Filtreler
Filtreler
Bulunan: 22 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Yayın Yılı [10]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [1]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [16]
Araştırmacılar
Synthesis and characterization of the poly(ethylene glycol) grafted unsaturated microbial polyesters

Kılıçay, Ebru | Hazer, Baki | Çoban, Burak | Scholz, Carmen

Article | 2010 | Hacettepe Journal of Biology and Chemistry38 ( 1 ) , pp.9 - 17

Pseudomonas oleovorans was grown with either 10-undecenoic acid alone or the equimolar mixture of octanoic acid and 10-undecenoic acid to obtain unsaturated poly(3- hydroxy alkanoates) (PHA)s; poly(3-hydroxy-10-undecenoate) (PHU) and poly(3-hydroxyoctanoate- co-3-hydroxy-10-undecenoate) (PHOU), respectively. The addition of bromine to olefinic double bond, by reacting the unsaturated PHA with bromine in homogeneous solution in dark, was readily carried out. The brominated PHA was reacted with polyethylene glycol (PEG) in the presence of a base to obtain PHA-g-PEG graft copolymers. The polymers were characterized by $^ 1H$ NMR and FT . . .IR spectroscopy, gel permeation chromatography (GPC), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Pseudomonas oleovorans was grown with either 10-undecenoic acid alone or the equimolar mixture of octanoic acid and 10-undecenoic acid to obtain unsaturated poly(3- hydroxy alkanoates) (PHA)s; poly(3-hydroxy-10-undecenoate) (PHU) and poly(3-hydroxyoctanoate- co-3-hydroxy-10-undecenoate) (PHOU), respectively. The addition of bromine to olefinic double bond, by reacting the unsaturated PHA with bromine in homogeneous solution in dark, was readily carried out. The brominated PHA was reacted with polyethylene glycol (PEG) in the presence of a base to obtain PHA-g-PEG graft copolymers. The polymers were characterized by $^ 1H$ NMR and FTIR spectroscopy, gel permeation chromatography (GPC), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) Daha fazlası Daha az

10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması

Yanpar, Tuğba | Hazer, Baki | Arslan, Ali

Article | 2006 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi7 ( 11 ) , pp.113 - 122

Bu çalışmanın amacı, oluşturmacı yaklaşıma dayalı grup aktivitelerinin etkilerini göstermektir. Bu araştırma 2001- 2002 öğretim yılı, güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okuyan 58 öğrenci üzerinde yapılan deneysel çalışmadır. Deney grubunda oluşturmacılık temelli grup aktiviteleri, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilişsel becerilerini ölçebilmek için ön ve son testler, duyuşsal algılamalarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışma grup çalışmalarının kullanıldığı sınıftaki öğrenci başarısının, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci başarısı . . .ndan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin oluşturmacılık temelli grup aktivitelerini algılamalarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The purpose of this research was to demonstrate the effectiveness of group activities based on constructivism in chemistry course for High School. The study was carried on with 58 high school students at the beginning of the spring semester of 2001-2002. Group activities based on constructivism were performed with the experimental group while the traditional teaching style (teacher active) was performed with the control group. An achievement test and an open-ended questionnaire were used to gather the data. This study indicated that the success of the students in the experimental group in which constructivist learning approach was employed was higher than those in the control group. Therefore, it was found that the students in the experimental group perceived the group activities, based on constructivism, positively Daha fazlası Daha az

Synthesis of a novel macromonomer initiator for atom transfer radical polymerization: Self condensing and graft copolymerization

Allı, Abdulkadir | Hazer, Baki

Article | 2009 | Hacettepe Journal of Biology and Chemistry37 ( 1 ) , pp.23 - 31

A new macromonomer initiator for atom transfer radical polymerization (ATRP-MIM) based on polyethylene glycol (Mn= 660 Da) (PEG) was synthesized by the reaction of hydroxyl end of the mono-methacryloyl polyethylene glycol with 2-bromopropanoyl chloride leading to methacryloyl polyethylene glycol 2-bromopropanoyl ester (v-PEG-Br). Poly(ethylene glycol) functionalized with methacrylate at one end was reacted with 2-bromopropionyl chloride to form a macromonomeric initiator for ATRP. Self condensing ATRP-MIM polymerization yielded branched PEG with low cross-linked fraction (3-29 wt%). In the same polymerization condition, self condens . . .ing ATRP-MIM polymerization was found faster than that of conventional free radical macromonomer initiators which behave as macro crosslinker, macro initiator and macromonomer. Besides the PEG obtained has still unreacted double bonds and halides leading to the further branching. In the second step, ATRP of methyl methacrylate was initiated by the MIM-ATRP using the copper coordination complex CuBr / N,N,N’,N’,N’’-pentamethyl diethylenetriamine (PMDETA). The ATRP-MIM and the chloroform soluble branched polymers obtained were characterized by 1H NMR spectroscopy and gel permeation chromatography (GPC). Variation of gel polymer content, molecular weight of the soluble parts and conversion of the monomers with the changing polymerization conditions were also discussed. A new macromonomer initiator for atom transfer radical polymerization (ATRP-MIM) based on polyethylene glycol (Mn= 660 Da) (PEG) was synthesized by the reaction of hydroxyl end of the mono-methacryloyl polyethylene glycol with 2-bromopropanoyl chloride leading to methacryloyl polyethylene glycol 2-bromopropanoyl ester (v-PEG-Br). Poly(ethylene glycol) functionalized with methacrylate at one end was reacted with 2-bromopropionyl chloride to form a macromonomeric initiator for ATRP. Self condensing ATRP-MIM polymerization yielded branched PEG with low cross-linked fraction (3-29 wt%). In the same polymerization condition, self condensing ATRP-MIM polymerization was found faster than that of conventional free radical macromonomer initiators which behave as macro crosslinker, macro initiator and macromonomer. Besides the PEG obtained has still unreacted double bonds and halides leading to the further branching. In the second step, ATRP of methyl methacrylate was initiated by the MIM-ATRP using the copper coordination complex CuBr / N,N,N’,N’,N’’-pentamethyl diethylenetriamine (PMDETA). The ATRP-MIM and the chloroform soluble branched polymers obtained were characterized by 1H NMR spectroscopy and gel permeation chromatography (GPC). Variation of gel polymer content, molecular weight of the soluble parts and conversion of the monomers with the changing polymerization conditions were also discussed Daha fazlası Daha az

Redox polymerization of N-isopropylacrylamide by using hydroxylated soya oil polymer

Allı, Abdulkadir | Şanal, Timur | Hazer, Baki

Article | 2015 | Turkish Journal of Chemistry39 ( 2 ) , pp.382 - 394

Abstract: Water soluble hydroxylated soya oil polymer was used in the redox polymerization of N-isopropylacrylamide (NIPAM) in order to obtain water-based hydroxylated-soya oil polymer-g-PNIPAM graft copolymer. For this purpose, soya oil was exposed to air under sunlight to obtain autoxidized soya oil polymer (PSy-ox). PSy-ox was allowed to react with diethanol amine to obtain hydroxylated soya oil polymer (hydroxylated-PSy). An ammonium persulfate with hydroxylated-PSy redox initiating system was used in the polymerization of NIPAM in order to obtain thermo-responsive hydroxylated-PSy-g-PNIPAM water-based graft copolymers. The graf . . .t copolymers were characterized using proton nuclear magnetic resonance, Fourier transform infrared~spectroscopy, gel permeation chromatography, thermal gravimetric analysis, and differential scanning calorimetry techniques. The effects of hydroxylated-PSy on the thermal response rate of PNIPAM and the percentage of transmittance in the water of graft copolymers were studied by means of observing UV transmittance behaviors in response to changing temperature. This showed the temperature-responsive property, and exhibited a volume phase transition from 22 °C to 29 °C, while that of PNIPAM was 32 °C. Abstract: Water soluble hydroxylated soya oil polymer was used in the redox polymerization of N-isopropylacrylamide (NIPAM) in order to obtain water-based hydroxylated-soya oil polymer-g-PNIPAM graft copolymer. For this purpose, soya oil was exposed to air under sunlight to obtain autoxidized soya oil polymer (PSy-ox). PSy-ox was allowed to react with diethanol amine to obtain hydroxylated soya oil polymer (hydroxylated-PSy). An ammonium persulfate with hydroxylated-PSy redox initiating system was used in the polymerization of NIPAM in order to obtain thermo-responsive hydroxylated-PSy-g-PNIPAM water-based graft copolymers. The graft copolymers were characterized using proton nuclear magnetic resonance, Fourier transform infrared~spectroscopy, gel permeation chromatography, thermal gravimetric analysis, and differential scanning calorimetry techniques. The effects of hydroxylated-PSy on the thermal response rate of PNIPAM and the percentage of transmittance in the water of graft copolymers were studied by means of observing UV transmittance behaviors in response to changing temperature. This showed the temperature-responsive property, and exhibited a volume phase transition from 22 °C to 29 °C, while that of PNIPAM was 32 °C Daha fazlası Daha az

Effects of some antimicrobial agents on the total protein content of the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.101 - 109

Endoparazitoid zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek farklı yapı ve etkiye sahip olan onüç antimikrobiyal ajanın böceğin pup evresindeki total protein miktarına etkileri incelendi. Bu etkiler antimikrobiyal ajanın üeşidine ve besindeki miktarına göre değişmektedir. Pupların total protein miktarı penisillin, streptomisin, rifampisin, tetrasiklin hidroklorür, linkomisin hidroklorür, metil p-hidroksibenzoat, sikloheksimid, ve sodyum benzoat tarafından önemli derecede artırılırken nistatin ise bu miktarı azaltmıştır.Diğer denenen ajanlar ise böceğin prote . . .in miktarına önemli bir etki yapmamıştır.Antimikrobiyal ajanlar aynı zamanda besinsel miktarlarına baÛlı olarak böceğin yaş vucut ağırlığı üzerinde etkili olmußtur. Bu ajanların bazı miktarlarını içeren besinler ile beslenen larvaların oluşturduğu pupların kontrol besinindekilere göre daha düşük vucut ağırlığına sahip oldukları ancak bunların daha fazla protein içerdikleri tespit edilmiştir. Nistatinin 45 mg'ının ilave edildiği besin ise pupların yaş ağırlığında ve bunların protein miktarında önemli bir azalmaya neden olmuştur. The effects of thirteen antimicrobial agents that have different structures and modes of action on the total protein content of pupae of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to the their kind and dietary levels. The protein content of the pupae was significantly increased by penicillin, streptomycin, rifampicin, tetracycline hydrochloride, lincomycin hydrochloride, methyl p-hydroxybenzoate, cycloheximide and sodium benzoate, while it was decreased by nystatin. The other tested antimicrobial agents had no significant effects on the total protein content of the insect. Depending on dietary levels, most of the tested agents also had an effect on the body wet weight of the insect. It was demonstrated that pupae from larvae fed on diets with some levels of tested antimicrobial agents had a lower body wet weight but contained more protein content than those of the control diet. The diet with 45 mg of nystatin caused a significant decrease in the wet weight of the pupae and their protein content Daha fazlası Daha az

The bryophyte flora of Sinop Peninsula (Turkey)

Söylemez, Burçin | Ören, Muhammet | Ursavaş, Serhat | Keçeli, Tamer

Article | 2017 | Biological Diversity and Conservation10 ( 3 ) , pp.120 - 129

This study presents knowledge about bryophytes of Sinop peninsula which one of the Key Biodiversity Areas (KBA). Research materials were collected from 60 different sites between September 2014-June 2016. As a result of the evaluation of 614 samples 25 species of 17 genera belonging to 17 families from Marchantiophyta (Liverworts), 130 species of 74 genera belonging to 28 families from Bryophyta (mosses), 2 species of 2 genera belonging to 2 families from Anthocerotophyta (Hornworts). In total, 157 specific and infraspecific taxa belonging to 47 families and 93 genera were identified. Among these, 95 taxa are new to Sinop province a . . .nd 26 taxa are new to A3 square according to Henderson (1961) grid system. Bu çalışma Önemli Doğa Alanları (ÖDA)’ndan biri olan Sinop Yarımadası’nın briyofitleri hakkında bilgi sunmaktadır. Araştırma materyali Eylül 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında 60 farklı notadan toplanmıştır. 614 örneğin değerlendirilmesi sonucunda Machantiophyta’dan (Ciğerotları) 17 familya ve 17 cinse ait 25, Bryophyta’dan (Karayosunları) 28 familya ve 74 cinse ait 130, Anthocerotophyta’dan (Boynuzotları) 2 familya ve 2 cinse ait 2 tür tespit edilmiştir. Toplamda 47 familya ve 93 cinse ait, tür ve tür altı düzeyde 157 takson tespit edilmiştir. Bunlar arasından 95 tanesi Sinop ili için, 26 tanesi ise Henderson (1961) kareleme sistemine göre A3 karesi için yenidir Daha fazlası Daha az

Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi

Büyükgüzel, Ender | Kayaoğlu, Selver

Article | 2014 | Türkiye Entomoloji Dergisi38 ( 1 ) , pp.83 - 99

Salisilanilidler bağırsak şeridi gibi parazitlerin mitokondrisinde oksidatif fosforilasyonu inhibe ederek etkisini gösterirler ve bu antiparazitik ilaçlar tıpta ve veterinerlikte kullanılmaktadır. Niklozamidin potansiyel antihelmintik aktivitesi memelilerde iyi bir şekilde ortaya konulmuş, bu çalışmada da Galleria mellonella larvaları kullanılarak niklozamidin in vivo insektisit etkisi araştırılmıştır. Niklozamid, 7. dönem larva, pupa ve ergin evrelerinin yaşama oranını önemli derecede düşürürken, en yüksek konsantrasyonu (% 1,0) ergin gelişme süresini önemli derecede uzatmıştır. Dişilerin yumurta verimi kontrol besininde 78,6 ± 6,1 . . . yumurta sayısı/gün/dişi olarak tespit edilmiştir. % 0,1’lik niklozamid ile beslenildiğinde ise bu değer 114,7 ± 10,9 yumurta sayısı/gün/dişi’ a yükselmiştir; bunun yanısıra en yüksek konsantrasyonda (% 1,0) hiç yumurta elde edilememiştir. Niklozamidin en yüksek konsantrasyonunda (% 1,0) erkek ergin ömür uzunluğu artmıştır. Ayrıca, niklozamid yumurta açılımını da denenen tüm konsantrasyonlarda önemli oranda düşürmüştür. % 0,1’lik niklozamid konsantrasyonunda malondialdehit (MDA) miktarı 4 kat, glutatyon- S-transferaz enzimi (GST) aktivitesi ise 2 kat artmıştır. Kontrol besinine göre (133,24 ± 23,6 nmol/mg protein) niklozamidin denenen konsantrasyonları protein karbonil (PCO) miktarını en az 5 kat (701,24 - 808,02 nmol/mg protein) önemli derecede arttırmıştır. Bu çalışmada Galleria mellonella model böcek olarak kullanılarak, böceklerle mücadelede belirli klinik öneme sahip antihelmintik ilaçların aktif şekilde kullanılabilirliği belirtilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları niklozamidin prooksidan etkisine bağlı olarak biyolojik ve aynı zamanda böceğin antioksidan savunma cevabı üzerine negatif etkisi olduğunu göstermiştir. The salisilanilides function by inhibiting mitocondrial oxidative phosphorylation in parasitic tapeworms and thus they are used as an antiparasitic drug in medicine and veterinary. While the potent antihelmintic activity of niclosamide has been well characterised in mammals, this study investigated the in vivo insecticide effect of niclosamide using larvae of the insect Galleria mellonella. Niclosamide was successful in decreasing the survival of 7th instar larvae, pupal and adult stages while only the highest concentration of this antihelmintic antibiotic (1.0 %) significantly prolonged developmental time to adult stage. Fecundity of females was obtained as 78.6 ± 6.1 number of eggs/day/female in control diet. Fecundity were increased to 114.7 ± 10.9 at 0.1% of niclosamide. However, we could not obtain any egg at the highest concentration. An increase in the male adult longevity was obtained when reared with the highest concentrations of niclosamide. Niclosamid rearing resulted in a decrease in hatchability of eggs. Niclosamide at 0.1 % of concentration increased malondialdehyde (MDA) content (4-fold), glutathion-S-transferase (GST) activity (2-fold). Relative to control (133.24 ± 23.6 nmol/mg protein), niclosamide at tested concentrations significantly increased protein carbonyl (PCO) content at least 5-fold (701.24- 808.02 nmol/mg protein). This work indicates that G. mellonella larvae may be used as a good model to ascertain importance of clincally important antihelmintic drug active ingredients in chemical management of pest insects. The results of this work also indicate that the negative effects of niclosamide on insect biology are due to its pro-oxidant properties and also to the ability of niclosamide in crippling the insect’s antioxidan defence response Daha fazlası Daha az

Anomodon longifolius (Anomodontaceae, Bryopsida) new to the bryophyte flora of Turkey

Ören, Muhammet | Uyar, Güray | Keçeli, Tamer

Note | 2010 | Turkish Journal of Botany34 ( 2 ) , pp.141 - 145

Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. is reported for the first time from Turkey, bringing the total number of Anomodon species known from Turkey to 6. This record extends its distribution range to the Western Black Sea region of Turkey. The nearest localities to Turkey for this species are in Bulgaria, Greece, the Caucasus, and Iran. This submeridional species was collected from 3 different localities (in Bolu and Barti{dotless}n provinces) in Turkey. A site description, illustrations, and diagnostic characters of the Turkish specimens are given, together with notes on its distribution and ecology. © TÜBİTAK.

Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü

Gürdal, Tayyar

Article | 2012 | Arkeoloji ve Sanat0 ( 141 ) , pp.91 - 100

Kentler ve onlara hizmet veren yerleşim dışı kutsal alanlar, özellikle Anadolu kutsal alan geleneğinin önemli özelliklerindendir. Kent ve kutsal alan arasındaki bağı kutsal bir yol sağlar. Bu kutsal yollar günlük kullanım dışında, sadece kutsal amaçlarla kullanılmışlardır. Araştırmanın konusunu oluşturan Roma Çağı köprüsü, böyle bir kutsal yolun önemli bir parçasıdır. Hellenistik ve Roma çağları boyunca Troas Bölgesi'nin en önemli kutsal alanı olan Apollon Smintheus Kutsal Alanı (Smintheion) ile anakent Aleksandreia Troas'ı birbirlerine bağlayan kutsal yol üzerinde yer alan Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü; antik ismi Satnioeis olan Tuz . . .la Çayı'nı aşabilmek için inşa edilmiştir. Araştırma, bütünüyle kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş olan ve Roma Çağı mimari özelliklerini yansıtan köprünün, benzer örneklerin ışığında tartışılarak tanıtılmasını amaçlamaktadır This essay aims to introduce a Roman bridge that was built on a sacred road connecting the Sanctuary of Apollo Smintheus (Smintheion) with the city of Alexandreia Troas. Smintheion was one of the most important sanctuaries of the Hellenistic period in the Troad and it was continued to be used in the succeeding Roman period. Sacred roads connecting the cities and sanctuaries are common features of ancient times. The traces of a stone paved Roman sacred road have recently been identified both at the Sminteion and Alexandreia Troas. However, the most important part of this sacred road is evidently the Roman bridge constructed on the Tuzla Stream (ancient Satnioeis). This essay in this sense aims to examine this distinctive Roman bridge in terms of architecture in light of comparable similar examples Daha fazlası Daha az

Türkçede yeni bir neoloji örneği: Fiilleşen markalar

Karadavut, Arda

Article | 2016 | Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi0 ( 39 ) , pp.245 - 252

Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim hâlindedir. Dilde önceden mevcut olmayan bir sözcük türetmeye neolojizm denir. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Neolojizm kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici hem de tüketici yoluyla nasıl eylem hâline getirildiği, bu eylem hâline getirmenin sebepleri, neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulu . . .nan sözlük birimler olduğu ispatlanacaktır. The presence of utterance of language, which is an animate asset, is in progress. Naming after a newly produced term in a language is described with the term "neologism" the terminology of linguistics. Neologisms might emerge from technological, economic, psychological or cultural causes. Many linguists consider the concept of neologism one of the causes of language deterioration. In this study, that brand names are rendered to the concept of verbalized through both producer and consumer, and the causes of the rendering to the concept of verbalized in terms of producer and consumer on the basis of neologism will be examined separately. At the end of the research, it will be displayed that neologisms contribute to the vocabulary of a language when these are compatible with the structure of mode and meaning of that language Daha fazlası Daha az

Marangoz, Selin Çıplak

Article | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.211 - 219

Edebiyat, insanın kendini ifade etme ve yaşamı yorumlama ihtiyacından doğmuştur. Tarihsel yönden bakıldığında, yazarlar edebiyatı farklı açılardan düşünmüş, edebiyatın amaçlarını ve yapılandırma yollarını tanımlamaya çalışmıştır. Bu çalışma, farklı dönemlerde yaşamış üç sanatçının; Aristotle, Horace ve William Wordsworth’ün “gösterme” ölçütü olarak edebiyatın ya da şiirin insanın ihtiyaçlarına cevap vermesi, ahlaki bakışını şekillendirmesi ve genişletmesi konularını nasıl yorumladıklarını ortaya koymaktadır. Sanatkârlık ya da duyguların dışa vurumu olarak edebiyatın, insanı “eğlendiren ve eğiten” bir araç olması, bu sanatçıların yal . . .nızca savundukları düşünce değil aynı zamanda kendi edebi eserlerini yaratmada uyguladıkları başlıca kuraldır. Literature has emerged from man’s need of expressing himself and interpreting life. Historically speaking, writers have considered literature from different points of view and tried to define its goals and the ways by which it has to be constructed. This study points out how Aristotle, Horace and William Wordsworth, three literary figures living in different periods of time, have interpreted literature or poetry as a “representation” medium in terms of satisfying man’s needs, shaping and enlarging his moral vision. The idea of literature either as a craftsmanship or outburst of feelings is but a vehicle for both “delighting and instructing” man and this is not only what they have asserted but also what they have practiced as the main rule for their own literary creation Daha fazlası Daha az

Optimization of ELISA and immunoblot methods for the detection of igg antibodies against old world hantaviruses in wild rodents

Polat, Ceylan | Karataş, Ahmet | Sözen, Mustafa | Matur, Ferhat | Abacıoğlu, Hakan | Öktem, Mehmet Ali

Article | 2016 | Mikrobiyoloji Bülteni50 ( 2 ) , pp.245 - 255


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.