Filtreler
Filtreler
Bulunan: 32 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [16]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [13]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [11]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [19]
Oxidative effects of boric acid on different developmental stages of Drosophila melanogaster Meigen, 1830 (Diptera: Drosophilidae)1

Güneş, Eda | Büyükgüzel, Ender

Article | 2017 | TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY41 ( 1 ) , pp.3 - 15

Synthetic organic insecticides are widely used to combat agricultural pests. Boric acid has a great importance in pest management because it has less toxic effect on non-target organisms compared to other organic chemical insecticides. For this purpose, the fruit fly Drosophila melanogaster Meigen, 1830 (Diptera: Drosophilidae) was reared from first stage larvae on an artificial diet containing boric acid at 10, 100, 200 or 300 mg/L to adult stage. The effect of boric acid on important oxidative stress indicators such as lipid peroxidation product of malondialdehyde contents (MDA) and protein oxidation products of protein carbonyl c . . .ontents (PCO) and detoxification enzyme activity of glutathione S-transferase (GST) in the third stage larvae, pupae, adults and eggs of D. melanogaster were investigated. All boric acid concentrations significantly increased MDA content in third stage larva: When the adults from the larvae reared on 300 mg/L of dietary BA were also fed with high BA concentration for a 10-day period, MDA and PCO contents of male and female adults were considerably went up in comparison to control. MDA and PCO content in the eggs of these females were hugely increased. The rise in PCO content of the eggs was 31-fold relative to control. Our results indicate that BA feeding at high concentrations in all developmental stages of D. melanogaster is more effective on oxidative stress indicators and detoxification enzyme. Tarımsal zararlılar ile mücadelede sentetik organik insektisitler yoğun olarak kullanılmaktadır. Borik asit organik kimyasal insektisitlere göre hedef olmayan organizmalara karşı daha düşük toksisiteye sahip olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmamızda meyve sineği Drosophila melanogaster Meigen,1830 (Diptera: Drosophilidae)'in birinci dönem larvaları borik asitin farklı konsantrasyonlarını (10, 100, 200 ve 300 mg/L) içeren yapay besinler ile yetiştirilmiştir. Drosophila melanogaster' in üçüncü dönem larva, pupa, ergin dönemleri ve yumurtalarında oksidatif stresin önemli indikatörleri olan lipid peroksidasyonu ürünü malondialdehid (MDA) ve protein oksidasyon ürünü protein karbonil miktarları (PCO) ile detoksifikasyon enzimi glutatyon-S-transferaz (GST) aktivitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Borik asitin denenen konsantrasyonlarını içeren yapay besinler ile yetiştirilen D. melanogaster’ in üçüncü dönem larvalarının MDA miktarı önemli derecede artmıştır. Yüksek borik asit ile yetiştirilen erginlerin 10 gün süreyle 300 mg/L borik asit içeren besin ile beslenilmesi sonucunda kontrol besinine göre dişi ve erkek bireylerde MDA ve PCO miktarları önemli derecede artmıştır. Bu dişilerin yumurtalarındaki MDA, PCO miktarları ve GST aktivitesi önemli derecede artarken, PCO miktarındaki artış yaklaşık 31 katı oranında olmuştur. Sonuçlarımız, borik asitin yüksek konsantrasyonlarıyla beslenen D. melanogaster’in tüm gelişme dönemlerindeki oksidatif stres indikatörleri ve detoksifikasyon enzimi üzerine oldukça etkili olduğunu göstermiştir Daha fazlası Daha az

Bioluminescent assay for evaluating antimicrobial activity in insect haemolymph

Vojtek, Libor | Dobeš, Pavel | Büyükgüzel, Ender | Atosuo, Janne | Hyršl, Pavel

Article | 2014 | European Journal of Entomology111 ( 3 ) , pp.335 - 340

We describe an antibacterial assay based on bioluminescence of two Gram negative bacteria, Photorhabdus luminescens and transformed Escherichia coli, which can be used as a real-time measurement of antibacterial activity in insect haemolymph. This method is based on the production of the bioluminescence signal depending on the viability of bacterial cells. We observed a significant rapid dose-dependent decrease in bioluminescence using both bacterial species, and Bombyx mori or Galleria mellonella haemolymph, which was confirmed by the decrease in bacterial viability determined by plating. The humoral origin of the antibacterial act . . .ivity observed in whole haemolymph was confirmed for haemolymph plasma without haemocytes. Antibacterial activity directed against Gram negative bacteria was recorded in unaffected insect larvae as well as after septic injury; increased antibacterial activity of haemolymph was detected in the latter case confirming the inducibility of antimicrobial agents. We think it is likely that this method could be widely used for determining antibacterial activity in insects and other invertebrates Daha fazlası Daha az

Bazı böcek türlerinde kimyasal iletişimi sağlayan proteinlerin moleküler yapıları ve biyokimyasal

Büyükgüzel, Ender | Tunaz, Hasan | Büyükgüzel, Kemal

Other | 2006 | Türk Biyokimya Dergisi31 ( 4 ) , pp.194 - 206

Karasal ortamda yaşıyan hayvansal organizmaların koku alma duyuları (olfaktör sistem) uçucu hidrofobik molekülleri tespit ederek seçebilecek şekilde özelleşmiştir. Bu moleküllerin bazıları bitkisel kaynaklı uçucu bileşikler olup bazıları da hayvansal organizmalar tarafından salınan hidrofobik özellikte, hidrokarbon yapısında ve feromonlar olarak isimlendirilen koku molekülleridir. Böceklerin antenlerinin birincil görevi, karşı eşeyden salınan eşey feromonlarını, diğer fizyolojik ve davranışsal işlevleri gerçekleştiren semiokimyasalları ve bitkisel kaynaklı uçucu molekülleri içeren kokuları algılamaktır. Lepidoptera takımına ait güve . . . türlerinin antenlerinde trikoid ve bazikonik olarak isimlendirilen iki olfaktör duyu almacı (sensilyum) belirlenmiştir. Trikoid sensilyumlar feromonları algılamak üzere özelleşmiştir. Hidrofobik semiokimyasallar koku bağlayıcı proteinler tarafından bağlanarak çözünür forma dönüştürüldükten sonra sensillar lenfteki sulu ortamdan sinyal iletiminin başlatıldığı olfaktör reseptöre doğru taşınır. Bu proteinler altı adet sistein amino asidi taşıması nedeniyle benzer yapıda olup feromon bağlayan proteinler ve koku bağlayan proteinler olarak iki alt gruba ayrılır. Üç adet disülfür bağı oluşturan bu sistein amino asitleri proteinlerin üç boyutlu yapılarının kararlılığı için gereklidir. Feromonlar böcekler, diğer hayvan grupları ve insanlar tarafından kimyasal iletişimi sağlamak amacıyla salınan kokusuz, doğal moleküllerdir. Bu moleküller, dişi böceğin erkeğini kilometrelerce uzaktan bulabilmesini sağlayacak kadar etkindir. Feromon bağlayan proteinler Lepidoptera takımına ait güveler ve diğer böcek türlerindeki çeşitli duyu organlarında bulunan, düşük moleküler ağırlığa sahip (13-17 kDa) heliks yapısında proteinlerdir. Koku bağlayan proteinler ise kimyasal duyu sensilyumlarının lenf sıvısında oldukça yoğun olarak bulunan düşük moleküler ağırlıklı (15 kDa) çözünür proteinlerdir. Diğer birçok böcek türlerinin çeşitli duyu organlarında küçük bir protein grubu daha belirlenmiştir. Dört sistein amino asidi içermesinden dolayı feromon bağlayıcı protein ve koku bağlayıcı protein ile amino asit dizilişi bakımından daha az benzerlik gösteren bu proteinler, kimyasal duyu proteinleri olarak ayrı bir gruba dahil edilir. Bunlar koku ve tat gibi kimyasal sinyallerin algılanmasından sorumlu olup çeşitli kimyasalların hava ve su ortamından reseptörlere taşınmasında rol oynar. The olfactory systems of terrestial animals are designed to trap and sample volatile hydrophobic molecules. Some of these molecules are odorants, such as volatile plant compounds and pheromones emitted from the other organisms. Insect antennae have a primary function of detecting odors including sex pheromones and plant volatiles. In moths, the organs devoted to olfactory perception have been identified in antennae as the sensilla trichoid and basiconic, the former being tuned to the perception of pheromones. The hydrophobic semiochemicals are solublized by odorant-binding proteins and transported through an aqueous environment (sensillar lymph) to the olfactory receptors, where the signal transduction starts. These proteins, subdivided into pheromone-binding proteins and general odorant-binding proteins, all have a hallmark of six conserved cysteine residues forming three disulfide bridges which are essential for the rigidity of their three-dimensional structures. Pheromones are naturally occuring odorless chemical messenger compounds found in all insects, animals, and humans. They could attract male insects from a long distance exceeding kilometers. Pheromone-binding proteins are small helical proteins (13-17 kDa) present in several sensory organs from moth and other insect species. Odorant-binding proteins are small (15 kDa) soluble proteins, very concentrated in the lymph of chemosensory sensilla. A third class of small proteins has been identified in several sensorial organs from a number of insect orders. They have been separated into a group of chemosensory proteins, characterized by four cystein residues and with low sequence similarity to odorant-binding proteins. They are involved in chemoperception (olfaction and taste) and to play a role in chemical transport from air or water to chemosensitive receptors Daha fazlası Daha az

The effects of oxyclozanide on survival, development and total protein of galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

Çelik, Cihat | Büyükgüzel, Kemal | Büyükgüzel, Ender

Article | 2019 | Journal of the Entomological Research Society21 ( 1 ) , pp.95 - 108

We investigated that the effects of oxyclozanide on survival rate, development time, adult longevity and the amount of total protein (TP) in different developmental stages (7th-instars larvae, pupae and adult) of greater wax moth Galleria mellonella L. First-instar larvae of insects were reared on 0.003, 0.03 and 0.3 g oxyclozanide in 100 g artificial diets. When compared to all tested concentrations of oxyclozanide and control diet without oxyclozanide, it was confirmed that this anthelmintic drug significantly reduced survival rate of 7th-instar larval stage, pupal and adult stage of G. mellonella. While 7th-instars larval rate is . . . 91.25 ± 6.21 % in the control diet without oxyclozanide, this rate has been determined 28.75 ± 3.24 % in the 0.3 % concentration of oxyclozanide. TP of the insect increased in response to all concentration of oxyclozanide in comparison to control diet. This considerable increase was expressed almost two-fold especially at the 0.003 and 0.03 % of oxyclozanide concentrations in all developmental stages. The results obtained from this research support that the oxyclozanide has effects on the survival, development, adult longevity and TP of the insect. © 2019 Gazi Entomological Research Society. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi

Büyükgüzel, Ender | Kayaoğlu, Selver

Article | 2014 | Türkiye Entomoloji Dergisi38 ( 1 ) , pp.83 - 99

Salisilanilidler bağırsak şeridi gibi parazitlerin mitokondrisinde oksidatif fosforilasyonu inhibe ederek etkisini gösterirler ve bu antiparazitik ilaçlar tıpta ve veterinerlikte kullanılmaktadır. Niklozamidin potansiyel antihelmintik aktivitesi memelilerde iyi bir şekilde ortaya konulmuş, bu çalışmada da Galleria mellonella larvaları kullanılarak niklozamidin in vivo insektisit etkisi araştırılmıştır. Niklozamid, 7. dönem larva, pupa ve ergin evrelerinin yaşama oranını önemli derecede düşürürken, en yüksek konsantrasyonu (% 1,0) ergin gelişme süresini önemli derecede uzatmıştır. Dişilerin yumurta verimi kontrol besininde 78,6 ± 6,1 . . . yumurta sayısı/gün/dişi olarak tespit edilmiştir. % 0,1’lik niklozamid ile beslenildiğinde ise bu değer 114,7 ± 10,9 yumurta sayısı/gün/dişi’ a yükselmiştir; bunun yanısıra en yüksek konsantrasyonda (% 1,0) hiç yumurta elde edilememiştir. Niklozamidin en yüksek konsantrasyonunda (% 1,0) erkek ergin ömür uzunluğu artmıştır. Ayrıca, niklozamid yumurta açılımını da denenen tüm konsantrasyonlarda önemli oranda düşürmüştür. % 0,1’lik niklozamid konsantrasyonunda malondialdehit (MDA) miktarı 4 kat, glutatyon- S-transferaz enzimi (GST) aktivitesi ise 2 kat artmıştır. Kontrol besinine göre (133,24 ± 23,6 nmol/mg protein) niklozamidin denenen konsantrasyonları protein karbonil (PCO) miktarını en az 5 kat (701,24 - 808,02 nmol/mg protein) önemli derecede arttırmıştır. Bu çalışmada Galleria mellonella model böcek olarak kullanılarak, böceklerle mücadelede belirli klinik öneme sahip antihelmintik ilaçların aktif şekilde kullanılabilirliği belirtilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları niklozamidin prooksidan etkisine bağlı olarak biyolojik ve aynı zamanda böceğin antioksidan savunma cevabı üzerine negatif etkisi olduğunu göstermiştir. The salisilanilides function by inhibiting mitocondrial oxidative phosphorylation in parasitic tapeworms and thus they are used as an antiparasitic drug in medicine and veterinary. While the potent antihelmintic activity of niclosamide has been well characterised in mammals, this study investigated the in vivo insecticide effect of niclosamide using larvae of the insect Galleria mellonella. Niclosamide was successful in decreasing the survival of 7th instar larvae, pupal and adult stages while only the highest concentration of this antihelmintic antibiotic (1.0 %) significantly prolonged developmental time to adult stage. Fecundity of females was obtained as 78.6 ± 6.1 number of eggs/day/female in control diet. Fecundity were increased to 114.7 ± 10.9 at 0.1% of niclosamide. However, we could not obtain any egg at the highest concentration. An increase in the male adult longevity was obtained when reared with the highest concentrations of niclosamide. Niclosamid rearing resulted in a decrease in hatchability of eggs. Niclosamide at 0.1 % of concentration increased malondialdehyde (MDA) content (4-fold), glutathion-S-transferase (GST) activity (2-fold). Relative to control (133.24 ± 23.6 nmol/mg protein), niclosamide at tested concentrations significantly increased protein carbonyl (PCO) content at least 5-fold (701.24- 808.02 nmol/mg protein). This work indicates that G. mellonella larvae may be used as a good model to ascertain importance of clincally important antihelmintic drug active ingredients in chemical management of pest insects. The results of this work also indicate that the negative effects of niclosamide on insect biology are due to its pro-oxidant properties and also to the ability of niclosamide in crippling the insect’s antioxidan defence response Daha fazlası Daha az

The effects of xanthotoxin on the biology and biochemistry of galleria mellonella L. (lepidoptera: Pyralidae)

Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender

Article | 2015 | Archives of Insect Biochemistry and Physiology89 ( 4 ) , pp.193 - 203

The effects of a dietary plant allelochemical, xanthotoxin (XA), on survivorship, development, male and female adult longevity, fecundity, and hatchability of the greater wax moth Galleria mellonella L. were investigated. Oxidative stress indicators, the lipid peroxidation product, malondialdehyde (MDA), and protein oxidation products, protein carbonyl (PCO) contents, and activities of a detoxification enzyme glutathione S-transferase (GST) activity were determined in wax moth adults. The insect was reared from first-instar larvae on an artificial diets containing XA at 0.001, 0.005, or 0.1% to adult stage in laboratory conditions. . . .Relative to the controls, the diets containing XA concentrations led to decreased survivorship in seventh instar, pupal, and adult stages. Compared to control diet (77.7%), the highest dietary XA concentration decreased survivorship to adulthood to 11.0%. The highest XA concentration (0.1%) reduced female longevity from 10.4 to 5.7 days and decreased egg numbers from 95.0 to 33.5 and hatchability from 82.7 to 35.6%. The lowest XA concentration (0.001%) led to about a sixfold increase in MDA content. XA at high concentrations (0.005 and 0.1%) increased MDA (by threefold) and protein carbonyl (by twofold) contents decreased GST activity. The highest dietary XA concentration decreased GST activity from 0.28 ± 0.025 to 0.16 ± 0.005 µmol/mg protein/min. We infer from these findings that XA-induced oxidative stress led to decreased biological fitness. © 2015 Wiley Periodicals, Inc Daha fazlası Daha az

Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) erginlerinin bazı biyolojik özelliklerine etkisi

Hız, Pınar | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi22 ( 5 ) , pp.777 - 784

Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. mikrobiyal enfeksiyonların ve klinik ilaçların çalışılmasında memeli modellerine alternatif bir model olarak bilindiği gibi insektisit etkinliği çalışmalarında da model böcek olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu böceğin larvaları yapay besin ortamında beslenerek fluorokinolon sınıfından bir antibiyotik olan gemifloksasinin böceğin eşey oranı, dişi ve erkek ömür uzunluğu, yumurta verimi, açılma oranı gibi ergin biyolojik özellikleri üzerine etkisi laboratuvar şartlarında incelendi. Böceğin birinci evre larvaları %0.001, 0.01, 0.1 ve 1.0 oranında gemifloksasin içeren yapay besinler ile ergi . . .n evreye kadar beslendi. Gemifloksasinin denenen konsantrasyonlarını içeren besinler erkek ve dişi eşey oranı ile erginlerin ömür uzunluğu üzerinde etkili olmadığı halde yumurta verimini önemli derecede düşürdüğü belirlendi. Artan besinsel gemifloksasin konsantrasyonları ile ters orantılı olarak yumurta verimi ve açılma oranı azaldı. Kontrol besini ile yetiştirilen dişiler günde 134.46 adet yumurta üretirken gemifloksasinin yüksek miktarlarında dişiler 26.75 ve 53.5 yumurta bıraktılar. Yumurtaların açılma oranı da gemifloksasinin %0.01'lik konsantrasyonundan itibaren önemli derecede azalmış olup, en yüksek konsantrasyon bu oranı %53.71'e düşürdü. Bu çalışma erginlerin biyolojik özelliklerinin gemifloksasin tarafından önemli derecede etkilendiğini ve bu etkilerin antibiyotiğin konsantrasyonlarına bağımlı değişimler olduğunu gösterdi. Greater wax moth, Galleria mellonella L. is most commonly used as model insects for studying insecticidal efficiency of chemicals as well as it has been known as an alternative model to mamalian model for studying microbial infections and clinical drugs. The effects of a fluoroquinolone antibacterial agent, gemifloxacin, on sex ratio, male and female adult longevity, fecundity and hatchability of this insect were investigated by rearing the first instar larvae on artificial diets in the laboratory condition. The insect was reared from first-instar larvae to adult stage on an artificial diets containing gemifloxacin at 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0%. Gemifloxacin did not affect male and female sex ratio and adult longevity while it significantly decreased egg number. Fecundity and hatchability were significantly and inversely decreased by increasing gemifloxacin concentrations. The females reared from control diet produced 134.46 per day, whereas high concentrations of gemifloxacin decreased the egg number to 26.75 and 53.5. Hatchability was also significantly decreased by 0.01% and above concentrations of gemifloxacin whereas, the highest concentration of antibiotic lowered the hatchability to 53.71%. This study indicated sublethal effects of gemifloxacin are likely to have a significant impact on adult biological traits and these effects show concentration-dependent variation in biological traits of the insect Daha fazlası Daha az

Laboratory assays of the effects of oxfendazole on biological parameters of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

Sugeçti, Serkan | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Journal of Entomological Science51 ( 2 ) , pp.129 - 137

Galleria mellonella L. larvae were reared on a standard diet amended with varying concentrations (0, 0.0015, 0.015, 0.15, and 1.5%) of the benzimidazole-derivative antihelmintic drug oxfendazole. Survivorship, developmental times, longevity, fecundity, and fertility were monitored over the treatments. Relative to the untreated control, exposure to diet containing 1.5% oxfendazole significantly decreased survivorship in larval, pupal, and adult stages, prolonged the time to reach the adult stage, and reduced adult longevity. Oxfendazole at all concentrations significantly lowered egg production per female and decreased egg hatch. The . . .se results demonstrate that this antihelmintic may be explored as a candidate for insect pest control Daha fazlası Daha az

Effects of eicosanoid biosynthesis inhibitors on selected oxidative stress biomarkers in the midgut of galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae

Büyükgüzel, Ender

Article | 2014 | Journal of Entomological Science49 ( 2 ) , pp.144 - 155

Eicosandoids, or icosanoids, are signaling compounds created by the oxidation of 20-carbon fatty acids. They control many complex physiological and immunological functions in vertebrate and invertebrate animals. This study tested the hypothesis that eicosanoids act in insect antioxidant defense. The effects of 3 eicosanoid biosynthesis inhibitors (EBIs) - dexamethasone, esculetin, and phenidone - on the oxidative stress indicator, malondialdehyde (MDA), and the detoxification enzyme, glutathione S-transferase (GST), was examined in the midgut of larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella (L). The larvae were reared on artif . . .icial diets supplemented with 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0% of the EBIs. Esculetin, which is a lipoxygenase inhibitor, significantly increased MDA content; whereas, GST activity was significantly increased at only the highest concentration tested. Dexamethasone, a phospholipase A2 inhibitor, significantly increased MDA content and GST activity at concentrations of 0.01, 0.1, and 1.0%. Phenidone, a dual inhibitor of cyclooxygenase and lipoxygenase, increased MDA content, whereas the 0.01 and 0.1% concentrations of phenidone significantly increased GST activity. Our results indicate that antioxidative responses are, at least in part, controlled by a physiological system that includes eicosanoid biosynthesis Daha fazlası Daha az

Boric acid-induced effects on protein profiles of Galleria mellonella hemolymph and fat body

Hyršl, Pavel | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2008 | Acta Biologica Hungarica59 ( 3 ) , pp.281 - 288

The dietary effects of boric acid (BA) on the protein profiles of greater wax moth, Galleria mellonella (L.), were investigated in hemolymph and fat body of final instar (VIIth) and pupae. The insects were reared from first-instar larvae on an artificial diets containing 156, 620, 1250 or 2500 ppm of BA. We detected many undetermined protein fractions (6.5-260 kDa) in addition to well-defined protein fractions such as lipophorins and storage proteins in the tissues by using sodium dodecyl-sulphate polyacrylamide gradient gel electrophoresis. A marked quantitative change in the 45 kDa protein fraction of the hemolymph was observed in . . . the VIIth instar larvae reared on 2500 ppm dietary BA. © 2008 Akadémiai Kiadó Daha fazlası Daha az

Inhibition of eicosanoid signaling leads to increased lipid peroxidation in a host/parasitoid system

Büyükgüzel, Ender | Erdem, meltem | Tunaz, Hasan | Küçük, Ceyhun | Atılgan, Utku Can | Stanley, David | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2017 | Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology204 , pp.121 - 128

We posed the hypothesis that inhibition of eicosanoid biosynthesis leads to increased lipid peroxidation in insects. Here we report that rearing the greater wax moth, Galleria mellonella, on media supplemented with selected inhibitors of eicosanoid biosynthesis throughout the larval, pupal and adult life led to major alterations in selected oxidative and antioxidative parameters of wax moth and its ectoparasitoid, Bracon hebetor. The highest dietary dexamethasone (Dex), esculetin (Esc) and phenidone (Phe) led to increased malondialdehyde (MDA) levels and to elevated catalase (CAT) and glutathione-S-transferase (GST) activities in al . . .l developmental stages of host larvae. Dietary Phe resulted in increased MDA levels, and CAT activity in G. mellonella adults by about 4-fold and about 2-fold, respectively. The Phe effect on GST activity in all stages of the wax moth was expressed in a dose-dependent manner, increased to 140 nmol/mg protein/min in larvae. MDA levels were increased by over 30-fold in adult wasps reared on Dex- and Esc-treated hosts. CAT and GST activities were increased in adult parasitoids reared on Esc-and Phe-treated hosts. GST activity of Dex-treated parasitoid larvae increased from about 4 to over 30 nmol/mg protein/min. Dietary Phe led to increased GST activity, by about 25-fold, in adult wasps. These data indicate that chronic inhibition of eicosanoid biosynthesis leads to increased oxidative stress, strongly supporting our hypothesis. The significance of this work lies in understanding the roles of eicosanoids in insect biology. Aside from other well-known eicosanoids actions, we propose that eicosanoids mediate reductions in oxidative stress. © 2016 Elsevier Inc Daha fazlası Daha az

Biochemical stress indicators of greater wax moth exposure to organophosphorus insecticides

İçen, Ender | Armutçu, Ferah | Büyükgüzel, Kemal | Gürel, Ahmet

Article | 2005 | Journal of Economic Entomology98 ( 2 ) , pp.358 - 366

Although acetylcholinesterase (AChE) is the primary target of organophosphorus insecticides (OPs), increasing evidence regarding their secondary effects suggests that OPs disturb homeostasis of insects by generating free radical intermediates that trigger lipid peroxidation. We therefore investigated alterations in lipid peroxidation product, malondialdehyde (MDA) content, and alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) activities, in conjunction with AChE activity as biochemical stress indicators in greater wax moth, Galleria mellonella (L.) larvae for OPs methyl parathion (MP) and ethyl parathion (EP). The . . .effects of MP and EP were first investigated by rearing the young larvae on an artificial diet containing 0.01, 0.1, 1, 10, and 100 ppm of each insecticide. Second, the mature larvae were injected with 0.05, 0.5, 5, 50, and 500 ng of insecticides for determining the changes in biochemical stress responses. The diet with lowest level of MP significantly decreased the activities of all measured enzymes, whereas it increased MDA content. However ALT and AST were significantly higher in the larvae reared with the diet with high levels of MP than in control larvae. All tested levels of MP resulted in a decrease in AChE activity. The lowest level of EP in diet (0.01 ppm) significantly increased ALT activity, whereas it reduced that of AChE. This insecticide at 0.1 ppm resulted in reduced AST activity, but 1 ppm in diet elevated AST activity and MDA content. EP at 0.1 ppm and higher levels in the diet reduced ALT activity. All dietary EP levels significantly decreased AChE activity. ALT, AST, and AChE were lower in larvae fed with the diet containing 100 ppm ethyl parathion compared with larvae on control diet. MP at 50 ng per larva increased ALT and AST activities from 35.42 ± 0.74 and 26.34 ± 0.83 to 203.57 ± 1.09, and 122.90 ± 1.21 U/g, respectively, when the mature larvae were injected. All injected doses of EP dramatically reduced both ALT and AST activities, but only the lowest and highest levels of this insecticide decreased AChE activity. The lowest level of this insecticide also significantly increased MDA content in larvae. High levels of both insecticides increased MDA content. We observed a significant higher increase in MDA content in the larvae reared with 10 ppm EP (102.16 ± 1.57 nmol/g protein) than the control group (30.28 ± 1.42 nmol/g protein). These results suggest that OPs caused the metabolic and synaptic dysfunctions in greater wax moth and alter its biochemical physiology in response to oxidative stress. © 2005 Entomological Society of America Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms