Meme ince iğne aspirasyon sitolojisinde yanlış negatif ve yanlış pozitif tanı nedenleri: 286 olguda sito-histopatolojik korelasyon

Amaç: İnce iğne aspirasyon sitolojisi, meme lezyonlarında yaygın olarak kullanılan ilk aşama tanı yöntemidir. Bu çalışmada, meme lezyonlarının bu teknik ile değerlendirilmesinde yanlış negatif ve yanlış pozitif tanılara neden olan etkenler araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 2002–2009 yılları arasında tanı alan 511 meme ince iğne aspirasyon sitolojisi materyali retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Sitopatolojik tanılar, olgulara ait biyopsi tanıları ve klinik takip sonuçları eşliğinde değerlendirilerek, meme lezyonlarının tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi'nin güvenilirliğine etki eden faktörler irdelenmiştir. Bulgular: Serimizde meme lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi'nin duyarlılığı %77, özgüllüğü %99, doğruluğu %95, pozitif öngörü değeri %93, negatif öngörü değeri ise %95 olarak belirlenmiştir. Yanlış negatif tanı oranımız %4, yanlış pozitif tanı oranımız ise %1'dir. Sonuç: Meme lezyonlarının ince iğne aspirasyon sitolojisi ile değerlendirilmesinde hücresel monomorfizmin yanlış yorumlanması en önemli yanlış negatif tanı nedenidir. Benign proliferatif meme lezyonlarındaki artmış selülarite ve reaktif hücresel atipi ise en sık yanlış pozitif tanı nedenlerini oluşturmaktadır.

Objective: Fine needle aspiration cytology is the first step in the diagnosing breast lesions. This study evaluated factors causing falsenegative and false-positive diagnoses when evaluating breast lesions using this technique. Material and Method: In this study, we retrospectively examined 511 breast diagnoses, based on Fine needle aspiration cytology specimens, made in the Medical School of Zonguldak Karaelmas University, Department of Pathology, between 2002 and 2009. Factors affecting the reliability of fine needle aspiration cytology were evaluated by comparing the cytological and biopsy diagnoses and using the clinical parameters in the diagnosis of breast lesions. Result: In our series, the sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value, and negative predictive value of fine needle aspiration cytology were 77%, 99%, 95%, 93%, and 95%, respectively. The falsenegative diagnosis rate was 4% and the false-positive diagnosis rate was 1%. Conclusion: Sampling errors and erroneous interpretation of cellular monomorphism are the most important reasons for false-negative diagnosis results in the evaluation of breast lesions with fine needle aspiration cytology. Increased cellularity and reactive cell atypia in benign proliferative breast lesions are the most frequent reasons for false-positive diagnosis.

Yazar Kandemir, Onak Nilüfer
Bektaş, Sibel
Barut, Figen
Yurdakan, Gamze
Bahadır, Burak
Gün, Doğan Banu
Özdamar, Şükrü Oğuz
Yayın Türü Other
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12628/91
Konu Başlıkları Cerrahi
Koleksiyonlar Fakülteler
Tıp Fakültesi
Cerrahi Bilimler Bölümü
Makale Koleksiyonu (Cerrahi Bilimler Bölümü)
Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | SOBİAD
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Türk Patoloji Dergisi
Dergi Cilt Bilgisi 26
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 230 - 237
Yayın Yılı 2010
Eser Adı
[dc.title]
Meme ince iğne aspirasyon sitolojisinde yanlış negatif ve yanlış pozitif tanı nedenleri: 286 olguda sito-histopatolojik korelasyon
Yazar
[dc.contributor.author]
Kandemir, Onak Nilüfer
Yazar
[dc.contributor.author]
Bektaş, Sibel
Yazar
[dc.contributor.author]
Barut, Figen
Yazar
[dc.contributor.author]
Yurdakan, Gamze
Yazar
[dc.contributor.author]
Bahadır, Burak
Yazar
[dc.contributor.author]
Gün, Doğan Banu
Yazar
[dc.contributor.author]
Özdamar, Şükrü Oğuz
Yayın Türü
[dc.type]
other
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: İnce iğne aspirasyon sitolojisi, meme lezyonlarında yaygın olarak kullanılan ilk aşama tanı yöntemidir. Bu çalışmada, meme lezyonlarının bu teknik ile değerlendirilmesinde yanlış negatif ve yanlış pozitif tanılara neden olan etkenler araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 2002–2009 yılları arasında tanı alan 511 meme ince iğne aspirasyon sitolojisi materyali retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Sitopatolojik tanılar, olgulara ait biyopsi tanıları ve klinik takip sonuçları eşliğinde değerlendirilerek, meme lezyonlarının tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi'nin güvenilirliğine etki eden faktörler irdelenmiştir. Bulgular: Serimizde meme lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi'nin duyarlılığı %77, özgüllüğü %99, doğruluğu %95, pozitif öngörü değeri %93, negatif öngörü değeri ise %95 olarak belirlenmiştir. Yanlış negatif tanı oranımız %4, yanlış pozitif tanı oranımız ise %1'dir. Sonuç: Meme lezyonlarının ince iğne aspirasyon sitolojisi ile değerlendirilmesinde hücresel monomorfizmin yanlış yorumlanması en önemli yanlış negatif tanı nedenidir. Benign proliferatif meme lezyonlarındaki artmış selülarite ve reaktif hücresel atipi ise en sık yanlış pozitif tanı nedenlerini oluşturmaktadır.
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: Fine needle aspiration cytology is the first step in the diagnosing breast lesions. This study evaluated factors causing falsenegative and false-positive diagnoses when evaluating breast lesions using this technique. Material and Method: In this study, we retrospectively examined 511 breast diagnoses, based on Fine needle aspiration cytology specimens, made in the Medical School of Zonguldak Karaelmas University, Department of Pathology, between 2002 and 2009. Factors affecting the reliability of fine needle aspiration cytology were evaluated by comparing the cytological and biopsy diagnoses and using the clinical parameters in the diagnosis of breast lesions. Result: In our series, the sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value, and negative predictive value of fine needle aspiration cytology were 77%, 99%, 95%, 93%, and 95%, respectively. The falsenegative diagnosis rate was 4% and the false-positive diagnosis rate was 1%. Conclusion: Sampling errors and erroneous interpretation of cellular monomorphism are the most important reasons for false-negative diagnosis results in the evaluation of breast lesions with fine needle aspiration cytology. Increased cellularity and reactive cell atypia in benign proliferative breast lesions are the most frequent reasons for false-positive diagnosis.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2010
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cerrahi
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Reasons for false-negative and false-positive diagnosis in fine needle aspiration cytology of the breast: 286 cases with cyto-histopathologic correlation
ISSN
[dc.identifier.issn]
1018-5615
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
230
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
237
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Türk Patoloji Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
26
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU5ESTNOdz09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/91
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
45
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
11 Nisan 2024 06:03
Google Kontrol
Tıklayınız
yanlış breast cytology diagnosis lesions sitolojisi aspiration aspirasyon needle pozitif negatif diagnoses false-positive olarak lezyonlarının oranımız predictive hücresel falsenegative değeri evaluated öngörü lezyonlarında değerlendirilmesinde reasons Zonguldak Karaelmas Pathology Material technique evaluating between specimens Department retrospectively
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms