Filtreler
Zonguldak il merkezinde yuvaya giden 3-6 yaş grubu çocuklarda kardeş kıskançlığının değerlendirilmesi

Yiğen, Emel

Master Thesis | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Kişiliğin temellerinin atıldığı ilk beş altı yıl, çocuğun sosyalleşme dönemidir. İlk çocukluktaki kıskançlık anne ve babayı kapsar. Çocuk, anne ve babadan sevgi ve ilgi istediği için, sürekli kendini kardeşiyle karşılaştırma içinde bulur. 3-6 yaş arası çocuklarda kıskançlık, eve yeni bir kardeşin gelmesiyle baslar. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Zonguldak il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na, Sosyal Hizmetler Kurumu’na ve Devlet Hastanelerine bağlı bulunan yuvalarda 3-6 yas grubu kardeşi olan çocuklarda kardeş kıskançlığını değerlendirmek amacıyla yapılmıstır. Araştırmanın evreni, anasınıfları, kreş ve gündüz bakım evlerine . . .giden 3-6 yas grubu kardeşi olan toplam 210 çocuğun annelerinin kardeş kıskançlığı ile ilgili çocuklarını değerlendirmelerini içermektedir. Örneklem yapılmadan 210 çocuğun annelerine ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmayı katılmayı kabul eden 140 anneye (%66.6) ulaşılmıstır. Araştırmada, 3 uzmanın görüşü alınarak kardeş kıskançlığının belirtilerine yönelik hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplanan veriler ‘‘SPSS for Windows 11.0’’ paket programına aktarılmıştır. Annelerin %41.4’ünün (n=58) üniversite mezunu olduğu, çocukların %43.6’sının (n=61) ailenin ilk çocuğu, %55.0’i (n=77) ikinci çocuğu, %65.7’sinde (n=92) kardeşine ait herhangi bir şeyi kullanmak isteme, %60.7’sinde (n=85) kardeşine farklı davranıldığını söyleme, %56.4’ünde (n=79) anne ve babaya sürekli sevilip sevilmediğini sorma, %52.9’unda (n=74) kardeşi ile oyuncaklarını paylaşmama, %51.4’ünde (n=72) sinirlilik gibi kıskançlık lehine değerlendirilebilecek davranışların olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerin sorgulanan çocukları ile kardeşleri arasındaki ortalama yaş farkı 3’dür. Araştırma kapsamındaki çocukların şu anki kıskançlık davranışları, kardeşi olacağını öğrendikten sonraki kıskançlık davranışlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve bu süreç içerisinde kıskançlık davranışlarının geliştiği saptanmıştır (p=0.00). The first 5-6 years during which the basis of personality is established is child’s period of socialization. At the begining of childhood jealousy includes mother and father. Because the child wants care and tenderness he usually finds himself in comparison with other children jealousy in children between the age of 3-6 years old begins with the arrival of a new baby. This defining study is done in order to evaluate the jealousy of sister or brother on children between 3-6 years old who have sisters or brothers who attend kindergarten and nursery schools belonging to M.E.B. and Social Service Organization in the centre of Zonguldak. The study includes families of 210 children between the ages of 3-6 and who have sisters or brothers and who attend kindergartens and nursery schools. Before the illustration done it is aimed to reach 210 children’s mothers. 140 mothers (%66.6) who accepted to join the research are reached. In the research , having the ideas of 3 experts on the signs of brotherhood jealousy, a public survey prepared and applied. The data gathered is transfered to ‘‘SPSS for Windows 11.0’’. It is found out that %41.4 (n=58) of the mothers were university graduates. It is also found out that %43.6 (n=61) of the children were the first child of the family, %55.0 (n=77) were the second child of the family, %65.7 (n=92) wanted to use his brother’s belongings, %60.7 (n= 85) said their family behaved his brother differently, %56.4 (n=79) asked constanty if his parents love him or not, %52.9 (n=74) didn’t share his toys with his brother, %51.4 (n=72) behaved in a very spoilt way. There is a three years difference between the children of the mothers’ who joined the survey. Jealousy behaviours of the children under the research is much more obvious now than they first learned that they will have a brother and it is found out that during this time jealousy behaviours has developed (p=0.00) Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms