Filtreler
Filtreler
Bulunan: 287 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [7]
Yazar [20]
Yayın Yılı [19]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [15]
Alglerin gıda veya gıda bileşeni olarak kullanımı ve sağlık üzerine etkileri

Sasa, Aybüke | Şentürk, Fatiha | Üstündağ, Yeşim | Erem, Fundagül

Article | 2020 | Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi2 ( 2 ) , pp.97 - 110

Artan nüfusla birlikte karşılaşılabilecek gıda yetersizliği ve dengesiz beslenme gibi sorunlar insanoğlunu alternatif kaynaklar bulmaya itmiştir. Bu bağlamda, algler sürdürülebilir gıda arzını sağlayabilmenin yanı sıra, yüksek besin içerikleri ve sağlık açısından faydalı yönleriyle dikkat çekmekte ve bu özellikleriyle aynı zamanda fonksiyonel gıda olmaya aday ürünler olarak değerlendirilmektedir. Alglerin ürettiği fonksiyonel bileşenlerin ilave edildiği gıdaların günlük olarak tüketilmesi sağlığı iyileştirip kronik hastalık riskini azaltabilmektedir. Asya ülkelerinde yüzyıllardır gıda olarak değerlendirilen algler artık dünyanın hem . . .en hemen her bölgesinde gerek doğrudan gıda gerekse gıda katkı maddesi veya gıda takviyesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Algler gıda endüstrisi dışında tıp, eczacılık, tarım, hayvan beslenmesi, atıkların arıtılması, kozmetik, biyodizel üretimi gibi pek çok alanda yararlanılan önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu derlemede alglerin genel özellikleri, önemli bileşim öğeleri, doğrudan gıda olarak ya da gıdalarda kullanımlarına yönelik ve sağlığa faydalarıyla ilgili bilgiler özetlenmiştir Daha fazlası Daha az

Membrane potentials for linearly varying fixed charges

Genç, Ayten

Article | 2009 | Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences33 ( 1 ) , pp.73 - 81

The membrane potentials for asymmetric membranes where fixed charges varied linearly with position were evaluated from the numerical solutions of Nernst-Planck flux and Donnan potential equations. The evaluated membrane potentials were compared with the results obtained from the conventional TMS theory where the fixed charge concentration in the membrane was assumed to be uniform. In the comparison, the number of fixed charges was kept constant by defining an average for the fixed charge concentration. The numerical results showed that the membrane potential increased in magnitude when the distributions of fixed charges at the membr . . .ane-solution interfaces were unequal. In addition, the deviation from TMS theory increased more as the charge difference at the interfaces increased. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Effects of acceptor phase and donor phase properties on sodium ions transport from aqueous solutions using liquid membrane systems

Altın, Süreyya | Demircioğlu, Nuhi | Peker, İbrahim | Altın, Ahmet

Article | 2007 | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects306 ( 1-3 SPEC. ISS. ) , pp.14 - 21

In this study, the effects of the acceptor phase and the donor phase properties on sodium ion transport were examined in bulk liquid membrane systems. In the experiments, toluene and a mixture of toluene-dichloromethane (90-10%, v/v) containing 1 × 10-3 M DB18C6 (dibenzo18crown6) was used as the membrane. In order to examine the effects of different the acceptor phases, firstly H2SO4, HCl, HNO3, CH3COOH and distilled water were used as the acceptor phases. Furthermore, the experiments were performed by using various acid concentrations such as 2, 0.2 and 0.02 M of acids, as the acceptor phase. In the second part of the study, the ef . . .fect of donor phase on sodium ion transport was examined. For this examination, Na2SO4, NaNO3, NaOH and NaCl were applied. In order to determine the effect of the donor phase concentration, the experimentation was performed using 1.08 × 10-2, 2.17 × 10-2, 3.26 × 10-2 and 4.34 × 10-2 M concentrations of Na+ in form of NaCl. Finally, nonsteady-state kinetics was applied on all data obtained from the experiments and reaction constants (k1, k2, and k3) and the values of the Rmax, tmax, k1/k2 were calculated. Consequently, it was determined that the type and the concentration of the acceptor phase and the donor phase solutions were significant for transport efficiency in liquid membrane systems. The most efficient transport was obtained by applying 2 M H2SO4 and 2.17 × 10-2 M Na+ in form of NaCl. Besides, It was observed that there was a significant effect of the anion attached to the cation on transport efficiency. © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Sünmüş ekmekten izole edilen Bacillus suşlarının peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesi ve peptidaz üretimi için bazı kültür şartlarının optimizasyonu

Erem, Fundagül | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

Bu çalışmada daha önceki bir çalışmada sünmüş ekmeklerden izole edilen 14 adet Bacillus suşunun, 30 °C, 37 °C, 50 °C ve 55 °C’de peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesinin ardından, peptidaz aktivitesi en yüksek olan iki suş için en uygun enzim üretim besiyeri bileşimi ve koşullarının bir kerede bir faktör yaklaşımı ile optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla en iyi aktivite değerini sağlayan karbon ve azot kaynağı ile karbon/azot oranı, çalkalama hızı ve ön kültür besiyeri seçimi maliyet unsuru da göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. En iyi karbon ve azot kaynağının sırasıyla glukoz ve maya ekstraktı olduğu saptanmıştır . . .. Ayrıca karbon/azot oranının 1:5, çalkalama hızının 250 rpm olması durumunda ve ön kültür hazırlanması için enzim üretim ortamı ile aynı besiyeri kullanıldığında daha yüksek peptidaz aktivitesi değeri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Türkiye’de uluslararası öğrenciler

Özer, Mahmut

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.10 - 13

Son yıllarda dünya genelinde sayıları üç milyonun üzerinde olan uluslararası öğrencileri kendi ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına alabilmek için ülkeler kıyasıya rekabet etmektedirler. Uluslararası öğrenciler, artık yükseköğretim sistemleri ve kurumlarının uluslararasılaşma boyutlarının en önemli göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yükseköğretim sistemimiz ve kurumlarımızın bu göstergesinin ne durumda olduğunun tespiti, oldukça büyük bir genişleme yaşayan yükseköğretim sistemimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin durumu ele alınmaktadır There are over thre . . .e million international students worldwide, and in recent years higher education institutions compete with each other in order to receive these students to their institutions. International students are now one of the most important indicator of the internationalization of the higher education systems and institutions. In this context, the detection of the status of this indicator in our higher education system and institutions is of great importance as our higher education system shows a large expansion. This study, discusses the status of international students in our countr Daha fazlası Daha az

Experimental studies on the effect of electrode configuration in electrofiltration

Genç, Ayten | Tosun, İbrahim

Article | 2002 | Separation Science and Technology37 ( 13 ) , pp.3053 - 3064

Results from the electrofiltration of anatase (TiO2) particles in a water suspension and using three different electrode configurations are presented. The three electrode configurations studied were spot, foil, and mesh. For the first two configurations, the electric field was perpendicular to the direction of flow while for the mesh configuration it was opposite to the direction of flow. The percent gain volume filtrate and power consumption were measured for each electrode configuration. For a given percent gain volume filtrate, it was observed that the foil electrode configuration consumes the least power.

Estimation of the propagation of flexural waves in thin plates using a single low-cost sensor

Onur, Tuğba Özge | Carlson, Johan E | Svanström, Erika | Hacıoğlu, Rıfat

Article | 2019 | Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering43 ( 3 ) , pp.405 - 413

This paper demonstrates how flexural wave propagation in a thin plate can be modeled by estimating the combined effect of the excitation source signal and the impulse response of the ultrasonic sensor. The wave propagation in the plate is modeled using the wave equation for the flexural wave mode. A theoretical model for flexural wave propagation in thin plates has been derived, and it has been compared with measurements excited by tapping gently on the surface. The combined effects of the excitation source signal and the impulse response of the low-cost piezoelectric sensor are modeled using finite-impulse response and/or infinite- . . .impulse response filters. Thereafter, the performances of the selected filters are compared on estimating the wave propagation in a thin quartz glass plate. Results indicate that the most accurate estimation of wave propagation has been obtained using a linear phase filter which attributes all dispersions to the flexural wave. © 2018, Shiraz University Daha fazlası Daha az

An experimental study of CO2 separation using a silica based composite membrane

Yıldırım, Yılmaz | Hughes, Ronald

Article | 2003 | Process Safety and Environmental Protection: Transactions of the Institution of Chemical Engineers, Part B81 ( 4 ) , pp.257 - 261

In this investigation, the preparation and gas selectivity characteristics of an 'ultrafine' composite ceramic membrane are reported. A dip-coating technique was used to prepare a thin selective membrane on a commercially available ceramic macroporous filter (SCT, France). The permeabilities of H2, N2 and CO2 were measured at temperatures of 25-470°C and average pressures of 1-2 bar. The separation of CO2/N2 binary mixtures was also performed. The separation factors for CO2 were found to be higher than that of the Knudsen separation mechanism at room and high temperature. The potential applications of these membranes to CO2 separati . . .on at these temperatures are discussed on the basis of measured selectivity values Daha fazlası Daha az

Inverse stochastic resonance induced by synaptic background activity with unreliable synapses

Uzuntarla, Muhammet

Article | 2013 | Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics377 ( 38 ) , pp.2585 - 2589

Inverse stochastic resonance (ISR) is a recently pronounced phenomenon that is the minimum occurrence in mean firing rate of a rhythmically firing neuron as noise level varies. Here, by using a realistic modeling approach for the noise, we investigate the ISR with concrete biophysical mechanisms. It is shown that mean firing rate of a single neuron subjected to synaptic bombardment exhibits a minimum as the spike transmission probability varies. We also demonstrate that the occurrence of ISR strongly depends on the synaptic input regime, where it is most prominent in the balanced state of excitatory and inhibitory inputs. © 2013 Els . . .evier B.V Daha fazlası Daha az

Comprehensive and quantitative profiling of lipid molecular species by LC-ESI-MS/MS of four native species from semiarid Patagonian Monte

Cenzano, Ana M. | Arslan, İdris

Article | 2020 | Plant Physiology and Biochemistry146 , pp.447 - 456

The maintenance of lipid and fatty acids unsaturated composition has been described as one of the mechanisms associated to drought tolerance, but research about the lipid profile in native plants of semiarid environment is still limited. The primary objective was to study whether lipid profiles correlates with drought resistance strategies (tolerant or avoidant) of two life forms (shrubs and grasses). The lipid classes and molecular species of green leaves of Larrea divaricata and Lycium chilense shrubs and Pappostipa speciosa and Poa ligularis grasses were determined using LC–ESI-MS/MS. The soil water content was very low during sp . . .ring and leaf relative water content was between 47 and 74% in the four species. Lipid profiling was different between both life forms. The prevalent compounds were digalactosyldiacylglycerol (DGDG), monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) and phosphatidic acid (PA). The lipid signature shows that L. divaricata adjust its lipid composition to tolerate drought, increasing the content of: a) total lipids and total phospholipids, b) structural phospholipids (36:4 and 36:2-PC, phosphatidylcholine; 36:4-PE, phosphatidylethanolamine), c) chloroplast and mitochondria lipids (32:1 and 32:0-PG, phosphatidylglycerol; 34:3, 36:6 and 36:3-DGDG), d) signaling lipids (34:3, 34:2 and 36:5-PA and PI, phosphatidylinositol), and e) polyunsaturated fatty acids (PUFAs, 18:3 and 18:2) and long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs, in 40:2 and 42:2-PS, phosphatidylserine). This membrane lipid composition contributes to membrane stabilization as metabolic-functional strategy for drought tolerance in the Patagonian Monte. In addition, the 18:3 present in lipids of both grasses could be incorporated to lamb fed based on pastures and result healthy for human dietary. © 201 Daha fazlası Daha az

Development of statistical models for trihalomethane (THM) removal in drinking water sources using carbon nanotubes (CNTs)

Özdemir, Kadir | Güngör, Ömer

Article | 2018 | Water SA44 ( 4 ) , pp.680 - 690

This research developed models using the multiple linear regression technique for prediction of trihalomethane (THM) removal from chlorinated drinking water sources through a combination of a coagulation process with carbon nanotubes (CNTs). Terkos Lake water (TLW), Buyukçekmece Lake water (BLW) and Ulutan Lake water (ULW) samples were coagulated by a conventional coagulant (alum) and increasing doses of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with the addition of alum. Also, chlorination experiments were conducted with water reservoirs from TLW, BLW and ULW, with different water quality re . . .garding bromide concentration and organic matter content. The factors studied affecting THM removal were contact time, chlorine dose, coagulation process, total organic carbon (TOC), and specific ultraviolet absorbance (SUVA). Statistical analysis of the results focused on the development of multiple regression models, as Models 1 and 2, for predicting total trihalomethane (TTHM) based on the use of contact time, SWCNTs and MWCNTs doses, chlorine dose and TOC. When the two models were compared, Model 1 proved best suited to describe THM removal for the three water sources. The developed models provided satisfactory estimations of THM removal; the model regression coefficients for Models 1 and 2 were 0.88 and 0.77, respectively. Furthermore, the root-mean-square error (RMSE) values of 0.083 and 0.126 confirm the reliability of the two models. The results show that THM removal can be simply predicted by using the multiple linear regression technique in chlorinated drinking water sources. © 2018, South African Water Research Commission. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Water quality monitoring with emphasis on estimation of point and diffuse pollution sources

Albek, Erdem Ahmet | Göncü, Serdar | Uygun, Burcu Şimşek | Albek, Mine | Avdan, Zehra Yiğit | Güngör, Ömer

Article | 2019 | Global Nest Journal21 ( 2 ) , pp.163 - 171

Population growth, urbanization and anthropogenic activities are becoming a serious problem for water resources in Turkey, which necessitates their monitoring and maintenance of water quality. In this study, water quality was implemented in the Porsuk Stream in Inner Anatolia, Turkey. Water samples were collected at monthly intervals between the period of 2008-2010 at four selected stations. Twenty one water quality parameters were measured which are water temperature (T), pH, dissolved oxygen (DO), electrical conductivity (EC), salinity, turbidity, chloride, suspended solids, dissolved solids, organic nitrogen (Org-N), ammonium nit . . .rogen (NH3-N), nitrite nitrogen (NO2-N), nitrate nitrogen (NO3-N), total organic carbon, biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total coliform, alkalinity, orthophosphate phosphorus (PO4 3--P), total phosphorus and chlorophyll-a. The monitoring was conducted to see how the water quality changed along the stream in response to various anthropogenic activities. Besides, a paired t-test was utilized to determine the concentration differences at stations above and below the single most important point source of pollutants (Eskisehir city). Moreover, a regression model was used to establish relations between water quality parameters and flow and to estimate nonpoint source loadings. © 2019 Global NEST Printed in Greece Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms