütlerine uygun olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire ile çalışılmıştır. Evrenin %75.0’ına ulaşılmıştır (n=88). Verilerin toplanmasında hemşirelerin demografik özellikleri ve iş yaşamıyla ilgili özelliklerini belirlemeye yönelik kişisel bilgiler formu ve hemşirelerin santral venöz kateter bakımına ilişkin bilgi düzeyi formu kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamalarının hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları kurum, çalıştıkları bölüm, çalıştıkları yıl ve santral venöz kateter bakımı vermiş olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Hemşirelerin santral venöz kateter hakkında bilgi alma ve eğitim durumlarına göre santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalaması 8.35±2.36 (0-12) olarak bulunmuştur.

This study was carried out to determine knowledge levels of the nurses, who were working in pediatric clinics, regarding central venous catheter care. The universe of the study consisted of 118 nurses working in Zonguldak Bülent Ecevit University Health Application and Research Center (68) and Gynecology and Pediatric Hospital (50) in May-June 2019. No sample was selected; and 88 nurses, who were eligible for the sample and study criteria and approved to participate during the dates of data collection (May-June 2019) were included in the study. 75.0 % of the universe was reached (n=88). Personal information form for the identification of demographic characteristics and working lives of the nurses and the form for the knowledge levels of the nurses regarding central venous catheter care were used to collect data. At the end of statistical assessment, no significant differences were found between mean scores of central venous catheter care of the nurses based on age, sex, marital status, working institution, working department, working year and their states of providing central venous catheter care (p>0.05). A significant difference was detected between nurses’ states of having knowledge and education regarding central venous catheter and their mean scores of central venous catheter care (p<0.05). As a result, the mean score of nurses' central venous catheter care was 8.35 ± 2.36 (0-12).

Eser Adı
[dc.title]
Pediatri hemşirelerinin santral venöz kateter bakımı konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Kuzlu Ayyıldız, Tülay
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu araştırma, pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin santral venöz kateter bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (68) ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin (50) çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde görev yapan 118 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmanın verilerinin toplandığı tarihlerde (Mayıs-Haziran 2019) çalışmanın örneklem ve uygulanma ölçütlerine uygun olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire ile çalışılmıştır. Evrenin %75.0’ına ulaşılmıştır (n=88). Verilerin toplanmasında hemşirelerin demografik özellikleri ve iş yaşamıyla ilgili özelliklerini belirlemeye yönelik kişisel bilgiler formu ve hemşirelerin santral venöz kateter bakımına ilişkin bilgi düzeyi formu kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamalarının hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları kurum, çalıştıkları bölüm, çalıştıkları yıl ve santral venöz kateter bakımı vermiş olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Hemşirelerin santral venöz kateter hakkında bilgi alma ve eğitim durumlarına göre santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalaması 8.35±2.36 (0-12) olarak bulunmuştur.
Özet
[dc.description.abstract]
This study was carried out to determine knowledge levels of the nurses, who were working in pediatric clinics, regarding central venous catheter care. The universe of the study consisted of 118 nurses working in Zonguldak Bülent Ecevit University Health Application and Research Center (68) and Gynecology and Pediatric Hospital (50) in May-June 2019. No sample was selected; and 88 nurses, who were eligible for the sample and study criteria and approved to participate during the dates of data collection (May-June 2019) were included in the study. 75.0 % of the universe was reached (n=88). Personal information form for the identification of demographic characteristics and working lives of the nurses and the form for the knowledge levels of the nurses regarding central venous catheter care were used to collect data. At the end of statistical assessment, no significant differences were found between mean scores of central venous catheter care of the nurses based on age, sex, marital status, working institution, working department, working year and their states of providing central venous catheter care (p>0.05). A significant difference was detected between nurses’ states of having knowledge and education regarding central venous catheter and their mean scores of central venous catheter care (p<0.05). As a result, the mean score of nurses' central venous catheter care was 8.35 ± 2.36 (0-12).
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-10-01
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-10-01
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Santral venöz kateter
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik bakımı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bilgi düzeyi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çocuk hemşiresi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Central venous catheter
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nursing care
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Knowledge level
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pediatric nurse
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9402
Yazar
[dc.contributor.author]
Türkkan, Hicran
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
22
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
08 Şubat 2024 10:14
Google Kontrol
Tıklayınız
venous kateter central venöz catheter santral nurses hemşirelerin working bakımı çalıştıkları knowledge regarding Zonguldak universe significant örneklem ilgili çalışmanın durumlarına arasında farklılık anlamlı hemşire (n=88) sample Bülent Ecevit (0-12) states between olarak levels scores having
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms