Filtreler
Filtreler
Bulunan: 40 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [11]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [11]
Araştırmacılar
Uterine serous carcinoma arising from endometrial polyp: A case report

Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Barut, Figen | Bayar, Ülkü | Özdamar, Şükrü Oğuz

Other | 2009 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine15 ( 1 ) , pp.57 - 60

Seröz karsinom, tip II endometrial karsinomun tipik bir örneğidir. Sigara içme, diabetes mellitus ve hipertansiyon hikayesi olan 71 yaşındaki kadın hasta postmenapozal kanama şikayeti ile başvurmuştur. Küretaj materyalinde adenokarsinom tanısı almıştır. Histerektomi materyalinde uterusta polipoid kitlbelirlenmiştir. Histopatolojik olarak endometrial polipden gelişen seröz karsinom gözlenmiştir. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücrelerinde p53 ve c-erbB-2 ile diffüz, östrojen ve progesteron reseptörü ile fokal reaksiyon saptanmıştır. Olgumuz, diabetes mellitus ve hipertansiyon hikayesine sahip olmasının yanı sıra östrojen ve progeste . . .ron reseptörleri ile fokal reaksiyon vermesi ile tip 1 endometrial karsinoma ilişkili klinik ve immünhistokimyasal bulguları paylaşmaktadır. Bu tümörde p53 ve c-erbB-2’nin aşırı ekspresyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Serous carcinoma is the prototype of type II endometrial carcinoma. A 71-year-old woman who had history of smoking, diabetes mellitus and hypertension admitted to the hospital with postmenopausal uterine bleeding. Curettage material was diagnosed as adenocarcinoma. Hysterectomy specimen revealed a uterine polypoid mass which afterwards was histopathologically proven to be a serous carcinoma arising from an endometrial polyp. Immunohistochemically, tumor cells showed diffuse reaction for p53 and c-erbB-2, and focal reaction for estrogen and progesterone receptors. In addition to history of diabetes mellitus and hypertension, our case shared some clinical and immunohistochemical characteristics of type I endometrial carcinoma, such as focal expression of estrogen and progesterone receptors. Overexpressions of p53 and c-erbB-2 in this tumor type should be considered Daha fazlası Daha az

Open tibial pilon fractures: treatment with ankle-spanning Ilizarov fixator

Şahin, Ercan | Kalem, Mahmut

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 3 ) , pp.162 - 167

Objectives. The aim of this retrospective study was to report the treatment results obtained with the ankle- spanning Ilizarov fixator technique in the treatment of complex OTA/AO type 43C3 open tibial pilon fractures. Methods. A total of 14 patients with open OTA/AO type 43C3 tibial pilon fractures were evaluated. The demographics and fracture characteristics, preoperative and postoperative radiological evaluations, duration of follow-up (months), time to union (months) and complications were recorded. After collection of operative data, patients were invited for functional and radiological outcome evaluation. American Orthopaedic . . .Foot and Ankle Society (AOFAS) scores and range of movement (ROM) of the ankle joint were investigated. Also radiologically the ankle osteoarthritis level according to the Bargon et al. criteria was noted. Results. The mean age of the patients was 48.7 years (range, 26-72 years). The mean follow-up period was 32 months (range, 25- 46 months). The clinical and radiological time to union was mean 6.5 months (range, 5-11 months). On the postoperative ankle CT images, the separation within the ankle was measured as < 2mm in all patients and in 3 patients, stepping was measured as > 2mm. Following removal of the external fixator, dorsiflexion was measured as mean 15.5° (range, 0°-23°) and plantar flexion as mean 26.14° (range, 13°-36°). The mean AOFAS was 80.35 (range, 56-92). Conclusion. Satisfactory results can be obtained with the Ilizarov external fixator passing the ankle in the permanent treatment of AO-43C3 type open tibial pilon fractures Daha fazlası Daha az

Prenatally diagnosed partial trisomy 3q case with an omphalocele and less severe phenotype

Arıkan, Deniz Cemgil | Çoşkun, Ayhan | Arıkan, İlker | Kıran, Gürkan | Ceylan, Gülay

Article | 2010 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association11 ( 4 ) , pp.228 - 232

Trizomi 3q nadir görülen bir kromozom anomalisidir. İnsan 3. kromozomunun uzun kolunun bir kısmının duplikasyonu multipl kongenital anormalliklerle birlikte olan farklı ve ciddi bir sendroma yol açar. Yirmi-yedi yaşındaki gebe kadın mevcut gebeliğinin 17. haftasında polikliniğimize başvurdu. Fetusta yapılan prenatal ultrasonografide, karaciğer ve barsak içeren omfalosel, hafif ventrikülomegali ve polihidramnios tespit edildi. Yapılan amniyosentez sonucunda karyotip 46, XY, der (3) (3qter?3q21: :3pter?3qter) geldi. Ardından tıbbi terminasyon uygulandı. Terminasyon sonrası fetusta; midfasiyal hipoplazi, mikrognati, hipoplastik 12. kos . . .ta, omfalosel ve çıkıntılı topuklar tespit edildi. Biz bu olguyu, daha önce yayınlanmış izole Trizomi 3q olgularına göre daha hafif malformasyonlar içermesi ve ayrıca omfalosel ve hipoplastik 12. kosta gibi onlarda bulunmayan ek anomalilere sahip olması nedeniyle yayınladık. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 228-32) Trisomy 3q is a very rarely reported chromosomal disorder. Duplication of part of the long arm of human chromosome 3 causes a distinct and severe syndrome that leads to multiple congenital abnormalities. A 27 year-old pregnant woman was admitted to our clinic at 17 weeks of gestation. Prenatal sonography identified a fetus with an omphalocele that contained the liver and bowel , mild ventriculomegaly and polyhydramnios. Amniocentesis revealed the karyotype of 46, XY, der (3) (3qter&#8594;3q21: : 3pter&#8594;3qter). The pregnancy was subsequently terminated. Postnatally, the proband showed midfacial hypoplasia, micrognathia, hypoplastic 12th ribs, omphalocele and prominent heels. We reported this partial trisomy 3q case because he had less marked malformations compared to other reported cases and also different features such as an omphalocele and hypoplastic 12th rib which have not been described previously in an isolated Trisomy 3q case with this karyotype. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 228-32 Daha fazlası Daha az

Cervicovaginal smear findings of endometrial serous carcinoma: A case report

Barut, Figen | Özdamar, Şükrü Oğuz | Barut, Aykut | Bayar, Ülkü | Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Gün, Doğan Banu

Other | 2008 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine14 ( 2 ) , pp.132 - 135

Amputation for upper extremity ischemia following shoulder dislocation: case report and a review of literature

Songur, Murat | Sahin, Ercan | Kalem, Mahmut | Zehir, Sinan

Article | 2015 | The European Research Journal1 ( 2 ) , pp.66 - 70

Injury of the axillary artery following glenohumeral dislocation is a very rare situation. The mechanisms for arterial injuries are lacerations, rupture, avulsion of main branches or intimal tears and pseudo aneurysm formations. In this report we present an upper extremity ischemia following shoulder dislocation resulting with loss of extremity. Our aim was to highlight the importance of the third part of axillary artery and consequences of underestimation of vascular pathologies following shoulder injuries. Injury of the axillary artery following glenohumeral dislocation is a very rare situation. The mechanisms for arterial injurie . . .s are lacerations, rupture, avulsion of main branches or intimal tears and pseudo aneurysm formations. In this report we present an upper extremity ischemia following shoulder dislocation resulting with loss of extremity. Our aim was to highlight the importance of the third part of axillary artery and consequences of underestimation of vascular pathologies following shoulder injuries Daha fazlası Daha az

Risk Factors Causing Preterm Labor

Çam, Evren Kurtul | Demircan, Nejat | Köktürk, Füruzan | Arıkan, İlker İnan | Bayar, Ülkü Özmen

Article | 2013 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine19 ( 1 ) , pp.7 - 11

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gebede pretem doğuma neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde yatan gebe hastalarda 1 Eylül 2008 - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada olası risk faktörlerini içeren bir form kullanıldı. BULGULAR: Preterm doğum için yaş, sistolik kan basıncı, ço- ğul gebelik, kronik hastalıklar, kansızlık, cinsel ilişki, 1 ay içinde yaşanan üzücü olay, travma, düşük gelir düzeyi ve lökositoz Lojistik Regresyon Analizine göre anlamlı bulunan faktörlerdi. SONUÇ: Düşük sosyoekonomik düzey, yük . . .sek kan basıncı, stres, çoğul gebelik, tedavi gebelikleri, vajinal enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ya da ağır anemi gibi durumlarda preterm doğum olabileceği düşünülmeli ve bu gebeler çok yakın takip edilerek tedavi edilmelidirler. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gebede pretem doğuma neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde yatan gebe hastalarda 1 Eylül 2008 - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada olası risk faktörlerini içeren bir form kullanıldı. BULGULAR: Preterm doğum için yaş, sistolik kan basıncı, ço- ğul gebelik, kronik hastalıklar, kansızlık, cinsel ilişki, 1 ay içinde yaşanan üzücü olay, travma, düşük gelir düzeyi ve lökositoz Lojistik Regresyon Analizine göre anlamlı bulunan faktörlerdi. SONUÇ: Düşük sosyoekonomik düzey, yüksek kan basıncı, stres, çoğul gebelik, tedavi gebelikleri, vajinal enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ya da ağır anemi gibi durumlarda preterm doğum olabileceği düşünülmeli ve bu gebeler çok yakın takip edilerek tedavi edilmelidirler Daha fazlası Daha az

Comparison between clinical outcomes of two different designs of toric multifocal intraocular lenses

Ayar, Orhan | Özmen, Mehmet Cüneyt | Yazgan, Serpil | Koban, Yaran

Article | 2018 | Medicine Science7 ( 1 ) , pp.139 - 144

To compare the clinical outcomes of plate haptic and open-loop haptic toric multifocal intraocular lenses (IOLs). In this retrospective, comparative clinical trial, two different designs of multifocal toric IOL were implanted in 49 eyes of 38 cases with corneal astigmatism ? 0.75 Diopter (D). The cases that underwent AcrySof IQ restore multifocal toric IOL (Alcon, open-loop-haptic) implantation were assigned to Group1 (n=19) and the cases that underwent Acriva Reviol multifocal toric IOL (VSY, plate-haptic) implantation were assigned to Group 2 (n=30). After surgery, the groups were compared in terms of degree of IOL rotation, resid . . .ual spherical refraction and astigmatism and uncorrected near and distance visual acuity. With regard to the results of postoperative 1st month, 3rd month, 6th month and 1st year, no difference was determined in terms of uncorrected distance visual acuity, spherical equivalent (SE), degree of astigmatism (CYL), degree of rotation, and uncorrected near visual acuity (p>0.05). Significant increase was determined in all postoperative follow-up periods in terms of the distance and near visual acuity as compared to preoperative values (p0.05). Clinical outcomes of plate haptic Acriva Reviol multifocal toric IOL and open-loop haptic Acrysof IQ multifocal toric IOL are similar. Both types of IOL effectively reduce astigmatism and provide satisfactory uncorrected distance and near visual acuities Daha fazlası Daha az

Astenozoospermi olgularında semende canlılık testi değerlendirmede eozin ve HOS Testlerinin karşılaştırılması

Ok, Elvan | Özyurt, Doğan | Gülekli, Bülent

Article | 2008 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association9 ( 4 ) , pp.186 - 189

Bu çalışmada immotil spermatozoa sayısı %50‘yi geçen astenozoopermi (sperm motilite düşüklüğü) olgularında iki canlılık testinin birbirine üstünlüğü olup olmadığı araştırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi’ne başvuran toplam 21 erkek çalışma kapsamına alındı. Semen örneği makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Sperm motilite ve konsantrasyon değerlendirmesi için Makler sayım kamerası kullanıldı. Tüm semen örneklerine eozin canlılık testi ve HOS testi (hypo-osmolar swelling test) birlikte uygulandı. Bir semen örneğinde %75 veya daha fazla boya almayan sp . . .erm varlığında eozin testi normal olarak değerlendirildi. Bir semen örneğinde spermlerin %60’ından fazlasında kuyruklarında şişme görüldüğünde ise HOS testi normal olarak kabul edildi. 10 olguda her iki testte de normal sonuç alınırken, 4 olguda ise anormal sonuç elde edildi. 7 olguda ise HOS testi anormal sonuç verirken, eozin testi normal olarak saptandı. Yapılan binomial (sign test) istatistiksel değerlendirmede testlerin birbirlerine üstünlüğünün olmadığı görüldü(p>0,05). Canlılık testi olarak HOS testinin, eozin testinden çok farklı sonuçlar vermemesi bu testin ekonomik olması açısından değer taşımaktadır. This study investigated whether one of the two viability tests is superior to the other in cases with asthenozoospermia (reduced sperm motility) in which the rate of immotile spermatozoa exceeded 50%. A total of 21 male patients who visited the IVF (In Vitro Fertilization) Unit of the Department of Obstetrics and Gynecology at the Faculty of Medicine of Dokuz Eylul University were included in the study. Semen samples were subjected to both macroscopic and microscopic examinations. Makler counting chamber was used for the sperm motility and concentration analyses. All semen samples were subjected to eosin viability test and HOS (hypo-osmolar swelling test) test. The result of the eosin test was accepted as normal in the case of presence of 75% or more unstainable spermatozoa in a semen sample. The result of the HOS test was accepted as normal if swelling behavior were observed in more than 60% of the spermatozoa tails in a semen sample. Both tests yielded normal results in 10 cases, while the test results were found to be abnormal in 4 of the cases. In 7 cases, the HOS test yielded abnormal results, while the results of the eosin test were found to be normal. The binomial (sign test) statistical evaluation revealed that the two tests have no superiority over one another(p>0,05). The fact that the HOS test as a viability test yielded very similar results when compared to the eosin test demonstrates the significance of the HOS test in the sense that it is economic Daha fazlası Daha az

Fetal rubella sendromu: Tanıdaki zorluklar

Tanrıverdi, H. Alper | Sade, Hakan | Barut, Aykut

Article | 2004 | ARTEMİS5 ( 1 ) , pp.63 - 65

Fetal rubella sendromu konjenital bir enfeksiyondur. Fetal enfeksiyon virüsünün transplasental geçişiyle oluşmaktad›r. Enfeksiyonun sıklığı ve şiddeti değişkenlik göstermekle birlikte mental retardasyon, konjenital katarakt, kalp defektleri ile karakterizedir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %75-85'inin seropozitif olduğu belirtilmektedir. Maternal kanda IgM seropozitifliği saptanması durumunda, maternal kanda IgG aviditesinin bakılması tanıda yardımcı incelemelerdir. Fetal enfeksiyonun tanısı için kordosentezle 21. gebelik haftasından sonra fetal kanda rubella antikorlarının taranması gereklidir. Ancak, fetal kanda negatif IgM . . .fetal enfeksiyonu tamamen dışlamamaktadır. Gebeliğin ilk 12 haftasında enfeksiyonun fetüse bulaşma oranı (%90) ve anomali riski çok yüksektir ve gebeliği sonlandırma endikasyonu bulunmaktadır. Gebeliğin 12.-16. haftaları arasında fetusun etkilenme olasılığı %35-50 seviyesindedir ve prenatal tanı endikasyonu bulunmaktadır. Eğer fetal enfeksiyon saptanırsa riskler aileye anlatılmalı ve istekleri doğrultusunda gebeliğin sonlandırılabileceği belirtilmelidir. Kliniğimize rutin gebelik kontrolü amacıyla gelen G:1 P:0 olan 22 yaşındaki hastanın transvajinal sonografisinde 8 hafta 4 günlük, canlı bir embryo saptandı. Rutin incelemelerinde TORCH enfeksiyon parametrelerinden rubella IgM ve rubella IgG pozitifliği saptanmıştır. Aktif rubella enfeksiyonunun doğrulanması amacıyla başka bir laboratuvardan da rubella antikorları istendi. Başka bir laboratuvarda IgM negatif, rubella IgG pozitif ve rubella IgG aviditesinin %84 olması üzerine hasta durumla ilgili bilgilendirildi. Hastanın isteği ile gebeliğin devam edilmesine karar verildi. Gebeliğin rutin izlenmesinde herhangi bir anormallik gelişmeyen hasta sağlıklı bir bebek doğurmuştur. iki aylık olan bebekte neonatal dönemde herhangi bir problem oluşmadı. Bu olgu sunumunda rubella taramasının gebelikteki önemi ve laboratuvar tetkiklerinde karşılaşılabilecek çelişkili sonuçlar tartışılmıştır. Fetal rubella syndrome is a congenital infection. The infection is spread via transplasental viral dissemination. The syndrome has a wide spectrum of clinical complications but mental retardation, congenital cataract and cardiac defects are the most characteristic ones. It is known that 75-80% of women in the reproductive ages are seropositive for rubella virus. If maternal blood shows seropostivity for Anti-rubella IgM, IgG avidity should be checked as an additive diagnostic tool. For determining fetal infection, rubella anticors should be looked for in cordocentesis blood after 21 weeks of gestation. An infection in the first 12 weeks of gestation has a very high (90%) fetal infection risk and will be an indication for termination of pregnancy. After 12 weeks of gestation the fetal rate is still very high (35-50%) and prenatal diagnostic tests should be planned. When a fetal infection is detected the parents should be counselled for the potential risks. Here we report a case (age, 22 years, Gravida 1, Para 0), who was diagnosed to have Anti-rubella IgG ang IgM seropositivity in the 9th week of gestation. In the confirmation tests for rubella infection -which were perfomed in another laboratory- Anti rubella IgG and IgM were negative, and rubella IgG avidity was in normal ranges (84%). After counselling the patient, she decided to continue her pregnancy. She gave birth to a healthy newborn, who is 2 months of age. The neonatal period was uneventful. The importance of rubella screening in pregnancy is discussed and challenges in the diagnosis and laboratory tests of rubella infection during pregnancy are presented Daha fazlası Daha az

Protective effects of puerarin on the periodontium in an experimental rat model of periodontitis with and without diabetes mellitus: A stereological and immunohistochemical study

Türer, Çiğdem Coşkun | Turer, Akif | Altun, Gamze

Article | 2018 | Annals of Medical Research25 ( 2 ) , pp.169 - 175

Aim: Periodontitis is a chronic inflammatory disease characterized by tissue destruction. Patients with diabetes mellitus are more susceptible to severe tissue destruction. Puerarin, a biological component derived from Pueraria lobate, has anti-inflammatory and anti-diabetic effects. The purpose of the study is to evaluate the protective role of puerarin on alveolar bone loss and connective tissue destruction in ligature induced diabetic and non-diabetic rats. Material and methods: Sixty rats were divided as non-diabetic control, non-diabetic-experimental periodontitis (EP)-systemic saline, non-diabetic-EP-systemic puerarin, diabeti . . .c control, diabetic-EP-systemic saline and diabetic-EP-systemic puerarin. Diabetes was induced by injection of streptozocin (200 mg/kg). EP was achieved by placing a sterile silk suture around the first molars into the gingival sulcus for 15 days. In puerarin treated groups, 200 mg/kg puerarin was applied daily for 15 days beginning one-day prior the placement of the ligature. The alveolar bone level of the first molar tooth, alveolar bone ratio in the furcation area and the attachment level were evaluated histologically. MMP-9, TIMP-1 levels and RANKL/OPG ratio were evaluated immunohistochemically. Results: Significantreduced alveolar bone and attachment losses were found in puerarin-treated groups comparing to in salineadministered groups ( Daha fazlası Daha az

Evaluation of IL-32 levels in gingival tissue and serum of experimental periodontitis model

Dede, Figen Ongoz | Balli, Umut | Durmuslar, Mustafa Cenk | Dogan, Seyma Bozkurt | Avci, Bahattin | Ayas, Bülent | Tuncel, Ozgur Korhan

Article | 2017 | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi24 ( 3 ) , pp.246 - 252

Aim: Interleukin (IL)-32, a recently discovered proinflammatory cytokine, is demonstrated in several infectious diseases. The goal of this study is to investigate the levels of IL-6, IL-10 and IL-32 in gingival tissue and serum of rats with experimental periodontitis. Material and Methods: Experimental periodontitis was induced by placing a silk ligature around the cervix of both sides of mandibular first molars in each male rat except for control group (Group 1). Thirty male Wistar albino rats were randomly divided into three groups of ten animals each as experimental periodontitis groups (Group 2, ligated for seven days; Group 3, . . .ligated for fourteen days) and periodontally healthy control group (Group 1). At the end of experimental period, rats were sacrificed, and histomorphometric analyses were performed on the mandibles. IL-32, IL-10 and IL-6 levels were measured in gingival tissue and serum samples by ELISA. Results: Alveolar bone and attachment loss were statistically higher in all experimental groups than those in control group ( Daha fazlası Daha az

Relationship between gingival inflammation and total glutathione

Dede, Figen Ongoz | Dogan, Seyma Bozkurt | Balli, Umut | Avci, Bahattin

Article | 2017 | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi24 ( 2 ) , pp.162 - 166

Aim: Glutathione, which is known to be the main antioxidant, is the foremost redox regulator in the control of inflammatory processes. The goal of this study was to investigate the levels of total glutathione, which plays a central role in cellular antioxidant defense, in the gingival crevicular fluid (GCF) and plasma of individuals with gingivitis and periodontally healthy. Materials and Methods: Fifteen periodontally healthy subjects and 15 individuals with gingivitis were enrolled in the study. Samples of GCF, plasma, and clinical measurements were attained before and one month after non-surgical periodontal therapy. GCF and plas . . .ma levels of total glutathione were analyzed using spectrophotometric assay. Results: It was found that the levels of total glutathione in GCF were lower in gingivitis group than those in the periodontally healthy group (P0.05). Also, a statistically significant rise in GCF and plasma total glutathione levels in gingivitis group was found after periodontal therapy compared to baseline ( Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.