The effect of indomethacin on hyperoxaluria-induced renal tubular epithelial injury

Amaç: Bu çalışmanın amacı anti-inflamatuvar bir ajan olan indometazinin, hiperoksalürinin neden olduğu tübüler hücre hasarı sonucu gelişen apopitozis ve kristal birikimi üzerine etkisini hayvan modeli üzerinde belirlemektir. Gereç ve yöntem: Elli Yeni Zelanda tavşanı 3 gruba ayrılmıştır. İlk 2 grup hiperoksalürik diyetle beslenmiş, Grup 3 ise herhangi bir ilave işlem ya da tedavi uygulanmayan kontrol grubunu oluşturmuştur. Grup 1’deki hayvanlara yalnızca hiperoksalürik diyet verilirken, Grup 2’deki hayvanlara hiperoksalürik diyete ek olarak indometazin de uygulanmıştır. Hayvanlar erken (7. gün) ve geç (28. gün) dönemde kurban edilmiş ve renal doku örnekleri, kristal birikimi ve apopitozis açılarından patolojik inceleme için gönderilmiştir. Bulgular: Kristal birikiminin mevcudiyeti ve derecesi, indometazinle tedavi edilmiş olan gruptan elde edilen örneklerde hem erken, hem de geç dönemde anlamlı olarak daha azdı (p<0.001). Benzer şekilde, hiperoksalürik diyet alan gruptaki bariz tübüler apopitozise karşın, ek indometazinle alan gruptaki tübüler apopitotik değişiklikler sınırlıydı (p<0.001). Sonuç: Hiperoksalüriye bağlı olarak gelişen hücre hasarının bir sonucu olarak, kristal birikimi ve apopitotik değişiklikler ortaya çıkar ve iskeminin bulunması her iki etkiyi de artırır. Bu noktada indometazin, deneysel modelde, renal dokudaki kristal birikimini ve apopitotik değişiklikleri sınırlamaktadır.

Objective: The aim of this study was to determine the effect of indomethacin, an anti-inflammatory agent, on apoptosis and crystal deposition developing as a consequence of tubular cell injury induced by hyperoxaluria in an animal model. Materials and methods: Fifty New Zealand rabbits were divided into 3 groups. The first 2 groups were fed with hyperoxaluric diet and Group 3 was the control group with no supplementary procedure or treatment. While the animals in Group 1 were given only hyperoxaluric diet, Group 2 animals was applied indomethacin in addition to the hyperoxaluric diet. Animals were sacrificed at the early (7th day) and late (28th day) periods and renal tissue specimens were sent for the pathological analysis of crystal deposition and apoptosis. Results: The presence and degree of crystal deposition were significantly less in the specimens obtained from indomethacin-treated group during both the early and late periods (p<0.001). Similarly, despite the evident tubular apoptosis in group receiving only hyperoxaluric diet; tubular apoptotic changes were limited in animals treated with additional indomethacin (p<0.001). Conclusion: As a result of cell injury developing due to hyperoxaluria, crystal deposition and apoptotic differences occur and the presence of ischemia increases both effects. At this point, in experimental model, indomethacin limits crystal deposition and apoptotic differences in the renal tissue.

Yazar Yencilek, Faruk
Erturhan, Sakıp
Cangüven, Önder
Erol, Bülent
Koyuncu, Hakan
Göktaş, Cemal
Sarıca, Kemal
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12628/1700
Konu Başlıkları Üroloji ve Nefroloji
Koleksiyonlar Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | SOBİAD
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
Dergi Cilt Bilgisi 35
Dergi Sayısı 4
Sayfalar 298 - 303
Yayın Yılı 2009
Eser Adı
[dc.title]
The effect of indomethacin on hyperoxaluria-induced renal tubular epithelial injury
Yazar
[dc.contributor.author]
Yencilek, Faruk
Yazar
[dc.contributor.author]
Erturhan, Sakıp
Yazar
[dc.contributor.author]
Cangüven, Önder
Yazar
[dc.contributor.author]
Erol, Bülent
Yazar
[dc.contributor.author]
Koyuncu, Hakan
Yazar
[dc.contributor.author]
Göktaş, Cemal
Yazar
[dc.contributor.author]
Sarıca, Kemal
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2009
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: Bu çalışmanın amacı anti-inflamatuvar bir ajan olan indometazinin, hiperoksalürinin neden olduğu tübüler hücre hasarı sonucu gelişen apopitozis ve kristal birikimi üzerine etkisini hayvan modeli üzerinde belirlemektir. Gereç ve yöntem: Elli Yeni Zelanda tavşanı 3 gruba ayrılmıştır. İlk 2 grup hiperoksalürik diyetle beslenmiş, Grup 3 ise herhangi bir ilave işlem ya da tedavi uygulanmayan kontrol grubunu oluşturmuştur. Grup 1’deki hayvanlara yalnızca hiperoksalürik diyet verilirken, Grup 2’deki hayvanlara hiperoksalürik diyete ek olarak indometazin de uygulanmıştır. Hayvanlar erken (7. gün) ve geç (28. gün) dönemde kurban edilmiş ve renal doku örnekleri, kristal birikimi ve apopitozis açılarından patolojik inceleme için gönderilmiştir. Bulgular: Kristal birikiminin mevcudiyeti ve derecesi, indometazinle tedavi edilmiş olan gruptan elde edilen örneklerde hem erken, hem de geç dönemde anlamlı olarak daha azdı (p<0.001). Benzer şekilde, hiperoksalürik diyet alan gruptaki bariz tübüler apopitozise karşın, ek indometazinle alan gruptaki tübüler apopitotik değişiklikler sınırlıydı (p<0.001). Sonuç: Hiperoksalüriye bağlı olarak gelişen hücre hasarının bir sonucu olarak, kristal birikimi ve apopitotik değişiklikler ortaya çıkar ve iskeminin bulunması her iki etkiyi de artırır. Bu noktada indometazin, deneysel modelde, renal dokudaki kristal birikimini ve apopitotik değişiklikleri sınırlamaktadır.
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: The aim of this study was to determine the effect of indomethacin, an anti-inflammatory agent, on apoptosis and crystal deposition developing as a consequence of tubular cell injury induced by hyperoxaluria in an animal model. Materials and methods: Fifty New Zealand rabbits were divided into 3 groups. The first 2 groups were fed with hyperoxaluric diet and Group 3 was the control group with no supplementary procedure or treatment. While the animals in Group 1 were given only hyperoxaluric diet, Group 2 animals was applied indomethacin in addition to the hyperoxaluric diet. Animals were sacrificed at the early (7th day) and late (28th day) periods and renal tissue specimens were sent for the pathological analysis of crystal deposition and apoptosis. Results: The presence and degree of crystal deposition were significantly less in the specimens obtained from indomethacin-treated group during both the early and late periods (p<0.001). Similarly, despite the evident tubular apoptosis in group receiving only hyperoxaluric diet; tubular apoptotic changes were limited in animals treated with additional indomethacin (p<0.001). Conclusion: As a result of cell injury developing due to hyperoxaluria, crystal deposition and apoptotic differences occur and the presence of ischemia increases both effects. At this point, in experimental model, indomethacin limits crystal deposition and apoptotic differences in the renal tissue.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Üroloji ve Nefroloji
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Hiperoksalürinin neden olduğu renal tübüler epiteliyal hasar üzerine indometazinin etkisi
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-5804
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
298
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
303
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
4
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
35
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RnNE16RXg=
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1700
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
179
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Temmuz 2024 06:43
Google Kontrol
Tıklayınız
deposition crystal hiperoksalürik hyperoxaluric olarak kristal indomethacin apoptotic animals apopitotik tübüler apoptosis birikimi tubular dönemde indometazin edilmiş indometazinle groups gruptaki değişiklikler hyperoxaluria injury developing apopitozis gelişen sonucu differences hücre tedavi presence specimens periods hayvanlara tissue
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms