Mekanik ventilatör desteğindeki hastalara iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının oral mukozadaki bakteriyel kolonizasyon üzerine etkisi

Bu çalışma, mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Anestezi- Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi ve Genel Yoğun BakımÜnitesinde 26.03.2017- 20.02.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, mekanik ventilatör desteği başlangıcından 24 saat geçmemiş 30 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Hasta İzlem Formu, Ağız Değerlendirme İzlem Formu, Ağız Değerlendirme Ölçeği ve Mikrobiyolojik İzlem Formu kullanılmıştır. Hastalar 2 gruba ayrılıp, deney grubundaki hastalara serum fizyolojik ve diş fırçası ile kontrol grubundaki hastalara sodyum bikarbonatlı spanç sarılı abeslangla 4 gün süreyle günde 4 kez ağız bakımı verilmiştir. Mikrobiyolojik inceleme için 1. ve 4. gün ağızdan swapla alınan kültür sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare testi, t testi, Mann Whitney testi ve Fisher Exact test; Mc Nemar testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Veri değerlendirilmesinde örneklem gücü %70 olarak hesaplanmıştır.Deney grubundaki hastaların diş plaklarında azalma olduğu dört günlük uygulama sonucunda görülmüştür. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda ağız mukozasında bulunan bakterilerin 1. ve 4. gün alınan kültür sonuçlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı; ağız bakımında kullanılan diş fırçası ile abeslang yöntemlerinin etkin, birbirine üstünlükleri olmadığı saptanmıştır.

This study was carried out experimentally in order to examine the effect of oral care given by two different methods in mechanical ventilator support patients. The research was carried out in the Anesthesia-Reanimation Intensive Care Unit and General Intensive Care Unit between 26.03.2017-20.02.2018 at Bülent Ecevit University Research and Application Center. The sample of the study consisted of 30 patients who had started to receive mechanical ventilator support but had not yet passed through 24 hours. In the collection of data; Patient Information Form, Patient Follow-up Form, Oral Evaluation Assessment Form, Oral Assessment Scaleand Microbiological Evaluation Form were used. Patients were divided into 2 groups, and patients in the experimental group has received physiological saline solution and toothbrush and in the control group has received oral care 4 times a day for 4 days with an abeslang which wrapped in sodium bicarbonat esponge. Forthe microbiological examination, the results of oral swaps taken on the 1st and 4th days were evaluated. In order to carry out the study, ethical consent from Kocaeli University Non-invasive Clinical Research Ethics Committee, written permission from the institution and informed consent were obtained from the relatives of the patient. In the evaluation of data had been used Pearson's chi-square test, t test, Mann Whitney test and Fisher Exact test; McNemar test. The results wereevaluated at 95% confidence interval and p <0.05 significance level. The power of sample size was calculated as 70%. After four days of application, there was a decrease in dental plaque in the experimental group. There was nostatistically significant difference between the groups in the comparison of the culture results obtained on the 1st and 4th day of the bacteria in the oral mucosa as a result of microbiological examination; toothbrushes and abeslang methods used in oral care were found to be effective and were not been found to have advantage so verea chother.

Eser Adı
[dc.title]
Mekanik ventilatör desteğindeki hastalara iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının oral mukozadaki bakteriyel kolonizasyon üzerine etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Dirimeşe, Elif
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu çalışma, mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Anestezi- Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi ve Genel Yoğun BakımÜnitesinde 26.03.2017- 20.02.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, mekanik ventilatör desteği başlangıcından 24 saat geçmemiş 30 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Hasta İzlem Formu, Ağız Değerlendirme İzlem Formu, Ağız Değerlendirme Ölçeği ve Mikrobiyolojik İzlem Formu kullanılmıştır. Hastalar 2 gruba ayrılıp, deney grubundaki hastalara serum fizyolojik ve diş fırçası ile kontrol grubundaki hastalara sodyum bikarbonatlı spanç sarılı abeslangla 4 gün süreyle günde 4 kez ağız bakımı verilmiştir. Mikrobiyolojik inceleme için 1. ve 4. gün ağızdan swapla alınan kültür sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare testi, t testi, Mann Whitney testi ve Fisher Exact test; Mc Nemar testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Veri değerlendirilmesinde örneklem gücü %70 olarak hesaplanmıştır.Deney grubundaki hastaların diş plaklarında azalma olduğu dört günlük uygulama sonucunda görülmüştür. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda ağız mukozasında bulunan bakterilerin 1. ve 4. gün alınan kültür sonuçlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı; ağız bakımında kullanılan diş fırçası ile abeslang yöntemlerinin etkin, birbirine üstünlükleri olmadığı saptanmıştır.
Özet
[dc.description.abstract]
This study was carried out experimentally in order to examine the effect of oral care given by two different methods in mechanical ventilator support patients. The research was carried out in the Anesthesia-Reanimation Intensive Care Unit and General Intensive Care Unit between 26.03.2017-20.02.2018 at Bülent Ecevit University Research and Application Center. The sample of the study consisted of 30 patients who had started to receive mechanical ventilator support but had not yet passed through 24 hours. In the collection of data; Patient Information Form, Patient Follow-up Form, Oral Evaluation Assessment Form, Oral Assessment Scaleand Microbiological Evaluation Form were used. Patients were divided into 2 groups, and patients in the experimental group has received physiological saline solution and toothbrush and in the control group has received oral care 4 times a day for 4 days with an abeslang which wrapped in sodium bicarbonat esponge. Forthe microbiological examination, the results of oral swaps taken on the 1st and 4th days were evaluated. In order to carry out the study, ethical consent from Kocaeli University Non-invasive Clinical Research Ethics Committee, written permission from the institution and informed consent were obtained from the relatives of the patient. In the evaluation of data had been used Pearson's chi-square test, t test, Mann Whitney test and Fisher Exact test; McNemar test. The results wereevaluated at 95% confidence interval and p <0.05 significance level. The power of sample size was calculated as 70%. After four days of application, there was a decrease in dental plaque in the experimental group. There was nostatistically significant difference between the groups in the comparison of the culture results obtained on the 1st and 4th day of the bacteria in the oral mucosa as a result of microbiological examination; toothbrushes and abeslang methods used in oral care were found to be effective and were not been found to have advantage so verea chother.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-07-03
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-07-03
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2018
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağız bakımı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mekanik ventilatör
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağız mukozası
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Diş fırçası
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yoğun bakım
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oral care
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mechanical ventilator
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Oral mucosa
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Toothbrush
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Intensive care
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9362
Yazar
[dc.contributor.author]
Öksüzoğlu, Ayşe
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
202
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Temmuz 2024 09:08
Google Kontrol
Tıklayınız
ağız results grubundaki İzlem Mikrobiyolojik abeslang patients olarak Patient obtained olmadığı fırçası Evaluation Fisher consent microbiological examination sonucunda University Kocaeli Whitney değerlendirilmiştir kültür alınan Assessment inceleme hastalara groups Araştırma methods mechanical ventilator support Üniversitesi Ecevit
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms