Filtreler
Araştırmacılar
Ortodontik mini vidaların başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Özkalaycı, Nurhat | Erener, Hande

Article | 2016 | Sağlık Bilimleri Dergisi25 ( 3 ) , pp.114 - 119

Çalışmanın amacı; sabit ortodontik tedavilerde kullanılan ortodontik mini vidaların başarılarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Çalışmada 50 kadın ve 26 erkek hastada kullanılan 152 adet ortodontik mini vida değerlendirilmiştir. Hastalar çalışmaya dâhil edilirken; kullanılan vidanın mekanik özellikleri ve hastanın sistemik durumu göz önünde bulundurulmuştur. Ortodontik mini vidalara ait bulgular toplanırken; cinsiyet, yaş, mini vida sayısı, yerleştirme bölgesi, kullanım süresi, kayıp sayıları ve kayıp bölgesi gibi faktörler not edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Pearson ki-kare testi değ . . .işkenler arasında bağımlılık olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Hastaların %70'e yakınının 13-15 yaş arasında, %65,8'nin kadın olduğu tespit edildi. Mini vida kullanım süresinin 1-16 ay arasında değişiklik gösterdiği ancak genel kullanımın 3 ila 7 ay arasında olduğu saptandı. Mini vidaların sıklıkla üst ikinci küçük azı ile birinci büyük azı arası bölgede yerleştirildikleri görüldü. Mini vidaların % 93,4'ü başarılı bir şekilde kullanılırken kadınlarda mini vida başarı oranları erkeklere oranla daha yüksekti. Alt çenede özellikle büyük azı dişler arası bölgede mini vida kayıp ihtimalinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu ve üst çenenin alt çeneye oranla daha başarılı bir yerleştirme bölgesi olduğu saptandı. Ortodontik mini vidalar destek elemanı olarak güvenle kullanılabilecek aygıtlardır. Hastanın bayan olması, üst çene yerleşimi mini vida başarısında iyi yönde katkı yapan faktörlerdir The aim of this study is to evaluate the factors affecting the success of orthodontic mini screw used at fixed orthodontic treatment While including patients in the study, mechanical properties of mini screws and systemic conditions of patients were considered. During the collection of data of orthodontic mini screw, the sex, age, number of mini screw, placement area, usage time, loss number and loss area and etc were noted. All data were statistically analyzed. Pearson's chi-square test was used to assess whether there is a dependency between variables. In this study, 152 mini screws used at 50 woman and 26 man patients were evaluated. Approximately 70% of patients’ ages were between 1315 years and 65.8% of patients were women. It was determined that usage time of mini screws were changing between 1-16 months but mini screws were used between 3-7 months generally. It was seen that mini screws were placed between upper second premolar and upper first molar mainly. 93.4% of mini screws were used successfully and success rate of mini screw at women is higher than men. Loss rate of mini screw placed in lower jaw especially molar area is higher than other areas and upper jaw as placement area is more successful than lower jaw as placement area Orthodontic mini screws as anchorage unit can be used successfully. Female sex and upper jaw as placement area are good factor and they affect the success rate of mini screws positivel Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.