Filtreler
Filtreler
Bulunan: 818 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [11]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [15]
Araştırmacılar
Yayınlar
Türkçede yeni bir neoloji örneği: Fiilleşen markalar

Karadavut, Arda

Makale | 2016 | Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi0 ( 39 ) , pp.245 - 252

Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim hâlindedir. Dilde önceden mevcut olmayan bir sözcük türetmeye neolojizm denir. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Neolojizm kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici hem de tüketici yoluyla nasıl eylem hâline getirildiği, bu eylem hâline getirmenin sebepleri, neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulu . . .nan sözlük birimler olduğu ispatlanacaktır. The presence of utterance of language, which is an animate asset, is in progress. Naming after a newly produced term in a language is described with the term "neologism" the terminology of linguistics. Neologisms might emerge from technological, economic, psychological or cultural causes. Many linguists consider the concept of neologism one of the causes of language deterioration. In this study, that brand names are rendered to the concept of verbalized through both producer and consumer, and the causes of the rendering to the concept of verbalized in terms of producer and consumer on the basis of neologism will be examined separately. At the end of the research, it will be displayed that neologisms contribute to the vocabulary of a language when these are compatible with the structure of mode and meaning of that language Daha fazlası Daha az

Comparison of Shear Bond Strengths of Ceramic Brackets Using Either Self-etching Primer or Conventional Method After Intracoronal Bleaching

Çakmak, Fethiye | Koçak, Sibel | Koçak, Mustafa Murat | Elekdağ-Türk, Selma | Türk, Tamer

Makale | 2015 | TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS28 ( 2 ) , pp.48 - 54

Objective: To evaluate initial shear bond strengths (SBSs) of ceramic brackets using either a self-etching primer (SEP) or the conventional method (CM) after intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water. Materials and Method: Eighty human incisors were divided into 4 groups according to bleaching and bonding procedures: group 1, bleaching was not applied and brackets were bonded with SEP; group 2, bleaching was not applied and brackets were bonded with the CM; group 3, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for 3 weeks and brackets were bonded with SEP; group 4, intracoronal bleaching with sodiu . . .m perborate was applied for 3 weeks and brackets were bonded with the CM. The SEP (Transbond Plus) was applied as recommended by the manufacturer. After SEP application, ceramic brackets were bonded with light cure adhesive (Transbond XT). For the CM, the teeth were etched with 37% phosphoric acid. After etching, a thin uniform coat of primer (Transbond XT Primer) was applied and ceramic brackets were bonded with light cure adhesive (Transbond XT). The SBSs were measured after water storage for 30 days, after 1000 cycles of thermocycling between 5 degrees C and 55 degrees C. Bond failure location was determined with the adhesive remnant index (ARI). Results: For the SEP method, there was no significant difference between the SBS values of the bleaching and nonbleaching groups. Furthermore, for the CM, the SBS value of the nonbleaching group was not significantly different from that of the bleaching group. The SBS values of the SEP method presented significant differences from the SBS values of the CM (p < 0.001). The SBS values of the SEP application decreased with and without bleaching. ARI scores did not show any significant difference between the groups (p = 0.174). Conclusion: Intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water did not affect the SBS values of ceramic brackets Daha fazlası Daha az

Does training learners on language learning strategies have any effect on language achievement?

Ceylan, Nuray Okumuş

Makale | 2017 | EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT6 ( 4 ) , pp.405 - 415

This study aims to find out whether training learners on language learning strategies has an effect on foreign language learning achievement or not. The population is Kocaeli University 2013-2014 education year Foreign Languages School students. This study is an experimental study in which randomly chosen experimental and control classes take part, and only the experimental classes were trained on language learning strategies for the defined period of time and observed until the end of the first term on their use of the language learning strategies. At the end of the first term, language learning strategies and learner autonomy surv . . .eys were conducted again as post-tests. The significant difference between the overall averages of the first term grades of beginner/elementary level control and experimental groups shows that training students on language learning strategies may lead to better foreign language achievement, particularly in lower levels Daha fazlası Daha az

Comparison of the Shear Bond Strengths of Ceramic Brackets Using Either a Self-Etching Primer or the Conventional Method after Intracoronal Bleaching

Özlü, Fethiye Çakmak | Koçak, Sibel | Koçak, Mustafa Murat | Elekdağ-Türk, Selma | Türk, Tamer

Makale | 2015 | TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS28 ( 3 ) , pp.77 - 81

Objective: To evaluate the initial shear bond strengths (SBSs) of ceramic brackets using either a self-etching primer (SEP) or the conventional method (CM) after intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water. Methods: Eighty human incisors were divided into four groups according to bleaching and bonding procedures: Group 1, bleaching was not applied and the brackets were bonded with a self-etching primer; Group 2, bleaching was not applied and the brackets were bonded with the conventional method; Group 3, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with a . . .self-etching primer; and Group 4, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with the conventional method. A self-etching primer (Transbond Plus) was applied as recommended by the manufacturer. After SEP application, the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). For the conventional method, the teeth were etched with 37% phosphoric acid. After etching, a thin uniform coat of primer (Transbond XT Primer) was applied and the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). SBSs were measured after water storage for 30 days, after 1000 cycles of thermocycling between 5 degrees C and 55 degrees C. Bond failure location was determined with the Adhesive Remnant Index (ARI). Results: For the SEP method, there was no significant difference between SBS values of the bleaching and non-bleaching groups. Furthermore, for the conventional method, the SBS value of the non-bleaching group was not significantly different from that of the bleaching group. SBS values of the SEP method presented significant differences from those of the conventional method ( Daha fazlası Daha az

Ultrafiltration is not superior than diuretics in type 4 cardiorenal sydrome

Hür E. | Acar A. | Magden K. | Yildirim I. | Yayar O. | Köse S. | Yildiz G.

Makale | 2014 | Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal23 ( 1 ) , pp.20 - 25

Objective: Cardiorenal syndrome (CRS) describes a dysregulation of the heart and kidneys affecting each other. Recently hemodialysis treatments were used more frequently. Aim was to analyze the effects of conventional diuretic and UF treatments. Material and Methods: Thirty-four Type 4 CRS diagnosed patients were included. Baseline characteristics were recorded. Echocardiography measured at the admission and at the end of the treatment. Results: The mean age 67.4±9.3 (51-93) years and follow-up period were 15.9±11.5 months. The patients were grouped as diuretic group, n=12 and UF group, n=22. At the beginning mitral valve A wave, bl . . .ood urea nitrogen and creatinine values were higher in the UF group while creatinine values were higher in the UF group compared to diuretic group at the end of the study. Although basal ejection fraction (EF) values were not different, it was higher in the UF group at the end of the study (42.38±12.70 % and 29±3.67 %, p 0.05). Conclusion: In Type 4 CRS, mortality and hospital admissions were not reduced by UF treatment but cardiac function assessed by EF was significantly improved suggesting this therapy to be beneficial in appropriate patients Daha fazlası Daha az

Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü

Gürdal, Tayyar

Makale | 2012 | Arkeoloji ve Sanat0 ( 141 ) , pp.91 - 100

Kentler ve onlara hizmet veren yerleşim dışı kutsal alanlar, özellikle Anadolu kutsal alan geleneğinin önemli özelliklerindendir. Kent ve kutsal alan arasındaki bağı kutsal bir yol sağlar. Bu kutsal yollar günlük kullanım dışında, sadece kutsal amaçlarla kullanılmışlardır. Araştırmanın konusunu oluşturan Roma Çağı köprüsü, böyle bir kutsal yolun önemli bir parçasıdır. Hellenistik ve Roma çağları boyunca Troas Bölgesi'nin en önemli kutsal alanı olan Apollon Smintheus Kutsal Alanı (Smintheion) ile anakent Aleksandreia Troas'ı birbirlerine bağlayan kutsal yol üzerinde yer alan Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü; antik ismi Satnioeis olan Tuz . . .la Çayı'nı aşabilmek için inşa edilmiştir. Araştırma, bütünüyle kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş olan ve Roma Çağı mimari özelliklerini yansıtan köprünün, benzer örneklerin ışığında tartışılarak tanıtılmasını amaçlamaktadır This essay aims to introduce a Roman bridge that was built on a sacred road connecting the Sanctuary of Apollo Smintheus (Smintheion) with the city of Alexandreia Troas. Smintheion was one of the most important sanctuaries of the Hellenistic period in the Troad and it was continued to be used in the succeeding Roman period. Sacred roads connecting the cities and sanctuaries are common features of ancient times. The traces of a stone paved Roman sacred road have recently been identified both at the Sminteion and Alexandreia Troas. However, the most important part of this sacred road is evidently the Roman bridge constructed on the Tuzla Stream (ancient Satnioeis). This essay in this sense aims to examine this distinctive Roman bridge in terms of architecture in light of comparable similar examples Daha fazlası Daha az

Policing the ‘suspects’: Ottoman Greeks and Armenians in Istanbul, 1914–18

Dölek, Sever, Deniz

Makale | 2017 | Middle Eastern Studies53 ( 4 ) , pp.533 - 550

During the First World War, a primary domestic political aim for all belligerent countries was to preserve the socio-economic status quo in order to provide appropriate conditions for the survival of the state. Therefore, war governments paid particular attention to the maintenance of internal order. While doing this, the central authority of governments became paramount and this situation had remarkable repercussions on state–society relations. This article examines the wartime public order policies of the Ottoman government specifically concerning the Ottoman Greeks (Rum) and Armenians living in Istanbul. During the Great War, the . . .se non-Muslim elements were officially regarded as ’suspects’, in other words, as ’potential political criminals’ threatening the internal order of the capital. To control the Ottoman Greeks and Armenians, the war government implemented a number of policing strategies that consisted of deportation of individuals and groups, strict control on travel, and close surveillance of ’suspects’. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group Daha fazlası Daha az

Transverse testicular Ectopia associated with incarcerated inguinal hernia: A case report

Tatlı, Duygu | Numanoğlu, Kemal Varın

Makale | 2008 | Cases Journal1 ( 1 ) , pp.295 - 295

Transverse testicular ectopia is rarely associated with incarcerated inguinal hernia. A 14-month-old male complaint of irreducible inguinal hernia due to transverse testicular ectopia is reported. The clinical and operative findings and treatment options are discussed. It is thought that surgeons who frequently repair inguinal hernias should be aware of the appropriate surgical management options available to them when this condition is unexpectedly identified during inguinal exploration. © 2008 Tatli and Numanoglu; licensee BioMed Central Ltd.

Adaptive neuro-fuzzy based method for daily estimation of SO2 concentration in city of Zonguldak

Yıldırım, Yılmaz | Bayramoğlu, Mahmut | Tecer, Lokman Hakan | Yalçın, Gültekin

Bildiri | 2004 | AIR POLLUTION MODELING AND ITS APPLICATION XVI16 , pp.559 - 567

Air pollution continues to be a major problem in many countries. Mathematical models are useful in relating emissions to air quality under a variety of meteorological conditions and source emission concentrations over an urban area. Meanwhile, the forecasting capability of sophisticated models is limited to very large and complex terrains. In this study, adaptive neuro-fuzzy logic method has been proposed to estimate the impact of meteorological factors on SO2 pollution levels. The model forecasts satisfactorily the trends in SO2 concentration levels, with performance between 78-90%.

Comparison of low versus full battery/charge conditions of electronic apex locators

Sağlam, Baran Can | Çiçek, Ersan | Koçak, Sibel | Koçak, Mustafa Murat

Makale | 2015 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi25 ( 2 ) , pp.181 - 184

Amaç: Bu çalışmanın amacı Root ZX mini ve Raypex 6 elektronik apex bulucu cihazların (EAB) düşük ve tam dolu pil/şarj durumlarının kanal boyu ölçümündeki etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kök ucu gelişimi tamamlanmış 27 adet daimi alt çene keser diş kullanıldı. Giriş kaviteleri hazırlandı ve tüm örnekler numaralandırıldı. 10 numara K tipi eğe kök kanalı içerisine ucu apikal foramende görülünceye dek yerleştirildi ve gerçek kök kanal boyu belirlendi. Pil ile çalışan Root ZX mini ve şarj edilebilir özellikte olan Raypex 6 EAB cihazları üretici firma talimatlarına göre kullanıldı. Elektronik çalışma bo . . .yutu tespiti ilk olarak tam dolu ardından da düşük pil/şarj seviyesine sahip Root ZX mini ve Raypex 6 cihazları ile yapıldı. Gruplar arasındaki farklılıkların kıyaslanması Kruskal-Wallis istatistiksel analizi ile yapıldı. Bulgular: Raypex 6 ile yapılan ölçümlerde tam dolu ve düşük şarj seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Root ZX ve Raypex 6'nın tam dolu pil/şarj seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Düşük pil seviyesindeki Root ZX mini ile diğer deney grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır(p< 0.05). Sonuç: Root ZX mini düşük pil seviyesinde farklı ölçümlere yol açmıştır ancak pil ile çalışan ve şarjlı elektronik apeks bulucu cihazları ile elektronik kanal boyu ölçümünde hem düşük hem de tam dolu pil/şarj seviyelerinde ±1 mm tolerans aralığı için kabul edilebilir ölçümler elde edilmiştir Aim: The aim of this in vitro study was to compare the accuracy of Root ZX mini and Raypex 6 electronic apex locators (EAL) in low versus full battery/charge conditions. Material and methods: Twenty-seven extracted human mandibular incisor teeth with mature apices were used in this study. Access cavities were prepared and all specimens were numbered. #10 K file was introduced into the root canal until its tip was visualized at the apical foramen and the actual working length (AWL) was determined..The EALs; battery-powered Root ZX mini (J. Morita Corp, Tokyo, Japan) and rechargeble Raypex 6 (VDW, Munich, Germany) manufacturers’ instructions. The electronic working length (EWL) measurement differences with Root ZX mini and Raypex 6 in low and full battery/chargeconditions were compared among the groups. Statistical analyses were performed by the Kruskal–Wallis test.Results: No significant difference was observed between low and full charge condition of Raypex 6 groups. Although there was no significant difference between Root ZX with full battery and Raypex 6 with full charge conditions, contrary root ZX mini with low battery showed significant differences in comparison with the other groups (p< 0.05).Conclusion: Although the low battery condition of the EAL may cause deviations in measurements, the accuracy of the both battery powered and charged EALs presents acceptable results in low and full battery/charge conditions within the ±1 mm tolerance range. Nevertheless the low battery condition of the EAL may cause deviations in measurement Daha fazlası Daha az

Myocardial functional and textural findings the left ventricle and their association with cellular adhesion molecules in Behcet's disease

Yildirim, N. | Tekin, N. S. | Dogan, S. M. | Tekin, I. O. | Aydin, M. | Dursun, A. | Gursurer, M.

Konferans nesnesi | 2007 | ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS8 ( 1 ) , pp.109 - 109

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society -- JUN 10-13, 2007 -- Helsinki, FINLAND WOS: 000247869100437


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.