Ameliyat öncesi ağrı eğitiminin ameliyat sonrası ağrıya etkisinin incelenmesi

Bu araştırma, jinekolojik ameliyat geçirmesi planlanan hastalara ameliyat öncesi verilen ağrı eğitiminin ameliyat sonrası ağrıya etkisinin incelenmesi amacıyla olgu kontrol çalışması olarak yürütüldü. Araştırma bir sağlık araştırma merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğun Kliniğinde arasında yürütüldü. Örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden, jinekolojik ameliyat planlanan 35’i olgu 35’i kontrol grubu olmak üzere 70 kadın oluşturdu. Olgu ve kontrol grubundaki hastalara Hasta Tanıtım Formu, Ağrı İzlem Formu ve Kısa Ağrı Envanteri veri toplamak amacıyla uygulandı. Olgu grubunda yer alan hastalara ameliyat öncesi dönemde sözlü ağrı eğitimi verildi. Ameliyat sonrası dönemde ilk 24 saatte olgu ve kontrol grubunun ağrı düzeyi değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde kategorik değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde, sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma ile verilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede olgu ve kontrol grubunda yer alan hastaların tanıtıcı özellikleri ve sağlık özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), grupların homojen olduğu saptandı. Jinekolojik ameliyat uygulanan hastalardan ameliyat öncesi ağrı eğitimi verilen olgu grubunun ameliyat sonrası ağrı şiddetinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.005). Ameliyat sonrası 24 saatlik sürede olgu grubu hastalarında en hafif, en kötü, ortalama ve görüşme anı ağrı puanı ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve bu grupta yer alan hastaların ameliyat sonrası ağrının günlük yaşam aktivitelerini daha az engellediği belirlendi. Bu çalışma sonucunda ameliyat öncesi dönemde verilen ağrı eğitimin ameliyat sonrası dönemde ağrı düzeyini azaltmada etkili olduğu saptandı.

This study was carried out as a case control study to investigate the effect of preoperative pain training on postoperative pain in patients scheduled for gynecological surgery. The research was conducted between a gynecology and obstetrics clinic of a health research center. The sample consisted of 70 women, 35 of whom were control group and 35 of whom were scheduled for gynecological surgery. Patient Information Form, Pain Follow-up Form and Brief Pain Inventory were administered to the patients in the case and control groups to collect data. Verbal pain education was given to the patients in the case group in the preoperative period. The pain level of the patient and control group was evaluated in the first 24 hours postoperatively. In the evaluation of the data descriptive statistics of categorical variables were given with frequency and percentage, continuous variables with mean and standard deviation. There was no statistically significant difference (p> 0.05) in terms of descriptive characteristics and health characteristics of the patients in the case and control groups, and the groups were homogeneous. Postoperative pain severity was statistically significant in the patient group who received preoperative pain training (p <0.005). In the postoperative 24-hour period, it was determined that the mean scores of the mildest, worst, mean, and interview-time pain were statistically significant in the patient group and postoperative pain of the patients in this group less prevented the activities of daily living. As aresult of this study, preoperative pain education was found to be effective in reducing the pain level in the postoperative period.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2020
Eser Adı
[dc.title]
Ameliyat öncesi ağrı eğitiminin ameliyat sonrası ağrıya etkisinin incelenmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Taşdemir, Nurten
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu araştırma, jinekolojik ameliyat geçirmesi planlanan hastalara ameliyat öncesi verilen ağrı eğitiminin ameliyat sonrası ağrıya etkisinin incelenmesi amacıyla olgu kontrol çalışması olarak yürütüldü. Araştırma bir sağlık araştırma merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğun Kliniğinde arasında yürütüldü. Örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden, jinekolojik ameliyat planlanan 35’i olgu 35’i kontrol grubu olmak üzere 70 kadın oluşturdu. Olgu ve kontrol grubundaki hastalara Hasta Tanıtım Formu, Ağrı İzlem Formu ve Kısa Ağrı Envanteri veri toplamak amacıyla uygulandı. Olgu grubunda yer alan hastalara ameliyat öncesi dönemde sözlü ağrı eğitimi verildi. Ameliyat sonrası dönemde ilk 24 saatte olgu ve kontrol grubunun ağrı düzeyi değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde kategorik değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde, sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma ile verilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede olgu ve kontrol grubunda yer alan hastaların tanıtıcı özellikleri ve sağlık özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), grupların homojen olduğu saptandı. Jinekolojik ameliyat uygulanan hastalardan ameliyat öncesi ağrı eğitimi verilen olgu grubunun ameliyat sonrası ağrı şiddetinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.005). Ameliyat sonrası 24 saatlik sürede olgu grubu hastalarında en hafif, en kötü, ortalama ve görüşme anı ağrı puanı ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve bu grupta yer alan hastaların ameliyat sonrası ağrının günlük yaşam aktivitelerini daha az engellediği belirlendi. Bu çalışma sonucunda ameliyat öncesi dönemde verilen ağrı eğitimin ameliyat sonrası dönemde ağrı düzeyini azaltmada etkili olduğu saptandı.
Özet
[dc.description.abstract]
This study was carried out as a case control study to investigate the effect of preoperative pain training on postoperative pain in patients scheduled for gynecological surgery. The research was conducted between a gynecology and obstetrics clinic of a health research center. The sample consisted of 70 women, 35 of whom were control group and 35 of whom were scheduled for gynecological surgery. Patient Information Form, Pain Follow-up Form and Brief Pain Inventory were administered to the patients in the case and control groups to collect data. Verbal pain education was given to the patients in the case group in the preoperative period. The pain level of the patient and control group was evaluated in the first 24 hours postoperatively. In the evaluation of the data descriptive statistics of categorical variables were given with frequency and percentage, continuous variables with mean and standard deviation. There was no statistically significant difference (p> 0.05) in terms of descriptive characteristics and health characteristics of the patients in the case and control groups, and the groups were homogeneous. Postoperative pain severity was statistically significant in the patient group who received preoperative pain training (p <0.005). In the postoperative 24-hour period, it was determined that the mean scores of the mildest, worst, mean, and interview-time pain were statistically significant in the patient group and postoperative pain of the patients in this group less prevented the activities of daily living. As aresult of this study, preoperative pain education was found to be effective in reducing the pain level in the postoperative period.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-06-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-06-23
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2020
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Jinekolojik ameliyat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı eğitimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain management
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gynecological surgery
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain education
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9346
Yazar
[dc.contributor.author]
Kalkan Akyüz, Vildan
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
8
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
30 Ocak 2024 14:58
Google Kontrol
Tıklayınız
ameliyat ağrı sonrası control kontrol patients olduğu istatistiksel dönemde preoperative olarak postoperative öncesi saptandı statistically significant patient hastalara period anlamlı groups verilen scheduled variables descriptive gynecological training surgery ortalama research hastaların araştırma özellikleri education health
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms