Zonguldak il merkezi ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin el hijyenine yönelik davranışlarının belirlenmesi

İlköğretim döneminde çocuklar daha kolay öğrenmekte ve sağlık ile ilgili davranışlar geliştirebilmekte ve geliştirdikleri davranışları ileriki yaşamlarına yansıtmaktadır. Günlük yaşamda birçok işi yaparken kullanılan eller sık kirlenmekte ve bulaşıcı hastalık etkeni haline gelmektedir. Çocuklardan başlayarak topluma kolay ve ekonomik olan el hijyeni davranışlarının kazandırılması ile bulaşıcı hastalıkların yayılımı ve görülme sıklığı azaltılacak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecektir. Araştırma, Zonguldak İli Merkez Mahallelerinde bulunan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin el hijyenine yönelik davranışlarını belirleme ve etki eden olası değişkenlerin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Zonguldak İli Merkez Mahallelerinde bulunan 27 ilköğretim okulunda 5. sınıfta öğrenim gören 585 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilköğretim 5. sınıftaki öğrencilerin %85.5’i (N=500) 11 yaşındadır, % 3.0’ı (N=14) el hijyeni ile ilgili bilgiyi sağlık personelinden aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin el hijyeni ile ilgili bilgi almalarına (p=0.001), okul öncesi eğitim durumlarına (p=0.001), elleri ile ilgili sağlık sorunu yaşama durumlarına (p=0.001) göre el hijyeni davranış puanı anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca, cinsiyete (p=0.001), babanın eğitimine (p=0.001), annenin eğitimine (p=0.001), doğum sırasına (p=0.025), algılanan aile gelir düzeyine (p=0.001) göre el hijyeni puanları yönünden anlamlı fark belirlenmiştir. Öğrencilerin, evlerinde banyo varlığına (p=0.002) ve evlerinin önünde çeşme varlığına (p=0.015) göre el hijyeni puanları yönünden gruplar arası anlamlı fark saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ilköğretim öğrencilerine el hijyenine yönelik doğru davranış kazandırmada, ekonomik durumları göz önüne alınarak el hijyeni ile ilgili sağlık eğitimi verilmelidir. El hijyeni davranışlarını gerçekleştirebilecekleri uygun ortam sağlanmalıdır. Eğitimin ailede başlaması nedeniyle ailelerin konu hakkında eğitilmeleri de önemlidir. Okullarda okul sağlığı hemşireliği hizmetlerinin etkin hale getirilmesinin, öğrencilere verilecek eğitim ile el hijyeni davranışı kazandırmada ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Children might learn easier during primary education, may improve behaviours concerning the health and carry these behaviours to their future lives. Hands which are used frequently in daily life get easily dirty and turn out a serious source of epidemic diseases. To aequire hand hygiene behaviuors that are easy and economic for all society starting with children will decrease the incidance and spreading of epidemic diseases and this will play an efficient role to improve health level of society. Our research was carried out through determining hand hygiene behaviours of primary education 5th class student in the central districts of Zonguldak city and it was aimed to investigate possible variables that influence hand hygiene behaviours. The study was accomplished by participance of 585 students studying at the 5th class of 27 primary school in Zonguldak city center. According to the result of study, 85.5 % of 5th class students in primary schools are 11 years old (N=500), 3.0 % (N=14) of students expressed that they got information concerning hand hygiene from health personnel. No significant difference was found concerning hand hygiene behaviour points of students comparing whether they were informed about hand hygiene (p=0.001), pre-school educational status (p=0.001) and whether they suffer health problems regarding their hands (p=0.001). Furthermore, significant differences of hand hygiene points were found out concerning sexuality (p=0.001), father’ education (p=0.001), mother’ education (p=0.001), order of birth (p=0.025) and economial in come level of students’ families (p=0.001). Comparing the exitence of bathroom in students’ house (p=0.002), and spring in front of their houses (p=0.015) significant difference was detemined among the groups. According to the results we obtained, in order to goin appropriate behaviours of hand hygiene for primary school education students, health education related to hand hygiene needs to be implemented in accordance with student’ economical status. Suitable atmosphere should be created perform appropriate hand hygiene behaviours. Family education is also important awing to education starts in family. It is thought that education of stutdents and efficiancy of school health nursing services may influence students to advance hand hygiene behaviours and improve the health level of society.

Eser Adı
[dc.title]
Zonguldak il merkezi ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin el hijyenine yönelik davranışlarının belirlenmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Ocakcı, Ayşe
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Ayoğlu, Ferruh N.
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
İlköğretim döneminde çocuklar daha kolay öğrenmekte ve sağlık ile ilgili davranışlar geliştirebilmekte ve geliştirdikleri davranışları ileriki yaşamlarına yansıtmaktadır. Günlük yaşamda birçok işi yaparken kullanılan eller sık kirlenmekte ve bulaşıcı hastalık etkeni haline gelmektedir. Çocuklardan başlayarak topluma kolay ve ekonomik olan el hijyeni davranışlarının kazandırılması ile bulaşıcı hastalıkların yayılımı ve görülme sıklığı azaltılacak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecektir. Araştırma, Zonguldak İli Merkez Mahallelerinde bulunan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin el hijyenine yönelik davranışlarını belirleme ve etki eden olası değişkenlerin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Zonguldak İli Merkez Mahallelerinde bulunan 27 ilköğretim okulunda 5. sınıfta öğrenim gören 585 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilköğretim 5. sınıftaki öğrencilerin %85.5’i (N=500) 11 yaşındadır, % 3.0’ı (N=14) el hijyeni ile ilgili bilgiyi sağlık personelinden aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin el hijyeni ile ilgili bilgi almalarına (p=0.001), okul öncesi eğitim durumlarına (p=0.001), elleri ile ilgili sağlık sorunu yaşama durumlarına (p=0.001) göre el hijyeni davranış puanı anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca, cinsiyete (p=0.001), babanın eğitimine (p=0.001), annenin eğitimine (p=0.001), doğum sırasına (p=0.025), algılanan aile gelir düzeyine (p=0.001) göre el hijyeni puanları yönünden anlamlı fark belirlenmiştir. Öğrencilerin, evlerinde banyo varlığına (p=0.002) ve evlerinin önünde çeşme varlığına (p=0.015) göre el hijyeni puanları yönünden gruplar arası anlamlı fark saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ilköğretim öğrencilerine el hijyenine yönelik doğru davranış kazandırmada, ekonomik durumları göz önüne alınarak el hijyeni ile ilgili sağlık eğitimi verilmelidir. El hijyeni davranışlarını gerçekleştirebilecekleri uygun ortam sağlanmalıdır. Eğitimin ailede başlaması nedeniyle ailelerin konu hakkında eğitilmeleri de önemlidir. Okullarda okul sağlığı hemşireliği hizmetlerinin etkin hale getirilmesinin, öğrencilere verilecek eğitim ile el hijyeni davranışı kazandırmada ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
Özet
[dc.description.abstract]
Children might learn easier during primary education, may improve behaviours concerning the health and carry these behaviours to their future lives. Hands which are used frequently in daily life get easily dirty and turn out a serious source of epidemic diseases. To aequire hand hygiene behaviuors that are easy and economic for all society starting with children will decrease the incidance and spreading of epidemic diseases and this will play an efficient role to improve health level of society. Our research was carried out through determining hand hygiene behaviours of primary education 5th class student in the central districts of Zonguldak city and it was aimed to investigate possible variables that influence hand hygiene behaviours. The study was accomplished by participance of 585 students studying at the 5th class of 27 primary school in Zonguldak city center. According to the result of study, 85.5 % of 5th class students in primary schools are 11 years old (N=500), 3.0 % (N=14) of students expressed that they got information concerning hand hygiene from health personnel. No significant difference was found concerning hand hygiene behaviour points of students comparing whether they were informed about hand hygiene (p=0.001), pre-school educational status (p=0.001) and whether they suffer health problems regarding their hands (p=0.001). Furthermore, significant differences of hand hygiene points were found out concerning sexuality (p=0.001), father’ education (p=0.001), mother’ education (p=0.001), order of birth (p=0.025) and economial in come level of students’ families (p=0.001). Comparing the exitence of bathroom in students’ house (p=0.002), and spring in front of their houses (p=0.015) significant difference was detemined among the groups. According to the results we obtained, in order to goin appropriate behaviours of hand hygiene for primary school education students, health education related to hand hygiene needs to be implemented in accordance with student’ economical status. Suitable atmosphere should be created perform appropriate hand hygiene behaviours. Family education is also important awing to education starts in family. It is thought that education of stutdents and efficiancy of school health nursing services may influence students to advance hand hygiene behaviours and improve the health level of society.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-11-05
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-11-05
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2006
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hijyen
Konu Başlıkları
[dc.subject]
El hijyeni
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İlköğretim öğrencisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Okul sağlığı hemşireliği
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hygiene
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hand hygiene
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Primary school student
Konu Başlıkları
[dc.subject]
School health nursing
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9410
Yazar
[dc.contributor.author]
Kalıncı, Nihal
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
23
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
08 Şubat 2024 09:15
Google Kontrol
Tıklayınız
hygiene hijyeni education behaviours health sağlık students primary ilgili concerning Zonguldak ilköğretim improve school society anlamlı significant davranış varlığına (N=14) kazandırmada edilen status durumlarına (N=500) students’ whether points eğitim Öğrencilerin difference Merkez appropriate ekonomik diseases
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms