Filtreler
Filtreler
Bulunan: 6.783 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [1]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [11]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [12]
Apricot Producing in Kagizman District and Its Contribution to the Economy of Territory

Atis, Evren | Celikoglu, Saban

Article | 2017 | MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW ( 36 ) , pp.191 - 205

Approximately one fifth of the World's apricot producing is being supplied with Turkey. Apricot orcharding has wide range field in our country. Besides, its agriculture being done almost in our every culture, % 85 of the production is carried out by Malatya, Mersin, and Kahramanmaras. Malatya, which is identified to apricot, on the other hand, provides more than the half of the country's production. Kars-Igdir territory brings into existence one of the important apricot cultivation areas of our country. This territory, which has got a convenient feature of microclimate for orcharding in rough continental climate in Eastern Anatolia . . .Region, comes to the fore in terms of some features even if it supplies like approximately % 7 rate of the production of the country. Its essential superiority is devoted to exportation for being demanded from abroad is because of its high productiveness per tree, kind of age for qualified edible, especially of its aromatic feature. In Kars province, the absolute amount of this production is made on Aras Valley and on its affluent. Kagizman district provides almost all the production of apricot in Kars province. In the province; apricots, sekerpare (small cakes with syrup), Malatya and unrefined kinds of apricot are cultivated. Types of apricos and sekerpare are the ones that have economic value. Apricos, which has the widest range field and cultivated at the bottom land the most, is the kind commercialized abroad as edible almost all and is produced high income. Some part of the apricot that is produced at the territory is sent to the juice factories in various provinces. Besides apricot producing in Kagizman is an important source of income, there are various flaws in question from producing to marketing as well. In this study, production situation of apricot and its contribution to the economy of territory is handled, by identifying the problems which are related to production and marketing, solution offers that are aimed at these problems are developed Daha fazlası Daha az

Evaluation of Coping Strategies of Male Patients, Being Treated in Internet Addiction Outpatient Clinic in Turkey

Senormancı, Omer | Konkan, Ramazan | Guclu, Oya | Senormancı, Guliz

Article | 2014 | Journal of Mood Disorders4 ( 1 ) , pp.14 - 19

Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek internet bağımlılarının başa çıkma tutumlarının sağlıklı gönüllülerdekilerle karşılaştırılmasıdır. Yöntem: İnternet bağımlılığı polikliniğimize başvuran, klinik olarak internet bağımlılığı tanısı alan elli erkek hasta ve benzer sosyodemografik özelliklere sahip internet bağımlılığı olmayan elli sağlıklı erkek çalışmaya alınmıştır. Hastalar sosyodemografik ve klinik veri formu, İnternet Bağımlılığı Testi (İBT), Beck Depresyon Envanteri (BDE) Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hasta grubunun günlük internet kullanım süresi, İBT puanları ve BDE puanları . . .kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Understanding tax morale of SMEs: A qualitative study

Yücedoğru R. | Hasseldine J.

Article | 2016 | eJournal of Tax Research14 ( 3 ) , pp.531 - 566

This article investigates the factors that influence Small and Medium-Sized enterprises' (SMEs) tax morale and focuses on the factors that stem from concerns of SME owner-managers about their company's wellbeing that may influence tax morale. Prior literature suggests that there are six relevant factors/constructs that influence SMEs' tax morale, namely: compliance costs, professionalism, tax advisors' effect, company structure, size of economic obligation and risk aversion. Drawing on a conceptual model of tax morale, we utilise an exploratory qualitative methodology and provide findings based on a thematic analysis of twenty semi- . . .structured interviews with SMEs owners-managers in Turkey. Our study contributes to the literature by explaining the six constructs and by being one of the very few research studies of tax morale in SMEs in a non-western country Daha fazlası Daha az

İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu

Yılmaz, Fatih | Bilici, Muammer | Karaçay, Şebnem Özkalaycı | Borazan, Ali

Article | 2017 | Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi26 ( 2 ) , pp.232 - 235

İntravenöz immünglobulin hipogamaglobinemi tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve sonrasında birçok otoimmün, inflamatuvar sistemik hastalıkta kullanım alanı bulmuştur. Akut böbrek hasarı, intravenöz immünglobulin tedavisinin nadir bir komplikasyonu olup sıklıkla formülasyondaki stabilizatör maddeye bağlı gelişir ve günler içinde böbrek fonksiyonları geri kazanılır. Bu yazıda bir haftadır bacaklarında güçsüzlük ve his kaybı şikayeti ile akut inflamatuvar demyelinizan polinöropati (Guillaine Barre Sendromu) tanısı konulan; beş günlük intravenöz immünglobulin tedavisi sonrası akut böbrek hasarı gelişen ve bir ay sonra böbrek f . . .onksiyonları tam olarak düzelen 81 yaşında kadın bir olgu sunulmuştur. İntravenöz immünglobulin kullanımı sonrası akut böbrek hasarı açısından hastalar mutlaka yakından izlenmelidir. Intravenous immunoglobulin (IVIG) has been developed for the treatment of hypogammaglobulinemia and is also used for many systemic inflammatory and autoimmune disorders. Acute kidney injury is a rare complication of the use of IVIG, and is mainly caused by stabilizing agents in the protein formulation. A complete recovery of renal function is seen within days. We present the case of an 81-year old woman, treated for acute inflammatory demyelinating polyneuropathy (Guillain-Barré syndrome) that caused loss of sensation and muscle weakness in the leg. She was treated with IVIG for five days. Renal failure developed during treatment. The patient's acute kidney injury resolved a month later. The patients should be monitored closely after IVIG therapy for renal injury Daha fazlası Daha az

Bronchogenic cyst of interatrial septum

Akpinar I. | Tufekcioglu O. | Sen T. | Basar N. | Cagli K.E. | Aydog G. | Birincioglu L.

Article | 2011 | Journal of Cardiovascular Medicine12 ( 12 ) , pp.889 - 890

Bronchogenic cyst, also known as inclusion cyst, is a type of congenital endodermal heterotropia derived from an abnormal development of the ventral diverticulum of the foregut or the tracheobronchial tree during embryogenesis. Its interatrial localization is extremely rare and making a final diagnosis without surgery challenges the clinician. Herein, we report a 58-year-old male patient who had an interatrial bronchogenic cyst related to transient ischemic attack. © 2011 Italian Federation of Cardiology.

Annelik–Cinsellik–Beden Masters of sex dizisi üzerinden 1950’ler Amerikası kadınlık hallerine bakış

Barutçu, Atilla

Article | 2014 | Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi1 ( 2 ) , pp.37 - 57

2013 yılında başlayan ve on iki bölümlük ilk sezonunu geride bırakan medikal drama türündeki Masters of Sex dizisi, “Masters ve Johnson Cinsellik Araştırması”nı gözler önüne sermesinin yanı sıra William H. Masters ve Virginia E. Johnson’ın hayatının ayrıntılarını göstermesi açısından da ilgi çekici bir yapım olmuştur. Dizinin temel kaygısı zor koşullar altından gerçekleştirilen bu cinsellik araştırmasının detaylarını iletmek olsa da dizinin arka planında dönen kadınlık hikâyeleri o dönemin kadınları hakkında önemli ipuçları verir. Bu yazı Masters of Sex dizisi üzerinden 1950’ler Amerikasının kadınlık hallerine odaklanmaktadır. Bu am . . .açla dizinin dört kadın karakteri esas alınmıştır: Daha iyi ve mutlu bir hayat için çocuk yapmaya kendini adamış Libby Masters, kocasının eşcinselliği nedeniyle cinselliği tatmakta geç kalmış Margaret Scully, kadınlığının hiçbir şekilde doktorluğunun ve çalışmalarının önüne geçmemesi için maskülen davranan Lillian DePaul ve her şeyin ötesinde özgür ruhuyla diğer karakterleri geride bırakan iki çocuklu bekâr anne Virginia Johnson. Yazı, 1950’ler Amerikasında yaşayan bu kadın karakterlerin günümüz medyası aracılığıyla sunumunu ele almakta ve bu karakterleri annelik, cinsellik ve beden konuları üzerinden feminist bakış açısıyla incelemeye çalışmaktadır. The medical drama series, Masters of Sex, started to be aired in 2013 and completed its first season with twelve episodes. It is an intriguing production telling the story of William H. Masters and Virginia E. Johnson in details as well as displaying the “Masters and Johnson Sex Research”. Although the series aims at showing the details of this research conducted under difficult conditions, it gives insights into women’s life experiences in that period. This article focuses on the conditions of women in the USA in the 1950s through an analysis of the TV series, Masters of Sex. The analysis is based on four female characters: Libby Masters who dedicates herself to have a baby for a better and happier life; Margaret Scully who is late for sexual experience because of her gay husband; Lillian DePaul who acts masculine in order not to reveal her womanhood in her job and researches; and a single mother, Virginia Johnson, leaving the other characters behind with her free spirit. This article addresses the media representation of the characters living in the USA in the 1950s and examines them through the issues of motherhood, sexuality and body by drawing on a feminist perspective Daha fazlası Daha az

Influence of pretreatment on shear strength of various wood species

Uysal B.

Article | 2006 | Journal of Applied Polymer Science100 ( 1 ) , pp.245 - 252

A study was conducted to determine the effects of wood pretreatment on the bonding strength of wood materials. The woods used for the test samples (based on BS EN 204) were oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), Scotch pine (Pinus sylvestris L.), oak (Quercus petreae Liebl.), and chestnut (Castanea sativa Mill.). They were impregnated with Tanalith-C, creosote, and Protim 230 WR-paraffin by full-cell methods according to ASTM D 1413-76 standards and the directions of the manufacturers. After impregnation, shear strength tests (based on BS EN 205) were applied on the samples bonded with poly(vinyl acetate) (PVAc), Desmodur-VTKA, a . . .nd Pattex fast. The highest shear strength was obtained in nonimpregnated (control) and PVAc-D1 glued oak (5.328 N/mm 2), and the lowest shear strength was obtained in Protim 230 WR-paraffin and Pattex fast glued chestnut (0.169 N/mm2). Accordingly, the impregnation process negatively affected the adhesive bonding strength. Impregnation chemicals, especially containing oily or similar substances, could not be proposed for wood elements exposed to shear strength. © 2006 Wiley Periodicals, Inc Daha fazlası Daha az

Molluscan biostratigraphy of early miocene deposits of the kale-tavas and Acipayam Basins (Denizli, Sw Turkey)

Büyükmeriç Y.

Article | 2017 | Bulletin of the Mineral Research and Exploration2017 ( 155 ) , pp.47 - 71

In the present work, a stratigraphic framework of the early Miocene units of the Kale-Tavas and Acipayam deposits is proposed. Two stratigraphic sections from the brackish-marine deposits of Aquitanian (Yenidere formation) and three sections from the shallow marine units of late Burdi-galian (Kale formation) age have been logged. In total 23 mollusc species are identified similar to those of the areas in the Mediterranean province. The fauna indicates that the Mediterranean Tethys occupied the southwestern part of the Denizli region only during the early Mocene. A tectonic pulse in the basin during the early Miocene may have been ve . . .ry important to understand the limits of marine Tethyan influence in the area Daha fazlası Daha az

The effect of indomethacin on hyperoxaluria-induced renal tubular epithelial injury

Yencilek, Faruk | Erturhan, Sakıp | Cangüven, Önder | Erol, Bülent | Koyuncu, Hakan | Göktaş, Cemal | Sarıca, Kemal

Article | 2009 | Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology35 ( 4 ) , pp.298 - 303

Amaç: Bu çalışmanın amacı anti-inflamatuvar bir ajan olan indometazinin, hiperoksalürinin neden olduğu tübüler hücre hasarı sonucu gelişen apopitozis ve kristal birikimi üzerine etkisini hayvan modeli üzerinde belirlemektir. Gereç ve yöntem: Elli Yeni Zelanda tavşanı 3 gruba ayrılmıştır. İlk 2 grup hiperoksalürik diyetle beslenmiş, Grup 3 ise herhangi bir ilave işlem ya da tedavi uygulanmayan kontrol grubunu oluşturmuştur. Grup 1’deki hayvanlara yalnızca hiperoksalürik diyet verilirken, Grup 2’deki hayvanlara hiperoksalürik diyete ek olarak indometazin de uygulanmıştır. Hayvanlar erken (7. gün) ve geç (28. gün) dönemde kurban edilmi . . .ş ve renal doku örnekleri, kristal birikimi ve apopitozis açılarından patolojik inceleme için gönderilmiştir. Bulgular: Kristal birikiminin mevcudiyeti ve derecesi, indometazinle tedavi edilmiş olan gruptan elde edilen örneklerde hem erken, hem de geç dönemde anlamlı olarak daha azdı ( Daha fazlası Daha az

Effect of SiC particle size on corrosion behavior of pressure infiltrated Al matrix composites in a NaCl solution

Candan S.

Article | 2004 | Materials Letters58 ( 27-28 ) , pp.3601 - 3605

In this study, the effect of SiC particle size on corrosion behavior of Al-60 vol.% SiC particle composites has been investigated. Three different SiC particle composites, having mean diameters of 13, 23 and 37 µm, were produced by a pressure infiltration technique at 750°C. The corrosion tests were carried out in 3.5 wt.% NaCl environment up to 28 days. Experimental results showed that the weight loss of the 1composites increased with increasing particle size and exposure time. However, weight loss of the composites having 13- and 23-µm particle sizes remained almost constant after 3-5 days of exposure time. Scanning electron micro . . .scopic (SEM) analysis and potentiodynamic polarization measurements revealed that composite having 13-µm SiC particles exhibited higher corrosion resistance than that of the composites having 23-and 37-nm SiC particles. Experimental results showed that intermetallics as a result of reaction between Al and SiC particle has a beneficial effect on corrosion resistance of the composites due to interruption of the continuity of the matrix channels within the pressure infiltrated composites. © 2004 Elsevier B.V. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Retrospective Evaluation of the Female Patients with Breast Cancer: Western Black Sea Region, Unicentered, Clinical Data of Oncology

Engın, Huseyin | Saylık2, Faruk | Bılır, Cemil

Article | 2013 | Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi23 ( 2 ) , pp.117 - 123

Meme kanseri tüm dünyada kadınlardaki en sık kanser türü olup kadın kanserlerinin %30’nu oluşturur ve kadınlarda kansere bağ- lı en sık ölüm nedenidir. Bulen Ecevit Üniversitesi Onkoloji Bölümü Batı Karadenizdeki tek kanser merkezidir. 2000 ila 2010 yılları arasında kadınlarda meme kanserini retrospektif olarak araştırdık. Çalışmamızdaki populasyonun ortalam yaşı 49.90 ± 12 ’di ve ortalama takip süresi 4 ± 2 yıldı.Hastaların yaşa göre dağılımında %25’ini 40 yaş ve altı, %32’sini 40-50 yaş arası oluşturmaktayken kalan %43’de 50 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktaydı.En sık görülen kanser tipi 312 hastada saptanan invazif duktal karsin . . .omdu (%80). Hastaların prognozuna baktığımızda; 309 hasta(%80) hastalıksız sağkalımda, 66 hastada (%17) progresyon, 7 hastada (%1,8) local nüks ve 15 hastada (%3,8) ölüm görüldü. Meme kanseri Batı Karadeniz bölgesindeki kadınlarda en sık görülen solid organ tümörlerden olup prognostik faktörler ve ileri evre hastalığı olanlardada uzun yaşam beklentisi açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Hormonal pozitişik ve tedavi uyumu bu duruma en önemli katkıyı sağlamaktaydı. Breast cancer is the most common female cancer in the world wide with 30% of all women cancer and second most common cause of cancer death in women. Oncology department of Bulent Ecevit University Faculty of Medicine is the only cancer center in western part of Black Sea region. We investigated retrospectively our data of women breast cancer between the period of 2000 and 2010 in this region. The mean age of the study population was 49.90 ± 12 years and mean follow-up time was 4 ± 2 years. The distribution of patients by the age, 25% or patients under 40 years old, 32% between the 40-50 years old and 43% of them over the 50 years old. 92.6% of the patients were presented with a palpable mass. The most common type of breast cancer was invasive ductal carcinoma (IDC) in 312 patients (80%). Prognosis of the study population; 309 patients (80%) are surviving without any disease. Sixty-six patients (17%) had progression, 7 of 390 patients (1,8%) had local recurrence and 15 patients (3.8%) died. While the breast cancer is one of the most commonly seen solid organ tumors in Black Sea region and, based on the literature, no significant differences were observed for prognostic factors, longer life expectancy of the patients with advanced stage disease may be attributed to higher number of patients with hormonal positivity and therapy adherence Daha fazlası Daha az

Physical and mechanical properties of composite cements

Yuksel, Isa | Ozkan, Omer

Article | 2009 | ZKG INTERNATIONAL62 ( 12 ) , pp.117 - 123

This paper reports on the results of an experimental study conducted to evaluate the physical properties and strength development of composite cements manufactured with a steel slag (SS) and blast-furnace slag (BFS) combination. The influence of the proportions and fineness of the slag on the compressive strength of the cement blends are presented. Test results showed that the physical properties of the composite Portland cement series were affected by the BFS-SS substitution. The BFS-SS combination used for replacement gave better results when they were ground finer than the Portland cement clinker. The increase in Blame fineness o . . .f the BFS-SS combination had a positive effect on the compressive strength. The Substitution ratio can be raised to 60 to 80% provided the slag fineness value is 4600 cm(2)/g Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms