Filtreler
Filtreler
Bulunan: 818 Adet 0.005 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [11]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [15]
Araştırmacılar
Yayınlar
Emirati women's experience of job satisfaction: Comparative effects of intrinsic and extrinsic

Seydahmet, Ercan

Makale | 2018 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT49 ( 1 )

Living and working in a patriarchal culture that encourages modesty, female Emirati employees might face unique challenges such as a male-dominated work environment, higher emotional labour and lack of role models to follow. These challenges potentially shape Emirati women's job-related attitudes and values in a way distinct from that of Western women. Thus, rather than relying on the results of studies conducted in Western countries, researchers should collect data from Emirati women to gain a more accurate understanding of their job attitudes. Consequently, this study examines the effects of some intrinsic and extrinsic factors on . . . Emirati women's job satisfaction. The factors include pay, promotion opportunities, job security, job difficulty, job content quality and interpersonal relations. The results of a hierarchical regression analysis based on data obtained from 364 female Emirati employees indicate that pay and promotion opportunities do not have significant effects, whereas job security, job content quality and interpersonal relations have significant positive effects, and job difficulty has a significant negative effect on Emirati women's job satisfaction. The results further indicate that intrinsic factors explained 10% of variance in job satisfaction above and beyond the extrinsic factors and promotion opportunities. The article discussed the possible meaning of these findings in the context of working in a male-dominated work environment and living in a culture that encourages and values modesty Daha fazlası Daha az

Türkçede yeni bir neoloji örneği: Fiilleşen markalar

Karadavut, Arda

Makale | 2016 | Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi0 ( 39 ) , pp.245 - 252

Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim hâlindedir. Dilde önceden mevcut olmayan bir sözcük türetmeye neolojizm denir. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Neolojizm kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici hem de tüketici yoluyla nasıl eylem hâline getirildiği, bu eylem hâline getirmenin sebepleri, neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulu . . .nan sözlük birimler olduğu ispatlanacaktır. The presence of utterance of language, which is an animate asset, is in progress. Naming after a newly produced term in a language is described with the term "neologism" the terminology of linguistics. Neologisms might emerge from technological, economic, psychological or cultural causes. Many linguists consider the concept of neologism one of the causes of language deterioration. In this study, that brand names are rendered to the concept of verbalized through both producer and consumer, and the causes of the rendering to the concept of verbalized in terms of producer and consumer on the basis of neologism will be examined separately. At the end of the research, it will be displayed that neologisms contribute to the vocabulary of a language when these are compatible with the structure of mode and meaning of that language Daha fazlası Daha az

Emek piyasasında geçici ve kalıcı şokların analizi ve işsizlik oranlarının genişleme ve daralma rejimlerine göre asimetrik tepkisi: Türkiye örneği

Abasız, Tezcan | Özyünsel, Özde

Makale | 2017 | Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)17 ( 34 ) , pp.217 - 242

Bu çalışmada Türkiye’de işgücü piyasalarındaki şokların özellikleri araştırılarak işsizlik oranlarının büyüme ve daralma rejimlerine göre gösterdiği tepkiler analiz edilecektir. Bu anlamda işsizlik oranlarında meydana gelen trend eğilimden sapmalar ve arkasında yatan temel sebeplerin neler olduğu konusu, politika yapıcılar açısından son derece önemli bir konu haline gelmekle birlikte istikrar ve büyümenin eş anlı olarak sağlanması noktasında kendilerine esneklik tanıyacaktır. Özelikle iktisadi birimlerin bilgiye kolaylıkla erişimi ve beklentileri anında uyarlamaları, bahsedilen değişkenin daralma ve genişleme rejimlerine göre farklı . . . tepkimelerde bulunmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bu ilişkileri dikkate almayan çalışmalardan elde edilen bulgulara dayalı yapılan politika çıkarsamalarında hatalar olacaktır. Bu eksiklik çalışmada dikkate alınmış olup işsizlik oranlarının rejimlere gösterdiği tepkiler; tarih, süre ve şiddet açısından BBQ, MBBQ, TR, eğiklik ve basıklık kriterleri kullanılarak tespit edilecektir. Testlerden elde edilen sonuçlara dayalı olarak işsizlik olgusunun asimetrik hareketi, istihdam yaratmayan büyüme, işsizlik histerisi ve doğal oran gibi teorik yapıların var olup olmadığı ortaya konulacaktır. The objective of the present study is to scrutinize the characteristics of the shocks in Turkish labor market and to analyze the reactions of unemployment rates based on growth and growth regimes. Thus, the subject matter of the main reasons behind the deviations from the trends in unemployment rates, which is significant for all policy makers, would provide them a flexibility in ensuring spontaneous stability and growth. Especially easy access of financial units to information and their ability to adopt to expectations immediately would cause the above mentioned variable to react differently depending on existing growth and growth regimes. Thus, there would be mistakes in policy deductions made with findings of the studies that ignore these relationships. This deficiency is considered in the present study and the reactions of unemployment rates to the regimes would be determined using BBQ, MBBQ, TR, skewness and kurtosis criteria based on date, duration and severity. Based on the results obtained in the tests whether theoretical structures such as asymmetrical motion of unemployment phenomenon, growth without employment, unemployment hysteria and natural ratio exist or not Daha fazlası Daha az

İklim değişikliği ve sağlık üzerine etkileri

Erdoğan, Zeynep | Zeydan, Özgür | Sert, Havva

Makale | 2008 | İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi16 ( 61 ) , pp.71 - 76

Dünyanın iklimi jeolojik tarih boyunca birçok kez doğal olarak değişmiştir. Fakat, endüstri devriminden sonra fosil yakıtlarından kaynaklanan emisyonlar ve diğer sentetik sera gazlarının emisyonlarıyla artan sera etkisi nedeniyle sıcaklık kayıtlarında yükseliş trendi mevcuttur. Sera etkisi atmosferin ısı kapasitesini değiştirerek sıcaklık ve yağış anormalliklerine ve en sonunda da iklim değişikliğine neden olur. iklim değişiklinin etkileri ekosistemlerde, sosyal ve ekonomik yaşamda ve arazi kullanımıyla sınırlı olmayıp ayrıca, doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığı üzerine etkileri de vardır. Sıcak dalgalarına bağlı ölümler, solun . . .um ve dolaşım sistemi hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Earth's climate has changed naturally many times throughout the geological history. However, after the industrial revolution there exists a rising trend in temperature records due to increasing greenhouse effect, which is resulted from fossil fuel emissions and other synthetic greenhouse gasses emissions. Greenhouse effect changes heat capacity of atmosphere that causes temperature and precipitation anomalies and ultimately climate change. The effects of climate change will be seen in ecosystems, in social and economical life and in land use. Moreover, there are direct and indirect health effects of climate change on humans. Mortality depending on heat waves, respiratory and cardiovascular disease and infectious disease are the health problem resulted from climate change Daha fazlası Daha az

Comparison of Shear Bond Strengths of Ceramic Brackets Using Either Self-etching Primer or Conventional Method After Intracoronal Bleaching

Çakmak, Fethiye | Koçak, Sibel | Koçak, Mustafa Murat | Elekdağ-Türk, Selma | Türk, Tamer

Makale | 2015 | TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS28 ( 2 ) , pp.48 - 54

Objective: To evaluate initial shear bond strengths (SBSs) of ceramic brackets using either a self-etching primer (SEP) or the conventional method (CM) after intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water. Materials and Method: Eighty human incisors were divided into 4 groups according to bleaching and bonding procedures: group 1, bleaching was not applied and brackets were bonded with SEP; group 2, bleaching was not applied and brackets were bonded with the CM; group 3, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for 3 weeks and brackets were bonded with SEP; group 4, intracoronal bleaching with sodiu . . .m perborate was applied for 3 weeks and brackets were bonded with the CM. The SEP (Transbond Plus) was applied as recommended by the manufacturer. After SEP application, ceramic brackets were bonded with light cure adhesive (Transbond XT). For the CM, the teeth were etched with 37% phosphoric acid. After etching, a thin uniform coat of primer (Transbond XT Primer) was applied and ceramic brackets were bonded with light cure adhesive (Transbond XT). The SBSs were measured after water storage for 30 days, after 1000 cycles of thermocycling between 5 degrees C and 55 degrees C. Bond failure location was determined with the adhesive remnant index (ARI). Results: For the SEP method, there was no significant difference between the SBS values of the bleaching and nonbleaching groups. Furthermore, for the CM, the SBS value of the nonbleaching group was not significantly different from that of the bleaching group. The SBS values of the SEP method presented significant differences from the SBS values of the CM (p < 0.001). The SBS values of the SEP application decreased with and without bleaching. ARI scores did not show any significant difference between the groups (p = 0.174). Conclusion: Intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water did not affect the SBS values of ceramic brackets Daha fazlası Daha az

Mineral trioksit agregat'ın biyouyumluluğunun değerlendirilmesi

Koçak, Sibel | Erten, Hülya

Makale | 2012 | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)29 ( 1 ) , pp.63 - 71

Mineral trioksit agregat (MTA), kök ucu dolgusu, pulpa kaplaması, perforasyon tamiri ve diğer endodontik yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. MTA'nın biyouyumluluğu çok çeşitli yollarla; hücre baskılanması ve büyümesi, in vivo olarak cilt altı ve kemik içi implantasyon ve dental dokularla direkt temas yöntemleriyle araştırılmıştır. Bu derlemenin amacı, MTA'nın biyouyumluluğu hakkındaki genel bilgileri güncellemektir. Mineral trioxide aggregate (MTA) is widely used for root-end fillings, pulp capping, perforation repairs, and other endodontic procedures. The biocompatibility of MTA has been investigated in a number of ways, . . .using cell expression and growth, subcutaneous and intra-osseous implantation and direct contact with dental tissues in vivo. The aim of this review is to update the general knowledge about the MTA biocompatibility Daha fazlası Daha az

Comparison of the shear bond strengths of ceramic brackets using either a self-etching primer or the conventional method after intracoronal bleaching

Türk, Tamer | Elekdağ-Türk, Selma | Koçak, Mustafa Murat | Koçak, Sibel | Özlü, Fethiye Çakmak

Makale | 2015 | Turkish Journal of Orthodontics28 ( 3 ) , pp.77 - 81

Objective: To evaluate the initial shear bond strengths (SBSs) of ceramic brackets using either a self-etching primer (SEP) or the conventional method (CM) after intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water. Methods: Eighty human incisors were divided into four groups according to bleaching and bonding procedures: Group 1, bleaching was not applied and the brackets were bonded with a self-etching primer; Group 2, bleaching was not applied and the brackets were bonded with the conventional method; Group 3, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with a . . .self-etching primer; and Group 4, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with the conventional method. A self-etching primer (Transbond Plus) was applied as recommended by the manufacturer. After SEP application, the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). For the conventional method, the teeth were etched with 37% phosphoric acid. After etching, a thin uniform coat of primer (Transbond XT Primer) was applied and the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). SBSs were measured after water storage for 30 days, after 1000 cycles of thermocycling between 5°C and 55°C. Bond failure location was determined with the Adhesive Remnant Index (ARI).Results: For the SEP method, there was no significant difference between SBS values of the bleaching and non-bleaching groups. Furthermore, for the conventional method, the SBS value of the non-bleaching group was not significantly different from that of the bleaching group. SBS values of the SEP method presented significant differences from those of the conventional method ( Daha fazlası Daha az

Does training learners on language learning strategies have any effect on language achievement?

Ceylan, Nuray Okumuş

Makale | 2017 | EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT6 ( 4 ) , pp.405 - 415

This study aims to find out whether training learners on language learning strategies has an effect on foreign language learning achievement or not. The population is Kocaeli University 2013-2014 education year Foreign Languages School students. This study is an experimental study in which randomly chosen experimental and control classes take part, and only the experimental classes were trained on language learning strategies for the defined period of time and observed until the end of the first term on their use of the language learning strategies. At the end of the first term, language learning strategies and learner autonomy surv . . .eys were conducted again as post-tests. The significant difference between the overall averages of the first term grades of beginner/elementary level control and experimental groups shows that training students on language learning strategies may lead to better foreign language achievement, particularly in lower levels Daha fazlası Daha az

Comparison of the Shear Bond Strengths of Ceramic Brackets Using Either a Self-Etching Primer or the Conventional Method after Intracoronal Bleaching

Özlü, Fethiye Çakmak | Koçak, Sibel | Koçak, Mustafa Murat | Elekdağ-Türk, Selma | Türk, Tamer

Makale | 2015 | TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS28 ( 3 ) , pp.77 - 81

Objective: To evaluate the initial shear bond strengths (SBSs) of ceramic brackets using either a self-etching primer (SEP) or the conventional method (CM) after intracoronal bleaching with sodium perborate and distilled water. Methods: Eighty human incisors were divided into four groups according to bleaching and bonding procedures: Group 1, bleaching was not applied and the brackets were bonded with a self-etching primer; Group 2, bleaching was not applied and the brackets were bonded with the conventional method; Group 3, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with a . . .self-etching primer; and Group 4, intracoronal bleaching with sodium perborate was applied for three weeks and the brackets were bonded with the conventional method. A self-etching primer (Transbond Plus) was applied as recommended by the manufacturer. After SEP application, the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). For the conventional method, the teeth were etched with 37% phosphoric acid. After etching, a thin uniform coat of primer (Transbond XT Primer) was applied and the ceramic brackets were bonded with a light-curing adhesive (Transbond XT). SBSs were measured after water storage for 30 days, after 1000 cycles of thermocycling between 5 degrees C and 55 degrees C. Bond failure location was determined with the Adhesive Remnant Index (ARI). Results: For the SEP method, there was no significant difference between SBS values of the bleaching and non-bleaching groups. Furthermore, for the conventional method, the SBS value of the non-bleaching group was not significantly different from that of the bleaching group. SBS values of the SEP method presented significant differences from those of the conventional method ( Daha fazlası Daha az

Ultrafiltration is not superior than diuretics in type 4 cardiorenal sydrome

Hür E. | Acar A. | Magden K. | Yildirim I. | Yayar O. | Köse S. | Yildiz G.

Makale | 2014 | Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal23 ( 1 ) , pp.20 - 25

Objective: Cardiorenal syndrome (CRS) describes a dysregulation of the heart and kidneys affecting each other. Recently hemodialysis treatments were used more frequently. Aim was to analyze the effects of conventional diuretic and UF treatments. Material and Methods: Thirty-four Type 4 CRS diagnosed patients were included. Baseline characteristics were recorded. Echocardiography measured at the admission and at the end of the treatment. Results: The mean age 67.4±9.3 (51-93) years and follow-up period were 15.9±11.5 months. The patients were grouped as diuretic group, n=12 and UF group, n=22. At the beginning mitral valve A wave, bl . . .ood urea nitrogen and creatinine values were higher in the UF group while creatinine values were higher in the UF group compared to diuretic group at the end of the study. Although basal ejection fraction (EF) values were not different, it was higher in the UF group at the end of the study (42.38±12.70 % and 29±3.67 %, p 0.05). Conclusion: In Type 4 CRS, mortality and hospital admissions were not reduced by UF treatment but cardiac function assessed by EF was significantly improved suggesting this therapy to be beneficial in appropriate patients Daha fazlası Daha az

Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü

Gürdal, Tayyar

Makale | 2012 | Arkeoloji ve Sanat0 ( 141 ) , pp.91 - 100

Kentler ve onlara hizmet veren yerleşim dışı kutsal alanlar, özellikle Anadolu kutsal alan geleneğinin önemli özelliklerindendir. Kent ve kutsal alan arasındaki bağı kutsal bir yol sağlar. Bu kutsal yollar günlük kullanım dışında, sadece kutsal amaçlarla kullanılmışlardır. Araştırmanın konusunu oluşturan Roma Çağı köprüsü, böyle bir kutsal yolun önemli bir parçasıdır. Hellenistik ve Roma çağları boyunca Troas Bölgesi'nin en önemli kutsal alanı olan Apollon Smintheus Kutsal Alanı (Smintheion) ile anakent Aleksandreia Troas'ı birbirlerine bağlayan kutsal yol üzerinde yer alan Tuzla/Satnioeis Roma Köprüsü; antik ismi Satnioeis olan Tuz . . .la Çayı'nı aşabilmek için inşa edilmiştir. Araştırma, bütünüyle kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş olan ve Roma Çağı mimari özelliklerini yansıtan köprünün, benzer örneklerin ışığında tartışılarak tanıtılmasını amaçlamaktadır This essay aims to introduce a Roman bridge that was built on a sacred road connecting the Sanctuary of Apollo Smintheus (Smintheion) with the city of Alexandreia Troas. Smintheion was one of the most important sanctuaries of the Hellenistic period in the Troad and it was continued to be used in the succeeding Roman period. Sacred roads connecting the cities and sanctuaries are common features of ancient times. The traces of a stone paved Roman sacred road have recently been identified both at the Sminteion and Alexandreia Troas. However, the most important part of this sacred road is evidently the Roman bridge constructed on the Tuzla Stream (ancient Satnioeis). This essay in this sense aims to examine this distinctive Roman bridge in terms of architecture in light of comparable similar examples Daha fazlası Daha az

The effects of angiotensin ii receptor blocker on brain oxidative stress and neurobehavioural alterations in ovariectomized rats

Turan, Inci | Erdem, Salih | Ergenç, Meryem | Özaçmak-Sayan, Hale

Bildiri | 2018 | NEUROENDOCRINOLOGY107 , pp.19 - 19

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society -- JUN 29-JUL 01, 2018 -- Malatya, TURKEY WOS: 000445952400047


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.