Filtreler
Filtreler
Bulunan: 818 Adet 0.016 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [11]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [15]
İklim değişikliği ve sağlık üzerine etkileri

Erdoğan, Zeynep | Zeydan, Özgür | Sert, Havva

Article | 2008 | İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi16 ( 61 ) , pp.71 - 76

Dünyanın iklimi jeolojik tarih boyunca birçok kez doğal olarak değişmiştir. Fakat, endüstri devriminden sonra fosil yakıtlarından kaynaklanan emisyonlar ve diğer sentetik sera gazlarının emisyonlarıyla artan sera etkisi nedeniyle sıcaklık kayıtlarında yükseliş trendi mevcuttur. Sera etkisi atmosferin ısı kapasitesini değiştirerek sıcaklık ve yağış anormalliklerine ve en sonunda da iklim değişikliğine neden olur. iklim değişiklinin etkileri ekosistemlerde, sosyal ve ekonomik yaşamda ve arazi kullanımıyla sınırlı olmayıp ayrıca, doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığı üzerine etkileri de vardır. Sıcak dalgalarına bağlı ölümler, solun . . .um ve dolaşım sistemi hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Earth's climate has changed naturally many times throughout the geological history. However, after the industrial revolution there exists a rising trend in temperature records due to increasing greenhouse effect, which is resulted from fossil fuel emissions and other synthetic greenhouse gasses emissions. Greenhouse effect changes heat capacity of atmosphere that causes temperature and precipitation anomalies and ultimately climate change. The effects of climate change will be seen in ecosystems, in social and economical life and in land use. Moreover, there are direct and indirect health effects of climate change on humans. Mortality depending on heat waves, respiratory and cardiovascular disease and infectious disease are the health problem resulted from climate change Daha fazlası Daha az

Membrane fouling in thermophilic membrane bioreactor with different sludge retention times

İnce, Elif | İnce, Mine | Topaloğlu, Alikemal

Article | 2018 | Membrane Water Treatment9 ( 5 ) , pp.343 - 351

As membrane fouling is based on various factors, it is a complex phenomenon that is hard to estimate. This study investigated membrane fouling in a thermophilic jet loop membrane bioreactor (JLMBR). With this purpose, four different empirical membrane fouling models with different sludge retention times were applied on the flow data obtained in the system. As a result of the model implementation, it was found for all sludge retention times that, standard blocking is effective in the first 1.5 hours of filtration, while cake filtration was dominant in the remaining duration. Additionally, it was observed that as the sludge retention . . .time increases, membrane fouling rate decreases. © 2018 Techno-Press, Ltd Daha fazlası Daha az

Characterization of natural organic matter in conventional water treatment processes and evaluation of THM formation with chlorine

Özdemir, Kadir

Article | 2014 | The Scientific World Journal2014 , pp.343 - 351

This study investigates the fractions of natural organic matter (NOM) and trihalomethane (THM) formation after chlorination in samples of raw water and the outputs from ozonation, coagulation-flocculation, and conventional filtration treatment units. All the water samples are passed through various ultrafiltration (UF) membranes. UF membranes with different molecular size ranges based on apparent molecular weight (AMW), such as 1000, 3000, 10,000, and 30,000 Daltons (Da), are commonly used. The NOM fraction with AMW < 1000 Da (1 K) is the dominant fraction within all the fractionated water samples. Its maximum percentage is 85.86% a . . .fter the filtration process and the minimum percentage is 65.01% in raw water samples. The total THM (TTHM) yield coefficients range from 22.5 to 42 g-TTHM/mg-DOC in all fractionated samples, which is related to their specific ultraviolet Absorbance (SUVA) levels. As the molecular weight of the fractions decreased, the TTHM yield coefficients increased. The NOM fractions with AMW values less than 1 K had lower SUVA values Daha fazlası Daha az

Gemi adamlarının iş-aile ve aile-iş çatışmasına ilişkin bir saha çalışması

Taşdelen, Umut | Aksoy, Ramazan | Çakmak, Ahmet Ferda

Article | 2016 | Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.217 - 241

İş ve aile alanları arasındaki çatışma, çalışan bireyin üstlendiği çeşitli rollerin gerekleri arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, gemiadamlarının iş aile ve aile iş çatışmalarının saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda iş-aile yaşam çatışması ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 259 gemiadamından oluşmaktadır. Bu çalışma sonuçlarına göre katılımcıların iş sorumlulukları nedeniyle çoğunlukla aileleriyle ilgili planlarını değiştirdikleri ve katılımcıların aile yaşamlarının iş yaşamları üzerinde fazla etkili olmadığı tespi . . .t edilmiştir. Yaşa bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, medeni duruma bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, eğitim durumuna bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, çalışma durumuna bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, gemi sınıfına bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Göreve bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, cinsiyete bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, üniversite okumaya bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Aynı şirkette çalışma durumu ve çatışma ölçeği ilişkisi incelendiğinde aynı şirkette çalışma durumuna bağlı olarak iş-aile çatışması arasında anlamlı ilişki tespit edilememişken, aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir Conflict between work and family domains is a result of conflicts between the role requirements of various roles employees assume. The aim of this study is to determine the work-family and work conflicts of seafarers. A questionnaire containing work-family conflict scale was used for data collection. The research sample is composed of 259 seafarers. According to the findings, work responsibilities of respondents cause frequent changes in their plans regarding family activities while family life has little effect on their working lives. The findings reveal that age, marital status, level of education, experience and ship class is significantly correlated with work-family and family-work conflicts. Gender, task and university diploma, however, is not significantly correlated with work-family and family-work conflicts. When tenure in the same company and conflict scale results are examined, no significant relationship between tenure and work-family conflict could be found while a significant relationship was found for family-work conflic Daha fazlası Daha az

Histological subgroups in classic kaposi sarcoma: A preliminary study

Kandemir, Nilüfer Onak | Gün, Banu Doğan | Barut, Figen | Yurdakan, Gamze | Bahadır, Burak | Bektaş, Sibel | Gün, Mustafa | Keser, Sevinç Hallaç | Özdemir, Nagehan | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2010 | TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY44 ( 2 ) , pp.73 - 78

Background and Design: Kaposi sarcomas (KS) are vascular tumors with a low malignant potential which include overlapping infectious, immunologic, and neoplastic processes. Recently, many histological subtypes have been defined. Material and Method: In the present study, 151 cutaneous classic KS lesions in 56 patients were retrospectively evaluated with regard to histological subtypes. Determination of the subtypes was based on the predominant histopathological component in the lesion. We examined changes in epidermis and dermis along with intratumoral inflammatory response characteristics in the lesions. By defining histopathologica . . .l variants of the cases, differences regarding subtypes were investigated. Results: Cases that bear the ordinary characteristics of KS and those that can not be classified otherwise, comprised 82..8% of the study group. Twenty-six cases showed consistency with the subtypes outlined in the literature in terms of their histopathological properties. The most common histological subtype was the lymphangiectatic variant in 7.3% of the cases. Bullous (2.6%), lymphangioma like (2.6%), intravascular (2%), and pyogenic granuloma like (2%) variants were less common. The most uncommon histological subtype was micronodular (0.6%) type. Lymphangiectatic, bullous, intravascular, and pyogenic granuloma like variants were frequently observed in the nodular stage of KSs. Lympangioma like changes were seen to be present in the early KS lesions. Lymphangiectatic type was oftenly associated with bullous component, whereas pyogenic granuloma like type demonstrated superficial ulceration and intense inflammatory response. Lymphangioma like and intravascular types exhibited a characteristic appearance, while other variants were accompanied by components belonging to different subtypes. Conclusion: In KS, histopathological subtypes can develop as a result of different pathological processes. The next stage of the current study, which is one of the largest case series in the literature, will be investigation of the clinical and prognostic characteristics of the variants. (Turkderm 2010; 44: 73-8 Daha fazlası Daha az

Inhibition of eicosanoid signaling leads to increased lipid peroxidation in a host/parasitoid system

Büyükgüzel, Ender | Erdem, meltem | Tunaz, Hasan | Küçük, Ceyhun | Atılgan, Utku Can | Stanley, David | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2017 | Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology204 , pp.121 - 128

We posed the hypothesis that inhibition of eicosanoid biosynthesis leads to increased lipid peroxidation in insects. Here we report that rearing the greater wax moth, Galleria mellonella, on media supplemented with selected inhibitors of eicosanoid biosynthesis throughout the larval, pupal and adult life led to major alterations in selected oxidative and antioxidative parameters of wax moth and its ectoparasitoid, Bracon hebetor. The highest dietary dexamethasone (Dex), esculetin (Esc) and phenidone (Phe) led to increased malondialdehyde (MDA) levels and to elevated catalase (CAT) and glutathione-S-transferase (GST) activities in al . . .l developmental stages of host larvae. Dietary Phe resulted in increased MDA levels, and CAT activity in G. mellonella adults by about 4-fold and about 2-fold, respectively. The Phe effect on GST activity in all stages of the wax moth was expressed in a dose-dependent manner, increased to 140 nmol/mg protein/min in larvae. MDA levels were increased by over 30-fold in adult wasps reared on Dex- and Esc-treated hosts. CAT and GST activities were increased in adult parasitoids reared on Esc-and Phe-treated hosts. GST activity of Dex-treated parasitoid larvae increased from about 4 to over 30 nmol/mg protein/min. Dietary Phe led to increased GST activity, by about 25-fold, in adult wasps. These data indicate that chronic inhibition of eicosanoid biosynthesis leads to increased oxidative stress, strongly supporting our hypothesis. The significance of this work lies in understanding the roles of eicosanoids in insect biology. Aside from other well-known eicosanoids actions, we propose that eicosanoids mediate reductions in oxidative stress. © 2016 Elsevier Inc Daha fazlası Daha az

Graft copolymerisation of methyl methacrylate onto a bacterial polyester containing unsaturated side chains

İlter, Songun | Hazer, Baki | Borcaklı, Mehlika | Atıcı, Oya

Article | 2001 | Macromolecular Chemistry and Physics202 ( 11 ) , pp.2281 - 2286

Poly(3-hydroxy alkanoate) containing unsaturated side chains was produced by feeding Pseudomonas oleovorans with soybean-oil acid (PHA-soybean). The composition of PHA-soybean were found to be 10 mol-% of unsaturated side chains with the saturated hexanoate, octanoate and decanoate units. Methyl methacrylate (MMA) was thermally grafted on PHA-soybean in the presence of benzoyl peroxide. Fractional precipitation was used to isolate the graft copolymer from related homopolymers. PHA content in copolymer samples was between 15 to 30 mol-%. Graft copolymer samples were kept in hydroquinone to prevent post polymerization leading to cross . . .linking in a day under laboratory atmospheric conditions. Copolymer characterization was performed using GPC and NMR techniques. Thermal analysis of the graft copolymer indicated the decomposition and glass transition temperatures of the PHA and PMMA segments of the graft copolymers. They also showed elongation at break in the range 10 to 21 related to the plasticizer effect of the biopolyester segments Daha fazlası Daha az

Effects of a DNA gyrase inhibitor, Novobiocin, on the biological parameters of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) larvae

Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2019 | Journal of Entomological Science54 ( 1 ) , pp.79 - 86

Galleria mellonella L. larvae were reared on a standard artificial diet amended with various concentrations (0.5%, 1.0%, 1.5%, and 2.0%) of the aminocoumarin DNA gyrase inhibitor antibiotic drug novobiocin. The effects of the inhibitor on survival and development of the larvae were measured. Survival rates for 7th instars, pupae, and emerging adults were 90.0%, 86.2%, and 76.2%, respectively, in the control diet. These rates were decreased to 15.0%, 7.5%, and 6.2% for larvae fed the diet with the highest novobiocin concentration (2.0%). High concentrations of the antibiotic caused prolongation in the larval, pupal, and adult develop . . .mental periods. Our results indicate that this gyrase inhibitor can be used as dietary additive in artificial rearing of G. mellonella when its concentrations are ascertained. © 2019 Georgia Entomological Society Inc. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Preparation and characterization of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) (PHBHHX) based nanoparticles for targeted cancer therapy

Kılıçay, Ebru | Demirbilek, Murat | Türk, Mustafa | Güven, Eylem | Hazer, Baki | Denkbaş, Emir Baki

Article | 2011 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES44 ( 3 ) , pp.310 - 320

Targeted drug delivery systems are one of the most promising alternatives for the cancer therapy. Rapid developments on nanomedicine facilitated the creation of novel nanotherapeutics by using different nanomaterials. Especially polymer based nanoparticles are convenient for this purpose. In this study; a natural polymer (poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate), PHBHHX) was used as a base matrix for the production of a novel nanotherapeutic including antineoplastic agent, Etoposide and attached folic acid as a ligand on the nanoparticles. Modified solvent evaporation technique was used for the production of PHBHHX nanoparticle . . .s and the average size of the obtained PHBHHX nanoparticles were observed in the range of 180 nm and 1.5 mu m by the change in experimental conditions (i.e., homogenization rate, surfactant concentration and polymer/solvent ratio). By the increase in homogenization rate and surfactant concentration, size of the nanoparticles was decreased, while the size was increased by the increase in polymer/solvent ratio. Drug loading ratio was also found to be highly affected by polymer/drug ratio. Surface charge of the prepared nanoparticles was also investigated by zeta potential measurements. In the cytotoxicity tests; Etoposide loaded and folic acid attached PHBHHX nanoparticles were observed as more effective on HeLa cells than Etoposide loaded PHBHHX nanoparticles without attached folic acid. The cytotoxicity of folic acid conjugated PHBHHX nanoparticles to cancer cells was found to be much higher than that of normal fibroblast cells, demonstrating that the folate conjugated nanoparticles has the ability to selectively target to cancer cells. In addition, apoptotic/necrotic activities were evaluated for all formulations of the PHBHHX nanoparticles and parallel results with cytotoxicity tests were obtained. These studies demonstrate that the folic acid attached and Etoposide loaded PHBHHX nanoparticles seem as promising for the targeted cancer therapy. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Optimisation of bacillus amyloliquefaciens FE-K1 extracellular peptidase production by response surface methodology

Erem, Fundagül | İnan, Mehmet | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

In this study, it was aimed to optimise the extracellular peptidase production of Bacillus amyloliquefaciens FE-K1, previously isolated from ropy wholemeal bread, by using response surface methodology (RSM) based on central composite design (CCD). The temperature (20-45°C), initial pH of the enzyme production medium (pH 5-9) and inoculation level (1-5%, v/v) were used as the factors for RSM, and the fermentation time was determined for each trial separately. Results showed that the optimum peptidase production occurred at 33.4°C, pH 6.62 and 2.3% inoculation. It was determined that the fermentation time was only 7h, the crude enzyme . . . had a peptidase activity of 49.17U/mL and a specific activity of 504.77U/mg under the optimised conditions Daha fazlası Daha az

Solanum tuberosum and lycopersicon esculentum leaf extracts and single metabolites affect development and reproduction of drosophila melanogaster

Ventrella, Emanuela | Adamski, Zbigniew | Chudzinska, Ewa | Miadowicz-Kobielska, Mariola | Marciniak, Pavel | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal | Erdem, Meltem | Falabella, Patrizia | Scrano, Laura | Bufo, Sabino Aurelio

Article | 2016 | PLoS ONE11 ( 5 ) , pp.159 - 173

Glycoalkaloids are secondary metabolites commonly found in Solanaceae plants. They have anti-bacterial, anti-fungal and insecticidal activities. In the present study we examine the effects of potato and tomato leaf extracts and their main components, the glycoalkaloids ?-solanine, ?-chaconine and ?-tomatine, on development and reproduction of Drosophila melanogaster wild-type flies at different stages. Parental generation was exposed to five different concentrations of tested substances. The effects were examined also on the next, non-exposed generation. In the first (exposed) generation, addition of each extract reduced the number . . .of organisms reaching the pupal and imaginal stages. Parent insects exposed to extracts and metabolites individually applied showed faster development. However, the effect was weaker in case of single metabolites than in case of exposure to extracts. An increase of developmental rate was also observed in the next, non-exposed generation. The imagoes of both generations exposed to extracts and pure metabolites showed some anomalies in body size and malformations, such as deformed wings and abdomens, smaller black abdominal zone. Our results further support the current idea that Solanaceae can be an impressive source of molecules, which could efficaciously be used in crop protection, as natural extract or in formulation of single pure metabolites in sustainable agriculture. © 2016 Ventrella et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited Daha fazlası Daha az

One-Pot Synthesis of Poly(linoleic acid)-g-Poly(styrene)-g-Poly(epsilon-caprolactone) Graft Copolymers

Allı, Abdulkadir | Allı, Sema | Becer, C. Remzi | Hazer, Baki

Article | 2014 | JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY91 ( 5 ) , pp.849 - 858

One-pot synthesis of graft copolymers by ring-opening polymerization and free radical polymerization using polymeric linoleic acid peroxide (PLina) is reported. Graft copolymers having structures of poly(linoleic acid)-g-polystyrene-g-poly(epsilon-caprolactone) were synthesized from PLina, possessing peroxide groups on the main chain by the combination of free radical polymerization of styrene and ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone in one-step. Principal parameters, such as monomer concentration, initiator concentration, and polymerization time, which effect the one-pot polymerization reactions were evaluated. The o . . .btained graft copolymers were characterized by H-1-NMR and DOSY-NMR spectroscopy, gel permeation chromatography, thermal gravimetric analysis and differential scanning calorimetry techniques Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms