Pediatri hemşirelerinin profesyonel değerlerinin bakım davranışları üzerindeki etkisi

Araştırma, pediatri birimlerinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerlerinin bakım davranışlarına etkisini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Zonguldak İl Merkezinde bulunan hastanelerin çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde görev yapan 124 hemşire oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ve Bakım Davranışları Ölçeği-24 ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı testler kullanılmıştır. Araştırmada, hemşirelerin yaş ortalamalarının 33.03 ± 7.58, meslekte çalışma süresi ortalama 10.99 ± 7.76, bulunduğu birimde çalışma süresi ortalaması 5.46 ± 5.12 olarak hesaplanmıştır. Hemşirelerin%9.7 si erkek,%33.9 ‘u bekar, %8.1’i yüksek lisans mezunudur. 38.7’si acil servis,22.6’sı yenidoğan ünitesinde; % 50’sinin devlet hastanesinde görev yaptığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam puan ortalaması 118.26±21.10 Bakım Davranışları Ölçeği-24 toplam puan ortalamasının 5.25±0.66 olduğu ve HPDÖ ile BDÖ-24 puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzey, anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür Araştırma, çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleri ve bakım davranışları algısının yüksek olduğunu ve profesyonel değerlerin bakım davranışlarını olumlu etkilediğini göstermiştir.

The research was conducted in descriptive-cross-sectional type to assess the impact of professional values of nurses working in peadiatrics units on care behaviour. The sample of the study consisted of 124 nurses who worked in child health and diseases units of hospitals located in Zonguldak Province Center. The data were collected by The Personal Data Sheet,The Nurses'Professional Values Scale and The Care Behaviour Scale-24.Descriptive and relationship-seeking tests were used in the analysis of the data. The average age of the nurses in the study was 33.03±7.58,the average working time in the profession was 10.99±7.76,and the average working time in the unit was 5.46±5.12 of the nurses, 9.7% were male, 33.9% were single, and 8.1% had a master's degree. Of the nurses, 38.7% were employed in the emergency department, 22.6% in the neonatal unit and 50% in the state hospital. The nurses 'professional values scale showed a mean total score of 118.26±21.10 the care behaviors scale-24 mean total points of 5.25±0.66 and there was a positive,moderate,significant relationship between the nurses' professional values scale and the care behaviors scale-24 points. Research has shown that nurses working in child health and diseases units have a high perception of professional values and care behaviors, and that professional values positively influence care behaviors.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2020
Eser Adı
[dc.title]
Pediatri hemşirelerinin profesyonel değerlerinin bakım davranışları üzerindeki etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Ayyıldız Kuzlu, Tülay
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Araştırma, pediatri birimlerinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerlerinin bakım davranışlarına etkisini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Zonguldak İl Merkezinde bulunan hastanelerin çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde görev yapan 124 hemşire oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ve Bakım Davranışları Ölçeği-24 ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı testler kullanılmıştır. Araştırmada, hemşirelerin yaş ortalamalarının 33.03 ± 7.58, meslekte çalışma süresi ortalama 10.99 ± 7.76, bulunduğu birimde çalışma süresi ortalaması 5.46 ± 5.12 olarak hesaplanmıştır. Hemşirelerin%9.7 si erkek,%33.9 ‘u bekar, %8.1’i yüksek lisans mezunudur. 38.7’si acil servis,22.6’sı yenidoğan ünitesinde; % 50’sinin devlet hastanesinde görev yaptığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam puan ortalaması 118.26±21.10 Bakım Davranışları Ölçeği-24 toplam puan ortalamasının 5.25±0.66 olduğu ve HPDÖ ile BDÖ-24 puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzey, anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür Araştırma, çocuk sağlığı ve hastalıkları birimlerinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleri ve bakım davranışları algısının yüksek olduğunu ve profesyonel değerlerin bakım davranışlarını olumlu etkilediğini göstermiştir.
Özet
[dc.description.abstract]
The research was conducted in descriptive-cross-sectional type to assess the impact of professional values of nurses working in peadiatrics units on care behaviour. The sample of the study consisted of 124 nurses who worked in child health and diseases units of hospitals located in Zonguldak Province Center. The data were collected by The Personal Data Sheet,The Nurses'Professional Values Scale and The Care Behaviour Scale-24.Descriptive and relationship-seeking tests were used in the analysis of the data. The average age of the nurses in the study was 33.03±7.58,the average working time in the profession was 10.99±7.76,and the average working time in the unit was 5.46±5.12 of the nurses, 9.7% were male, 33.9% were single, and 8.1% had a master's degree. Of the nurses, 38.7% were employed in the emergency department, 22.6% in the neonatal unit and 50% in the state hospital. The nurses 'professional values scale showed a mean total score of 118.26±21.10 the care behaviors scale-24 mean total points of 5.25±0.66 and there was a positive,moderate,significant relationship between the nurses' professional values scale and the care behaviors scale-24 points. Research has shown that nurses working in child health and diseases units have a high perception of professional values and care behaviors, and that professional values positively influence care behaviors.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-06-19
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-06-19
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2020
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pediatri hemşireleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Bakım davranışları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Profesyonel değerler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pediatric nurses
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Care behaviors
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Professional values
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9341
Yazar
[dc.contributor.author]
Şanal, Selahattin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
21
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
06 Şubat 2024 21:14
Google Kontrol
Tıklayınız
nurses professional values behaviors working bakım average profesyonel birimlerinde hemşirelerin çalışma süresi ortalaması olduğu yüksek health toplam 26±21 diseases Araştırma points Davranışları scale-24 hastalıkları sağlığı çocuk Zonguldak Hemşirelerin görev Değerleri Ölçeği Bakım Profesyonel Ölçeği-24 ilişki
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms