Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 2 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Zonguldak il merkezinde 15-17 yaş grubu genel lise öğrencilerinde öğün dışı yeme alışkanlığının incelenmesi

Köse, Aysel

Master Thesis | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Bireylerin en yakınında olan ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri olarak tanımlanan birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü sağlığı korumayı ve geliştirmeyi içerir. Sağlığı koruma ve geliştirme sorumluluğunu üstlenen okul hemşirelerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde rolü büyüktür. Yetersiz ve dengesiz beslenme özellikle lise dönemindeki ergenlerde birincil sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle, okul hemşireleri tarafından ergenlere dengeli beslenme konusunda eğitim programları düzenlenmelidir. Bu araştırma, orta ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin, öğün dışı yeme alışkanlığ . . .ını saptamak ve öğün dışı yeme alışkanlıkları ile ilgili olabilecek özellikleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin, %39.1’inin (n=190) 17 yaşında, %56.4’ünün (n=274) kız, %26.2’sinin (n=127) 50. persentil dilimi içerisinde olduğu, %59.7’sinin (n=290) öğün dışı yeme alışkanlığının olduğunu, %90.3’ünün (n=262) arkadaşları ile beraberken bu tip yiyecekleri tükettiği, öğün aralarında en fazla tüketilen yiyeceğin %33.1 (n=161) ile çikolata-gofret olduğu saptanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda, cinsiyete (p=0.001) ve ailenin maddi durumuna (p=0.036) göre öğün dışı yeme alışkanlığı incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi. Yerleşim yeri, anne ve babanın çalışma durumu, anne ve babanın eğitim durumu, aile tutumu ve harçlık alma durumu öğün dışı yeme alışkanlığı ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. A very important part of first step in health services, which is described as at the nearest of the individuals and accessible, consists of protecting and developing health. The role of school nurses who protect and develop health is very important in developing and continuing protector health services. Insufficient and unbalanced eating habit especially has become the first health problem of adults in high schools. For this reason, education programs should be established about balanced eating habits for adults by school nurses. This survey has been done to search for both eating habits and also some characteristics in related to eating habits of adults except meals for middle adolence period in high schools. It has been determined that 39.1% of adults joined this survey are 17 years (n=190), 56.4% of them is girl (n=274), 26.2% is in 50th percentile (n=127), 59.7% has eating habit except meals (n=290), 90.3% of them realizes this eating characteristic while spending time with its friends (n=262), the most eaten male is chocolate-waffer with 33.1% (n=161). Comparing the groups, when it is investigated that the eating habit expect males according to sexuality (p=0.001) and incoming of family (p=0.036), an suitable difference has been observed. However, there is no difference comparing the eating habit except males and some characteristics like residensial area, working condition and education level of the parents, manner of family and geting pocket money Daha fazlası Daha az

Zonguldak il merkezinde yuvaya giden 3-6 yaş grubu çocuklarda kardeş kıskançlığının değerlendirilmesi

Yiğen, Emel

Master Thesis | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Kişiliğin temellerinin atıldığı ilk beş altı yıl, çocuğun sosyalleşme dönemidir. İlk çocukluktaki kıskançlık anne ve babayı kapsar. Çocuk, anne ve babadan sevgi ve ilgi istediği için, sürekli kendini kardeşiyle karşılaştırma içinde bulur. 3-6 yaş arası çocuklarda kıskançlık, eve yeni bir kardeşin gelmesiyle baslar. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Zonguldak il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na, Sosyal Hizmetler Kurumu’na ve Devlet Hastanelerine bağlı bulunan yuvalarda 3-6 yas grubu kardeşi olan çocuklarda kardeş kıskançlığını değerlendirmek amacıyla yapılmıstır. Araştırmanın evreni, anasınıfları, kreş ve gündüz bakım evlerine . . .giden 3-6 yas grubu kardeşi olan toplam 210 çocuğun annelerinin kardeş kıskançlığı ile ilgili çocuklarını değerlendirmelerini içermektedir. Örneklem yapılmadan 210 çocuğun annelerine ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmayı katılmayı kabul eden 140 anneye (%66.6) ulaşılmıstır. Araştırmada, 3 uzmanın görüşü alınarak kardeş kıskançlığının belirtilerine yönelik hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplanan veriler ‘‘SPSS for Windows 11.0’’ paket programına aktarılmıştır. Annelerin %41.4’ünün (n=58) üniversite mezunu olduğu, çocukların %43.6’sının (n=61) ailenin ilk çocuğu, %55.0’i (n=77) ikinci çocuğu, %65.7’sinde (n=92) kardeşine ait herhangi bir şeyi kullanmak isteme, %60.7’sinde (n=85) kardeşine farklı davranıldığını söyleme, %56.4’ünde (n=79) anne ve babaya sürekli sevilip sevilmediğini sorma, %52.9’unda (n=74) kardeşi ile oyuncaklarını paylaşmama, %51.4’ünde (n=72) sinirlilik gibi kıskançlık lehine değerlendirilebilecek davranışların olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerin sorgulanan çocukları ile kardeşleri arasındaki ortalama yaş farkı 3’dür. Araştırma kapsamındaki çocukların şu anki kıskançlık davranışları, kardeşi olacağını öğrendikten sonraki kıskançlık davranışlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve bu süreç içerisinde kıskançlık davranışlarının geliştiği saptanmıştır (p=0.00). The first 5-6 years during which the basis of personality is established is child’s period of socialization. At the begining of childhood jealousy includes mother and father. Because the child wants care and tenderness he usually finds himself in comparison with other children jealousy in children between the age of 3-6 years old begins with the arrival of a new baby. This defining study is done in order to evaluate the jealousy of sister or brother on children between 3-6 years old who have sisters or brothers who attend kindergarten and nursery schools belonging to M.E.B. and Social Service Organization in the centre of Zonguldak. The study includes families of 210 children between the ages of 3-6 and who have sisters or brothers and who attend kindergartens and nursery schools. Before the illustration done it is aimed to reach 210 children’s mothers. 140 mothers (%66.6) who accepted to join the research are reached. In the research , having the ideas of 3 experts on the signs of brotherhood jealousy, a public survey prepared and applied. The data gathered is transfered to ‘‘SPSS for Windows 11.0’’. It is found out that %41.4 (n=58) of the mothers were university graduates. It is also found out that %43.6 (n=61) of the children were the first child of the family, %55.0 (n=77) were the second child of the family, %65.7 (n=92) wanted to use his brother’s belongings, %60.7 (n= 85) said their family behaved his brother differently, %56.4 (n=79) asked constanty if his parents love him or not, %52.9 (n=74) didn’t share his toys with his brother, %51.4 (n=72) behaved in a very spoilt way. There is a three years difference between the children of the mothers’ who joined the survey. Jealousy behaviours of the children under the research is much more obvious now than they first learned that they will have a brother and it is found out that during this time jealousy behaviours has developed (p=0.00) Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms