Okul öncesi çocuklarda oyun terapinin ayrılık kaygısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Oyun döneminden sonra gelen okul öncesi dönem; çocukların biraz daha sosyalleşip grup ve sembolik oyunları ortak gerçekleştirdiği bir dönemdir. Bu yaş grubu çocukların sosyalleşmesini geciktiren önemli bir neden ayrılık kaygısıdır.Oyunun etkili olarak kullanıldığı oyun terapi bu çocuklarda sorunun çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Araştımanın amacı; okul öncesi çocuklarda oyun terapisinin ayrılık kaygısı üzerine etkisini değerlendirmektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Kozlu Merkez Anaokulu ve Kozlu Fatih Anaokulu'nda eğitim gören 3-5 yaş grubu 292 okul öncesi çocuk oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü deney grubunda 30; kontrol grubunda 30 toplam 60 okul öncesi çocuk üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; demografik bilgi formu, yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeği ve yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği (öğretmen formu) kullanılmıştır. Yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği toplam puan ortalaması eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendi aralarındaki değişim değerlendirildiğinde; deney grubunda olan çocukların eğitim sonrası ayrılık kaygısındaki düşüş kontrol grubuna göre daha fazladır. Her iki grupta da ayrılık kaygısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.000). Yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeği toplam puan ortalaması ve alt maddeleri eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendi aralarındaki değişim değerlendirildiğinde; deney grubunda olan çocukların eğitim sonrasında meydana gelen ayrılık kaygısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.000). Kontrol grubunda ise eğitim sonrasında meydana gelen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; anaokulunda eğitim gören okul öncesi çocuklara uygulanan oyun terapi programı, ayrılık kaygısını büyük ölçüde azalttığı belirlenmiştir.

Preschool, that follows playing period, is a period during which children socialize a little more and carry out group and symbolic games commonly. One of the reason that postpones socialization of children among this age group is separation anxiety. Play therapy using playing effectively has a significant role in the resolution of this problem among these children. The aim of this study which was performed was to evaluate the effect of play therapy on separation anxiety among these children. This was an experimental study including pre test-post test control group. The universe of the study was composed of 292 preschool children of 3-5 years old who were studying in Kozlu Central Kindergarten and Kozlu Fatih Kindergarten. Sample size, that was calculated based on power analysis, included a total of 60 preschool children including 30 in experimental group and 30 in control group. Demographic information form, revised Preschool Anxiety Scale and The Separation Anxiety Scale for Preschool Children (teacher form) were used for data collection. When the change in total mean score of the preschool children from The Separation Anxiety Scale before and after the training was evaluated, it was observed that there was a higher decrease in the separation anxiety of the children in experimental group following training compared to the control group. The decreases in separation anxiety in both groups were found to be statistically significant (p<0.000). When total mean score from revised Preschool Anxiety Scale and the changes in subitems before and after the training were assessed, the decrease in separation anxiety that occurred among the children in experimental group following the training was found to be statistically significant (p<0.000). In control group, the decrease occurred following the training was not found to be statistically significant (p>0.05). In conclusion; it was determined that play therapy program, that was applied to preschool children studying in kindergarten, reduced separation anxiety substantially.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2018
Eser Adı
[dc.title]
Okul öncesi çocuklarda oyun terapinin ayrılık kaygısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Topan, Aysel
Yayıncı
[dc.publisher]
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Oyun döneminden sonra gelen okul öncesi dönem; çocukların biraz daha sosyalleşip grup ve sembolik oyunları ortak gerçekleştirdiği bir dönemdir. Bu yaş grubu çocukların sosyalleşmesini geciktiren önemli bir neden ayrılık kaygısıdır.Oyunun etkili olarak kullanıldığı oyun terapi bu çocuklarda sorunun çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Araştımanın amacı; okul öncesi çocuklarda oyun terapisinin ayrılık kaygısı üzerine etkisini değerlendirmektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Kozlu Merkez Anaokulu ve Kozlu Fatih Anaokulu'nda eğitim gören 3-5 yaş grubu 292 okul öncesi çocuk oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü deney grubunda 30; kontrol grubunda 30 toplam 60 okul öncesi çocuk üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; demografik bilgi formu, yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeği ve yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği (öğretmen formu) kullanılmıştır. Yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği toplam puan ortalaması eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendi aralarındaki değişim değerlendirildiğinde; deney grubunda olan çocukların eğitim sonrası ayrılık kaygısındaki düşüş kontrol grubuna göre daha fazladır. Her iki grupta da ayrılık kaygısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.000). Yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeği toplam puan ortalaması ve alt maddeleri eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendi aralarındaki değişim değerlendirildiğinde; deney grubunda olan çocukların eğitim sonrasında meydana gelen ayrılık kaygısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.000). Kontrol grubunda ise eğitim sonrasında meydana gelen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; anaokulunda eğitim gören okul öncesi çocuklara uygulanan oyun terapi programı, ayrılık kaygısını büyük ölçüde azalttığı belirlenmiştir.
Özet
[dc.description.abstract]
Preschool, that follows playing period, is a period during which children socialize a little more and carry out group and symbolic games commonly. One of the reason that postpones socialization of children among this age group is separation anxiety. Play therapy using playing effectively has a significant role in the resolution of this problem among these children. The aim of this study which was performed was to evaluate the effect of play therapy on separation anxiety among these children. This was an experimental study including pre test-post test control group. The universe of the study was composed of 292 preschool children of 3-5 years old who were studying in Kozlu Central Kindergarten and Kozlu Fatih Kindergarten. Sample size, that was calculated based on power analysis, included a total of 60 preschool children including 30 in experimental group and 30 in control group. Demographic information form, revised Preschool Anxiety Scale and The Separation Anxiety Scale for Preschool Children (teacher form) were used for data collection. When the change in total mean score of the preschool children from The Separation Anxiety Scale before and after the training was evaluated, it was observed that there was a higher decrease in the separation anxiety of the children in experimental group following training compared to the control group. The decreases in separation anxiety in both groups were found to be statistically significant (p<0.000). When total mean score from revised Preschool Anxiety Scale and the changes in subitems before and after the training were assessed, the decrease in separation anxiety that occurred among the children in experimental group following the training was found to be statistically significant (p<0.000). In control group, the decrease occurred following the training was not found to be statistically significant (p>0.05). In conclusion; it was determined that play therapy program, that was applied to preschool children studying in kindergarten, reduced separation anxiety substantially.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2021-03-26
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2021-03-26
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2018
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Okul öncesi çocuklar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ayrılık kaygısı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oyun
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oyun terapi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Preschool children
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Separation anxiety
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Game
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Play therapy
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9417
Yazar
[dc.contributor.author]
Yılmaz, Öznur
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
216
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 00:18
Google Kontrol
Tıklayınız
children eğitim öncesi ayrılık separation anxiety olarak grubunda training Anxiety kaygı ölçeği düşüş control significant preschool çocukların experimental therapy Preschool anlamlı kontrol sonrası kaygısındaki istatistiksel toplam following decrease statistically bulunmuştur terapi değerlendirildiğinde değişim çocuklarda ortalaması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms