Filtreler
Filtreler
Bulunan: 131 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [6]
Yazar [20]
Yayın Yılı [18]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [12]
Yayın Dili [1]
Dergi Adı [20]
Probiyotik fırın ürünleri üretim yöntemleri

Erem, Fundagül

Article | 2019 |

Fonksiyonel ürünler dünya çapında tüketicilerin ilgisini çekmektedir. En bilinen fonksiyonel ürünlerden olan probiyotik gıdalar temelde süt bazlı ürünler olsa da süt bazlı olmayan probiyotik gıdalar da yavaş yavaş fonksiyonel ürünler pazarında değerli bir katkı olarak yer almaktadır. Probiyotik ürün üretirken en önemli konu, ürünün üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde canlı probiyotik sayısının üründe en az 106 kob/g veya kob/ml düzeyinde kalmasını sağlamaktır. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen fırın ürünlerinin üretiminde uygulanan pişirme işlemi, probiyotik mikroorganizmaların hasar görmesine ve canlı probiyotik . . . sayısının üründen beklenen yararlı etkileri sağlayamayacak düzeylere kadar düşmesine neden olmaktadır. Canlı probiyotik sayısını en üst seviyede tutmak için uygulandığı bilinen yöntemler probiyotiklerin mikroenkapsülasyonu, probiyotiklerin yenilebilir film ve kaplamalara ilave edilmesi ve sporlu probiyotik mikroorganizmaların kullanılmasıdır. Bu derlemede probiyotik fırın ürünü üretmek üzere uygulanan yöntemler, bilimsel literatürde konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalarla birlikte sunulmuştur Daha fazlası Daha az

Türkçede yeni bir neoloji örneği: Fiilleşen markalar

Karadavut, Arda

Article | 2016 | Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi0 ( 39 ) , pp.245 - 252

Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim hâlindedir. Dilde önceden mevcut olmayan bir sözcük türetmeye neolojizm denir. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Neolojizm kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici hem de tüketici yoluyla nasıl eylem hâline getirildiği, bu eylem hâline getirmenin sebepleri, neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulu . . .nan sözlük birimler olduğu ispatlanacaktır. The presence of utterance of language, which is an animate asset, is in progress. Naming after a newly produced term in a language is described with the term "neologism" the terminology of linguistics. Neologisms might emerge from technological, economic, psychological or cultural causes. Many linguists consider the concept of neologism one of the causes of language deterioration. In this study, that brand names are rendered to the concept of verbalized through both producer and consumer, and the causes of the rendering to the concept of verbalized in terms of producer and consumer on the basis of neologism will be examined separately. At the end of the research, it will be displayed that neologisms contribute to the vocabulary of a language when these are compatible with the structure of mode and meaning of that language Daha fazlası Daha az

Emek piyasasında geçici ve kalıcı şokların analizi ve işsizlik oranlarının genişleme ve daralma rejimlerine göre asimetrik tepkisi: Türkiye örneği

Abasız, Tezcan | Özyünsel, Özde

Article | 2017 | Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)17 ( 34 ) , pp.217 - 242

Bu çalışmada Türkiye’de işgücü piyasalarındaki şokların özellikleri araştırılarak işsizlik oranlarının büyüme ve daralma rejimlerine göre gösterdiği tepkiler analiz edilecektir. Bu anlamda işsizlik oranlarında meydana gelen trend eğilimden sapmalar ve arkasında yatan temel sebeplerin neler olduğu konusu, politika yapıcılar açısından son derece önemli bir konu haline gelmekle birlikte istikrar ve büyümenin eş anlı olarak sağlanması noktasında kendilerine esneklik tanıyacaktır. Özelikle iktisadi birimlerin bilgiye kolaylıkla erişimi ve beklentileri anında uyarlamaları, bahsedilen değişkenin daralma ve genişleme rejimlerine göre farklı . . . tepkimelerde bulunmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bu ilişkileri dikkate almayan çalışmalardan elde edilen bulgulara dayalı yapılan politika çıkarsamalarında hatalar olacaktır. Bu eksiklik çalışmada dikkate alınmış olup işsizlik oranlarının rejimlere gösterdiği tepkiler; tarih, süre ve şiddet açısından BBQ, MBBQ, TR, eğiklik ve basıklık kriterleri kullanılarak tespit edilecektir. Testlerden elde edilen sonuçlara dayalı olarak işsizlik olgusunun asimetrik hareketi, istihdam yaratmayan büyüme, işsizlik histerisi ve doğal oran gibi teorik yapıların var olup olmadığı ortaya konulacaktır. The objective of the present study is to scrutinize the characteristics of the shocks in Turkish labor market and to analyze the reactions of unemployment rates based on growth and growth regimes. Thus, the subject matter of the main reasons behind the deviations from the trends in unemployment rates, which is significant for all policy makers, would provide them a flexibility in ensuring spontaneous stability and growth. Especially easy access of financial units to information and their ability to adopt to expectations immediately would cause the above mentioned variable to react differently depending on existing growth and growth regimes. Thus, there would be mistakes in policy deductions made with findings of the studies that ignore these relationships. This deficiency is considered in the present study and the reactions of unemployment rates to the regimes would be determined using BBQ, MBBQ, TR, skewness and kurtosis criteria based on date, duration and severity. Based on the results obtained in the tests whether theoretical structures such as asymmetrical motion of unemployment phenomenon, growth without employment, unemployment hysteria and natural ratio exist or not Daha fazlası Daha az

Sünmüş ekmekten izole edilen Bacillus suşlarının peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesi ve peptidaz üretimi için bazı kültür şartlarının optimizasyonu

Erem, Fundagül | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

Bu çalışmada daha önceki bir çalışmada sünmüş ekmeklerden izole edilen 14 adet Bacillus suşunun, 30 °C, 37 °C, 50 °C ve 55 °C’de peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesinin ardından, peptidaz aktivitesi en yüksek olan iki suş için en uygun enzim üretim besiyeri bileşimi ve koşullarının bir kerede bir faktör yaklaşımı ile optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla en iyi aktivite değerini sağlayan karbon ve azot kaynağı ile karbon/azot oranı, çalkalama hızı ve ön kültür besiyeri seçimi maliyet unsuru da göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. En iyi karbon ve azot kaynağının sırasıyla glukoz ve maya ekstraktı olduğu saptanmıştır . . .. Ayrıca karbon/azot oranının 1:5, çalkalama hızının 250 rpm olması durumunda ve ön kültür hazırlanması için enzim üretim ortamı ile aynı besiyeri kullanıldığında daha yüksek peptidaz aktivitesi değeri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

A new neology sample in turkish: The verbalized brands

Karadavut, Arda

Article | 2016 | TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY ( 39 ) , pp.245 - 252

https://hdl.handle.net/20.500.12628/1965

Performance of direct sequence ultra wide band signals over log-normal fading channels

Öztürk, Ertan | Yılmaz, Ergin

Proceedings | 2007 | 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU , pp.245 - 252

In this paper, the probabilities of error performances of bipolar Direct Sequence Ultra Wide Band (DS-UWB) signals are investigated over a log-normal fading channel. Since the bandwidth of UWB signals is in the level of giga Hertz, the number of the resolvable paths in the channel is large. Consequently, in the receiver, a Rake receiver in conjunction with a maximum ratio combiner is used. By using the derived probability of error expression, the numerical values of the performances are calculated for the first derivative of Gaussian, the second derivative of Gaussian, Rayleigh and Daubechies-5 (db-5) pulse signals. Results show tha . . .t the db-5 pulse based UWB system gives the best performance Daha fazlası Daha az

Alglerin gıda veya gıda bileşeni olarak kullanımı ve sağlık üzerine etkileri

Sasa, Aybüke | Şentürk, Fatiha | Üstündağ, Yeşim | Erem, Fundagül

Article | 2020 | Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi2 ( 2 ) , pp.97 - 110

Artan nüfusla birlikte karşılaşılabilecek gıda yetersizliği ve dengesiz beslenme gibi sorunlar insanoğlunu alternatif kaynaklar bulmaya itmiştir. Bu bağlamda, algler sürdürülebilir gıda arzını sağlayabilmenin yanı sıra, yüksek besin içerikleri ve sağlık açısından faydalı yönleriyle dikkat çekmekte ve bu özellikleriyle aynı zamanda fonksiyonel gıda olmaya aday ürünler olarak değerlendirilmektedir. Alglerin ürettiği fonksiyonel bileşenlerin ilave edildiği gıdaların günlük olarak tüketilmesi sağlığı iyileştirip kronik hastalık riskini azaltabilmektedir. Asya ülkelerinde yüzyıllardır gıda olarak değerlendirilen algler artık dünyanın hem . . .en hemen her bölgesinde gerek doğrudan gıda gerekse gıda katkı maddesi veya gıda takviyesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Algler gıda endüstrisi dışında tıp, eczacılık, tarım, hayvan beslenmesi, atıkların arıtılması, kozmetik, biyodizel üretimi gibi pek çok alanda yararlanılan önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu derlemede alglerin genel özellikleri, önemli bileşim öğeleri, doğrudan gıda olarak ya da gıdalarda kullanımlarına yönelik ve sağlığa faydalarıyla ilgili bilgiler özetlenmiştir Daha fazlası Daha az

The role of short-term synaptic depression and adaptive threshold on cortical irregular spike activity

İleri, Uğur | Çalım, Ali | Uzuntarla, Muhammet | Özer, Mahmut

Proceedings | 2015 | 2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings , pp.1333 - 1336

In this study, the biophysical factors underlying the irregular spike patterns produced by neurons in the neocortex, whose cause and function are not fully understood yet, are investigated. In the experimental studies in the literature, it has been proposed that neocortical neurons are subject to high background activity. Thereby, the postsynaptic cortical neuron, used in the study, is modeled as a single-compartment neuron which receives random inputs from a large number of excitatory presynaptic neurons. Furthermore, synaptic transmission lines in the model are designed to include the short-term synaptic depression mechanism. In o . . .rder to examine the regularity of spike trains in postsynaptic neuron having fix and adaptive threshold, the coefficient of variation of interspikes intervals are computed. The obtained results show that short-term synaptic depression and adaptive threshold mechanisms might be candidate mechanisms explaining the irregular firings in cortical neurons. © 2015 IEEE Daha fazlası Daha az

Synchronization induced termination in neuronal networks

Çalım, Ali | Ağaoğlu, Şükriye Nihal | Uzuntarla, Muhammet

Proceedings | 2017 | 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017 , pp.1333 - 1336

Vital functions which take place in the brain are accomplished through synchronized neural activities between interconnected neuronal populations. In healthy and unhealthy nerve system, rhythms in different frequencies can be recognized as they are responsible for neural synchronization. Despite this, in the case of global synchronization where oscillation power is the maximum, as observed in epileptic seizures, neural activity can terminate. In this study, effects of neural network characteristics synchronization emerges from on activity termination are computationally investigated. Stochastic Hodgkin-Huxley (H-H) equations are use . . .d in the simulations. The results show that synchronization increases when neurons have high synaptic conductance and due to this, strong synaptic current neurons exposed to terminates the firings. © 2017 IEEE Daha fazlası Daha az

Effects of disinfection on accuracy of orthodontic stone models

Özkalaycı, Nurhat | Aydın, Hamit

Article | 2017 | Clinical Dentistry and Research41 ( 1 ) , pp.27 - 35

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM05EZ3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/706

EOG based intelligent direction detect system with pre-filtering algorithm

Erkaymaz, Hande | Özer, Mahmut | Kaya, Ceren | Orak, I. Muharrem

Proceedings | 2015 | 2015 23RD SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU) , pp.1228 - 1231

Nowadays, artificial movements have been obtained by utilizing other organs for paralyzed patients. Especially the usage of eye movements for giving message to outside world became popular as a scientific subject. In studies according to eye movements, the Electrooculogram (EOG) signal is used. In this study, the vertical and horizontal FOG signals taken from electrodes, placed around the eyes, have been modelled by using Artificial Neural Networks (ANN) which is one of artificial intelligent technique. The system can sense four main directions (Right, Left, Up and Down) at the same time it can also detect blinking movements. Firstl . . .y, the signals have been pre-filtered, amplified and classified by ANN. The performance of recommended model has been demonstrated by analyzing statistical accuracy and confusion matrix according to the features of obtained signal. It has been seen that eye movements can be successfully determined by designed model Daha fazlası Daha az

Mineral trioksit agregat'ın biyouyumluluğunun değerlendirilmesi

Koçak, Sibel | Erten, Hülya

Article | 2012 | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)29 ( 1 ) , pp.63 - 71

Mineral trioksit agregat (MTA), kök ucu dolgusu, pulpa kaplaması, perforasyon tamiri ve diğer endodontik yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. MTA'nın biyouyumluluğu çok çeşitli yollarla; hücre baskılanması ve büyümesi, in vivo olarak cilt altı ve kemik içi implantasyon ve dental dokularla direkt temas yöntemleriyle araştırılmıştır. Bu derlemenin amacı, MTA'nın biyouyumluluğu hakkındaki genel bilgileri güncellemektir. Mineral trioxide aggregate (MTA) is widely used for root-end fillings, pulp capping, perforation repairs, and other endodontic procedures. The biocompatibility of MTA has been investigated in a number of ways, . . .using cell expression and growth, subcutaneous and intra-osseous implantation and direct contact with dental tissues in vivo. The aim of this review is to update the general knowledge about the MTA biocompatibility Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms