Gliosarcoma with chondroblastic osteosarcomatous differentation: Report of two case with clinicopathologic and immunohistochemical features

Gliosarkom, bifazik histolojik patern ile karakterize santral sinir sisteminin nadir tümörüdür. Amacımız, kondroblastik osteosarkomatöz farklılaşmayla birlikte olan iki gliosarkom olgusunun klinik, morfolojik ve immünhistokimyasal özelliklerini tanımlamak ve onların patogenetik mekanizmalarını tartışmaktır. Olgu 1: Anaplastik ependimom nedeniyle parietal kraniotomiye gitmiş 52 yaşında erkek hastadır. Olguya postoperatif radyoterapi ve kemoterapi verildi. İlk operasyondan sonra, dördüncü, yedinci ve onuncu aylarda rekürrensden dolayı tümör için ilave rezeksiyonlar yapıldı. Sonuncu tümör rezeksiyonundan sonra hasta exitus oldu. Postmortem biyopsinin histopatolojik incelemesinde, hem gliomatöz hem de sarkomatöz komponentler içeren bifazik morfolojik patern sergileyen neoplazi gözlendi. Olgu 2: Histolojik olarak, sarkomatöz ve glial komponent sergileyen gliosarkom tanısı alan sağ frontal lob kitlesi olan 69 yaşında erkek hastadır. İmmünhistokimyasal özellikleri genelde ilk olgununkine benzemekte, fakat p53 protein ile diffüz nükleer reaksiyon her iki komponentte saptandı. “Kondroblastik osteosarkom özellikleri ile beraber olan gliosarkom” olarak oldukça nadir histopatolojik tanılı iki olgu rapor ettik.

Gliosarcoma is a rare tumor of the central nervous system characterized by a biphasic histological pattern. Our objective is to describe clinical, morphological and immunohistochemical features of two cases of gliosarcoma with chondroblastic osteosarcomatous differentiation and to discuss its pathogenetic mechanisms. Case 1: A52- year-old male patient underwent parietal craniotomy due to anaplastic ependymoma. The case had radiotherapy and chemotherapy postoperatively. After the first operation, additional resections were performed for tumor because of recurrences at the fourth, seventh and tenth months. The patient died after the last tumor resection. Histopathologic examination of the postmortem biopsy revealed neoplasm displaying a biphasic morphologic pattern including both gliomatous and sarcomatous components. Case 2: The case was a 69-year-old male patient with a right frontal lobe mass histologically diagnosed as gliosarcoma displaying sarcomatous and glial components. Immunohistochemical features were similar to those of the first case in general, but diffuse nuclear reaction with p53 protein was detected in both components. We report two cases with an extremely rare histopathologic aldiagnosis of “gliosarcoma with features of chondroblastic osteosarcoma”.

Dergi Adı Turkish Neurosurgery
Dergi Cilt Bilgisi 19
Dergi Sayısı 4
Sayfalar 417 - 422
Yayın Yılı 2009
Eser Adı
[dc.title]
Gliosarcoma with chondroblastic osteosarcomatous differentation: Report of two case with clinicopathologic and immunohistochemical features
Yazar
[dc.contributor.author]
Barut, Figen
Yazar
[dc.contributor.author]
Kandemir, Onak Nilüfer
Yazar
[dc.contributor.author]
Özdamar, Şükrü Oğuz
Yazar
[dc.contributor.author]
Gül, Sanser
Yazar
[dc.contributor.author]
Bektaş, Sibel
Yazar
[dc.contributor.author]
Gün, Doğan Banu
Yazar
[dc.contributor.author]
Bahadır, Burak
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2009
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Gliosarkom, bifazik histolojik patern ile karakterize santral sinir sisteminin nadir tümörüdür. Amacımız, kondroblastik osteosarkomatöz farklılaşmayla birlikte olan iki gliosarkom olgusunun klinik, morfolojik ve immünhistokimyasal özelliklerini tanımlamak ve onların patogenetik mekanizmalarını tartışmaktır. Olgu 1: Anaplastik ependimom nedeniyle parietal kraniotomiye gitmiş 52 yaşında erkek hastadır. Olguya postoperatif radyoterapi ve kemoterapi verildi. İlk operasyondan sonra, dördüncü, yedinci ve onuncu aylarda rekürrensden dolayı tümör için ilave rezeksiyonlar yapıldı. Sonuncu tümör rezeksiyonundan sonra hasta exitus oldu. Postmortem biyopsinin histopatolojik incelemesinde, hem gliomatöz hem de sarkomatöz komponentler içeren bifazik morfolojik patern sergileyen neoplazi gözlendi. Olgu 2: Histolojik olarak, sarkomatöz ve glial komponent sergileyen gliosarkom tanısı alan sağ frontal lob kitlesi olan 69 yaşında erkek hastadır. İmmünhistokimyasal özellikleri genelde ilk olgununkine benzemekte, fakat p53 protein ile diffüz nükleer reaksiyon her iki komponentte saptandı. “Kondroblastik osteosarkom özellikleri ile beraber olan gliosarkom” olarak oldukça nadir histopatolojik tanılı iki olgu rapor ettik.
Özet
[dc.description.abstract]
Gliosarcoma is a rare tumor of the central nervous system characterized by a biphasic histological pattern. Our objective is to describe clinical, morphological and immunohistochemical features of two cases of gliosarcoma with chondroblastic osteosarcomatous differentiation and to discuss its pathogenetic mechanisms. Case 1: A52- year-old male patient underwent parietal craniotomy due to anaplastic ependymoma. The case had radiotherapy and chemotherapy postoperatively. After the first operation, additional resections were performed for tumor because of recurrences at the fourth, seventh and tenth months. The patient died after the last tumor resection. Histopathologic examination of the postmortem biopsy revealed neoplasm displaying a biphasic morphologic pattern including both gliomatous and sarcomatous components. Case 2: The case was a 69-year-old male patient with a right frontal lobe mass histologically diagnosed as gliosarcoma displaying sarcomatous and glial components. Immunohistochemical features were similar to those of the first case in general, but diffuse nuclear reaction with p53 protein was detected in both components. We report two cases with an extremely rare histopathologic aldiagnosis of “gliosarcoma with features of chondroblastic osteosarcoma”.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cerrahi
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Kondroblastik osteosarkomatöz farklılaşmayla beraber olan gliosarkom: Klinikpatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ile iki olgu sunumu
ISSN
[dc.identifier.issn]
1019-5149
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
417
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
422
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Turkish Neurosurgery
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
4
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
19
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBME1EYzBOQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/53
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
33
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Şubat 2024 18:45
Google Kontrol
Tıklayınız
patient gliosarcoma features components displaying sarcomatous protein olarak tümör özellikleri frontal histopatolojik sarkomatöz sergileyen hastadır yaşında morfolojik chondroblastic biphasic patern parietal pattern bifazik gliosarkom postoperatively clinical morphological chemotherapy immunohistochemical radiotherapy anaplastic ependymoma mechanisms craniotomy underwent
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms