0-6 Yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve sorun çözme yaklaşımlarının incelenmesi

Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilişkili karşılaştıkları sorun çözme yöntemlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evrenini 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan anneler, örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen, 200 anne oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen ve 35 sorudan oluşan soru formu kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki- kare testleri kullanıldı. Bulgular: Annelerin %56‘sının 31-40 yaşları arasında, %95.5’inin evli, %73.5’inin lisans mezunu, %47’sinin hemşire, %53’ünün öğretmen olduğu saptandı. Annelerin %89.5’i çocuklarının anne yokluğuna tepki verdiklerini; %26.0’ı çocuklarının tepki olarak ağladığı, %45.0’ı çocuklarının tepki olarak hırçınlık gösterdiğini ifade ettikleri saptandı. %72.5’inin ise çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapıldığı; %91.5’inin suçluluk duygusuyla başa çıkabilmek için “çocuğumla zaman geçirmek için fırsatlar yaratırım” dediği saptandı. Annelerin %64.5’inin ise çocuklarından iş sebebiyle ayrı kalmalarının iletişimlerini etkilemediklerini düşündükleri saptandı. Sonuç: 0-6 yaş grubu çocukların anne yokluğuna çeşitli tepkiler verdikleri, anne- çocuk iletişiminin etkilendiği; annelerin ise büyük çoğunluğunun çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapılarak bu sorunla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler uyguladıkları görüldü.

Aim: This study of 0-6 year old children of working mothers faced with problem-solving methods as a descriptive analysis was performed in order. Methods: The study sample, Training and Research Hospital Pediatric ward mothers in the day shift nurses working in 94 primary and secondary schools working with children aged 0-6 years, the 106 teacherscreated mothers. In line with literature data, developed by researcher and consisted of 35 questions using a questionnaire assessing toplandı. Verilerin number, percentage and chi-square tests were used. Results: 56%of mothers aged 31-40, 95.5%of married, 73.5% of graduates of the nurses, 47% and 53% were teachers. 89.5% of mothers ‘response to what i absence of the mother of the children, 26.0%i in response to their child’s crying, %45.0’i showed petulance expressed as a reaction to their children they were. 72.5% of the feeling of guilt due to the work, 91.5% of cope with guilt for the “I create opportunities for children to spend time with me, “he revealed. Mothers, 64.5% of the children remain separated from their jobs because they were thought not affect communication. Conclusion: 0-6 age group of mothers of children lack the various responses they gave, the mother- child communication are affected, the mothers of the majority to work because of the guilt feeling is that the problem cope with various methods applied were found.

Yazar Utaş, Latife Akhan
Batmaz, Makbule
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12628/1250
Konu Başlıkları Hemşirelik
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | SOBİAD
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Dergi Cilt Bilgisi 19
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 161 - 167
Yayın Yılı 2011
Eser Adı
[dc.title]
0-6 Yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve sorun çözme yaklaşımlarının incelenmesi
Yazar
[dc.contributor.author]
Utaş, Latife Akhan
Yazar
[dc.contributor.author]
Batmaz, Makbule
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2011
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilişkili karşılaştıkları sorun çözme yöntemlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evrenini 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan anneler, örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen, 200 anne oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen ve 35 sorudan oluşan soru formu kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki- kare testleri kullanıldı. Bulgular: Annelerin %56‘sının 31-40 yaşları arasında, %95.5’inin evli, %73.5’inin lisans mezunu, %47’sinin hemşire, %53’ünün öğretmen olduğu saptandı. Annelerin %89.5’i çocuklarının anne yokluğuna tepki verdiklerini; %26.0’ı çocuklarının tepki olarak ağladığı, %45.0’ı çocuklarının tepki olarak hırçınlık gösterdiğini ifade ettikleri saptandı. %72.5’inin ise çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapıldığı; %91.5’inin suçluluk duygusuyla başa çıkabilmek için “çocuğumla zaman geçirmek için fırsatlar yaratırım” dediği saptandı. Annelerin %64.5’inin ise çocuklarından iş sebebiyle ayrı kalmalarının iletişimlerini etkilemediklerini düşündükleri saptandı. Sonuç: 0-6 yaş grubu çocukların anne yokluğuna çeşitli tepkiler verdikleri, anne- çocuk iletişiminin etkilendiği; annelerin ise büyük çoğunluğunun çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapılarak bu sorunla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler uyguladıkları görüldü.
Özet
[dc.description.abstract]
Aim: This study of 0-6 year old children of working mothers faced with problem-solving methods as a descriptive analysis was performed in order. Methods: The study sample, Training and Research Hospital Pediatric ward mothers in the day shift nurses working in 94 primary and secondary schools working with children aged 0-6 years, the 106 teacherscreated mothers. In line with literature data, developed by researcher and consisted of 35 questions using a questionnaire assessing toplandı. Verilerin number, percentage and chi-square tests were used. Results: 56%of mothers aged 31-40, 95.5%of married, 73.5% of graduates of the nurses, 47% and 53% were teachers. 89.5% of mothers ‘response to what i absence of the mother of the children, 26.0%i in response to their child’s crying, %45.0’i showed petulance expressed as a reaction to their children they were. 72.5% of the feeling of guilt due to the work, 91.5% of cope with guilt for the “I create opportunities for children to spend time with me, “he revealed. Mothers, 64.5% of the children remain separated from their jobs because they were thought not affect communication. Conclusion: 0-6 age group of mothers of children lack the various responses they gave, the mother- child communication are affected, the mothers of the majority to work because of the guilt feeling is that the problem cope with various methods applied were found.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
0-6 Age group of child care related to the problems faced by mothers who have children of employees and the study of problem solving approaches
ISSN
[dc.identifier.issn]
1304-4869
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
161
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
167
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
19
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReU5qUTBOQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1250
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
6
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
12 Ocak 2024 18:31
Google Kontrol
Tıklayınız
children mothers 5’inin saptandı çocuklarının Annelerin working olarak suçluluk various Verilerin duygusuna yokluğuna toplandı çocuk çocuğu çeşitli annelerin feeling çalışan 0’ı because methods çıkabilmek communication nurses çalışmaktan dolayı chi-square Results married percentage literature number Research
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms