İyonize radyasyona maruz kalmış sıçan ovaryumunda gelişmekte olan foliküllerde morfolojik değişiklikler üzerine L-karnitinin koruyucu etkisi

Amaç: Radyasyon hücrelerin çekirdek ve sitoplazmasında bir takım değişikliklere sebebiyet verebilir, memeli germ hücreleri de iyonize radyasyona (İR) karşı oldukça duyarlıdır. İyonize radyasyon ovaryum folliküllerindeki dejenerasyonu arttırır. Bu çalışmanın amacı tüm vücudu iyonize radyasyona maruz kalan sıçanların ovaryum folliküllerinde L-karnitinin (LK) antiapoptotik ve radyoprotektif etkilerini araştırmaktır. Materyal-Method: Çalışmamızda 30 adet Wistar albino dişi sıçan 5 ayrı gruba ayrıldı. Radyasyon hasarı için kontrol hariç tüm sıçanlara 8,3 Gy X ışını uygulandı. LK gruplarına ışınlamadan önce günlük 200mg/kg LK uygulandı. Işınlama sonrası 6.saatte (Rad-1) ve 4. günde (Rad-2) ovaryum dokuları toplandı. Ovaryum dokusundan her 5. kesit alınarak hematoksilen-eozin boyaması yapılarak oosit çekirdeğinin görüldüğü her oosit sayıldı. Folliküller primordiyal, primer, preantral ve antral olacak şekilde sınıflandırıldı. Serumdaki IL-1? (interlökin-1 alfa), IL-4 (interlökin-4) ve GM-CSF (granülosit monosit koloni sitümülan faktör) değerleri flow sitometri ile analiz edildi. Bulgular: İyonize radyasyon uygulamasının sonrasında 6.saat ve 4. gün ovaryum dokuları alınan gruplarda atretik folliküllerin oranında artış gözlendi. Granüloza hücreleri yuvarlak şekilli ve apoptotik hücre görünümünde izlendi. İyonize radyasyona maruz kalan sıçanların ovaryum dokuları incelendiğinde 4.gün İR grubunda atretik folliküllerin sayısı 6. saat İR grubuna göre belirgin bir şekilde artmıştı. LK uygulanan gruplarda İR'nun yarattığı hasarda belirgin bir düzelme gözlendi. İR gruplarında serumdaki IL-1?, IL-4 ve GM-CSF düzeyleri kontrol grubu ve tedavi grubuna göre artmış olarak izlendi.Sonuç: İyonize radyasyonun akut olarak primordiyal ve primer folliküllerdeki dejenerasyonu arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, L-karnitinin iyonize radyasyona bağlı gelişen folliküler atrezide koruyucu bir rolü olduğunu düşünmekteyiz.

Objective: This study deals with the morphological degenerations of normal and atretic follicles based on artificially induced radiation apoptosis. Ovarian follicular degeneration is accelerated by ionising radiation. The aim of the present study was to assess the radioprotective effects of L-carnitine on ovarian follicles. Material-Method: Thirty Wistar albino female rats were divided into five groups. Rats with or without pretreatment with 200 mg/kg L-carnitine, were irradiated with 8.3 Gy of X ray. The ovaries were collected at 6 h and 4 d after irradiation. Every fifth section throughout the entire ovary was stained with Hematoxylin and Eosin and follicles with a nucleus present in the oocyte were counted. The follicles were classified as primordial, primary, preantral and antral. The levels of IL-1?, IL-4 and GM-CSF in serum were determined by flow cytometric analysis. Results: The ratio (%) of normal to atretic follicles decreased with time after the irradiation in primordial follicles and in primary follicles as well. At 6 h after irradiation, the number of degenerated primordial follicles increased. Granulosa cells became round in shape and apoptotic cells started to appear. When the ovarian tissues of the rats exposed to ionizing radiation were examined, the number of atretic follicles in the 4th day ID group was significantly prominent at 6th hour according to the IR group. A significant improvement in IR damage was observed in LK treated groups. Serum levels of IL-1?, IL-4 and GM-CSF were increased in the IR groups compared to the control group and the treatment group. Conclusions: It is concluded that the ionizing radiation acutely induces the degeneration of primordial and primary follicles These results can provide morphological clues for the identification of the degenerating primordial and primary follicles in normal and irradiated rat ovaries.

Yazar Gülle, Kanat
Akpolat, Meryem
Öz, Zehra Safi
Bakkal, Bekir Hakan
Araslı, Mehmet
Köktürk, Fürüzan
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12628/354
Konu Başlıkları Genel ve Dahili Tıp
Koleksiyonlar Fakülteler
Tıp Fakültesi
Cerrahi Bilimler Bölümü
Makale Koleksiyonu (Cerrahi Bilimler Bölümü)
Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | SOBİAD
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Dergi Cilt Bilgisi 8
Dergi Sayısı 1
Sayfalar 33 - 37
Yayın Yılı 2017
Eser Adı
[dc.title]
İyonize radyasyona maruz kalmış sıçan ovaryumunda gelişmekte olan foliküllerde morfolojik değişiklikler üzerine L-karnitinin koruyucu etkisi
Yazar
[dc.contributor.author]
Gülle, Kanat
Yazar
[dc.contributor.author]
Akpolat, Meryem
Yazar
[dc.contributor.author]
Öz, Zehra Safi
Yazar
[dc.contributor.author]
Bakkal, Bekir Hakan
Yazar
[dc.contributor.author]
Araslı, Mehmet
Yazar
[dc.contributor.author]
Köktürk, Fürüzan
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2017
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: Radyasyon hücrelerin çekirdek ve sitoplazmasında bir takım değişikliklere sebebiyet verebilir, memeli germ hücreleri de iyonize radyasyona (İR) karşı oldukça duyarlıdır. İyonize radyasyon ovaryum folliküllerindeki dejenerasyonu arttırır. Bu çalışmanın amacı tüm vücudu iyonize radyasyona maruz kalan sıçanların ovaryum folliküllerinde L-karnitinin (LK) antiapoptotik ve radyoprotektif etkilerini araştırmaktır. Materyal-Method: Çalışmamızda 30 adet Wistar albino dişi sıçan 5 ayrı gruba ayrıldı. Radyasyon hasarı için kontrol hariç tüm sıçanlara 8,3 Gy X ışını uygulandı. LK gruplarına ışınlamadan önce günlük 200mg/kg LK uygulandı. Işınlama sonrası 6.saatte (Rad-1) ve 4. günde (Rad-2) ovaryum dokuları toplandı. Ovaryum dokusundan her 5. kesit alınarak hematoksilen-eozin boyaması yapılarak oosit çekirdeğinin görüldüğü her oosit sayıldı. Folliküller primordiyal, primer, preantral ve antral olacak şekilde sınıflandırıldı. Serumdaki IL-1? (interlökin-1 alfa), IL-4 (interlökin-4) ve GM-CSF (granülosit monosit koloni sitümülan faktör) değerleri flow sitometri ile analiz edildi. Bulgular: İyonize radyasyon uygulamasının sonrasında 6.saat ve 4. gün ovaryum dokuları alınan gruplarda atretik folliküllerin oranında artış gözlendi. Granüloza hücreleri yuvarlak şekilli ve apoptotik hücre görünümünde izlendi. İyonize radyasyona maruz kalan sıçanların ovaryum dokuları incelendiğinde 4.gün İR grubunda atretik folliküllerin sayısı 6. saat İR grubuna göre belirgin bir şekilde artmıştı. LK uygulanan gruplarda İR'nun yarattığı hasarda belirgin bir düzelme gözlendi. İR gruplarında serumdaki IL-1?, IL-4 ve GM-CSF düzeyleri kontrol grubu ve tedavi grubuna göre artmış olarak izlendi.Sonuç: İyonize radyasyonun akut olarak primordiyal ve primer folliküllerdeki dejenerasyonu arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, L-karnitinin iyonize radyasyona bağlı gelişen folliküler atrezide koruyucu bir rolü olduğunu düşünmekteyiz.
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: This study deals with the morphological degenerations of normal and atretic follicles based on artificially induced radiation apoptosis. Ovarian follicular degeneration is accelerated by ionising radiation. The aim of the present study was to assess the radioprotective effects of L-carnitine on ovarian follicles. Material-Method: Thirty Wistar albino female rats were divided into five groups. Rats with or without pretreatment with 200 mg/kg L-carnitine, were irradiated with 8.3 Gy of X ray. The ovaries were collected at 6 h and 4 d after irradiation. Every fifth section throughout the entire ovary was stained with Hematoxylin and Eosin and follicles with a nucleus present in the oocyte were counted. The follicles were classified as primordial, primary, preantral and antral. The levels of IL-1?, IL-4 and GM-CSF in serum were determined by flow cytometric analysis. Results: The ratio (%) of normal to atretic follicles decreased with time after the irradiation in primordial follicles and in primary follicles as well. At 6 h after irradiation, the number of degenerated primordial follicles increased. Granulosa cells became round in shape and apoptotic cells started to appear. When the ovarian tissues of the rats exposed to ionizing radiation were examined, the number of atretic follicles in the 4th day ID group was significantly prominent at 6th hour according to the IR group. A significant improvement in IR damage was observed in LK treated groups. Serum levels of IL-1?, IL-4 and GM-CSF were increased in the IR groups compared to the control group and the treatment group. Conclusions: It is concluded that the ionizing radiation acutely induces the degeneration of primordial and primary follicles These results can provide morphological clues for the identification of the degenerating primordial and primary follicles in normal and irradiated rat ovaries.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Genel ve Dahili Tıp
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Protective Effect of L-carnitine on Morphological Alterations and Occurrence in Developing Follicles Exposed Ionising Radiation in Rat Ovary
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
33
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
37
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
1
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
8
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393654
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/354
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
64
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Şubat 2024 06:00
Google Kontrol
Tıklayınız
follicles primordial ovaryum radyasyona radiation İyonize primary GM-CSF irradiation dokuları groups normal iyonize atretic şekilde antral preantral primer primordiyal number increased grubuna degeneration present L-carnitine morphological ovarian belirgin izlendi ovaries gözlendi folliküllerin atretik gruplarda irradiated
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms