The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients

Objective: Complementary and alternative treatment methods (CAM) are used frequently for patient have primary headache patients and many studies investigate why it is used. Our aim is to determine reason of using CAM and application locations of CAM in our country. Methods: Two hundred patients who were diagnosed primary headache and accepted to participate in our study were enrolled. We investigate sociodemographic data, CAM usage frequency, preferred CAM, satisfaction rates, thought on CAM use, recommendation sources, whether medical treatment continues or not and reason of CAM usage. Results: The 26% of patients were using CAM and 55,7% of those using CAM were satisfied with the treatment. Patients using CAM were younger than those who did not use (p=0,033). Unemployed, students and all-day employees; single people and well-educated people were using CAM more often (p=0,042; p=0,026; p=0,009, respectively). The most frequent reason of CAM usage was 'effective treatment of headache of this treatment methods'. 85% of CAM users had also continued medical treatment. Conclusion: We found single and well-educated patients more likely candidate for CAM. High rates of CAM and medical treatment usage indicates that CAM only treatments are not generally accepted in our country.

Giriş: Dünyada baş ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanımına yönelik çalışmalar artan sıklıkta yapılmakta ve hastaların bu tedaviye başvurma nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı ülkemizdeki baş ağrısı hastalarında TAT yöntemlerinin yerini ve nedenlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamıza nöroloji polikliniğinde primer baş ağrısı tanısı konulmuş çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hasta dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik verileri, TAT kullanım sıklığı, tercih edilen TAT yöntemi, memnuniyet oranları, TAT’a bakış açısı, tavsiye kaynakları, tıbbi tedaviye devam edip etmedikleri ve TAT’a başvuru sebepleri sorgulandı. Bulgular: Hastaların % 26’sı TAT kullanırken, TAT kullananlarda tedaviden memnuniyet oranı % 55,7 bulundu. TAT kullananlar kullanmayanlara göre daha gençti (p= 0,033). TAT kullanımı işsiz, öğrenci, tam gün çalışan gruplarında diğer meslek gruplarına göre (p= 0,042), bekârlarda evlilere oranla (p= 0,026) ve eğitim düzeyi yüksek olanlar da düşük olanlara göre (p= 0,009) daha fazlaydı. En sık TAT’a başvuru sebebinin ‘Bu tedavinin baş ağrısını etkili şekilde tedavi ettiğine inanma’ olduğu bulundu. TAT kullanan hastaların % 85’i önerilen tıbbi tedaviye de devam etmişti. Sonuç: Bekâr ve eğitim düzeyi yüksek bir hastanın TAT kullanımı için daha yüksek oranda aday olduğunu saptadık. Hastalarımızın önemli oranda TAT ile birlikte medikal tedaviye devam etmesi ülkemizde TAT’lerin tek başına kullanımının halen genel kabul görmediğini göstermektedir.

Dergi Adı Gazi Medical Journal
Dergi Cilt Bilgisi 29
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 183 - 186
Yayın Yılı 2018
Eser Adı
[dc.title]
The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients
Yazar
[dc.contributor.author]
Korucu, Osman
Yazar
[dc.contributor.author]
Atasoy, Hüseyin Tuğrul
Yazar
[dc.contributor.author]
Demiryürek, Bekir Enes
Yazar
[dc.contributor.author]
Emre, Ufuk
Yazar
[dc.contributor.author]
Taşçılar, Fatma Nida
Yazar
[dc.contributor.author]
Barut, Banu Özen
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2018
Yayın Türü
[dc.type]
article
Özet
[dc.description.abstract]
Objective: Complementary and alternative treatment methods (CAM) are used frequently for patient have primary headache patients and many studies investigate why it is used. Our aim is to determine reason of using CAM and application locations of CAM in our country. Methods: Two hundred patients who were diagnosed primary headache and accepted to participate in our study were enrolled. We investigate sociodemographic data, CAM usage frequency, preferred CAM, satisfaction rates, thought on CAM use, recommendation sources, whether medical treatment continues or not and reason of CAM usage. Results: The 26% of patients were using CAM and 55,7% of those using CAM were satisfied with the treatment. Patients using CAM were younger than those who did not use (p=0,033). Unemployed, students and all-day employees; single people and well-educated people were using CAM more often (p=0,042; p=0,026; p=0,009, respectively). The most frequent reason of CAM usage was 'effective treatment of headache of this treatment methods'. 85% of CAM users had also continued medical treatment. Conclusion: We found single and well-educated patients more likely candidate for CAM. High rates of CAM and medical treatment usage indicates that CAM only treatments are not generally accepted in our country.
Özet
[dc.description.abstract]
Giriş: Dünyada baş ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanımına yönelik çalışmalar artan sıklıkta yapılmakta ve hastaların bu tedaviye başvurma nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı ülkemizdeki baş ağrısı hastalarında TAT yöntemlerinin yerini ve nedenlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamıza nöroloji polikliniğinde primer baş ağrısı tanısı konulmuş çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hasta dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik verileri, TAT kullanım sıklığı, tercih edilen TAT yöntemi, memnuniyet oranları, TAT’a bakış açısı, tavsiye kaynakları, tıbbi tedaviye devam edip etmedikleri ve TAT’a başvuru sebepleri sorgulandı. Bulgular: Hastaların % 26’sı TAT kullanırken, TAT kullananlarda tedaviden memnuniyet oranı % 55,7 bulundu. TAT kullananlar kullanmayanlara göre daha gençti (p= 0,033). TAT kullanımı işsiz, öğrenci, tam gün çalışan gruplarında diğer meslek gruplarına göre (p= 0,042), bekârlarda evlilere oranla (p= 0,026) ve eğitim düzeyi yüksek olanlar da düşük olanlara göre (p= 0,009) daha fazlaydı. En sık TAT’a başvuru sebebinin ‘Bu tedavinin baş ağrısını etkili şekilde tedavi ettiğine inanma’ olduğu bulundu. TAT kullanan hastaların % 85’i önerilen tıbbi tedaviye de devam etmişti. Sonuç: Bekâr ve eğitim düzeyi yüksek bir hastanın TAT kullanımı için daha yüksek oranda aday olduğunu saptadık. Hastalarımızın önemli oranda TAT ile birlikte medikal tedaviye devam etmesi ülkemizde TAT’lerin tek başına kullanımının halen genel kabul görmediğini göstermektedir.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2019-12-23
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2019-12-23
Yayın Dili
[dc.language.iso]
eng
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anatomi ve Morfoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Periferal Damar Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Solunum Sistemi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İmmünoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Dermatoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Göz Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Patoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Klinik Nöroloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Radyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nükleer Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Görüntüleme
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Acil Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Transplantasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Enfeksiyon Hastalıkları
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Halk ve Çevre Sağlığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi İnformatik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Geriatri ve Gerontoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nörolojik Bilimler
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hematoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Etik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Adli Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Temel Sağlık Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cerrahi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hücre Biyolojisi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ortopedi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Genel ve Dahili Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pediatri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kulak
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Burun
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Boğaz
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Psikiyatri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyofizik
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yoğun Bakım
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Fizyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Endokrinoloji ve Metabolizma
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Androloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anestezi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Rehabilitasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Onkoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Mikrobiyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor Bilimleri
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Biyoloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Alerji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tropik Tıp
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Üroloji ve Nefroloji
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Romatoloji
Haklar
[dc.rights]
info:eu-repo/semantics/openAccess
Alternatif Başlık
[dc.title.alternative]
Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
ISSN
[dc.identifier.issn]
1300-056X
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
183
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
186
Dergi Adı
[dc.relation.journal]
Gazi Medical Journal
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Dergi Cilt Bilgisi
[dc.identifier.volume]
29
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME9EazBOQT09
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/1517
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
222
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Şubat 2024 16:41
Google Kontrol
Tıklayınız
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Anatomi ve Morfoloji Periferal Damar Hastalıkları Solunum Sistemi Kalp ve Kalp Damar Sistemi İmmünoloji Dermatoloji Göz Hastalıkları Patoloji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Klinik Nöroloji Radyoloji Nükleer Tıp Tıbbi Görüntüleme Acil Tıp Transplantasyon Enfeksiyon Hastalıkları Halk ve Çevre Sağlığı Tıbbi İnformatik Geriatri ve Gerontoloji Nörolojik Bilimler Hematoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Tıbbi Etik Adli Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Gastroenteroloji ve Hepatoloji Temel Sağlık Hizmetleri Cerrahi Hücre Biyolojisi Ortopedi Genel ve Dahili Tıp Pediatri Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kulak Burun Boğaz Tıbbi Araştırmalar Deneysel Psikiyatri Biyofizik Yoğun Bakım Tıp Fizyoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Androloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Anestezi Rehabilitasyon Onkoloji Mikrobiyoloji Spor Bilimleri Biyoloji Alerji Tropik Tıp Üroloji ve Nefroloji Romatoloji
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms