Comparison of the effects of phonophoresis and ultrasound therapy on recovery of experimental tenorrhaphy in rabbits

Tendo kopukları çoğunlukla ekstremitelerin distal kısımlarında meydana gelmekte ve uzun süreli bir iyileşme periyodu gerektirmektedir. Travmatik aşil tendo kopuklarında operasyon öncesi ve sonrasını da kapsayan 6 -8 haftalık bir bandaj uygulaması ile hareketsizlik sağlanmaktadır. Bu uygulamanın neden olacağı diğer ortopedik problemleri önlemek ve iyileşme periyodunu hızlandırabilmek amacıyla, operasyon sonrası lokal uygulamalar yapılmaktadır. Ultrason terapi (TUS) bunlardan biridir. Fonofo rezis ise emilim ö zelliği olan ilaçların TUS eşliğinde lokal olarak bölgeye emdirilmesidir. Deneysel çalışmamızda 40 adet erkek, 1 yaşında, ortalama 3 kg ağırlığında, Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar 4 gruba ayrıldı ve tüm tavşanların her iki arka bacağında deneysel Aşil tendo rupturu oluşturuldu ve hemen akabinde tenorafi ile onarıldı. Birinci ve üçüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına operasyondan sonraki 10 gün boyunca ultrason terapi uygulandı. İkinci ve dördüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına ise ope rasyondan sonraki 10 gün boyunca fonoforez uygulandı. Tüm çalışma gruplarında, sol bacaklar kontrol grubunu oluşturdu. Tavşanlar 30. gün sonunda ötenazi edilerek grup 1 ve 2’deki örnekler histopatolojik olarak, grup 3 ve 4’teki örnekler ise biyomekanik olarak incelendi. Biyomekanik inceleme için tendoların kopma noktaları N (Newton) cinsinden karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda; ultrason terapinin fonoforezle karşılaştırıldığında tendo iyileşmesi için daha üstün bir metod olduğu kanısına varıldı.

Tendon ruptures occur generally at distal portions of extremities and require relatively long recovery period. Traumatic ruptures of Achilles tendon need 6 -8 weeks of immobility period including pre and postoperative days. In order to avoid other orthopedical problems by this application and to speed up the reco very period, postoperative local administrations are done. Therapeutic Ultrasound (TUS) is one of these applications. Phonophoresis is the local absorbing procedure of some drugs by me ans of TUS which is applied to the affected area. Forty male New Zealand rabbits were used in the study which were one year old and mean 3 kg body -weight. The rabbits were divided into 4 groups and experimental Achilles tendon rupture was created in both legs of all rabbits and repaired immediately by tenorrhaphy. The right le gs of rabbits of groups 1 and 3 were treated postoperatively with TUS for 10 days. The right legs of rabbits in groups 2 and 4 were treated postoperatively with phonophoresis for 10 days. Left legs of all rabbits served as the control group. All rabbits we re euthanized at the end of the 30th day. Samples which were taken from groups 1 and 2 were examined histopathologically and those in groups 3 and 4 were examined biomechanically. In biomechanical investigations, the rupture points of the tendons in N (Newton) were compared. At the end of the study, it was concluded that TUS is a superior for tendon healing when compared to phonophoresis.

Yazar Karabağlı, Gamze
Düzgün, Oktay
Karabağlı, Murat
Haktanır, Damla
Gürel, Aydın
Yetmez, Mehmet
Yayın Türü Article
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12628/1425
Konu Başlıkları Veterinerlik
Koleksiyonlar Fakülteler
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Makale Koleksiyonu (Makine Mühendisliği Bölümü)
Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed | SOBİAD
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Dergi Adı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Dergi Cilt Bilgisi 62
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 205 - 210
Yayın Yılı 2015
Eser Adı
[dc.title]
Comparison of the effects of phonophoresis and ultrasound therapy on recovery of experimental tenorrhaphy in rabbits
Yazar
[dc.contributor.author]
Karabağlı, Gamze
Yazar
[dc.contributor.author]
Düzgün, Oktay
Yazar
[dc.contributor.author]
Karabağlı, Murat
Yazar
[dc.contributor.author]
Haktanır, Damla
Yazar
[dc.contributor.author]
Gürel, Aydın
Yazar
[dc.contributor.author]
Yetmez, Mehmet
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2015
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Tendo kopukları çoğunlukla ekstremitelerin distal kısımlarında meydana gelmekte ve uzun süreli bir iyileşme periyodu gerektirmektedir. Travmatik aşil tendo kopuklarında operasyon öncesi ve sonrasını da kapsayan 6 -8 haftalık bir bandaj uygulaması ile hareketsizlik sağlanmaktadır. Bu uygulamanın neden olacağı diğer ortopedik problemleri önlemek ve iyileşme periyodunu hızlandırabilmek amacıyla, operasyon sonrası lokal uygulamalar yapılmaktadır. Ultrason terapi (TUS) bunlardan biridir. Fonofo rezis ise emilim ö zelliği olan ilaçların TUS eşliğinde lokal olarak bölgeye emdirilmesidir. Deneysel çalışmamızda 40 adet erkek, 1 yaşında, ortalama 3 kg ağırlığında, Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar 4 gruba ayrıldı ve tüm tavşanların her iki arka bacağında deneysel Aşil tendo rupturu oluşturuldu ve hemen akabinde tenorafi ile onarıldı. Birinci ve üçüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına operasyondan sonraki 10 gün boyunca ultrason terapi uygulandı. İkinci ve dördüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına ise ope rasyondan sonraki 10 gün boyunca fonoforez uygulandı. Tüm çalışma gruplarında, sol bacaklar kontrol grubunu oluşturdu. Tavşanlar 30. gün sonunda ötenazi edilerek grup 1 ve 2’deki örnekler histopatolojik olarak, grup 3 ve 4’teki örnekler ise biyomekanik olarak incelendi. Biyomekanik inceleme için tendoların kopma noktaları N (Newton) cinsinden karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda; ultrason terapinin fonoforezle karşılaştırıldığında tendo iyileşmesi için daha üstün bir metod olduğu kanısına varıldı.
Özet
[dc.description.abstract]
Tendon ruptures occur generally at distal portions of extremities and require relatively long recovery period. Traumatic ruptures of Achilles tendon need 6 -8 weeks of immobility period including pre and postoperative days. In order to avoid other orthopedical problems by this application and to speed up the reco very period, postoperative local administrations are done. Therapeutic Ultrasound (TUS) is one of these applications. Phonophoresis is the local absorbing procedure of some drugs by me ans of TUS which is applied to the affected area. Forty male New Zealand rabbits were used in the study which were one year old and mean 3 kg body -weight. The rabbits were divided into 4 groups and experimental Achilles tendon rupture was created in both legs of all rabbits and repaired immediately by tenorrhaphy. The right le gs of rabbits of groups 1 and 3 were treated postoperatively with TUS for 10 days. The right legs of rabbits in groups 2 and 4 were treated postoperatively with phonophoresis for 10 days. Left legs of all rabbits served as the control group. All rabbits we re euthanized at the end of the 30th day. Samples which were taken from groups 1 and 2 were examined histopathologically and those in groups 3 and 4 were examined biomechanically. In biomechanical investigations, the rupture points of the tendons in N (Newton) were compared. At the end of the study, it was concluded that TUS is a superior for tendon healing when compared to phonophoresis.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Veterinerlik
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Deneysel olarak tenorafi yapılan tavşanlarda ultrason terapi ile fonoforezisin iyileşme üzerine etkilerinin karşılaştırılması
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-0861
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
205
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
210
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
62
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeU1URXdNQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1425
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
9
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
02 Mayıs 2023 11:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1425">
rabbits groups tavşanların olarak tendon period rupture boyunca gruptaki ruptures Achilles postoperative (Newton) örnekler uygulandı ultrason sonraki bacaklarına Tavşanlar examined operasyon compared phonophoresis distal iyileşme terapi postoperatively treated biomechanical points investigations application problems healing biomechanically
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.