Filtreler
Ameliyat öncesi hastaya verilecek olan sözlü ve görsel eğitimlerin hastaların kaygı düzeyleri ve memnuniyetleri üzerine etkisi

Yıldırım, Sanem

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı

Araştırma, ameliyat planlanan hastalarda ameliyat öncesi sözlü ve video ile yapılan bilgilendirmenin hastaların kaygı düzeylerine ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı ve analitik nitelikte olan bu araştırma hastanenin genel cerrahi kliniğinde elektif meme, troid, paratroid ameliyatı planlanan 88 hasta ile yapılmıştır. Veriler; “Hasta Tanılama Formu”, “Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği”, Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği” ile araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada, eğitim öncesi durumluk kaygı puan ortalaması 48,51±11,90, eğitim . . . sonrası kaygı puan ortalaması 44,38±12,35, sürekli kaygı puan ortalaması 40,58±9,38, gruplara göre sürekli kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), hemşirelik bakımı memnuniyet puan ortalaması 68,24±14,81 bulunmuştur. Video yöntemi ile bilgilendirme yapılan deney grubu hastalarının bilgilendirme öncesine göre bilgilendirme sonrası durumluk kaygı puanlarında ki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p=0,001; Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms