Meme biyopsisi sırasında sanal gerçeklik uygulamasının ağrı ve anksiyete üzerine etkisi

Meme kanseri tanılamasında ince iğne aspirasyon biyopsisi hücresel boyutta tanılamada basit, hızlı, ekonomik, güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde katater çapının küçük olmasına rağmen invaziv bir işlem olması sebebiyle, ağrı ve anksiyete önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle gelişen sanal gerçeklik uygulaması kişilerin bilişsel ve dikkat süreçlerini kullanarak ağrı ve anksiyete algısını azaltan bir uygulamadır. Özel kamera sistemleri ile elde edilen ve dürbün gözlük sayesinde çok boyutluluk kazanan görüntülerle arka fonda müziğin yer aldığı uygulama, kişileri tıbbi işlemi düşünmekten uzaklaştırır. Sanal gerçeklik gibi nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı ve anksiyete yönetimi hemşirelik uygulamalarının temel amaçları arasındadır. Bu araştırma bir üniversite hastanesinin genel cerrahi anabilim dalında meme biyopsi örneği alınan hastalarda, işlem sırasında sanal gerçeklik uygulamasının ağrı ve anksiyete seviyeleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla deneysel araştırma olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini 15.02.2016-15.05.2016 tarihleri arasında ilgili kurumun meme ve endokrin polikliniğine başvuran hastalar, örneklemini ise araştırmaya kabul edilme koşullarını taşıyan ve ince-iğne aspirasyon yöntemiyle meme biyopsisi örneği alınan 60 gönüllü kadın hasta oluşturdu. Çalışmada veriler, literatür incelemesi ve uzman görüşü dikkate alınarak hazırlanan Veri Toplama Formu, Görsel Ağrı Skalası, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ile toplandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17,0 istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edildi. Elde edilen bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı. Araştırma sonucunda; Yaşları 18-69 arasında değişen hastaların yaş ortalamaları 44.0±12.3 yıl olduğu, deney ve kontrol grupları arasında, tanıtıcı özellikler bakımından farklılık olmadığı ve grupların homojen dağıldığı (p>0.05), deney grubundaki hastaların ağrı ve işlem sonrası durumluluk kaygı puan ortalamalarının, kontrol grubundaki hastaların puan ortalamalarına göre statistiksel olarak anlamlı düşük olduğu bulunmuştur (p<0.001). Meme biyopsisi sırasında sanal gerçeklik uygulaması ağrı ve anksiyete üzerine etkindir.

Fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of breast cancer is used as a method simple, fast, economical, reliable at the cellular level diagnostics. Although the small diameter of the catheter in this method because of it is an invasive procedure, pain and anxiety is described as an important factor.Virtual reality applications developing with the advancement of technology is an application reduced the perception of pain and anxiety using people's attention and cognitive processes. Applications involving the music in the background, the imagery winning multidimensional through binoculars glasses and obtained by special camera systems are moving, individuals away from thinking of medical procedures. Pain and anxiety management with non-pharmacological methods such as virtual reality is among the main objectives of nursing practice. This study was carried out as experimental research with patients who received breast biopsy samples in the department of general surgery a university hospital to determine the effect on pain and anxiety levels of virtual reality applications during the process. The research population were created patients who admitted to breast and endocrine clinic of the concerned institution between 15.02.2016-15.05.2016, the sample patients who 60 women volunteers patients taken breast biopsy samples with method fine-needle aspiration biopsy and have suitable conditions to be in this research. Findings in this study have been gathered with State and Trait Anxiety Inventory, Visual Analogue Scale, Data Collection Form prepared taking into account the review of the literature and expert opinion. Data obtained at the research has been analyzed by using SPSS 17.0 Statically Packed Program. Findings have been evaluated 0,05 meaning level. At the end of the research, The mean age of the patients aged between 18-69 years of age is 44.0 ± 12.3 years mean age, between cases and control groups differences in features not descriptor and spread as groups homogeneously (p> 0.05), patients of cases average score of pain and the state anxiety after the procedure, according to the average score of patients in the control It was found to be significantly lower (p <0.001). Virtual reality application during breast biopsy is effective on pain and anxiety.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2016
Eser Adı
[dc.title]
Meme biyopsisi sırasında sanal gerçeklik uygulamasının ağrı ve anksiyete üzerine etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Taşdemir, Nurten
Yayıncı
[dc.publisher]
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Meme kanseri tanılamasında ince iğne aspirasyon biyopsisi hücresel boyutta tanılamada basit, hızlı, ekonomik, güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde katater çapının küçük olmasına rağmen invaziv bir işlem olması sebebiyle, ağrı ve anksiyete önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle gelişen sanal gerçeklik uygulaması kişilerin bilişsel ve dikkat süreçlerini kullanarak ağrı ve anksiyete algısını azaltan bir uygulamadır. Özel kamera sistemleri ile elde edilen ve dürbün gözlük sayesinde çok boyutluluk kazanan görüntülerle arka fonda müziğin yer aldığı uygulama, kişileri tıbbi işlemi düşünmekten uzaklaştırır. Sanal gerçeklik gibi nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı ve anksiyete yönetimi hemşirelik uygulamalarının temel amaçları arasındadır. Bu araştırma bir üniversite hastanesinin genel cerrahi anabilim dalında meme biyopsi örneği alınan hastalarda, işlem sırasında sanal gerçeklik uygulamasının ağrı ve anksiyete seviyeleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla deneysel araştırma olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini 15.02.2016-15.05.2016 tarihleri arasında ilgili kurumun meme ve endokrin polikliniğine başvuran hastalar, örneklemini ise araştırmaya kabul edilme koşullarını taşıyan ve ince-iğne aspirasyon yöntemiyle meme biyopsisi örneği alınan 60 gönüllü kadın hasta oluşturdu. Çalışmada veriler, literatür incelemesi ve uzman görüşü dikkate alınarak hazırlanan Veri Toplama Formu, Görsel Ağrı Skalası, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ile toplandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17,0 istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edildi. Elde edilen bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı. Araştırma sonucunda; Yaşları 18-69 arasında değişen hastaların yaş ortalamaları 44.0±12.3 yıl olduğu, deney ve kontrol grupları arasında, tanıtıcı özellikler bakımından farklılık olmadığı ve grupların homojen dağıldığı (p>0.05), deney grubundaki hastaların ağrı ve işlem sonrası durumluluk kaygı puan ortalamalarının, kontrol grubundaki hastaların puan ortalamalarına göre statistiksel olarak anlamlı düşük olduğu bulunmuştur (p<0.001). Meme biyopsisi sırasında sanal gerçeklik uygulaması ağrı ve anksiyete üzerine etkindir.
Özet
[dc.description.abstract]
Fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of breast cancer is used as a method simple, fast, economical, reliable at the cellular level diagnostics. Although the small diameter of the catheter in this method because of it is an invasive procedure, pain and anxiety is described as an important factor.Virtual reality applications developing with the advancement of technology is an application reduced the perception of pain and anxiety using people's attention and cognitive processes. Applications involving the music in the background, the imagery winning multidimensional through binoculars glasses and obtained by special camera systems are moving, individuals away from thinking of medical procedures. Pain and anxiety management with non-pharmacological methods such as virtual reality is among the main objectives of nursing practice. This study was carried out as experimental research with patients who received breast biopsy samples in the department of general surgery a university hospital to determine the effect on pain and anxiety levels of virtual reality applications during the process. The research population were created patients who admitted to breast and endocrine clinic of the concerned institution between 15.02.2016-15.05.2016, the sample patients who 60 women volunteers patients taken breast biopsy samples with method fine-needle aspiration biopsy and have suitable conditions to be in this research. Findings in this study have been gathered with State and Trait Anxiety Inventory, Visual Analogue Scale, Data Collection Form prepared taking into account the review of the literature and expert opinion. Data obtained at the research has been analyzed by using SPSS 17.0 Statically Packed Program. Findings have been evaluated 0,05 meaning level. At the end of the research, The mean age of the patients aged between 18-69 years of age is 44.0 ± 12.3 years mean age, between cases and control groups differences in features not descriptor and spread as groups homogeneously (p> 0.05), patients of cases average score of pain and the state anxiety after the procedure, according to the average score of patients in the control It was found to be significantly lower (p <0.001). Virtual reality application during breast biopsy is effective on pain and anxiety.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-07-03
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-07-03
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2016
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Meme biyopsi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sanal gerçeklik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anksiyete
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Breast biopsy
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Virtual reality
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anxiety
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9363
Yazar
[dc.contributor.author]
Karaman, Dilek
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
37
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Şubat 2024 00:04
Google Kontrol
Tıklayınız
patients ağrı anxiety anksiyete research biopsy breast olarak gerçeklik reality arasında hastaların edilen between method işlem biyopsisi samples aspiration 2016-15 applications üzerine sırasında alınan örneği during grubundaki kontrol Virtual olduğu application obtained virtual veriler procedure
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms