Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Bu araştırma; farklı sosyo-ekeonomik yapıdaki iki ilçedeki sağlık ile ilgili lisede okuyan öğrencilerininternet bağımlılığı ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlerdirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma İstanbul İli Milli Egitim Müdürlüğüne bağlı iki lisede Aralık 2016-Aralık 2017 arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 25 lise’nin 20697 öğrenci oluşturmuştur. Bu liselerden sosyoekonomik yüksek olanlar bir torbaya, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar bir torbaya koyulmuş, her bir torbada birer tane lise ismi çekilerekten öğrenciler örnekleme alınmıştır. Seçilen iki lisede eğitime devam eden toplam 1877 öğrenim gören öğrenci örneklem kapsamına alınmıştır. Bu öğrencilerden araştırmaya gönüllü katılmaya kabul eden 1459 öğrenci, veri toplama formu uygulanmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu ve Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ) Formu kullanılmıştır. Araştırma’ya katılan öğrencilerin 16 olup bu değer katılanların %32.5’i oluşturmaktadır. Katılımcıların %74.3’nün kız olduğu, %93.9’nun akıllı telefona sahip olduğu, en çok internete bağlandıkları yerin %90.1’i evinde bağlandığını, %69.8’inin her gün interneti kullandığı, %53.4’ünün interneti sohbet etmek amacıyla kullandığıbelirlenmiştir. Ayrıca Young İnternet Bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalamasının 27.92±10.30 olduğu ve internete bağımlı oldukları, problemli internet kullanımı ölçeği toplam puanı ortalamasının 122.82±26.60 olduğu ve öğrencilerin problemli bir şekilde internet kullandıkları saptanmıştır. İnternete ulaşma ve kullanma imkânlarının kontrol altına alınması; belirli sınırlamaların getirilmesi; internet bağımlılığının zararları konusunda özellikle öğretmen, veli ve öğrencilerin bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği önerilmektedir.

This research; in two districts of different socio-economic structureis to evaluate the relationship between internet addiction and problematic internet usage of high school students. The research was conducted between December 2016 and December 2017 in two high schools affiliated to the Directorate of National Education of Istanbul. The population of the study consisted of 20697 students from 25 high schools. The students with high socioeconomic status were put into a bag and the ones with low socioeconomic level were put into a bag and one high school name was drawn in each bag and the students were sampled. A total of 1877 students studying in two selected high schools were included in the sample. 1459 students who accepted to participate in the study voluntarily participated in the data collection form. Data Personal Information Form, Young Internet Addiction Test Short Form and Problematic Internet Usage Scale (PSQI) Form were used. The average age of the students participating in the research is 16 and this value constitutes %32.5 of the participants. It was determined that %74.3 of the participants were girls, %93.9 had smart phones, %90.1 of the places where they connected to the internet were connected at home, %69.8 used the internet every day, %53.4 used the internet for chatting. In addition, it was found that the average score of Young Internet Addiction scale was 27.92 ± 10.30 and they were dependent on the internet, the average score of the problematic internet use scale was 122.82 ± 26.60 and the students were using the internet problematically. Control of access and use of internet; introducing certain limitations; It is suggested that education studies should be carried out especially in order to raise awareness of teachers, parents and students about the damages of internet addiction.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2019
Eser Adı
[dc.title]
Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Seval, Müge
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireligi Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu araştırma; farklı sosyo-ekeonomik yapıdaki iki ilçedeki sağlık ile ilgili lisede okuyan öğrencilerininternet bağımlılığı ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlerdirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma İstanbul İli Milli Egitim Müdürlüğüne bağlı iki lisede Aralık 2016-Aralık 2017 arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 25 lise’nin 20697 öğrenci oluşturmuştur. Bu liselerden sosyoekonomik yüksek olanlar bir torbaya, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar bir torbaya koyulmuş, her bir torbada birer tane lise ismi çekilerekten öğrenciler örnekleme alınmıştır. Seçilen iki lisede eğitime devam eden toplam 1877 öğrenim gören öğrenci örneklem kapsamına alınmıştır. Bu öğrencilerden araştırmaya gönüllü katılmaya kabul eden 1459 öğrenci, veri toplama formu uygulanmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu ve Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ) Formu kullanılmıştır. Araştırma’ya katılan öğrencilerin 16 olup bu değer katılanların %32.5’i oluşturmaktadır. Katılımcıların %74.3’nün kız olduğu, %93.9’nun akıllı telefona sahip olduğu, en çok internete bağlandıkları yerin %90.1’i evinde bağlandığını, %69.8’inin her gün interneti kullandığı, %53.4’ünün interneti sohbet etmek amacıyla kullandığıbelirlenmiştir. Ayrıca Young İnternet Bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalamasının 27.92±10.30 olduğu ve internete bağımlı oldukları, problemli internet kullanımı ölçeği toplam puanı ortalamasının 122.82±26.60 olduğu ve öğrencilerin problemli bir şekilde internet kullandıkları saptanmıştır. İnternete ulaşma ve kullanma imkânlarının kontrol altına alınması; belirli sınırlamaların getirilmesi; internet bağımlılığının zararları konusunda özellikle öğretmen, veli ve öğrencilerin bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği önerilmektedir.
Özet
[dc.description.abstract]
This research; in two districts of different socio-economic structureis to evaluate the relationship between internet addiction and problematic internet usage of high school students. The research was conducted between December 2016 and December 2017 in two high schools affiliated to the Directorate of National Education of Istanbul. The population of the study consisted of 20697 students from 25 high schools. The students with high socioeconomic status were put into a bag and the ones with low socioeconomic level were put into a bag and one high school name was drawn in each bag and the students were sampled. A total of 1877 students studying in two selected high schools were included in the sample. 1459 students who accepted to participate in the study voluntarily participated in the data collection form. Data Personal Information Form, Young Internet Addiction Test Short Form and Problematic Internet Usage Scale (PSQI) Form were used. The average age of the students participating in the research is 16 and this value constitutes %32.5 of the participants. It was determined that %74.3 of the participants were girls, %93.9 had smart phones, %90.1 of the places where they connected to the internet were connected at home, %69.8 used the internet every day, %53.4 used the internet for chatting. In addition, it was found that the average score of Young Internet Addiction scale was 27.92 ± 10.30 and they were dependent on the internet, the average score of the problematic internet use scale was 122.82 ± 26.60 and the students were using the internet problematically. Control of access and use of internet; introducing certain limitations; It is suggested that education studies should be carried out especially in order to raise awareness of teachers, parents and students about the damages of internet addiction.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-08-20
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-08-20
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Lise öğrencileri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İnternet bağımlılığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Problemli internet kullanımı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
High school students
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Internet addiction
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Problematic internet usage
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9388
Yazar
[dc.contributor.author]
Baylyyeva, Chemengul
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
25
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Şubat 2024 07:07
Google Kontrol
Tıklayınız
internet students olduğu average İnternet schools öğrenci öğrencilerin toplam research Internet problemli lisede ölçeği ortalamasının connected participants Bağımlılığı interneti Addiction internete alınmıştır torbaya between addiction kullanımı problematic school December olanlar socioeconomic included sample conducted status
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms