Filtreler
Türkiye’de lisans düzeyindeki hemşirelik okullarında yoğun bakım hemşireliği eğitimi

Çelik, Sevim | Veren, Funda

Other | 2009 | Yeni Tıp Dergisi26 ( 4 ) , pp.226 - 229

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki hemşirelik okullarının müfredat ders programlarında yoğun bakım hemşireliği dersinin yer alıp almadığına ilişkin güncel durumu belirlemektir. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmada, 2007 yılında, Türkiye’de bulunan 83 adet lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik okullarından 78’i örneklem kapsamına alınmıştır. Veriler internet, telefon ve faks yolu ile elde edilmiştir. 5 hemşirelik okuluna ulaşılamadığı için örnek-lem dışı bırakıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik testi kullanılmıştır. Türkiye’de 68 sağlık yüksekokulu, 13 hemşirelik yüksek-okulu, 2 adet Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne b . . .ağlı hemşi-relik bölümü bulunduğu belirlenmiştir. Ülkemiz hemşire-lik okullarından sadece 8 (%10,2) ’inde yoğun bakım hemşireliği dersi verildiği saptanmıştır. 8 hemşirelik okulundan 6’sında teorik, 1’inde müfredat programında ilgili dersin uygulama, 1’inde ise teori ve uygulama saatinin olduğu saptanmıştır. ECTS kredilerinin ise 0-4 arasında değiştiği belirlenmiştir. Türkiye’de lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren hemşirelik okullarının müfredatının, geleneksel eğitim anlayışından uzaklaşılarak bilimsel ve teknolojik gelişme- lere, sağlık bakım gereksinimlerine, sağlık bakımı sistemi ve politikasına, değişen demografik özelliklere göre yeniden düzenlenmeli ve uluslararası düzeyde standardi-zasyonu sağlanmalıdır. The purpose of this study was to determine the current situation that there has been critical care nursing lesson or not in course programmes in nursing schools’ curriculum of Turkey. In this descriptive study, 78 nursing schools were taken in sample group out of 83 nursing schools at undergraduate level in Turkey in 2007. Data were collected via online, telephone and fax and were expressed using numbers and percentages. Five nursing schools were excluded in this study. It was found that there were 68 school of health (includes department of nursing), 13 school of nursing and 2 faculty of health sciences (includes department of nursing). It was determined that only 8 (10,2%) nursing schools in Turkey had ‘Critical Care Nursing’ lesson in their curriculums. About six nursing schools out of eight had only theoretic course, one school had just practice and one nursing school had both theoretic course and practice. ECTS credits changed between 0-4 credits. Curriculum of the nursing schools at undergraduate level in Turkey ought to be readjusted according to scientific and technologic improvements, healthcare needs, healthcare system and policy and changing demographic characters as quitting traditional curriculum at current and should be by providing standards at international level Daha fazlası Daha az

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi ?

Muslu, Bünyamin | Muslu, Selda | Zengin, R.Dilek | Özkök, Ayşegül | Erdemli, Özcan

Article | 2008 | Yeni Tıp Dergisi25 ( 1 ) , pp.25 - 30

Çalışmamızda remifentanil ile uyguladığımız nörolept anestezi (NA) tekniğini fentanil ile uygulanan NA tekniği ile karşılaştırıp hemodinami, derlenme, kan glukoz değerleri ve gelişebilecek komplikasyonlar üzerine etkisini araştırdık. Laparoskopik kolesistektomi uygulanan 30 hasta rastgele iki eşit gruba ayrıldı. İndüksiyon, droperidol (0.15 mg kg-1), maskeyle %50 O2-%50 N2O, remifentanil grubunda 0.5 ?g kg-1 remifentanil, fentanil grubunda 2 ?g kg-1 fentanil ile uygulandı. Bütün hastalara roküronyum bromür (0.6 mg kg-1) uygulamasını takiben idamede sırasıyla remifentanil infüzyonu (0.25 ?g kg-1dk-1) ve 20 dk aralıklarla fentanil (50 . . . ?g) kullanıldı. Hemodinamik veriler, kan glukoz değerleri, derlenme süreleri ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Remifentanil grubunda hemodinaminin daha stabil ve kan glukoz değerlerinin daha düşük olduğu görüldü ( Daha fazlası Daha az

Systemic lupus erythematosus presented with multiple avascular necrosis

Karadavut, Kıymet İkbal | Başaran, Aynur | Ajda, Bal | Çakçı, Aytül | Keskin, Göksal

Other | 2009 | Yeni Tıp Dergisi26 ( 1 ) , pp.52 - 53

Semptomatik avasküler nekroz (AVN) sistemik lupus eritematozisli hastalarda sık görülür ve genellikle birden fazla eklemi içine alır. Kalça, dizler ve omuz eklemi en sık etkilenen eklemlerdir. Steroid tedavisi gibi pek çok risk faktörü SLE’li hastalarda AVN’den sorumludur. Biz bu vakada birden fazla bölgede AVN ile bağlayan SLE hastası sunduk. Hastanın 2 ay süreli yüksek doz steroid tedavisi kullanım hikayesi mevcuttu. Symptomatic avascular necrosis (AVN) is common in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and is often involves multiple joints. Hips, knees and shoulders are the most commonly affected joints. Multiple risk . . .factors are responsible for AVN in SLE patients including steroid therapy. In this case we reported a SLE patient initially presented with AVN in multiple sites. The patient had the history of short course of high dose corticosteroid therapy for 2 months Daha fazlası Daha az

Robot yardımlı laparoskopik cerrahide hemşirenin rolü

Çelik, Sevim

Article | 2011 | Yeni Tıp Dergisi28 ( 2 ) , pp.83 - 86

Tıp alanında robotik cerrahi sistemlerinin kullanımı hızla artmaktadır. Türkiye’de ve dünyada Da Vinci robotu ile üroloji, genel cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, nöroşirürji, ortopedik cerrahi, jinekoloji, göğüs cerrahisinde kullanılmaktadır. Robot yardımlı laparoskopik cerrahinin hasta, sağlık profesyonelleri ve hastane açısından olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Robotik cerrahi sistemlerinin kullanımı hemşirenin rolünü etkilemektedir. Bundan dolayı hemşireler kendilerini geliştirmelidir. The use of robotic surgical systems is increasing rapidly in the medical arena. The Da Vinci Robotic Surgical System is being used in uro . . .logy, general surgery, cardiovascular surgery, neurosurgery, orthopedic surgery, gynecology, and in thoracic surgery throughout the world including Turkey. Robotic assisted laparoscopic surgery has several advantages and disadvantages for the patient, healthcare professionals and the institution. Nurses have important roles in the use of robotic surgery systems. Therefore, nurses must improve their knowledge and skills in this area Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms