Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 41 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 41 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [16]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [12]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
DNA gyrase inhibitors: Novobiocin enhances the survival of Pimpla turionellae (Hym., Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet but other antibiotics do not

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2001 | Journal of Applied Entomology125 ( 09.Oct ) , pp.583 - 587

Effects of novobiocin, nalidixic and oxolinic acids, which are potent antibacterial agents, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L. (Ichneumonidae) were investigated alone by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. Survival of the fifth instar larvae was not significantly affected by diets with different levels of antibiotics tested. A diet containing the lowest level of novobiocin significantly increased yields of pupae and adults. This level also significantly shortened the developmental time for fifth instar but had no significant effect on complete . . .development of the larvae up to adult emergence. Oxolinic acid at the lowest level did not affect the survival but prolonged development of the insect. In general, the rate of development was significantly increased and the survival was decreased with high levels of the antibiotics. However, nalidixic acid caused a striking decrease in the survival at all tested levels. These results suggest that novobiocin and to a lesser extent oxolinic acid are compatible for addition to artificial diet for rearing P. turionellae, which is an important parasitoid used in biological control Daha fazlası Daha az

Bazı böcek türlerinde kimyasal iletişimi sağlayan proteinlerin moleküler yapıları ve biyokimyasal

Büyükgüzel, Ender | Tunaz, Hasan | Büyükgüzel, Kemal

Other | 2006 | Türk Biyokimya Dergisi31 ( 4 ) , pp.194 - 206

Karasal ortamda yaşıyan hayvansal organizmaların koku alma duyuları (olfaktör sistem) uçucu hidrofobik molekülleri tespit ederek seçebilecek şekilde özelleşmiştir. Bu moleküllerin bazıları bitkisel kaynaklı uçucu bileşikler olup bazıları da hayvansal organizmalar tarafından salınan hidrofobik özellikte, hidrokarbon yapısında ve feromonlar olarak isimlendirilen koku molekülleridir. Böceklerin antenlerinin birincil görevi, karşı eşeyden salınan eşey feromonlarını, diğer fizyolojik ve davranışsal işlevleri gerçekleştiren semiokimyasalları ve bitkisel kaynaklı uçucu molekülleri içeren kokuları algılamaktır. Lepidoptera takımına ait güve . . . türlerinin antenlerinde trikoid ve bazikonik olarak isimlendirilen iki olfaktör duyu almacı (sensilyum) belirlenmiştir. Trikoid sensilyumlar feromonları algılamak üzere özelleşmiştir. Hidrofobik semiokimyasallar koku bağlayıcı proteinler tarafından bağlanarak çözünür forma dönüştürüldükten sonra sensillar lenfteki sulu ortamdan sinyal iletiminin başlatıldığı olfaktör reseptöre doğru taşınır. Bu proteinler altı adet sistein amino asidi taşıması nedeniyle benzer yapıda olup feromon bağlayan proteinler ve koku bağlayan proteinler olarak iki alt gruba ayrılır. Üç adet disülfür bağı oluşturan bu sistein amino asitleri proteinlerin üç boyutlu yapılarının kararlılığı için gereklidir. Feromonlar böcekler, diğer hayvan grupları ve insanlar tarafından kimyasal iletişimi sağlamak amacıyla salınan kokusuz, doğal moleküllerdir. Bu moleküller, dişi böceğin erkeğini kilometrelerce uzaktan bulabilmesini sağlayacak kadar etkindir. Feromon bağlayan proteinler Lepidoptera takımına ait güveler ve diğer böcek türlerindeki çeşitli duyu organlarında bulunan, düşük moleküler ağırlığa sahip (13-17 kDa) heliks yapısında proteinlerdir. Koku bağlayan proteinler ise kimyasal duyu sensilyumlarının lenf sıvısında oldukça yoğun olarak bulunan düşük moleküler ağırlıklı (15 kDa) çözünür proteinlerdir. Diğer birçok böcek türlerinin çeşitli duyu organlarında küçük bir protein grubu daha belirlenmiştir. Dört sistein amino asidi içermesinden dolayı feromon bağlayıcı protein ve koku bağlayıcı protein ile amino asit dizilişi bakımından daha az benzerlik gösteren bu proteinler, kimyasal duyu proteinleri olarak ayrı bir gruba dahil edilir. Bunlar koku ve tat gibi kimyasal sinyallerin algılanmasından sorumlu olup çeşitli kimyasalların hava ve su ortamından reseptörlere taşınmasında rol oynar. The olfactory systems of terrestial animals are designed to trap and sample volatile hydrophobic molecules. Some of these molecules are odorants, such as volatile plant compounds and pheromones emitted from the other organisms. Insect antennae have a primary function of detecting odors including sex pheromones and plant volatiles. In moths, the organs devoted to olfactory perception have been identified in antennae as the sensilla trichoid and basiconic, the former being tuned to the perception of pheromones. The hydrophobic semiochemicals are solublized by odorant-binding proteins and transported through an aqueous environment (sensillar lymph) to the olfactory receptors, where the signal transduction starts. These proteins, subdivided into pheromone-binding proteins and general odorant-binding proteins, all have a hallmark of six conserved cysteine residues forming three disulfide bridges which are essential for the rigidity of their three-dimensional structures. Pheromones are naturally occuring odorless chemical messenger compounds found in all insects, animals, and humans. They could attract male insects from a long distance exceeding kilometers. Pheromone-binding proteins are small helical proteins (13-17 kDa) present in several sensory organs from moth and other insect species. Odorant-binding proteins are small (15 kDa) soluble proteins, very concentrated in the lymph of chemosensory sensilla. A third class of small proteins has been identified in several sensorial organs from a number of insect orders. They have been separated into a group of chemosensory proteins, characterized by four cystein residues and with low sequence similarity to odorant-binding proteins. They are involved in chemoperception (olfaction and taste) and to play a role in chemical transport from air or water to chemosensitive receptors Daha fazlası Daha az

Effect of eicosanoid biosynthesis inhibitors on the haemolymph protein profile of Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) larvae (Lepidoptera: Pyralidae)

Hyrsl, Pavel | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Other | 2011 | Türkiye Entomoloji Dergisi35 ( 3 ) , pp.397 - 405

Eikosanoidlerin böceklerin hücresel, humoral immün savunma reaksiyonlarına ve strese karşı tepkilerine aracılık ettiği bilinmektedir. Bu aracı moleküllerin işlevi farklı eikosanoid biyosentezi inhibitörleri tarafından spesifik olarak önlenebilir. Bu inhibitörlerin böceklerde total hemolenf protein bileşimi üzerine etkileri detaylı olarak çalışılmamıştır. Eikosanoidlerin böceklerde stress faktörlerine karşı sentezlenen ve diğer savunma reaksiyonlarından sorumlu proteinler üzerinde etkili olarak fizyolojik dengenin sağlanma-sına aracılık ettiği düşünülmüştür. Bu sebeple Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) (Lepid . . .optera: Pyralidae) larvaları farklı etki mekanizmalarına sahip eikosanoid biyosentezi inhibitörleri eskuletin, deksametazon ve fenidonu % 0.001, 0.01, 0.1 ve 1.0 oranında içeren yapay besinler ile beslenmiştir. Larvaların eskuletin ile beslenmesi 45 kDa protein bileşiminde (belirlenen 16 protein bandından biri) uygulanan inhibitörün dozuna bağlı olarak önemli değişime sebep olmuştur. Diğer başlıca hemolenf proteinlerinden lipoforinler (ApoLP-I) ve depo proteinleri üzerinde denenen eikosanoid biyosentezi inhibitörlerinin önemli bir etkisi olmamıştır. Deksametazon ve fenidon hemolenf proteinlerinde önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları eikosanoidlerin, en azından lipoksijenaz ürünlerinin, böcek dokularında yapısal ve işlevsel olarak protein bileşimi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Eikosanoid biyosentezi inhibitörlerinin doğrudan zararlı böceklerin kontrolünde kullanılması yaygın olmasa da bu çalışmadan elde edilen sonuçlar böceklerde eikosanoidlerin fizyolojik sinyal sistemlerindeki rollerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Eicosanoids mediate insects cellular and humoral immune reactions and stress responses. Function of these mediators can be specifically blocked using different eicosanoid biosynthesis inhibitors (EBIs). Effects of EBIs on total haemolymph protein composition have not been extensively studied in insects. We posed the hypothesis that eicosanoids also mediate physiological homeostasis by regulating protein profiles involved in stress response and other defensive reactions. To test this idea, we reared greater wax moth Galleria mellonella (Linnaeus,1758) (Lepidoptera: Pyralidae) larvae on artificial diets containing 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0% of specific EBIs with different mode of action: Esculetin, dexamethasone and phenidone. Feeding larvae with esculetin caused significantly dose-dependent changes in 45 kDa protein fraction (one of 16 proteins detected) using sodium dodecyl-sulphate polyacrylamide gradient gel electrophoresis followed by silver staining. Other main haemolymph proteins, lipophorins (ApoLP-I) and storage proteins, were not affected by EBIs treatments. Dexamethasone and phenidone caused no significant differences in detected protein fractions. We infer from these findings that eicosanoids, at least lipoxygenase products, have been implicated in the protein composition of insect tissues as structural and functional concept. Although it has not yet been possible to use directly EBIs for insect pest control, our results bring new data to understand physiological signaling systems in insects Daha fazlası Daha az

Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) erginlerinin bazı biyolojik özelliklerine etkisi

Hız, Pınar | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi22 ( 5 ) , pp.777 - 784

Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. mikrobiyal enfeksiyonların ve klinik ilaçların çalışılmasında memeli modellerine alternatif bir model olarak bilindiği gibi insektisit etkinliği çalışmalarında da model böcek olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu böceğin larvaları yapay besin ortamında beslenerek fluorokinolon sınıfından bir antibiyotik olan gemifloksasinin böceğin eşey oranı, dişi ve erkek ömür uzunluğu, yumurta verimi, açılma oranı gibi ergin biyolojik özellikleri üzerine etkisi laboratuvar şartlarında incelendi. Böceğin birinci evre larvaları %0.001, 0.01, 0.1 ve 1.0 oranında gemifloksasin içeren yapay besinler ile ergi . . .n evreye kadar beslendi. Gemifloksasinin denenen konsantrasyonlarını içeren besinler erkek ve dişi eşey oranı ile erginlerin ömür uzunluğu üzerinde etkili olmadığı halde yumurta verimini önemli derecede düşürdüğü belirlendi. Artan besinsel gemifloksasin konsantrasyonları ile ters orantılı olarak yumurta verimi ve açılma oranı azaldı. Kontrol besini ile yetiştirilen dişiler günde 134.46 adet yumurta üretirken gemifloksasinin yüksek miktarlarında dişiler 26.75 ve 53.5 yumurta bıraktılar. Yumurtaların açılma oranı da gemifloksasinin %0.01'lik konsantrasyonundan itibaren önemli derecede azalmış olup, en yüksek konsantrasyon bu oranı %53.71'e düşürdü. Bu çalışma erginlerin biyolojik özelliklerinin gemifloksasin tarafından önemli derecede etkilendiğini ve bu etkilerin antibiyotiğin konsantrasyonlarına bağımlı değişimler olduğunu gösterdi. Greater wax moth, Galleria mellonella L. is most commonly used as model insects for studying insecticidal efficiency of chemicals as well as it has been known as an alternative model to mamalian model for studying microbial infections and clinical drugs. The effects of a fluoroquinolone antibacterial agent, gemifloxacin, on sex ratio, male and female adult longevity, fecundity and hatchability of this insect were investigated by rearing the first instar larvae on artificial diets in the laboratory condition. The insect was reared from first-instar larvae to adult stage on an artificial diets containing gemifloxacin at 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0%. Gemifloxacin did not affect male and female sex ratio and adult longevity while it significantly decreased egg number. Fecundity and hatchability were significantly and inversely decreased by increasing gemifloxacin concentrations. The females reared from control diet produced 134.46 per day, whereas high concentrations of gemifloxacin decreased the egg number to 26.75 and 53.5. Hatchability was also significantly decreased by 0.01% and above concentrations of gemifloxacin whereas, the highest concentration of antibiotic lowered the hatchability to 53.71%. This study indicated sublethal effects of gemifloxacin are likely to have a significant impact on adult biological traits and these effects show concentration-dependent variation in biological traits of the insect Daha fazlası Daha az

Laboratory assays of the effects of oxfendazole on biological parameters of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

Sugeçti, Serkan | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Journal of Entomological Science51 ( 2 ) , pp.129 - 137

Galleria mellonella L. larvae were reared on a standard diet amended with varying concentrations (0, 0.0015, 0.015, 0.15, and 1.5%) of the benzimidazole-derivative antihelmintic drug oxfendazole. Survivorship, developmental times, longevity, fecundity, and fertility were monitored over the treatments. Relative to the untreated control, exposure to diet containing 1.5% oxfendazole significantly decreased survivorship in larval, pupal, and adult stages, prolonged the time to reach the adult stage, and reduced adult longevity. Oxfendazole at all concentrations significantly lowered egg production per female and decreased egg hatch. The . . .se results demonstrate that this antihelmintic may be explored as a candidate for insect pest control Daha fazlası Daha az

Boric acid-induced effects on protein profiles of Galleria mellonella hemolymph and fat body

Hyršl, Pavel | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2008 | Acta Biologica Hungarica59 ( 3 ) , pp.281 - 288

The dietary effects of boric acid (BA) on the protein profiles of greater wax moth, Galleria mellonella (L.), were investigated in hemolymph and fat body of final instar (VIIth) and pupae. The insects were reared from first-instar larvae on an artificial diets containing 156, 620, 1250 or 2500 ppm of BA. We detected many undetermined protein fractions (6.5-260 kDa) in addition to well-defined protein fractions such as lipophorins and storage proteins in the tissues by using sodium dodecyl-sulphate polyacrylamide gradient gel electrophoresis. A marked quantitative change in the 45 kDa protein fraction of the hemolymph was observed in . . . the VIIth instar larvae reared on 2500 ppm dietary BA. © 2008 Akadémiai Kiadó Daha fazlası Daha az

Biochemical stress indicators of greater wax moth exposure to organophosphorus insecticides

İçen, Ender | Armutçu, Ferah | Büyükgüzel, Kemal | Gürel, Ahmet

Article | 2005 | Journal of Economic Entomology98 ( 2 ) , pp.358 - 366

Although acetylcholinesterase (AChE) is the primary target of organophosphorus insecticides (OPs), increasing evidence regarding their secondary effects suggests that OPs disturb homeostasis of insects by generating free radical intermediates that trigger lipid peroxidation. We therefore investigated alterations in lipid peroxidation product, malondialdehyde (MDA) content, and alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) activities, in conjunction with AChE activity as biochemical stress indicators in greater wax moth, Galleria mellonella (L.) larvae for OPs methyl parathion (MP) and ethyl parathion (EP). The . . .effects of MP and EP were first investigated by rearing the young larvae on an artificial diet containing 0.01, 0.1, 1, 10, and 100 ppm of each insecticide. Second, the mature larvae were injected with 0.05, 0.5, 5, 50, and 500 ng of insecticides for determining the changes in biochemical stress responses. The diet with lowest level of MP significantly decreased the activities of all measured enzymes, whereas it increased MDA content. However ALT and AST were significantly higher in the larvae reared with the diet with high levels of MP than in control larvae. All tested levels of MP resulted in a decrease in AChE activity. The lowest level of EP in diet (0.01 ppm) significantly increased ALT activity, whereas it reduced that of AChE. This insecticide at 0.1 ppm resulted in reduced AST activity, but 1 ppm in diet elevated AST activity and MDA content. EP at 0.1 ppm and higher levels in the diet reduced ALT activity. All dietary EP levels significantly decreased AChE activity. ALT, AST, and AChE were lower in larvae fed with the diet containing 100 ppm ethyl parathion compared with larvae on control diet. MP at 50 ng per larva increased ALT and AST activities from 35.42 ± 0.74 and 26.34 ± 0.83 to 203.57 ± 1.09, and 122.90 ± 1.21 U/g, respectively, when the mature larvae were injected. All injected doses of EP dramatically reduced both ALT and AST activities, but only the lowest and highest levels of this insecticide decreased AChE activity. The lowest level of this insecticide also significantly increased MDA content in larvae. High levels of both insecticides increased MDA content. We observed a significant higher increase in MDA content in the larvae reared with 10 ppm EP (102.16 ± 1.57 nmol/g protein) than the control group (30.28 ± 1.42 nmol/g protein). These results suggest that OPs caused the metabolic and synaptic dysfunctions in greater wax moth and alter its biochemical physiology in response to oxidative stress. © 2005 Entomological Society of America Daha fazlası Daha az

Effects of gyrase inhibitors on the total protein content of Pimpla turionellae L. reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal | İçen, Ender

Article | 2004 | Journal of Entomological Science39 ( 1 ) , pp.108 - 116

The effects of antibiotics, novobiocin, nalidixic acid and oxolinic acid, singly and in combinations, on the wet weight and total protein content of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. Oxolinic acid, at all levels tested, caused a greater increase in the total protein content of the young pupae than other antibiotics; whereas, 2.25 mg of this agent decreased both the wet weight and total protein of adults. However, this antibiotic did not affect the pupal wet weight. High levels of novobiocin increased the protein content . . .of the pupae but had no effect on that of the adults. The lowest level of this antibiotic significantly increased pupal and adult wet weight. While this level of antibiotic had no effect on pupal protein content, it significantly increased the protein content of adults. The highest tested level of nalidixic acid caused a significant decrease in the pupal and adult wet weight of the insect. This level increased total protein content of the pupae. None of the tested levels of this antibiotic had an effect on the protein content of the adults. The combinations with two antibiotics had no significant effects on the total protein content, while some increased the wet weight of the insect. Some ternary combinations of novobiocin, nalidixic acid and oxolinic acid (6.0:2.0:0.75, 6.0:2.0:3,0, and 1.5: 4.0:0.75 mg) significantly increased the total protein content in adults of the insect, and the combination of 6.0:2.0:0.75 increased the protein content and wet weight of pupae. It is suggested that these three antibiotics singly and in combination can be used in artificial rearing of this parasitoid Daha fazlası Daha az

The effect of gemifloxacin on some biological traits of galleria mellonella (lepidoptera: pyralidae) adults

Hız, Pınar | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI22 ( 5 ) , pp.777 - 784

Greater wax moth, Galleria mellonella L. is most commonly used as model insects for studying insecticidal efficiency of chemicals as well as it has been known as an alternative model to mamalian model for studying microbial infections and clinical drugs. The effects of a fluoroquinolone antibacterial agent, gemifloxacin, on sex ratio, male and female adult longevity, fecundity and hatchability of this insect were investigated by rearing the first instar larvae on artificial diets in the laboratory condition. The insect was reared from first-instar larvae to adult stage on an artificial diets containing gemifloxacin at 0.001, 0.01, 0 . . ..1 or 1.0%. Gemifloxacin did not affect male and female sex ratio and adult longevity while it significantly decreased egg number. Fecundity and hatchability were significantly and inversely decreased by increasing gemifloxacin concentrations. The females reared from control diet produced 134.46 per day, whereas high concentrations of gemifloxacin decreased the egg number to 26.75 and 53.5. Hatchability was also significantly decreased by 0.01% and above concentrations of gemifloxacin whereas, the highest concentration of antibiotic lowered the hatchability to 53.71%. This study indicated sublethal effects of gemifloxacin are likely to have a significant impact on adult biological traits and these effects show concentration-dependent variation in biological traits of the insect Daha fazlası Daha az

Potato leaf extract and its component, alpha-solanine, exert similar impacts on development and oxidative stress in galleria mellonella L.

Adamski, Zbigniew | Marciniak, Pawel | Ziemnicki, Kazimierz | Büyükgüzel, Ender | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Kemal | Ventrella, Emanuela

Article | 2014 | ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY87 ( 1 ) , pp.26 - 39

Plants synthesize a broad range of secondary metabolites that act as natural defenses against plant pathogens and herbivores. Among these, potato plants produce glycoalkaloids (GAs). In this study, we analyzed the effects of the dried extract of fresh potato leaves (EPL) on the biological parameters of the lepidopteran, Galleria mellonella (L.) and compared its activity to one of the main EPL components, the GA alpha-solanine. Wax moth larvae were reared from first instar on a diet supplemented with three concentrations of EPL or alpha-solanine. Both EPL and alpha-solanine affected survivorship, fecundity, and fertility of G. mellon . . .ella to approximately the same extent. We evaluated the effect of EPL and alpha-solanine on oxidative stress in midgut and fat body by measuring malondialdehyde (MDA) and protein carbonyl (PCO) contents, both biomarkers of oxidative damage. We evaluated glutathione S-transferase (GST) activity, a detoxifying enzyme acting in prevention of oxidative damage. EPL and alpha-solanine altered MDA and PCO concentrations and GST activity in fat body and midgut. We infer that the influence of EPL on G. mellonella is not enhanced by synergistic effects of the totality of potato leaf components compared to alpha-solanine alone. (C) 2014 Wiley Periodicals, Inc Daha fazlası Daha az

Effects of some DNA gyrase inhibitors on the survival and development of Pimpla turionellae (Hymenoptera. Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.121 - 126

Endoparazitoid bir zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek, güçlü antibakteriyel ajanlar olan novobiyosin, nalidiksik ve oksolinik asitin böceğin yaşama ve gelişmesine ayrı ayrı etkileri inclendi. Beşinci evredeki larvaların yaşama yüzdesi antibiyotiklerin farklı miktalarını içeren besinler tarafından önemli derecede etkilenmemiştir. Novobiyosinin en düşük miktarını içeren besin pup ve ergin yüzdesini önemli derecede artırmıştır. Bu miktar aynı zamanda beşinci evreye ulaşmak için gereken süreyi kısaltmış, ancak larvaların ergin evreye kadar gelişmesi üz . . .erinde önemli bir etki yapmamıştır. Oksolinik asitin en düşük miktarı yaşama üzerinde etkili olmazken böceğin gelişmesini geçiktirmiştir. Antibiyotiklerin yüksek miktarları genellikle gelişme oranını artırmış, yaşamayı düşürmüştür. Nalidiksik asitin denenen bütün miktarları ise yaşamayı dikkate değer bir şekilde düşürmüştür. Bu sonuçlar novobiyosinin ve bir dereceye kadar oksolinik asitin denenen en düşük miktarının böceğin biyolojik kontrol amacıyla yapay ortamlarda yetiştirilmesinde kullanılan sentetik besinlere ilave edilebileceğini göstermektedir. The effects of 13 antimicrobial agents that have different structures and modes of action, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to their kind and dietary levels. The agents tested exerted their effects generally during the post-larval development of the insect. The post-larval survival and development were negatively affected by most of the agents tested at certain levels. The antimicrobial agents tested also affected the larval development but had no significant effects on the larval survival of the insect. The larvae showed a wide tolerance against both the kind and dietary levels of the agents. None of the agents tested were toxic to the larvae. Sodium benzoate and nystatin at low levels had positive effects on the food consumption of the larvae Daha fazlası Daha az

Effects of antiviral agent, acyclovir, on the biological fitness of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) adults

Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Journal of Economic Entomology109 ( 5 ) , pp.2090 - 2095

The effects of a synthetic purine nucleoside analog, antiviral agent, acyclovir (ACV), on adult longevity, fecundity, and hatchability of a serious honeycomb pest, greater wax moth Galleria mellonella L. were investigated by adding 0.01, 0.1, 1.0, and 3.0% ACV into artificial and natural diets. Control larvae were reared on diet without ACV. The artificial diet containing the lowest level of ACV, 0.01%, raised egg production from a number of 12.9 ± 0.6 to 163.2 ± 1.3. The hatching rate of these eggs was increased from 49.2 ± 2.4% to 68.2 ± 3.2%. Higher concentrations of ACV in natural food significantly increased both egg production . . . and egg hatching rate. Female reared on old dark combs as natural diet exposed to 1.0% of ACV produced 167.5 ± 5.8 eggs with 93.2 ± 6.8% hatched. This study emphasizes the importance of determining the dietary impact of an antimicrobial agent as a food additive to a particular species of insect before its using for dietary antimicrobial purpose. © 2016 The Authors Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms