Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 45 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 45 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [13]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [19]
Tez Danışmanı [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [18]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
L-Karnitin’in, x ışınlamaya bağlı gelişen uterus hasarında antioksidan ve antiinflamatuvar yollar ile koruyucu etkileri

Karaçetin, Serkan

Master Thesis | 2020 | Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Bu çalışmanın amacı total vücut ışınlaması sonrası, sıçanların uterusendometriyum tabakasında meydana gelen hasara karşı L-karnitin’in antioksidan, antiinflamatuar ve radyoprotektif etkilerini araştırmaktır. Çalışmamızda 30 adet Wistar albino sıçan, kontrol, radyasyon 6 saat, radyasyon 4 gün, radyasyon 6 saat+L-karnitin, radyasyon 4 gün+L-karnitin olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna deney süresince intraperitonal yolla serum fizyolojik uygulandı. Radyasyon 6 saat ve radyasyon 4 gün gruplarına tüm vücut tek doz 8,3 Gy X ışını uygulandı. Bu gruplar ışınlama sonrasında 6. saat ve 4. günde sırasıyla uygun anestezi altında sakri . . .fiye edildi. Radyasyon 6 saat+L-karnitin ve radyasyon 4 gün+L-karnitin gruplarına aynı şekilde radyasyon uygulaması ile birlikte günlük 200mg/kg dozda L-karnitin intraperitonal yolla uygulandı. Bu gruplar da ışınlama sonrasındaki 6. saat ve 4. günde sırasıyla sakrifiye edildi. Deneklerden alınan uterus biyopsi örnekleri histopatolojik, immünohistokimyasal ve biyokimyasal analizler için uygun işlemlerden geçirildi. Radyasyona bağlı olarak endometriyum yüzey ve bez epitel hücrelerinde düzleşme, derin bezlerde kayıplar olduğu görüldü. L-karnitin tedavisi ile bu değişikliklerin kısmen önlendiği saptandı. Radyasyon gruplarında uterus dokusundaki PARP-1, IL- 1β, IL-6, TNF–α ve Nf–κBekspresyonu, kontrol ve L-Karnitin ile tedavi edilen gruplara kıyasla belirgin şekilde arttığı görüldü. Radyasyona bağlı açığa çıkan morfolojik değişiklikleri büyük oranda serbest oksijen radikallerinin oluşturduğu, oksidatif stres indeksi ile belirlendi. Total oksidan durum belirteci radyasyon gruplarında yüksek çıkarken, kontrol ve L-Karnitin tedavili gruplarda düşük olduğu saptandı. Total antioksidan durum belirtecinin özellikle L-karnitin tedavili gruplarda yüksek olması, L-karnitin’in antioksidan özelliği olduğunu gösterdi. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ışığında, radyasyon maruziyeti sonucunda oluşan uterus hasarına karşı L-Karnitin’in koruyucu etkisi olabileceği tespit edildi The aim of this study to investigate L-carnitine, with antioxidant, anti inflammatory and radioprotective effects against degenerasyon of uterine endometrial surface and gland epitelium after total body irradiation. In our study thirty Wistar albino rats divided into five groups as control, radiation 6 hour (Rd6h), radiation 4 day (Rd4d), radiation 6 hour+L-carnitine (Rd6h+LC), radiation 4 day+L-carnitine (Rd4d + LC). The control group received physiological saline intraperitoneally. Rd6h and Rd4d received whole-body X-irradiation of 8.3 Gy as a single dose. These groups were sacrificed at the 6th hour and 4th day after irradiation with anesthesia, respectively.The Rd6h+LC and Rd4d+LC groups received the same dose irradiation plus a daily dose of 200 mg/kg L-carnitine intraperitoneally. These groups were sacrificed at the 6th hour and 4th day after irradiation too. Uterus biopsy samples from rats were processed for histopathological, immunohistochemical and biochemical analysis. Endometrial surface and gland epithelium cells were flattened and deep glands werelost due to radiation. These changes were partially prevented by L-Carnitine treatment. PARP-1, IL-1β, IL-6, TNF–α ve Nf–κB expression levels in radiationgroups were significantly increased compared to control and L-Carnitine treatedgroups. The morphological changes due to radiation were determined by oxidative stress index, which is mainly composed of free oxygen radicals. While total oxidant status marker was found to be high in radiation groups, it was found to be low in control and L-Carnitine treatment groups. The high total antioxidant status markers in L-Carnitine treated groups showed that L-Carnitine had antioxidant properties. In our study, we found that L-Carnitine may have a protective effect against uterine damage caused by radiation Daha fazlası Daha az

Vitamin E modulates apoptosis and c-jun N-terminal kinase activation in ovarian torsion-detorsion injury

Sapmaz-Metin M. | Topcu-Tarladacalisir Y. | Uz Y.H. | Inan M. | Omurlu I.K. | Cerkezkayabekir A. | Kizilay G.

Article | 2013 | Experimental and Molecular Pathology95 ( 2 ) , pp.213 - 219

The aim of this study was to evaluate the role of vitamin E in follicular degeneration and to assess histopathological and biochemical changes following ischemia-reperfusion (IR) injury in rat ovaries. Twenty-eight Wistar albino rats were randomly divided into four groups: sham, 4. h torsion, 24. h detorsion, and a vitamin E group. Thirty minutes before detorsion, a single dose of 200. mg/kg vitamin E was administered intraperitoneally. The ovarian histology score was determined, serum levels of malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO) were measured. The apoptosis of granulosa cells and the phospho-c-jun N-terminal kinase (p- . . .JNK) and phospho-p38 (p-p38) immunoreactivities of these cells were determined. MDA and MPO levels were significantly increased in the torsion and detorsion groups. Hemorrhage, edema, and congestion were also apparent in these groups. In addition, the apoptotic index and the immunoreactivity of p-JNK were highest in the detorsion group, which also showed marked follicular degeneration. However, p-p38 activity was not affected by torsion-detorsion (TD) induction. Vitamin E ameliorated TD-induced histological alterations. It also decreased serum levels of MDA and MPO, reduced the activity of p-JNK in the ovaries, and reduced numbers of apoptotic follicular cells. In conclusion, these data indicate that vitamin E attenuated ovarian follicular degeneration by inhibiting the immunoreactivity of p-JNK and reducing the apoptosis of granulosa cells. © 2013 Elsevier Inc Daha fazlası Daha az

Effect of thyroidectomy on the histology of rat sublingual gland

Oncu M. | Kanter M. | Gokcimen A. | Kavakli D. | Oncu M. | Ural M. | Karaoz E.

Article | 2004 | APMIS112 ( 2 ) , pp.119 - 122

This study was carried out to investigate the effect of thyroidectomy on the histology of rat sublingual gland. Twenty-eight male Wistar albino rats, aged 4 weeks and weighing between 45-55 g, were used. The rats were divided into two experimental groups (control and thyroidectomy), each containing 14 animals. Total thyroidectomy of rats was performed under ether anesthesia in thyroidectomy group. The rats in the control group were sham operated without having the thyroidectomy. Seven rats randomly selected from both groups were fixed using the perfusion fixation technique 2 and 6 weeks after thyroidectomy, and their sublingual glan . . .ds were harvested for histological investigation. No histological difference was observed between the two groups 2 weeks after thyroidectomy. However, 6 weeks after thyroidectomy considerable cytoplasmic vacuolization of the epithelial cells of the mucous tubules was seen in the thyroidectomy group compared to the controls. Enlargement of mucous tubules was also observed, and the lumina in most of the tubules was quite dilated. In the stroma surrounding the parenchymal tissues, increased lipid tissue mass was observed. In addition, increased connective tissue mass and mononuclear cell infiltrations were evident. Furthermore, the number of mast cells was significantly higher in the thyroidectomy group than in the controls 6 weeks after thyroidectomy. It was concluded that the thyroid gland and hormones might have an influence on the histology of the sublingual gland Daha fazlası Daha az

The effects of bortezomib on the ovariectomy applied rat uterus: A histopathological, stereological, and immunohistochemical study

Khoshvaghti H. | Altunkaynak B.Z.

Article | 2018 | Iranian Journal of Basic Medical Sciences21 ( 11 ) , pp.1118 - 1125

Objective(s): In this study, potential protective effects of Bortezomib (Bort), as a proteasome inhibitor, were investigated on the uterus of ovariectomized rats by histological, morphometric and immunohistochemical methods. Materials and Methods: In this study, 18 Sprague dawley strain female rats (12 weeks old, 250-300 g body weight) were used. Animals in the control group (Cont, n=6) were not exposed to any treatment. Ovariectomy was performed on the experimental groups. They (n=12) were divided into ovariectomy (Ovt, n=6) and Bortezomib (Bort, n=6) subgroups. Twelve weeks later, the rats were perfused. Then, uterine tissues were . . . removed and examined by morphometrical, and light and electron microscopy methods. In addition, immunoreactivity of nuclear factor-kappa (NF-?B) was evaluated. Results: Morphometric and histopathological evaluations showed that Bort was effective in the uterus and protects the layer structures and the cells. Conclusion: In the light of these findings, we suggest that for proteasome inhibitor particularly Bort is thought to be useful through proteasome inhibition and NF-?B pathway. © 2018, Mashhad University of Medical Sciences. All rights reserved Daha fazlası Daha az

The effect of generalized seizure activity on ischemia-induced cardiac arrhythmias and myocardial injury with histopathological evaluation in anesthetized rats

Gonca E. | Barut F. | Şahin D.

Article | 2018 | Turkish Journal of Medical Sciences48 ( 6 ) , pp.1293 - 1301

Background/aim: Epileptic seizure leads to sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) among affected patients. The causes of SUDEP are still unclear. The aim of this study was to research the effect of epilepsy on myocardial injury and arrhythmias during experimentally induced acute myocardial ischemia. Materials and methods: Wistar albino rats were divided into four groups: sham, pentylentetrazole (PTZ) + sham, ischemia, and PTZ + ischemia groups. PTZ (65 mg/kg, ip) was given 2 h before ischemia. Seizure scoring was conducted by evaluating the PTZ-induced behavioral changes in the rats. The left main coronary artery was ligated in . . . anesthetized rats for 30 min. The incidence and the number of ventricular arrhythmias were determined. Histopathological scoring was performed for tissue injury by using a microscope. Results: Seizure scores were not different among the groups (P > 0.05). The incidence and number of ventricular tachycardia (VT) episodes were significantly higher in the PTZ + ischemia group than in the ischemia group (P ? 0.05). More prominent myocardial damage was observed in the PTZ + ischemia group than in the other groups (histopathological scores: PTZ + ischemia; 2.5 ± 0.5 versus ischemia; 1.2 ± 0.4, P ? 0.05). Conclusion: PTZ-induced seizure in rats increased myocardial injury and the incidence and number of VT episodes in myocardial ischemia. These results reveal that seizure in epilepsy patients may increase ventricular arrhythmia and myocardial injury during heart attack. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Effect of local rosuvastatin administration on calvarial bone defects

Türer A. | Türer C.C. | Balli U. | Durmuşlar M.C. | Önger M.E. | Çelik H.H.

Article | 2016 | Journal of Craniofacial Surgery27 ( 8 ) , pp.2036 - 2040

The purpose of this study is to investigate the potential of the local administration of different doses of rosuvastatin (RSV) on autogenous grafted critical-sized cortical bone defects. Twenty-four rats were divided into 3 groups: Group C (control), Group RSV-0.1, and Group RSV-1. A 5-mm diameter critical-size defect was created in the calvarium of each animal. In Group C, the defect was filled by autogenous graft and sterile saline-treated absorbable collagen sponge (ACS) was applied. Defects in the experimental groups (groups RSV-0.1 and RSV-1) were grafted by autogenous graft and ACS with saline solution containing 0.1- and 1-mg . . . RSV were applied. All animals were euthanized at 28 days after operation. Stereologic and micro-computed tomography (µCT) analyses were performed. New bone area and connective tissue volumes were measured. Stereologic analysis showed that the difference between group RSV-1 with a mean bone formation of 1.79±0.06mm3 and groups RSV-0.1 and control (C) was statistically significant (P?0.05) with a mean bone formation of 1.29±0.28mm3 and 1.08±0.12mm3, respectively. Connective tissue volume was also significantly higher in 1-mg RSV applicated group. Micro-CT results were similar with stereologic analyses. Local administered 1-mg RSV enhances bone regeneration in critical-size calvarial rat defects filled with autogenous graft. © 2016 by Mutaz B. Habal, MD Daha fazlası Daha az

Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness

Kus I. | Sarsilmaz M. | Ozen O.A. | Turkoglu A.O. | Pekmez H. | Songur A. | Kelestimur H.

Article | 2004 | Neuroendocrinology Letters25 ( 01.Feb ) , pp.102 - 108

OBJECTIVE: This study was aimed to examine the pineal gland of rats exposed to constant light and darkness at light and electron microscopic level. DESIGN: For this purpose 18 male Wistar rats were used. Animals were divided into three groups. Rats in group I (Control) were kept under 12 hrs light: 12 hrs dark conditions. Rats in group II were exposed to constant darkness, while rats in group III were exposed to constant light for 6 weeks. At the end of the experiment, all animals were killed by decapitation. The pineal glands of rats were removed, then processed for light and electron microscopy. RESULTS: In our study, extensive nu . . .mber of pinealocytes was observed in the structure of pineal gland of rats exposed to constant darkness and some of the observed pinealocytes were determined to contain double nucleoli. Furthermore, mitochondria and lipid droplets in the cytoplasm of pinealocytes were increased and rough endoplasmic reticulum sacs were enlarged in this group. Whereas, in rats those exposed to the constant light, a decrease in pinealocyte intensity was associated with increase in the connective tissue between parenchymal cells. Additionally, mitochondria and lipid droplets in the cytoplasm of cells were decreased. CONCLUSIONS: It was observed that the pinealocyte cell activity of rats exposed to constant darkness was increased but decreased in rats exposed to constant light. Copyright © Neuroendocrinology Letters Daha fazlası Daha az

Protective effect of melatonin on contractile activity and oxidative injury induced by ischemia and reperfusion of rat ileum

Özaçmak, Veysel Haktan | Sayan, Hale | Arslan, S. Oktay | Altaner, Şemsi | Aktaş, R.Gülhan

Article | 2005 | Life Sciences76 ( 14 ) , pp.1575 - 1588

Free radicals derived from molecular oxygen have been reported to be responsible for changes in motility and mucosal damage observed in intestinal ischemia-reperfusion injury. Melatonin has been considered as an antioxidant that prevents injuries resulted from I/R in various tissues. The present study was designed to determine the effect of melatonin on the contractile responses of acetylcholine (Ach) and KCl, on malondialdehyde (MDA), a product of lipid peroxidation, and reduced glutathione (GSH) levels and to assess histopathological changes in the smooth muscle of terminal ileum subjected to ischemia-reperfusion. The intestinal i . . .schemia-reperfusion was induced by occlusion of superior mesenteric artery of rat for 30 min, followed by a period of reperfusion for 3 h. Melatonin at doses of 10 or 50 mg/kg was administered via the tail vein in 5 min prior to reperfusion. Following reperfusion, segments of terminal ileum were rapidly taken and transferred into isolated organ bath and responses to Ach and KCl were recorded. Samples of terminal ileum were also taken for measuring the MDA and GSH levels. EC50 values of these contracting substances were seriously reduced in the ischemia-reperfusion group compared to that of the sham-operated control group. The decreased contraction response to Ach and KCl was significantly ameliorated by a dosage of 50 mg/kg of melatonin, while not by a dosage of 10 mg/kg. Similar pattern of the effect was observed in the tissue levels of MDA and GSH as well as in histological improvement. Melatonin appeared to be restoring the amounts of tissue MDA and GSH back to about control levels. These results suggest that the high dose of melatonin not only physiologically but also biochemically and morphologically could be useful to normalize contractility injured by oxidative stress in intestinal ischemia-reperfusion. © 2004 Elsevier Inc. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Sexual dependency of rat sciatic nerve fiber conduction velocity distributions

Ayaz M. | Kiziltan E. | Tuncer S. | Dalkilic N. | Demirel I. | Bariskaner H. | Pehlivan F.

Article | 2007 | International Journal of Neuroscience117 ( 11 ) , pp.1537 - 1549

Gender differences, either with the structural or through with hormones, dictate how the corresponding organ or organ system responses to physiological signals. Current study aims to investigate gender dependent differences in conduction related parameters of rat sciatic nerve. Compound action potentials (CAP) were recorded via suction electrode whereas the conduction velocity distributions (CVD) were performed using the method known as collision technique in the literature. Studied CAP parameters, namely conduction velocities (CV), area of the CAPs and time required to reach the maximum depolarization (TP) have been found significa . . .ntly different for female and male rats. Detailed analyses have shown that sex dependent differences were more remarkable in the right leg responses of female and male rats. Additionally, CVDs indicate that the number of fibers having CVs between 5-30 m/s is much more in male right sciatic nerve trunk when compared to age matched female rats. The present study, for the first time clearly shows that shift in the contribution of nerve fibers to lower CVs is the main causal of the sex dependent differences seen in rat sciatic nerve fibers. Copyright © 2007 Informa Healthcare USA, Inc Daha fazlası Daha az

Effects of human placental amnion derived mesenchymal stem cells on proliferation and apoptosis mechanisms in chronic kidney disease in the rat

Cetinkaya B. | Unek G. | Kipmen-Korgun D. | Koksoy S. | Korgun E.T.

Article | 2019 | International Journal of Stem Cells12 ( 1 ) , pp.151 - 161

Background and Objectives: The feature of chronic kidney failure (CKF) is loss of kidney functions due to erosion of healthy tissue and fibrosis. Recent studies showed that Mesenchymal stem cells (MSCs) differentiated into tubular epithelial cells thus renal function and structures renewed.Furthermore, MSCs protect renal function in CKF. Therefore, we aimed to investigate whether human amnion-derived mesenchymal stem cells (hAMSCs) can repair fibrosis and determine the effects on proliferation and apoptosis mechanisms in chronic kidney failure. Methods and Results: In this study, rat model of CKF was constituted by applying Aristolo . . .chic acid (AA). hAMSCs were isolated from term placenta amnion membrane and transplanted into tail vein of rats. At the end of 30 days and 60 days of recovery period, we examined expressions of PCNA, p57 and Parp-1 by western blotting. Immunoreactivity of PCNA, Ki67, IL-6 and Collagen type I were detected by immunohistochemistry. Besides, apoptosis was detected by TUNEL. Serum creatinine and urea were measured. Expressions of PCNA and Ki67 increased in hAMSC groups compared with AA group. Furthermore, expressions of PARP-1 apoptosis marker and p57 cell cycle inhibitory protein increased in AA group significantly according to control, hAMSC groups and sham groups. IL-6 proinflammatory cytokine increased in AA group significantly according to control, hAMSCs groups and sham groups. Expressions of Collagen type I protein reduced in hAMSCs groups compared to AA group. After hAMSC treatment, serum creatinine and urea levels significantly decreased compared to AA group. After injection of hAMSC to rats, Masson's Trichrome and Sirius Red staining showed fibrosis reduction in kidney. Conclusions: According to our results hAMSCs can be ameliorate renal failure. © 2019 by the Korean Society for Stem Cell Research Daha fazlası Daha az

The effects of photoperiod on testes in rat: A morphometric and immunohistochemical study

Kus I. | Akpolat N. | Oner H. | Ayar A. | Pekmez H. | Ozen O.A. | Sarsilmaz M.

Article | 2003 | Neuroendocrinology Letters24 ( 03.Apr ) , pp.209 - 214

Objective: The aim of this study was to examine the effects of photoperiod on testes in rat. Design: For this purpose 21 male Wistar rats were used. Animals were divided into three groups. Control rats in group I were kept under 12 hrs light: 12 hrs dark conditions (12L: 12D) for 10 weeks. Animals in group II were exposed to long photoperiods (18L: 6D), while rats in group III were exposed to short photoperiods (6L: 18D) for 10 weeks. At the end of the experiment, all animals were killed by decapitation and blood samples were obtained. Serum testosterone levels were determined with the use of a chemiluminescent enzyme immunoassay. T . . .he testes of all rats were removed and weighed. Testicular tissue was processed semiquantitative evaluation of immunohistochemical testosterone staining. Intensity of immunostaining was determined on a scale between 0 (no staining) and 5 (heavy staining). For morphometric comparison, diameters of seminiferous tubules in each group were measured. Results: In rats exposed to long photoperiods, testicular weights, diameters of seminiferous tubules and serum testosterone levels were significantly increased as compared to those in control rats. Whereas, exposure of rats to short photoperiods resulted in significantly decrease of testicular weights, diameters of seminiferous tubules and serum testosterone levels as compared to those in control rats and rats maintained in long photoperiods. Immunostaining of testosterone was moderate (3+) in control rats, heavy (5+) in rats exposed to long photoperiods and minimal (1+) in rats exposed to short photoperiods. Conclusions: The results of our study indicate that testicular functions increase after exposure to long photoperiods and decrease after exposure to short photoperiods Daha fazlası Daha az

Effect of black cumin (Nigella sativa) on cadmium-induced oxidative stress in the blood of rats

Kanter M. | Coskun O. | Gurel A.

Article | 2005 | Biological Trace Element Research107 ( 3 ) , pp.277 - 287

The protective effect of black cumin (Nigella sativa = NS) on cadmium-induced oxidative stress was studied in rats. The rats were randomly divided into three experimental groups: A (conrol), B (Cd treated), and C (Cd + NS treated), each containing 10 animals. The Cd-treated and Cd + NS-treated groups were injected subcutaneously daily with CdCl2 dissolved in isotonic NaCl in the amount of 2 mL/kg for 30 d, resulting in a dosage of 0.49 mg Cd/kg/d. The control group was injected with only isotonic NaCl (2 mL/kg/d) throughout the experiment (for 30 d). Three days prior to induction of CdCl 2, the Cd + NS-treated group received a daily . . . intraperitoneal injection of 0.2 mL/kg NS until the end of the study. Cd treatment increased significantly the malondialdehyde levels in plasma and erythrocyte (p<0.01 and p<0.05, respectively) and also increased significantly the antioxidant levels (superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase) (p<0.05) compared to the control group. Cd + NS treatment decreased significantly the elevated malondialdehyde levels in plasma and erythrocyte (p<0.01 and p<0.05, respectively) and also reduced significantly the enhanced antioxidant levels (p<0.05). Cd treatment increased significantly the activity of iron levels (p<0.05) in the plasma compared to the control group. Cd + NS treatment decreased the activity of iron levels (p<0.05) in the plasma compared to the Cd-treated group. In the control group with no treatment, histology of erythrocytes was normal. In the Cd-treated group, there were remarkable membrane destruction and hemolytic changes in erythrocytes. Pn the Cd + NS-treated group, these changes were less than in the Cd-treated group. Our results show that N. sativa exerts a protective effect against cadmium toxicity. © Copyright 2005 by Humana Press Inc. All rights of any nature, whatsoever, reserved Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms