Overektomize dişi sıçanlarda beyin oksidatif stres, bdnf ve inflamatuar cevap düzeyleri ile nörodavranışsal değişiklikler üzerine anjiyotensin II İnhibisyonunun etkisi

Menopoz overlerden hormon sekresyonunun azalması veya durması ile karakterize doğal fizyolojik bir süreçtir. Depresyon ve anksiyete menopozda en sık karşılaşılan semptomlardandır. Yapılan çalışmalar depresyon patogenezinde renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin, oksidatif stres hasarının, nörotrofik faktörlerin ve inflamatuar sitokinlerin kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Biz bu çalışmada anjiyotensin II tip I reseptör blokerinin menopoz kaynaklı depresyon ve anksiyete benzeri nörodavranışlar üzerine etkisini araştırmayı ve olası etki mekanizmalarını beyin dokusunda nod-benzeri reseptör protein 3, interlökin-1beta, beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve beyin oksidatif stres düzeylerinin belirlenmesi ile açıklamayı amaçladık. Çalışmamızda 32 adet Wistar albino türü dişi sıçan kullanıldı ve rastgele olarak 4 grup oluşturuldu. Deneysel menopoz modeli olan overektomi grup 3 ve grup 4’deki deneklere uygulandı. Grup 4 hayvanları ondört gün süreyle 40mg/kg/gün dozda valsartan ile tedavi edildi. Deney protokolünün sonunda depresyon ve anksiyete benzeri davranışları değerlendirmek için zorlu yüzme testi ve açık alan testi yapıldı. Sıçanlardan alınan hipokampüs ve prefrontal korteks dokularında oksidatif stres, NLRP3, IL-1β, BDNF ve CREB analizleri yapıldı. Davranış testleri sonucunda depresyon ve anksiyete benzeri davranışlar overektomize sıçanlarda artış gösterirken valsartan tedavisi bu davranışları azalttığı görüldü. Overektomize sıçanların hipokampüsünde oksidatif stres, NLRP3 ve IL-1β konsantrasyonu artarken BDNF konsantrasyonu azaldı. Valsartan tedavisi oksidatif stres parametrelerini ve BDNF seviyeleri üzerine iyileştirici bir etki gösterirken, overektomi ile artan NLRP3 ve IL- 1β seviyelerini etkilemediği saptandı. Sonuç olarak anjiyotensin II tip I reseptör blokeri depresyon ve anksiyete benzeri davranış üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. anjiyotensin II tip I reseptör blokerinin bu terapötik etki mekanizmasında hipokampüsde oksidatif stres düzeylerinde azalma ve BDNF yapımındaki artışın rol oynadığı görülmektedir.

Menopause is a natural physiological process characterized by decreased or stopped which hormone secreted from ovaries. Depression and anxiety are the most common symptoms in menopause. Studies have shown that renin-angiotensin-aldesterone system, oxidative stress damage, neurotrophic factors and inflammatory cytokines play a critical role in the pathogenesis of depression. In this study, we aimed to explain the effect of angiotensin II type I receptor blocker on menopaus-induced depression and anxiety-like neurobehavior and to possible mechanisms of action by determining the levels of nod-like receptor protein 3, interleukin-1beta, brain-derived neurotrophic factor and brain oxidative stress in brain tissue. In this study, 32 female Wistar albino rats were used and 4 groups were randomly formed. The experimental menopause model, overectomy, was applied to the subjects in group 3 and 4. Group 4 animals were treated with valsartan at a dose of 40 mg / kg / day for fourteen days. At the end of the experimental protocol, a forced swimming test and open field test were performed to assess depression and anxiety-like behaviors. Oxidative stress, NLRP3, IL-1β, BDNF and CREB were analyzed in hippocampus and prefrontal cortex tissues from rats. Behavioral tests showed that depression and anxiety-like behaviors increased in ovariectomized rats, whereas valsartan treatment decreased these behaviors. In the hippocampus of ovariectomized rats, oxidative stress, NLRP3 and IL-1β concentration increased while BDNF concentration decreased. While valsartan treatment had an improving effect on oxidative stress parameters and BDNF levels, it did not affect increased NLRP3 and IL-1β levels with OVX. As a result angiotensin II type I receptor blocker has a curative effect on depression and anxiety-like behaviors. This therapeutic action of mechanism of angiotensin II type I receptor blocker appears to play a role in reduction of oxidative stress level and increase in BDNF production in the hippocampus.

Eser Adı
[dc.title]
Overektomize dişi sıçanlarda beyin oksidatif stres, bdnf ve inflamatuar cevap düzeyleri ile nörodavranışsal değişiklikler üzerine anjiyotensin II İnhibisyonunun etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Sayan Özaçmak, Hale
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Menopoz overlerden hormon sekresyonunun azalması veya durması ile karakterize doğal fizyolojik bir süreçtir. Depresyon ve anksiyete menopozda en sık karşılaşılan semptomlardandır. Yapılan çalışmalar depresyon patogenezinde renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin, oksidatif stres hasarının, nörotrofik faktörlerin ve inflamatuar sitokinlerin kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Biz bu çalışmada anjiyotensin II tip I reseptör blokerinin menopoz kaynaklı depresyon ve anksiyete benzeri nörodavranışlar üzerine etkisini araştırmayı ve olası etki mekanizmalarını beyin dokusunda nod-benzeri reseptör protein 3, interlökin-1beta, beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve beyin oksidatif stres düzeylerinin belirlenmesi ile açıklamayı amaçladık. Çalışmamızda 32 adet Wistar albino türü dişi sıçan kullanıldı ve rastgele olarak 4 grup oluşturuldu. Deneysel menopoz modeli olan overektomi grup 3 ve grup 4’deki deneklere uygulandı. Grup 4 hayvanları ondört gün süreyle 40mg/kg/gün dozda valsartan ile tedavi edildi. Deney protokolünün sonunda depresyon ve anksiyete benzeri davranışları değerlendirmek için zorlu yüzme testi ve açık alan testi yapıldı. Sıçanlardan alınan hipokampüs ve prefrontal korteks dokularında oksidatif stres, NLRP3, IL-1β, BDNF ve CREB analizleri yapıldı. Davranış testleri sonucunda depresyon ve anksiyete benzeri davranışlar overektomize sıçanlarda artış gösterirken valsartan tedavisi bu davranışları azalttığı görüldü. Overektomize sıçanların hipokampüsünde oksidatif stres, NLRP3 ve IL-1β konsantrasyonu artarken BDNF konsantrasyonu azaldı. Valsartan tedavisi oksidatif stres parametrelerini ve BDNF seviyeleri üzerine iyileştirici bir etki gösterirken, overektomi ile artan NLRP3 ve IL- 1β seviyelerini etkilemediği saptandı. Sonuç olarak anjiyotensin II tip I reseptör blokeri depresyon ve anksiyete benzeri davranış üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. anjiyotensin II tip I reseptör blokerinin bu terapötik etki mekanizmasında hipokampüsde oksidatif stres düzeylerinde azalma ve BDNF yapımındaki artışın rol oynadığı görülmektedir.
Özet
[dc.description.abstract]
Menopause is a natural physiological process characterized by decreased or stopped which hormone secreted from ovaries. Depression and anxiety are the most common symptoms in menopause. Studies have shown that renin-angiotensin-aldesterone system, oxidative stress damage, neurotrophic factors and inflammatory cytokines play a critical role in the pathogenesis of depression. In this study, we aimed to explain the effect of angiotensin II type I receptor blocker on menopaus-induced depression and anxiety-like neurobehavior and to possible mechanisms of action by determining the levels of nod-like receptor protein 3, interleukin-1beta, brain-derived neurotrophic factor and brain oxidative stress in brain tissue. In this study, 32 female Wistar albino rats were used and 4 groups were randomly formed. The experimental menopause model, overectomy, was applied to the subjects in group 3 and 4. Group 4 animals were treated with valsartan at a dose of 40 mg / kg / day for fourteen days. At the end of the experimental protocol, a forced swimming test and open field test were performed to assess depression and anxiety-like behaviors. Oxidative stress, NLRP3, IL-1β, BDNF and CREB were analyzed in hippocampus and prefrontal cortex tissues from rats. Behavioral tests showed that depression and anxiety-like behaviors increased in ovariectomized rats, whereas valsartan treatment decreased these behaviors. In the hippocampus of ovariectomized rats, oxidative stress, NLRP3 and IL-1β concentration increased while BDNF concentration decreased. While valsartan treatment had an improving effect on oxidative stress parameters and BDNF levels, it did not affect increased NLRP3 and IL-1β levels with OVX. As a result angiotensin II type I receptor blocker has a curative effect on depression and anxiety-like behaviors. This therapeutic action of mechanism of angiotensin II type I receptor blocker appears to play a role in reduction of oxidative stress level and increase in BDNF production in the hippocampus.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-06-22
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-06-22
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2020
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Overektomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Depresyon ve anksiyete benzeri davranış
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Reninanjiyotensin sistem
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oksidatif stres
Konu Başlıkları
[dc.subject]
BDNF
Konu Başlıkları
[dc.subject]
NLRP3
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ovariectomy
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Depression and anxiety-like behavior
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Renin-angiotensin system
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oxidative stress
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9344
Yazar
[dc.contributor.author]
Erdem, Salih
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
14
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
12 Şubat 2024 14:09
Google Kontrol
Tıklayınız
stress oksidatif anksiyete IL-1β valsartan depresyon oxidative depression receptor benzeri reseptör behaviors anxiety-like angiotensin anjiyotensin decreased hippocampus increased effect blocker levels albino Wistar yapıldı gösterirken iyileştirici olarak tedavisi experimental davranışları konsantrasyonu overektomi action treatment nörotrofik
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms