Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisi

Bu araştırma, çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Deneysel nitelikteki bu araştırmanın örneklemini Zonguldak ilinde bulunan hastanelerin çocuk birimlerinde çalışan 90 hemşire oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formuve Hemşirelerin Çocuklarda Ağrıya Yönelik Bilgi Düzeylerini Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere verilen eğitim programı öncesi (birinci ölçüm), girişim ve kontrol gruplarındaki hemşirelerin bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.265; p˃0.05). Ancak eğitim bitimindeki ikinci ölçümde (p=0.009; p<0.01) ve beş hafta sonraki üçüncü ölçümde (p=0.001; p<0.01) bilgi puan ortalamaları arasında girişim grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Girişim ve kontrol grubundaki hemşirelerin bilgi puan ortalamalarının zaman içindeki değişimleri incelendiğinde girişim grubunda yer alan hemşirelerin; ikinci ve üçüncü ölçüm bilgi puanlarının birinci ölçüm bilgi puanından yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.007; p<0.01). Araştırma, çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin çocuklarda ağrı değerlendirmesi bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı, bilgiyi alanda kullanmada yeterli olmadıkları, ağrı değerlendirme ile ilgili okulda eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı değerlendirmesi ile ilgili periyodik eğitimler yapılması, ağrı değerlendirmede kullanılan ölçekleri bilimsel literatür ışığında aktif kullanılabilir hale getirilmesi önerilebilir.

This research was carried out to determine the effect of trainig on pain management in nurses working in pediatric clinics. The sample of this experimental study consisted of 90 nurses working in the pediatric clinics of the hospitals in Zonguldak Province. Data has been collected with The Personal Information Form through the Data Collection Form, which evaluates the impact of the training. There was no significant difference between the knowledge point averages of the nurses in the intervention and control groups before the training program given to the nurses working in pediatric clinics (first measurement) (p=0.265; p˃0.05¬). However, a statistically significant difference was found between the mean scores of the intervention group in the second measurement (p=0.009; p <0.01) and the third measurement (p=0.001; p <0.01) after five weeks. When the changes in the mean scores of the nurses in the intervention and control groups over time are analyzed, the nurses in the intervention group; the first measurement information scores were lower than the second and third measurement information scores, and the difference was statistically significant (p=0.007; p <0.01). In the research, it was determined that the nurses working in pediatric clinic did not have sufficient pain assessment information in children, they were not sufficient to use the information in the field, and they did not receive training at the school related to pain assessment. Consequently, in line with this result, it can be suggested that nurses working in pediatric clinicsshould be given periodic training on pain assessmentin children and the scales used in pain assessment should be actively used in the light of scientific literature.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2020
Eser Adı
[dc.title]
Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Tülay Kuzlu Ayyıldız
Yayıncı
[dc.publisher]
BEÜ / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu araştırma, çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Deneysel nitelikteki bu araştırmanın örneklemini Zonguldak ilinde bulunan hastanelerin çocuk birimlerinde çalışan 90 hemşire oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formuve Hemşirelerin Çocuklarda Ağrıya Yönelik Bilgi Düzeylerini Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere verilen eğitim programı öncesi (birinci ölçüm), girişim ve kontrol gruplarındaki hemşirelerin bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.265; p˃0.05). Ancak eğitim bitimindeki ikinci ölçümde (p=0.009; p<0.01) ve beş hafta sonraki üçüncü ölçümde (p=0.001; p<0.01) bilgi puan ortalamaları arasında girişim grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Girişim ve kontrol grubundaki hemşirelerin bilgi puan ortalamalarının zaman içindeki değişimleri incelendiğinde girişim grubunda yer alan hemşirelerin; ikinci ve üçüncü ölçüm bilgi puanlarının birinci ölçüm bilgi puanından yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.007; p<0.01). Araştırma, çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin çocuklarda ağrı değerlendirmesi bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı, bilgiyi alanda kullanmada yeterli olmadıkları, ağrı değerlendirme ile ilgili okulda eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı değerlendirmesi ile ilgili periyodik eğitimler yapılması, ağrı değerlendirmede kullanılan ölçekleri bilimsel literatür ışığında aktif kullanılabilir hale getirilmesi önerilebilir.
Özet
[dc.description.abstract]
This research was carried out to determine the effect of trainig on pain management in nurses working in pediatric clinics. The sample of this experimental study consisted of 90 nurses working in the pediatric clinics of the hospitals in Zonguldak Province. Data has been collected with The Personal Information Form through the Data Collection Form, which evaluates the impact of the training. There was no significant difference between the knowledge point averages of the nurses in the intervention and control groups before the training program given to the nurses working in pediatric clinics (first measurement) (p=0.265; p˃0.05¬). However, a statistically significant difference was found between the mean scores of the intervention group in the second measurement (p=0.009; p <0.01) and the third measurement (p=0.001; p <0.01) after five weeks. When the changes in the mean scores of the nurses in the intervention and control groups over time are analyzed, the nurses in the intervention group; the first measurement information scores were lower than the second and third measurement information scores, and the difference was statistically significant (p=0.007; p <0.01). In the research, it was determined that the nurses working in pediatric clinic did not have sufficient pain assessment information in children, they were not sufficient to use the information in the field, and they did not receive training at the school related to pain assessment. Consequently, in line with this result, it can be suggested that nurses working in pediatric clinicsshould be given periodic training on pain assessmentin children and the scales used in pain assessment should be actively used in the light of scientific literature.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2021-07-12
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2021-07-12
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2020
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Çocuk
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı yönetimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşire
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Child
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain management
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nurse
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9429
Yazar
[dc.contributor.author]
Gülşah Yapıcı
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
194
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
28 Mayıs 2024 16:15
Google Kontrol
Tıklayınız
nurses working pediatric ağrı çalışan information servislerinde intervention scores çocuk hemşirelerin training measurement eğitim girişim clinics assessment anlamlı significant hemşirelere çocuklarda difference üçüncü istatistiksel olarak research değerlendirmesi between second ilgili ölçüm statistically groups olduğu yeterli
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms