Hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evrelerini tanılama düzeylerinin incelenmesi

Araştırma, hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evrelerini tanılama düzeylerini incelemek amacıyla analitik-tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir üniversite hastanesinin basınç yarası görülme riski fazla olan klinik ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler ile yürütüldü. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü olan 170 (%71.1) hemşire oluşturdu. Veriler,“Hemşire Bilgi Formu”, “Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi”, “Basınç Yarası Evrelendirme Kayıt Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Basınç yarası evrelendirilmesi için uzman görüşleri doğrultusunda 50 yara fotoğrafı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra dağılım ölçülerinden standart sapma, korelasyon analizi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Araştırmada, hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evlendirme düzeylerinin yetersiz olduğu saptandı. Hemşirelerin basınç yarası bilgi düzeyinin çalıştığı klinik ve basınç yarasına ilişkin eğitim alma durumları ile istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Evrelendirme düzeyinin çalışılan klinik, eğitim durumu ve basınç yarası ile karşılaşma durumu ile istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalışma yılı, yaş ve cinsiyetinin ise basınç yarası bilgisi ve evrelendirme düzeyi ile ilişkili olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç olarak, basınç yarası eğitimi almanın ve basınç yarası ile karşılaşma durumunun, hemşirelerin basınç yarası bilgi düzeylerini arttırdığı ve doğru evrelemeyi sağladığı saptandı. Bu araştırma ile hemşirelerin basınç yarası bilgisi ve basınç yarası yönetimi konusunda eğitimlerle bilgilerinin güçlendirilmesi gerektiği düşünüldü.

The research was carried outanalytically-descriptive type in order to examine the pressure ulcer knowledge and staging level of nurses’. The Research was conducted in a university hospital nurses who work in clinics and intensive care units which increases the risk of Pressure Ulcers. The sample of the study was 170 (71.1%) nurses volunteered to participate the research. The data collected by face to face interview technique with “Nurse Information Form”, “Modified Pieper Ulcer Knowledge Test” and Pressure Ulcer Staging Form”. For staging pressure ulcer 50 wound photographs were used. For data analysis, descriptive statistical methods, as well as of dispersion standard deviation, Kruskal Wallis test and Mann-Whitney U test were used. In the research, nurses’ level of Pressure Ulcer knowledge and staging was found to be inadequate. Nurses’ knowledge of pressure ulcers was found to be statistically significant with having training on pressure ulcers and working clinic (p<0.05). Staging the level of nurses was found to be statistically significant with clinic, educational status and encounter with pressure ulcers (p<0.05). Nurses’ knowledge and staging level of pressure ulcers wasnot found to be statistically significant with the age, gender and working period. As a result, it is found that having education about pressure ulcers and encounter with pressure ulcers are effective on assessment, staging and preventing pressure ulcers. It is taught that nurses’ education about pressure ulcer knowledge and pressure ulcer management should be strengthened.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2019
Eser Adı
[dc.title]
Hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evrelerini tanılama düzeylerinin incelenmesi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Taşdemir, Nurten
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hemşireliği Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Araştırma, hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evrelerini tanılama düzeylerini incelemek amacıyla analitik-tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir üniversite hastanesinin basınç yarası görülme riski fazla olan klinik ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler ile yürütüldü. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü olan 170 (%71.1) hemşire oluşturdu. Veriler,“Hemşire Bilgi Formu”, “Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi”, “Basınç Yarası Evrelendirme Kayıt Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Basınç yarası evrelendirilmesi için uzman görüşleri doğrultusunda 50 yara fotoğrafı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra dağılım ölçülerinden standart sapma, korelasyon analizi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Araştırmada, hemşirelerin basınç yarası bilgi ve evlendirme düzeylerinin yetersiz olduğu saptandı. Hemşirelerin basınç yarası bilgi düzeyinin çalıştığı klinik ve basınç yarasına ilişkin eğitim alma durumları ile istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Evrelendirme düzeyinin çalışılan klinik, eğitim durumu ve basınç yarası ile karşılaşma durumu ile istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalışma yılı, yaş ve cinsiyetinin ise basınç yarası bilgisi ve evrelendirme düzeyi ile ilişkili olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç olarak, basınç yarası eğitimi almanın ve basınç yarası ile karşılaşma durumunun, hemşirelerin basınç yarası bilgi düzeylerini arttırdığı ve doğru evrelemeyi sağladığı saptandı. Bu araştırma ile hemşirelerin basınç yarası bilgisi ve basınç yarası yönetimi konusunda eğitimlerle bilgilerinin güçlendirilmesi gerektiği düşünüldü.
Özet
[dc.description.abstract]
The research was carried outanalytically-descriptive type in order to examine the pressure ulcer knowledge and staging level of nurses’. The Research was conducted in a university hospital nurses who work in clinics and intensive care units which increases the risk of Pressure Ulcers. The sample of the study was 170 (71.1%) nurses volunteered to participate the research. The data collected by face to face interview technique with “Nurse Information Form”, “Modified Pieper Ulcer Knowledge Test” and Pressure Ulcer Staging Form”. For staging pressure ulcer 50 wound photographs were used. For data analysis, descriptive statistical methods, as well as of dispersion standard deviation, Kruskal Wallis test and Mann-Whitney U test were used. In the research, nurses’ level of Pressure Ulcer knowledge and staging was found to be inadequate. Nurses’ knowledge of pressure ulcers was found to be statistically significant with having training on pressure ulcers and working clinic (p<0.05). Staging the level of nurses was found to be statistically significant with clinic, educational status and encounter with pressure ulcers (p<0.05). Nurses’ knowledge and staging level of pressure ulcers wasnot found to be statistically significant with the age, gender and working period. As a result, it is found that having education about pressure ulcers and encounter with pressure ulcers are effective on assessment, staging and preventing pressure ulcers. It is taught that nurses’ education about pressure ulcer knowledge and pressure ulcer management should be strengthened.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-07-13
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-07-13
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Basınç yarası
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Evrelendirme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pressure ulcer
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Staging
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nursing
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9370
Yazar
[dc.contributor.author]
Ören, Nursen
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
222
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
11 Haziran 2024 03:18
Google Kontrol
Tıklayınız
basınç yarası pressure ulcers knowledge staging hemşirelerin nurses olduğu istatistiksel nurses’ klinik statistically research olarak Pressure significant Wallis Kruskal Form” Staging saptandı Hemşirelerin düzeyinin eğitim anlamlı bulundu durumu karşılaşma bilgisi kullanıldı Araştırma Pieper Formu” having
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms