Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 2.045 Adet 0.005 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 2.045 Adet 0.005 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Tez Danışmanı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [1]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [7]
Investigation of the performance of identical two-stage connected thermoelectric modules

Atik, Kemal

Article | 2007 | ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY27 ( 1 ) , pp.1 - 5

In this study, performance values of thermoelectric modules of two cases, two identical two-stage connected thermoelectric modules and one same module alone, were compared. In both case, working temperature differences and acquired heat of the modules were taken the same. While the temperature differences were changed from 10 degrees C to 65 degrees C, for single module, cooling power at optimum efficiency points for every single temperature differences were registered. In the same temperature span, optimum efficiency working point for two-stage working module was determined while the temperature values at the connected point were c . . .hanged. In the study, the sed thermo element was CP 1.4-127-10 produced by Melcor. The experiments has shown that for single module, the highest efficiencies were at temperature differences up to 56 degrees C and for two-stage connection module, the temperature differences higher than 56 degrees C were shown the highest erformance Daha fazlası Daha az

Investigation of relationship between basic concept and mean length of utterances in children with autism [Otizmli çocuklarin temel kavramlari ile ortalama sözce Uzunluklari Arasindaki Ilişki]

Yildirim A.

Article | 2015 | International Journal of Early Childhood Special Education7 ( 1 ) , pp.129 - 150

The study was conducted to investigate the development of children with autism in terms of basic concepts and mean length of utterances (MLU). The sample of this study was consisted of 36-72 months of 30 children with autism living in Ankara City . While determining chronological ages of samples, it was important that autism and Down syndrome diagnosis in the health board report and special education evaluation report. The basic concepts scores were obtained through one-on-one application of the Boehm-3 Basic Concepts Test (36-71 months) for children in the groups of autism. Participants' MLUs were determined by taking natural langu . . .age samples. It was determined that which concepts in the Boehm Basic Concepts Test can be primarily learned as the mean utterance level of the groups increases. While the top and the biggest concepts in the Boehm Basic Concepts Test were the most known concepts; around and some but not too much concepts were the most challenging concepts for children. When we investigated the relationship between the MLU and total basic concept score of the children with autism (r=0.60; Daha fazlası Daha az

Überlegungen über die Bedeutung von Besucherlenkung in der Erholungs– und Schutzgebieten in der Türkei

Özdemir, Ayşe

Article | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.108 - 401

Türkiye’de bir taraftan özellikle doğal veya kültürel değerleri nedeniyle korunan diğer taraftan rekreasyon alanları olarak değerlendirilen ve/veya öneme sahip olan pek çok peyzaj alanı bulunmaktadır. Yoğun talep nedeniyle rekreasyon alanları genellikle oldukça sık ziyaret edilen mekanlar konumundadır. Ancak fazla sayıdaki ziyaretçiler rekreasyon alanlarındaki korunan türler ile yaşama alanlarını rahatsız etmekte ve alanın rekreasyon kalitesini düşürmektedir. Rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen insanlara rahat bir ortamda bir doğa deneyiminin sunulması ile rekreasyon ve koruma alanlarının sürdürülebilir yönetilmesi içi . . .n ise ziyaretçi yönetimi konseptleri geliştirilmelidir. Böylece, hem bir bölgenin rekreasyonel ve turistik kullanımı hemde doğa koruma konulu hedefleri belirlenmiş olacaktır. Bu bağlamda çalışma çerçevesinde, rekreasyon alan planlamasında ziyaretçi yönetimine yönelik bazı güncel çalışmalar bir araya getirilmiştir. Böylece, Türkiye’deki rekreasyon ve koruma alanlarında etkili bir ziyaretçi yönetimi için katkı sağlanmış olacaktır. In der Türkei gibt es zahlreiche Landschaften, die einerseits wegen ihrer besonderen natürlichen oder kulturellen Ausstattung geschützt und andererseits als Erholungsgebiete ausgewiesen oder von Bedeutung sind. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Erholungsgebiete oft besonders stark frequentiert. Zu viele Besucher in Erholungsgebieten stören und beeinträchtigen jedoch geschützte Arten und Lebensräume und mindern die Erholungsqualität des Gebietes. Um den Erholungssuchenden dennoch ein ungestörtes Naturerlebnis angeboten und die Erholungs- und Schutzgebiete nachhaltig gemanaget werden können, müssen Besucherlenkungskonzepte zum Einsatz gebracht werden. Damit wird sowohl der touristischen Nutzung eines Gebietes als auch den naturschutzfachlichen Zielen entsprochen. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine übersicht über einige aktuelle Beiträge im Bereich der Erholungsplanung zur Besucherlenkung zusammengestellt. Damit soll zu einer wirksamen Besucherlenkung in den türkischen Erholungs- und Schutzgebieten beigetragen werden Daha fazlası Daha az

Mekanik alaşımlama/öğütme yöntemiyle ZrO2 takviyeli titanyum bazlı (EX-SITU) metal matris kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu

Özyürek, Dursun | Özbilen, Sedat | Çetinkaya, Cemil

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.517 - 522

Bu çalışmada mekanik alaşımlama/öğütme (MA/MÖ) işleminde szegvari tipi atritör değirmen kullanılmıştır. ZrO2 takviyeli Ti6A14V kompozit tozların üretiminde harmanlama yöntemi (HY) ve önalaşımlama (ÖA) yöntemleri ve öğütme elemanı olarak da 10 mm çapında çelik bilyalar kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda 750 dev/dak. öğütme hızı, işlem kontrol kimyasalı (İKK) olarak etanol, bilya/toz oranı olarak 20:1 ve öğütme ortamı olarak ise argon ortamı kullanılmıştır. Üretilen kompozit tozlar optik ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve toz boyut analizörü kullanılarak karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda HY ile üretilen . . .(sünger Ti + ZrO2 takviyeli) Ti6A14V kompozit toz boyutunda bir farklılık gözlenmezken yine aynı yöntemle üretilen , gaz atomize titanyum tozu + ZrO2 kompozit Ti6A14V toz boyutlarında farklılıklar olduğu ve ön alaşımlama yöntemiyle üretilen Ti6A14V kompozit tozlarının toz boyutlarında ise takviye elemanı oranına bağlı olarak bir azalma eğilimi olduğu belirlenmiştir. In this work, a szegvari type attritor was used for mechanical alloying/milling (MA/MM) process. To produce ZrO2 reinforced composite powders blended elemental(BE), pre-alloying(PA) methods and stainless steel grinding media dimension of 10 were used. In experimental work 750 rpm milling speed, ethanol as a process control agent (PCA), 20:1 ball-to-powder ratio and argon gases as a milling atmosphere were used. Produced composite powders materials were characterized by using optical and transmission electron microscopy(TEM) and laser powder particle sizing. Result showed that Ti6A14V composite powders produced by using BE methods did not show any difference in particle size while Ti6A14V (spongeTi + ZrO2) composite powders showed differences in particle size. Also Ti6A14V produced by using pre-allying methods showed a decrease in particle size depending to the ratio of reinforced Daha fazlası Daha az

Whistle-blowing in engineering [Mühendi·sli·kte eti·k sorunlarin ele veri·lmesi·]

Gerçek H.

Article | 2005 | Madencilik44 ( 4 ) , pp.29 - 38

Various aspects of whistle-blowing in engineering are discussed. Firstly, information is given on the terms related to the subject, and necessary conditions for whistle-blowing are considered. Then, the problems usually encountered by whistle-blowers and precautionary measures to be taken by them are presented. Finally, the approaches that can be followed by the organizations to remedy the difficulties caused by whistle-blowing are mentioned.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Other | 2020 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Bu Yönergenin amacı, Üniversite mensupları tarafından basılı ve elektronik ortamda üretilen bilimsel akademik çalışmaları, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan kurumsal akademik dijital arşiv sistemine elektronik ortamda açık erişim standartlarına uygun olarak bir araya toplamak, uzun dönem korumak ve böylece geniş kitlelerin Üniversite’nin bilimsel ve entelektüel bilgi birikimine erişimini güvence altına almak, diğer ulusal ve uluslararası açık arşiv sistemlerindeki verilerle harmanlayarak üretilen bilgileri bilim dünyasının hizmetine sunmak, Üniversite ve gerekse ülke tanınırlığını artırmaktır. . . . Daha fazlası Daha az

Ali Coşkun'un TOBB başkanlığı döneminde TOBB siyaset ilişkisi

Çavuşoğlu, Hüseyin

Other | 2011 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi12 ( 1 ) , pp.51 - 61

TOBB’un kuruluşundan (6 Şubat 1952), Mehmet Yazar’ın Odalar Birliği Başkanlığı’na (27 Mayıs 1979) kadar geçen zaman diliminde, Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nin, Odalar Birliği’ne hâkim olduğu görülmektedir. Mehmet Yazar’ın TOBB Başkanlığı döneminde, (27 Mayıs 1979-4 Nisan 1985) ANAP ile TOBB arasında ilişkiler gerginleşmiş, Odalar Birliği önceki dönemlerden farklı olarak, tarafsız bir kuruluş haline gelmiş, bir baskı grubu olarak büyük bir aşama kaydetmiş ve önemli bir ekonomik güce ulaşmıştır. Ali Coşkun’un TOBB Başkanlığı döneminde (4 Haziran 1986- 30 Mayıs 1990), ise Odalar Birliği’ne, ANAP iktidarının hâkim olduğu, Odalar Bi . . .rliği’nin tarafsızlığını yitirdiği, bir baskı grubu olarak bir aşama kaydedemediği görülmektedir. Ali Coşkun’un TOBB Başkanlığı döneminde, Odalar Birliği’nin istekleri doğrultusunda, ANAP iktidarı adımlar atmıştır. Önceki dönemlerde olduğu gibi, Ali Coşkun’un TOBB Başkanlığı döneminde de birçok kişi, merkez sağ partilerden (ANAP-DYP) siyasete girmiştir. Çalışmanın amacı, Ali Coşkun’un Odalar Birliği Başkanlığı döneminde, siyasi iktidar-Odalar Birliği ilişkisini ve Ali Coşkun’un Odalar Birliği Başkanlığı döneminin, önceki dönemlerden farklarını, benzerliklerini ortaya koymaktır. One can see that during the period between establishment of Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB) (6 February 1952) and Mehmet Yazar’s presidency of Turkish Union of Chambers (27 May 1979) Democratic Party and Justice Party dominated the Union of Chambers. During Mehmet Yazar’s presidency period of TOBB (27 May 1979 – 4 April 1985) relationship between TOBB and Mother Land Party (ANAP) became problematic, and in contrast to the previous periods the TOBB became an independent foundation and gained significant contributions in being a group of interest and reached a substantial economical power. In Ali Coskun’s presidency period of TOBB (4 June 1986 – 30 May 1990), on the other hand, one might see that ANAP dominated the TOBB, and TOBB lost its independence and couldn’t make significant proceedings in being a group of interest. In the same period, ANAP government made steps in direction of requests from the TOBB. As in the previous periods, during Ali Coskun’s presidency period a lot of people entered policy from the central-right parties (ANAP and True Path Party, DYP). Aim of the present study was to discuss the relationship between political power and Union of Chambers during Ali Coskun’s presidency period of TOBB and Ali Coskun’s presidency period’s differences from and similarities with the previous periods Daha fazlası Daha az

Retracting a confession and the judge's suggesting this to the suspect in the context of hadd (punishment) in Islamic criminal law [Hadler bağlaminda Islam ceza hukukunda itiraftan dönme ve hâkimin saniga bu konuda telkini]

Çetintaş R.

Article | 2017 | Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi21 ( 3 ) , pp.1705 - 1738

One of the main the purposes of Islamic Law is to protect certain values in order to sustain the existence of social life in order and order. These values are religion, life, generation, reason and possessions. Shari' put particular punishments for crimes committed against these values. These punishments are called hadd. In order to apply hadd (punishments) the crime must be proved without doubt. That's why if there is doubt about the crime, the hadds can not be inflicted. Suspect's retraction of his confession is the main reason leads to the doubt. The jurists disagreed about whether the hadd become invalidated dues to a retraction . . . of the confession. While the majority agreed that hadd is invalidated by the retraction of the confession, especially in the matters directly related to Allah, some claimed that they would not be invalidated. The majority adopted that the judge's suggestion to the suspect retracting his confession is recommended. Nevertheless, it was also agreed that the hadd (punishment) of slandering and the penalty of killing cannot be invalidated by a retraction of the confession. © Published by Cumhuriyet üniversitesi, I'lahiyat Fakültesi-Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, 58140 Turkey Daha fazlası Daha az

Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri

Öztürk, Nurettin | Koç, Asuman

Article | 2006 | Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi6 ( 11 ) , pp.207 - 243

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler para üzerinde de etkisini göstererek elektronik paranın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Elektronik para sistemleri; kart tabanlı-ağ tabanlı, tek çıkarıcılı-çok çıkarıcılı ve açık-kapalı devre çalışan sistemler olarak gruplara ayrılırlar. Gerek uygulamada kullanılan e-para türlerinin farklı olması, gerek bunları finansal ve finansal olmayan birçok kurumun çıkarabilmesi, bu konuda otoritelerce bir düzenlemenin yapılmaması ve en önemlisi merkez bankaların bu konudaki suskunlukları, e-para sistemlerinin kapsamlı analizini gerektirmektedir. Bu çalışma e-para tanımındaki kavramsal kargaşayı analiz ederek . . . diğer para türleriyle karşılaştırmakta, muhtemel etkilerini tartışmaktadır. E-paranın merkez bankasınca çıkarılması ve düzenleme otoritelerince denetiminin yapılması çalışmanın temel önermelerindendir. The developments in the information technology showed their effects on money and brought about the introduction of electronic money. Electronic money systems can be classified as card based-network based, single issuer-multiple issuer and open circulation-closed circulation systems. The differences between e-money systems, the issuance of e-money by financial and non-financial institutions, the lack of regulation and supervision, the non-interventionist behavior of central banks require a detailed analysis of e-money systems. In this paper, we compare e-money with currency and other money substitutes by analyzing the conceptual ambiguity in this area and discuss the possible effects. One of the main proposals of this paper is that e-money must be issued, regulated and supervised by the central banks Daha fazlası Daha az

ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE

Özer, Hasan | Günaydın, Aykut

Article | 2017 | Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi6 ( 3 ) , pp.1334 - 1352

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeU9EazBOQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/653

Borç Servisi İle Kamu Gelir ve Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Bağdigen, Muhlis | Abdulhakimoğulları, Erdal

Article | 2005 | Ankara Üniversitesi SBF Dergisi60 ( 2 ) , pp.29 - 48

Borçlanma, kamu harcamalarının finansmanı ve içinde bulunulan sosyo-ekonomik şartların gerektirdiği önlemleri almak için verginin bir alternatifi olarak sıkça başvurulan bir araçtır. Bununla birlikte, borcun geri ödeme zamanında ekonomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Türkiye'de de borçlanma sıkça başvurulan bir araç olup, bu çalışmada borç anapara ve faizlerinin ödenmesini ifade eden borç servisinin kamu gelir ve harcama kanadı açısından olası etkileri ampirik olarak irdelenmektedir. 1980-2003 yıllarını kapsayan bu çalışma ile elde edilen bulgularla borç servisi ile kamu gelirleri arasında aynı yönde ve istatistiksel olarak anla . . .mlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kamu harcamaları açısından ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan ters yönlü bir ilişki tespit söz konusudur. As an alternative to tax, borrowing is more often applied as a fiscal tool to finance public expenditures and take precautions against socio-economics conditions of economy. However, in the case of borrowing it has necessary effects on economy during the period of debt servicing. Since, borrowing is frequently applied tool in Turkey, this study analyzes its effects on public expenditures and revenues. The findings based on the period of 1980-2003 show that there is statistically significant and same way relation between debt servicing and public revenues. Considering public expenditures, it is, however, found statistically insignificant but reverse relation between debt servicing and public expenditures Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms