Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision

Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral trap neuropathy resulting from compression of the median nerve in the carpal tunnel of the wrist. Open release of the transverse carpal ligament is now the most commonly used method. New techniques are being developed to avoid complications of standard long curvilinear incision. Methods: Between March 2010 and January 2016, carpal tunnel release was performed by the same surgeon with 110 minimally invasive techniques in 96 patients due to CTS. Complaints and physical examination findings were compatible with CTS and mid- to severe-severity CTS cases supported by EMG were included in the study. Results: Complaints and examination findings were recorded at the post- operative 1 st year outpatient clinics of the patients. Of the110 carpal tunnel release, in 50 patients (%45,5) total, in 45 patients (%40.9) significant, in 13 patients (%11,8) slight improvement were recorded, while no improvement was recorded in 2 patients (%1,8). They stated that 88% of the patients were satisfied with the operation and 12% were not satisfied. Visual Analog Scale (VAS) was used to evaluate pain complaints. The mean VAS score was 7,5 pre- operatively and 3,2 at post-operatively 1 year follow-up. Conclusion: In patients with CTS, median nerve decompression with minimal wrist incision is an effective and reliable surgical procedure.

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin el bileğindeki karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan en sık periferik tuzak nöropatidir. Transvers karpal ligamanın açık serbestleştirilmesi günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir. Standart uzun kurvilinear insizyonun komplikasyonlarından sakınmak için yeni teknikler geliştirilmektedir. Yöntem: Mart 2010- Ocak 2016 yılları arasında KTS nedeniyle 96 hastaya 110 minimal invazif teknik ile aynı cerrah tarafından karpal tünel serbestleştirilmesi yapıldı. Şikayet ve fizik muayene bulguları KTS ile uyumlu olup EMG ile ön tanısı desteklenmiş orta ve ağır derece KTS olguları çalışmaya alındı. Bulgular: Hastaların post-operatif 1. yıl poliklinik kontrollerindeki şikayet ve muayene bulguları kaydedildi. 110 karpal tünel serbestleştirilmesi sonrası 1. yılda, 50’sinde (%45,5) tam, 45’ inde (%40.9) belirgin, 13’ ünde (%11,8) hafif düzelme kaydedilirken 2 (%1,8) hastada düzelme olmadı. Hastaların %88’ i olduklarını ameliyattan memnun olduklarını, %12’ si memnun olmadıklarını belirtti. Hastaların ağrı değerlendirmeleri için Görsel Analog Ağrı Skalası kullanıldı. Bu değer ameliyat öncesi 7,5 iken ameliyat sonrası 1. yılda 3,2 olarak kaydedildi. Sonuç: KTS hastalarında, minimal el bileği insizyonu ile median sinirin dekompresyonu, etkin ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür.

Dergi Adı Gazi Medical Journal
Dergi Cilt Bilgisi 29
Dergi Sayısı 1
Sayfalar 41 - 43
Yayın Yılı 2018
Eser Adı
[dc.title]
Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision
Yazar
[dc.contributor.author]
Kale, Aydemir
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2018
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral trap neuropathy resulting from compression of the median nerve in the carpal tunnel of the wrist. Open release of the transverse carpal ligament is now the most commonly used method. New techniques are being developed to avoid complications of standard long curvilinear incision. Methods: Between March 2010 and January 2016, carpal tunnel release was performed by the same surgeon with 110 minimally invasive techniques in 96 patients due to CTS. Complaints and physical examination findings were compatible with CTS and mid- to severe-severity CTS cases supported by EMG were included in the study. Results: Complaints and examination findings were recorded at the post- operative 1 st year outpatient clinics of the patients. Of the110 carpal tunnel release, in 50 patients (%45,5) total, in 45 patients (%40.9) significant, in 13 patients (%11,8) slight improvement were recorded, while no improvement was recorded in 2 patients (%1,8). They stated that 88% of the patients were satisfied with the operation and 12% were not satisfied. Visual Analog Scale (VAS) was used to evaluate pain complaints. The mean VAS score was 7,5 pre- operatively and 3,2 at post-operatively 1 year follow-up. Conclusion: In patients with CTS, median nerve decompression with minimal wrist incision is an effective and reliable surgical procedure.
Özet
[dc.description.abstract]
Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin el bileğindeki karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan en sık periferik tuzak nöropatidir. Transvers karpal ligamanın açık serbestleştirilmesi günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir. Standart uzun kurvilinear insizyonun komplikasyonlarından sakınmak için yeni teknikler geliştirilmektedir. Yöntem: Mart 2010- Ocak 2016 yılları arasında KTS nedeniyle 96 hastaya 110 minimal invazif teknik ile aynı cerrah tarafından karpal tünel serbestleştirilmesi yapıldı. Şikayet ve fizik muayene bulguları KTS ile uyumlu olup EMG ile ön tanısı desteklenmiş orta ve ağır derece KTS olguları çalışmaya alındı. Bulgular: Hastaların post-operatif 1. yıl poliklinik kontrollerindeki şikayet ve muayene bulguları kaydedildi. 110 karpal tünel serbestleştirilmesi sonrası 1. yılda, 50’sinde (%45,5) tam, 45’ inde (%40.9) belirgin, 13’ ünde (%11,8) hafif düzelme kaydedilirken 2 (%1,8) hastada düzelme olmadı. Hastaların %88’ i olduklarını ameliyattan memnun olduklarını, %12’ si memnun olmadıklarını belirtti. Hastaların ağrı değerlendirmeleri için Görsel Analog Ağrı Skalası kullanıldı. Bu değer ameliyat öncesi 7,5 iken ameliyat sonrası 1. yılda 3,2 olarak kaydedildi. Sonuç: KTS hastalarında, minimal el bileği insizyonu ile median sinirin dekompresyonu, etkin ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anatomi ve Morfoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Periferal Damar Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Solunum Sistemi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İmmünoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dermatoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Göz Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Patoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Klinik Nöroloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nörolojik Görüntüleme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nükleer Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Görüntüleme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Acil Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Transplantasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Enfeksiyon Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halk ve Çevre Sağlığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi İnformatik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Geriatri ve Gerontoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nörolojik Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hematoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Adli Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Temel Sağlık Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cerrahi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hücre Biyolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortopedi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Genel ve Dahili Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pediatri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyokimyasal Araştırma Metotları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kulak
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Burun
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Boğaz
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikiyatri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyofizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yoğun Bakım
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Endokrinoloji ve Metabolizma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Androloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gelişim Biyolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gerontoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anestezi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Rehabilitasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Onkoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mikrobiyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Alerji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tropik Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Üroloji ve Nefroloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Romatoloji
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Yayın Başlığı
[dc.title.alternative]
El bileğine Mini İnsizyon ile Karpal Tünel Serbestleştirilmesi Deneyimimiz
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-056X
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
41
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
43
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Gazi Medical Journal
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
1
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
29
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME5UZzVPUT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1421
Görüntülenme Şehir
Görüntülenme Ülke
İndirme Şehir
İndirme Ülke
Görüntülenme & İndirme
Görüntülenme
110
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
28 Mart 2023 19:24
Google Kontrol
Tıklayınız
Altmetric
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Anatomi ve Morfoloji Periferal Damar Hastalıkları Solunum Sistemi Kalp ve Kalp Damar Sistemi İmmünoloji Dermatoloji Göz Hastalıkları Patoloji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Klinik Nöroloji Nörolojik Görüntüleme Radyoloji Nükleer Tıp Tıbbi Görüntüleme Acil Tıp Transplantasyon Enfeksiyon Hastalıkları Halk ve Çevre Sağlığı Tıbbi İnformatik Geriatri ve Gerontoloji Nörolojik Bilimler Hematoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Tıbbi Etik Adli Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Gastroenteroloji ve Hepatoloji Temel Sağlık Hizmetleri Cerrahi Hücre Biyolojisi Ortopedi Genel ve Dahili Tıp Pediatri Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Biyokimyasal Araştırma Metotları Kulak Burun Boğaz Tıbbi Araştırmalar Deneysel Psikiyatri Biyofizik Yoğun Bakım Tıp Fizyoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Androloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Gelişim Biyolojisi Gerontoloji Anestezi Rehabilitasyon Onkoloji Mikrobiyoloji Spor Bilimleri Alerji Tropik Tıp Üroloji ve Nefroloji Romatoloji
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.