Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 59 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 59 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [6]
Clinical characteristics of microtropia

Tomac, S | Sener, EC | Sanac, AS

Conference Object | 2001 | TRANSACTIONS: 27TH MEETING OF THE EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION , pp.77 - 80

Introduction: To investigate clinical characteristics of microtropia. Methods: Twenty patients with primary microtropia were studied. Results: Irvine prism test was positive in all the patients by using prisms of different strengths and positions. All the patients had abnormal fusion at near. At distance, 15 patients had abnormal fusion by the BSG and 8 patients had abnormal fusion by the W4D. Ten patients had gross stereopsis and the rest had no measurable stereopsis. Conclusions: All patients with microtropia have abnormal fusion, which does not guarantee the presence of stereopsis. The difference in fuson between near and distanc . . .e is due to the weakness of fusion. With occlusion treatment, amblyopia can be improved, whereas binocular defects of microtropia can not be improved Daha fazlası Daha az

To the Problem of Reconstructing a Riemannian Metric

Amirov A.Kh.

Article | 2001 | Doklady Mathematics64 ( 2 ) , pp.156 - 159

[No abstract available]

Congenital true complete symphalangism of all proximal interphalangeal joints of hands with carpal anomalies: a case report.

Tuncay I. | Akpinar F. | Tosun N.

Article | 2001 | Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand6 ( 2 ) , pp.223 - 226

Symphalangism is a rare condition which manifests in either PIP or DIP joint congenital fusion. Symphalangism may be with some other skeletal deformities. In our case, all PIP joints of both hands were fused with bilateral hypoplasia of carpal bones and Minaar type III lunatotriquetral coalition congenitally. No motion was detected in PIP joints with absence of cutaneous creases over all PIP joints. Radiologically, carpal hypoplasia and lunatotriquetral coalition were seen in all fingers with the absence of PIP joints. The patient's skeletal survey revealed no other pathology. He had no complaints related to his hands. So, regular f . . .ollow-up was recommended. This pathology was presented as rarely observed although clinical problem is usually not so much Daha fazlası Daha az

Symptomatic palatal myoclonus : An unusual cause of respiratory difficulty

Sumer M.

Article | 2001 | Acta Neurologica Belgica101 ( 2 ) , pp.113 - 115

A 67-year-old man presented with dysphagia and difficulty breathing. Physical examination revealed palatal myoclonus. In this patient, the respiratory difficulty was caused by the fragmentation of breathing. Electromyographic examination of the cricothyroid muscle demonstrated rhythmic myoclonic jerks. Magnetic Resonance Imaging (MRI) yielded a pontine midline and right sided tegmental infarct. The patient responded to sodium valproate.

Studies on the interaction of iron(III) with tetraaza macrocycles

Baran Y. | Yilmaz I. | Erk B.

Article | 2001 | Transition Metal Chemistry26 ( 01.Feb ) , pp.36 - 38

Tetraaza macrocycles and their Fe3+ complexes have been prepared and characterized by elemental analysis, i.r., n.m.r., and e.s.-m.s. spectroscopic techniques. The solution behaviour of the macrocycles and their complexes was studied by potentiometric titrations.

Ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik bir araştırma

Usta, Resul

Article | 2001 | Technology4 ( 3-4 ) , pp.97 - 107

Araştırmanın temel amacı, ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemektir. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dan, özellikle en çok karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili seçilen değişkenlere ait verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 540 tüketiciden elde edilen verilere göre; % 77.4'lük kısım, mevcut yasal düzenlemeden haberdardır. Bunların içinde yasa ile tanınan haklan bilenlerin oranı ise sadece % 16'dır. Tüketicilerin eğitim durumu ile, yedi değişkene ait bilgi düzeyi arasında yapılan ilişki testinde; sadece bir değişkene ait bilgi d . . .üzeyi ile eğitim durumu arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İlişkinin tahmini derecesini veren Cramer's V katsayısı ortalama 0.17'dir. Sonuçlar; % 51'i üniversite mezunu olan bir tüketici kitlesinin, hakları ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bilgi düzeyini yükseltmenin yolu, aynı zamanda bir tüketici hakkı olan tüketici eğitiminden geçer. The basic aim of research is to determine the knowledge level of consumers related to consumer rights. Research variables were selected from 4077 Numbered Law About the Protection of the Consumer. These variables, especially, are related to the problems that the consumers so often come across. In the collection of data about the variables questionnaire method was used. According to data gained from randomly-selected 540 consumers, the rate of those knowing current legal regulation is 77.4 %. Out of 77.4 %. the rate of the consumers knowing their legal rights is only 16 %. In a relation test applied between the consumers' education level and knowledge level belonging to seven variables; it was observed that only between the knowledge level belonging to one variable and education level there is no relation. Cramer's V coefficient giving the estimated degree of the relation is as an average. 0.17. The results show that consumers 51 % of whom are university graduate don't have enough knowledge level about their rights. The way to increase the knowledge level passes from the consumer education Which is also a consumer right Daha fazlası Daha az

Palatal myoklonus

Sümer, M. Murat

Other | 2001 | Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi7 ( 1 ) , pp.11 - 13

Öyküsünde geçirilmiş strokları olan 67 yaşındaki erkek hasta dengesizlik, palatal myoklonus ve solunum zorlukları ile kliniğimize başvurdu. Manyetik rezonans (MR) tetkikinde pons orta hat tegmentumda infarkt alanı görüldü. 1000 mg/gün Na valproat ile belirgin düzelme görüldü. Palatal myoklonus nadir görülür ve solunum kaslarını etkileyebilir. Çoğunlukla dentato-rubro-oliver yolu etkileyen serebellar veya beyinsapı lezyonu sonucu ortaya çıkar. Genellikle ilaç tedavisine iyi yanıt vermez. Bu yazıda palatal myoklonus etiyolojisi, patogenezi radyolojik bulguları ve tedavisi tartışılmıştır. A 67 year old man with a history of old strokes . . . admitted to our clinic with truncal imbalance, palatal myoclonus and difficulty in breathing. Magnetic resonance (MR) showed pontin midline tegmental infarct. Na Valproat administered 1000mg/d and a significant improvement occured. Palatal myoclonus is a rare movement disorder and may affect respiratory muscles and usually due to a cerebellar or brainstem lesion disrupting the dentato-rubro-olivary pathway. It is not usually influenced by drug treatment. We discussed aetiology, pathogenesis, radiological findings and treatment options of palatal myoclonus in this report Daha fazlası Daha az

Underground disposal of hazardous wastes in German mines

Ozarslan, A | Martens, PN | Olbrich, T | Rohrlich, M

Conference Object | 2001 | PROCEEDINGS OF THE SEVENTEENTH INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY , pp.479 - 484

This paper provides a comprehensive overview of the status and development trends of underground disposal of hazardous wastes in Germany. First, the legal bases for underground waste disposal in Germany are presented. Then, the waste properties and quantities as well as safety concepts recommended for the underground disposal of non-radioactive wastes are explained. The disposal of wastes in underground openings and the utilisation of non-mining wastes as backfill in mines are treated separately. In addition, the most important features of these systems are explained. The final disposal of radioactive wastes in Germany is also discu . . .ssed. Finally, the future of underground hazardous waste disposal in Germany is considered Daha fazlası Daha az

Femoral bölgede arteryal grefte komşu bir hidatik kist (Olgu sunumu)

Özkökeli, Mehmet | Ünal, Mehmet | Sönmez, Bingür

Other | 2001 | Van Tıp Dergisi8 ( 2 ) , pp.73 - 75

: Ülkemiz Echinococcus granulosus'un neden olduğu Kist Hidatik olguları yönünden endemik bir bölgedir. Bu bildiride, Echinococcus alveolaris'in nadir yerleşim yerlerinden biri olan, femoral bölgede arteryal grefte komşu, kas içi yerleşimli bir Kist Hidatik olgusu sunuldu. Daha önce cross femoro-femoral bypass operasyonu yapılan olguda ameliyat sonrası 5. ayda rutin kontrolleri sırasında, sol femoral bölgede pulsatil kitle farkedildi. USG'de kistik yapı görülen olguya sol femoral eksplorasyon ve kist rezeksiyonu uygulandı. Histopatolojik tetkik sonucu Echinococcus granulosus saptandı. Medikal tedavi başlanan olgu poliklinik kontrolü . . .altında takip edilmektedir. Echinococcus alveolaris is an endemic infectious disease in our country. We reported a case of hydatid cyst which was situated within muscle near the femoral artery. Previously, the patient was carried on femora-femoral bypass operation, there was a pulsatile mass in left femoral region in physical examination S months later. In ultrasonographic evaluation, a cystic lesion was seen. After femoral exploration, the patient was taken for surgery. The surgical approach was cystic resection. Echinococcus alveolaris was seen in histopathological examination. The patient was discharged at the 6 t h postoperative day without any complications Daha fazlası Daha az

Synthesis of di- and cis-triaryl-3a,4,5,6-tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazoles and their ring-opening reactions

Coşkun N. | Tirli Tat F. | Özel Güven O.

Article | 2001 | Tetrahedron57 ( 16 ) , pp.3413 - 3417

The ?3-imidazoline 3-oxides 1 undergo diastereoselective cycloaddition with dimethyl acetylenedicarboxylate 2 to give 3a,4,5,6-tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazoles 3. Thermally and base induced ring-opening reactions of compounds 3 were demonstrated. cis-6-Phenyl substituted adducts 3d,e undergo ring opening with secondary but not with tertiary amines. The same adducts undergo regio- and diastereoselective Michael addition with sodium methoxide to give 2-methoxy-3a,5,6-triphenyl-hexahydro-imidazo[1,5-b]isoxazole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl esters 6. © 2001 Elsevier Science Ltd.

One class of inverse problems for an ultrahyperbolic equation

Amirov A.Kh.

Article | 2001 | Doklady Mathematics64 ( 1 ) , pp.22 - 24

[No abstract available]

Spontan intraserebral hemoraji sonrası gelişen hidrosefalilerde eksternal ventriküler drenaj

Sümer, M. Murat | Açıkgöz, Bektaş

Other | 2001 | Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi7 ( 3 ) , pp.161 - 165

Spontan intraserebral hemoraji sık görülen ve kalıcı hasarlar bırakabilen bir hastalıktır. Ventriküle yakın kanamalarda intraventriküler kanama ve hidrosefali sıktır. Bu çalışmada kliniğimize spontan intraserebral hemoraji ile başvuran 47 hastanın klinik, radyolojik bulguları ve sonuç skorlarını araştırdık. Kırkyedi hastanın 6'sında hidrosefali gelişti (%12.9). Altı hastanın 4'ünde talamik, ikisinde serebellar hematom vardı ve birisi dışında tamamında intraventriküler kanama vardı. Hidrosefali gelişen hastalarda intraventriküler kanama daha sıktı (%83'e karşın %12; p

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms