Filtreler
Observations on the ecology, reproduction and behavior of Spermophilus Bennett, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey

Özkurt Ş. | Yigit N. | Çolak E. | Sözen M. | Moradi Gharkheloo M.

Article | 2005 | Turkish Journal of Zoology29 ( 1 ) , pp.91 - 99

Field and laboratory investigations on the ecology, reproduction and behavior of Spermophilus citellus and Spermophilus xantophrymnus were performed over a period of 4 years. Both S. citellus and S. xanthophrymnus are diurnal species and occupy semiarid steppe areas in Turkish Thrace and Anatolia, respectively. Distribution of the former species is confined to restricted steppe areas in Turkish Thrace whilethe, latter lives on the Anatolian steppe, and is sympatric with Meriones tristami, Mesocricetus brandthi, Allactaga williamsi and Microtus spp. The burrows of both species have one entrance, and are built separately in the field. . . . They constitute small social colonies and communicate with each other by emitting hoarse, sharp and shrill sounds. S. xantophrymnus enterrs hibernation in August and emerges in February. It was observed that they were tolerant of each other. Based on field and laboratory studies S. citellus and S. xantophrymnus give birth once a year. The litter size was at 3 for the former species, and 1-4 for the latter. Average weight at birth was 5 g for both species. Newborns of both species became hairy at 15-17 days, their eyes opened at 22-25 days, and their ears at 30 days and offspring were weaned at the end of the second month after birth. The external characters of 2 babies from Edirne attaned those of adults 4 months after birth. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

New locality record for Podarcis siculus hieroglyphicus (Berthold, 1842) (Squamata: Lacertidae) in the western Black Sea region of Anatolia

Ilgaz C. | Kumlutaş Y. | Sözen M.

Article | 2013 | Turkish Journal of Zoology37 ( 1 ) , pp.123 - 127

Six specimens of Podarcis siculus hieroglyphicus from Filyos, Zonguldak Province, in the western Black Sea region were collected. This new record extended eastward seriously (ca. 250 km) the known distribution area of the subspecies in Turkey. The meristic (pholidolial) and metric (morphometric) characters and color-pattern features of specimens collected from Filyos, Zonguldak, are given in detail and compared with the specimens from other known Turkish localities with regard to the literature. The specimens examined were similar to P. siculus hieroglyphicus specimens mentioned in the literature. © TÜBİTAK.

Distribution of chromosomal forms of Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) in Çankırı and Çorum provinces, Turkey

Sözen, Mustafa | Çataklı, Kamuran | Eroğlu, Fatih | Matur, Ferhat | Sevindik, Murat

Article | 2011 | Turkish Journal of Zoology35 ( 3 ) , pp.367 - 374

Kör fareler toprak altı yaşama uyum sağlamışlardır. Bu canlılar Türkiye’de 2n = 36’dan 2n = 60’a kadar değişen geniş bir kromozomal varyasyona sahiptirler. Bu çalışma Çankırı ve Çorum illerinin çevresindeki 38 lokaliteden yakalanan 91 Nannospalax nehringi (Nehring, 1898) örneği üzerinde yapıldı. Aynı 2n değerlerine sahip farklı formlar Türkiye’deki coğrafi k yayılımlarına gore bir harf ile belirtildi. İç Anadolu formları için C, kuzeydekiler için N, güneydekiler için S, doğudakiler için E ve batıdaki formlar için W kullanıldı. Karyotip analizleri sonucunda N. nehring’nin bu alanlarda 2n = 54C, NF = 74; 2n = 56N, NF = 72; 2n = 58N, N . . .F = 74 ve 2n = 60 için iki forma (NF = 78 ve NF = 82) sahip olduğu belirlendi. Bu çalışma Çankırı ve Çorum çevresindeki körfare kromozomal formları ve bunların yayılışlarındaki boşlukarı doldurdu. 2n = 54C, 56N, 58N ve 60 formlarının bölgedeki yayılışları aydınlatıldı. Mole rats have adapted to living underground and have a wide range chromosomal variation in Turkey, ranging between 2n = 36 and 2n = 60. Th is study was performed on the subterranean mole rats of the Nannospalax nehringi (Nehring, 1898), sampled around Çankırı and Çorum provinces in central Anatolia, and the karyotypes of 91 specimens across 38 localities were analyzed. Diff erent chromosomal forms that have the same 2n values were assigned letters according to their geographic locations in Turkey: C for central forms, N for northern forms, S for southern forms, E for eastern forms, and W for western forms. It was determined that N. nehring has 2n = 54C, NF = 74; 2n = 56N, NF = 72; 2n = 58N, NF = 74, and 2 diff erent forms of 2n = 60 (NF = 78, NF = 82) in these areas. Th is study fi lled the gaps in distribution of blind mole rat chromosomal forms around Çankırı and Çorum provinces. Th e distribution areas of 2n = 54C, 56N, 58N, and 60 forms in the area were brought to light Daha fazlası Daha az

Effects of some antimicrobial agents on the total protein content of the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.101 - 109

Endoparazitoid zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek farklı yapı ve etkiye sahip olan onüç antimikrobiyal ajanın böceğin pup evresindeki total protein miktarına etkileri incelendi. Bu etkiler antimikrobiyal ajanın üeşidine ve besindeki miktarına göre değişmektedir. Pupların total protein miktarı penisillin, streptomisin, rifampisin, tetrasiklin hidroklorür, linkomisin hidroklorür, metil p-hidroksibenzoat, sikloheksimid, ve sodyum benzoat tarafından önemli derecede artırılırken nistatin ise bu miktarı azaltmıştır.Diğer denenen ajanlar ise böceğin prote . . .in miktarına önemli bir etki yapmamıştır.Antimikrobiyal ajanlar aynı zamanda besinsel miktarlarına baÛlı olarak böceğin yaş vucut ağırlığı üzerinde etkili olmußtur. Bu ajanların bazı miktarlarını içeren besinler ile beslenen larvaların oluşturduğu pupların kontrol besinindekilere göre daha düşük vucut ağırlığına sahip oldukları ancak bunların daha fazla protein içerdikleri tespit edilmiştir. Nistatinin 45 mg'ının ilave edildiği besin ise pupların yaş ağırlığında ve bunların protein miktarında önemli bir azalmaya neden olmuştur. The effects of thirteen antimicrobial agents that have different structures and modes of action on the total protein content of pupae of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to the their kind and dietary levels. The protein content of the pupae was significantly increased by penicillin, streptomycin, rifampicin, tetracycline hydrochloride, lincomycin hydrochloride, methyl p-hydroxybenzoate, cycloheximide and sodium benzoate, while it was decreased by nystatin. The other tested antimicrobial agents had no significant effects on the total protein content of the insect. Depending on dietary levels, most of the tested agents also had an effect on the body wet weight of the insect. It was demonstrated that pupae from larvae fed on diets with some levels of tested antimicrobial agents had a lower body wet weight but contained more protein content than those of the control diet. The diet with 45 mg of nystatin caused a significant decrease in the wet weight of the pupae and their protein content Daha fazlası Daha az

Effects of some DNA gyrase inhibitors on the survival and development of Pimpla turionellae (Hymenoptera. Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.121 - 126

Endoparazitoid bir zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek, güçlü antibakteriyel ajanlar olan novobiyosin, nalidiksik ve oksolinik asitin böceğin yaşama ve gelişmesine ayrı ayrı etkileri inclendi. Beşinci evredeki larvaların yaşama yüzdesi antibiyotiklerin farklı miktalarını içeren besinler tarafından önemli derecede etkilenmemiştir. Novobiyosinin en düşük miktarını içeren besin pup ve ergin yüzdesini önemli derecede artırmıştır. Bu miktar aynı zamanda beşinci evreye ulaşmak için gereken süreyi kısaltmış, ancak larvaların ergin evreye kadar gelişmesi üz . . .erinde önemli bir etki yapmamıştır. Oksolinik asitin en düşük miktarı yaşama üzerinde etkili olmazken böceğin gelişmesini geçiktirmiştir. Antibiyotiklerin yüksek miktarları genellikle gelişme oranını artırmış, yaşamayı düşürmüştür. Nalidiksik asitin denenen bütün miktarları ise yaşamayı dikkate değer bir şekilde düşürmüştür. Bu sonuçlar novobiyosinin ve bir dereceye kadar oksolinik asitin denenen en düşük miktarının böceğin biyolojik kontrol amacıyla yapay ortamlarda yetiştirilmesinde kullanılan sentetik besinlere ilave edilebileceğini göstermektedir. The effects of 13 antimicrobial agents that have different structures and modes of action, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to their kind and dietary levels. The agents tested exerted their effects generally during the post-larval development of the insect. The post-larval survival and development were negatively affected by most of the agents tested at certain levels. The antimicrobial agents tested also affected the larval development but had no significant effects on the larval survival of the insect. The larvae showed a wide tolerance against both the kind and dietary levels of the agents. None of the agents tested were toxic to the larvae. Sodium benzoate and nystatin at low levels had positive effects on the food consumption of the larvae Daha fazlası Daha az

The morphological analysis of Mus domesticus and Mus macedonicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey

Çolak E. | Yigit N. | Sözen M. | Çolak R. | Özkurt Ş. | Kankiliç T. | Kankiliç T.

Article | 2006 | Turkish Journal of Zoology30 ( 3 ) , pp.309 - 317

We examined 529 specimens of Mus domesticus and Mus macedonicus from Turkey,' in terms of their morphological, bacular, and phallic aspects. The zygomatic index (ZI) varied from 0.32 to 0.47 in M. domesticus, and 0.60 to 0.85 in M. macedonicus. The head plus body length/tail length (H+B/T) index varied from 0.87 to 1.05 in M. domesticus, and 1.08 to 1.78 in M. macedonicus. The zygomatic plate is straight or convex in M. domesticus and M. macedonicus. The ventral wing of the parietal is generally tortuous in M. domesticus and is protruding or straight in M. macedonicus. The anterolabial cusp on M1 is missing or indistinct in M. domes . . .ticus and is forwardly prominent in M. macedonicus. Characteristics of the baculum and phallus did not differentiate M. domesticus from M. macedonicus. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Multivariate Morphometric study on Apis florea distributed in Iran

Özkan A. | Gharleko M.M. | Özden B. | Kandemir I.

Article | 2009 | Turkish Journal of Zoology33 ( 1 ) , pp.93 - 102

Multivariate Morphometric and Spatial Autocorrelation Analyses were performed to determine the morphometric variation in Apis florea colonies representing 13 localities from 4 states on the coastal north-south diagonal in Iran. New morphometric characters (hind wing length, hind wing width, and hind wing angles) were also measured to determine the usefulness of these characters for Apis florea. Analysis of variance of new morphometric characters showed that 7 out of the 8 hind wing variables displayed statistically significant differences among populations (P < 0.05). The scatter plot from Canonical Variate Analysis revealed that th . . .e colonies from north (Ilam, Khuzestan, and Bushehr states) showed an overlapping distribution. The colonies from south (Hormuzgan state) formed a non-overlapping distant cluster. Based on the spatial autocorrelation analysis, 14 correlograms were significant for morphometric characters (According to the Bonferroni criterion). Six characters (CuB, C.Ind, HWW, B4, D7, and I13) showed clinal type correlogram. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Distribution and conservation of Acomys cilicicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey

Çetintaş O. | Matur F. | Sözen M.

Article | 2017 | Turkish Journal of Zoology41 ( 6 ) , pp.1059 - 1068

Acomys cilicicus is endemic to Turkey and known from a very restricted area. The exact distribution of the species was not known up to now and the IUCN status of the species was Data Deficient (DD). To determine the exact distribution area of the species, 39 localities within the historical distribution were surveyed by using 3243 Sherman traps between 2013 and 2016. Turkish spiny mouse samples were obtained from 14 of these 39 localities and the current distribution of the species was determined. We found that the Turkish spiny mouse has two isolated populations in the area between Silifke and Erdemli with a total distribution area . . . of about 104.5 km2, extending from sea level up to 510 m a.s.l. Population trend estimates showed a steep decline in the last 20 years from 21.42 to 2.75 as trap night index value. These data, along with the decline in habitat quality and continuing threats to the species, merit an IUCN status of Critically Endangered (CR). The main threats for this species are habitat loss due to urbanization, new motorway construction, stone quarry development, conversion of Mediterranean shrublands into agricultural fields, and afforestation. For conservation purposes, a species protection action plan is necessary immediately. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Karyological and some morphological characteristics of Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) superspecies around Kastamonu province, Turkey

Sözen M. | Sevindik M. | Matur F.

Article | 2006 | Turkish Journal of Zoology30 ( 2 ) , pp.205 - 219

The karyotypes and morphology of 98 specimens of the subterranean mole rat Spalax leucodon Nordmann. 1840 across 18 localities in and around Kastamonu province were analysed. It was determined that S. leucodon has 2n = 54, NF = 72: 2n = 56, NF = 74; 2n = 58, NF = 74; 2n =60, NF = 74 in the populations from the Kastamonu region. According to these karyological findings based on chromosome morphology the diploid chromosome numbers of 2n = 56, 2n =58, and 2n = 60 determined here are new for Spalax leucodon in Turkey. Because diploid numbers of these populations were formerly found from geographically distant localities in Turkey, they . . .were given as 2n = 56N, 58N, and 60N, to differentiate them from the other forms having the same diploid chromosome numbers but different chromosome morphology. As a result of t-test analysis, separation of all chromosomal forms from each other beside 2n values by many character measurements supported the opinion that each of the chromosomal forms of Spalax should be evaluated as good biological species. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

A new species of voles, Microtuselbeyli sp. nov., from Turkey with taxonomicoverview of social voles distributed in southeastern Anatolia

Yiğit, Nuri | Çolak, Ercüment | Sözen, Mustafa

Article | 2016 | Turkish Journal of Zoology40 ( 1 ) , pp.73 - 79

There are twelve Microtus species in Turkey and two of them are endemic to the steppic central Anatolian plateau. In this study, previously collected specimens that were recorded as Microtus irani from southeastern Turkey were reevaluated by karyologically comparing different species distributed throughout southeastern Turkey. The taxonomic status of this species was raised to a new species, Microtus elbeyli sp. nov., which has dark ochreous dorsal color, agrestis morphotype in M2, and 2n = 46, NF = 50, NFa = 46 karyotype. The new species described here raises the total number of Microtus species in Turkey to 13 and endemic vole spe . . .cies in Anatolia to three. There are twelve Microtus species in Turkey and two of them are endemic to the steppic central Anatolian plateau. In this study, previously collected specimens that were recorded as Microtus irani from southeastern Turkey were reevaluated by karyologically comparing different species distributed throughout southeastern Turkey. The taxonomic status of this species was raised to a new species, Microtus elbeyli sp. nov., which has dark ochreous dorsal color, agrestis morphotype in M2, and 2n = 46, NF = 50, NFa = 46 karyotype. The new species described here raises the total number of Microtus species in Turkey to 13 and endemic vole species in Anatolia to three Daha fazlası Daha az

Karyological and some morphological characteristics of Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) superspecies around Kastamonu Province, Turkey

Sözen, Mustafa | Sevindik, Murat | Matur, Ferhat

Article | 2006 | Turkish Journal of Zoology30 ( 2 ) , pp.205 - 219

Körfare Spalax leucodon Nordmann, 1840 üzerinde yapılan bu araştırmada Kastamonu çevresindeki 18 lokaliteden 98 örneğin karyolojisi ve morfolojisi incelendi. Kastamonu çevresinden incelenen körfare populasyonlarının 2n = 54, NF = 72; 2n = 56, NF = 74; 2n = 58, NF = 74; 2n =60, NF = 74 değerlerine sahip oldukları belirlendi. Bu karyolojik sonuçlara göre kromozom morfolojileri bakımından Kastamonu çevresinden belirlenen 2n = 56, 2n = 58 ve 2n = 60 kromozom sayıları Türkiye'deki Spalax leucodon için yeni değerlerdir. Bu populasyonların diploid kromozom sayıları Türkiye'den coğrafik olarak uzak bazı bölgelerde daha önce belirlendiği içi . . .n bu çalışmada belirlenen değerleri aynı kromozom sayısına ancak farklı kromozom morfolojilerine sahip diğer formlardan ayırmak için 2n = 56N, 58N ve 60N olarak isimlendirildiler. t-testi analizleri sonucunda bütün kromozomal formların diploid kromozom sayıları yanında çok sayıda karakter ölçüsü bakımından da birbirlerinden ayrılabilmesi Spalax kromozomal formlarının ayrı biyolojik türler olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki yaklaşımı desteklemektedir. The karyotypes and morphology of 98 specimens of the subterranean mole rat Spalax leucodon Nordmann, 1840 across 18 localities in and around Kastamonu province were analysed. It was determined that S. leucodon has 2n = 54, NF = 72; 2n = 56, NF = 74; 2n = 58, NF = 74; 2n =60, NF = 74 in the populations from the Kastamonu region. According to these karyological findings based on chromosome morphology the diploid chromosome numbers of 2n = 56, 2n =58, and 2n = 60 determined here are new for Spalax leucodon in Turkey. Because diploid numbers of these populations were formerly found from geographically distant localities in Turkey, they were given as 2n = 56N, 58N, and 60N, to differentiate them from the other forms having the same diploid chromosome numbers but different chromosome morphology. As a result of t-test analysis, separation of all chromosomal forms from each other beside 2n values by many character measurements supported the opinion that each of the chromosomal forms of Spalax should be evaluated as good biological species Daha fazlası Daha az

Effects of antimicrobial agents on the survival and development of larvae of Pimpla turionellae L. (Hymenoptear: Ichneumonidae) reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal | Yazgan, Şevki

Other | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.111 - 119

Endoparazitoid zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek, farklı yapı ve etkiye sahip onüç antimikrobiyal ajanın böceğin yaşama ve gelişmesine etkileri incelendi. Bu etkiler denenen antimikrobiyal ajanın çeşidine ve miktarına göre değişmektedir. Denenen ajanların etkileri çoğunlukla larva sonrası evrelerde ortaya çıkmış olup bu evrelerdeki yaşama ve gelişme olumsuz yönde etkilenmiştir. Antimikrobiyal ajanlar aynı zamanda larval evredeki gelişmeyi de etkilemiş ancak bu evredeki yaıama üzerinde önemli bir etki yapmamıştır. Larvalar antimikrobiyal ajanların . . .hem çeşidine hem de besinsel miktarına karşı geniş bir tolerans göstermiştir. Denenen ajanların hiçbiri larvalar üzerinde toksik etki yapmam ıştır. Sodyum benzoat ve nistatinin düüşk miktarları larvaların besin tüketimine olumlu etkide bulunmuştur. The effects of 13 antimicrobial agents that have different structures and modes of action, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to their kind and dietary levels. The agents tested exerted their effects generally during the post-larval development of the insect. The post-larval survival and development were negatively affected by most of the agents tested at certain levels. The antimicrobial agents tested also affected the larval development but had no significant effects on the larval survival of the insect. The larvae showed a wide tolerance against both the kind and dietary levels of the agents. None of the agents tested were toxic to the larvae. Sodium benzoate and nystatin at low levels had positive effects on the food consumption of the larv Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms