Filtreler
Araştırmacılar
Histopathologic evaluation of anti-ulcerogenic effect of montelukast in indomethacin-induced experimental ulcer model

Özbakiş-Dengiz G. | Çadirci E. | Yurdakan G.

Article | 2013 | Turkish Journal of Gastroenterology24 ( 2 ) , pp.88 - 92

Background/aims: The effects of anti-ulcerogenic drugs are dependent on the increase in prostaglandin production and reduction in leukotriene production in the gastric mucosa. Montelukast is an anti-asthmatic drug, a selective reversible cysteinyl leukotriene D4 receptor antagonist. In this study, we aimed to evaluate the anti-ulcerogenic effect of montelukast and to investigate the relationship between its anti-ulcerogenic effect and polymorphonuclear leukocyte infiltration in the gastric tissues. Materials and Methods: Male Sprague-Dawley rats were separated into five groups. Distilled water (control group), famotidine (40 mg/kg), . . . and montelukast (5, 10 and 20 mg/kg) were given orally (gavage). Thirty minutes later, indomethacin (25 mg/kg) was administered to all the groups. Six hours later, the animals were sacrificed by decapitation. The ulcer indexes for each stomach and the ulcer inhibition rates for each group were calculated, and the stomachs were later evaluated histopathologically (polymorphonuclear leukocyte infiltration). Results: Ulcer inhibition rates were as follows: famotidine 96.14% and montelukast 59.96%, 72.65% and 76.97% (5, 10 and 20 mg/kg, respectively). Montelukast (10 and 20 mg/kg) showed effects similar to those of famotidine histopathologically. Conclusions: In this study, it was observed that there was a relationship between the anti-ulcerogenic effect of montelukast and polymorphonuclear leukocyte infiltration in the gastric mucosa, and montelukast behaved as an anti-ulcerogenic drug both macroscopically and microscopically Daha fazlası Daha az

Histopathologic evaluation of anti-ulcerogenic effect of montelukast in indomethacin-induced experimental ulcer model

Dengiz, Günnur Özbakış | Çadırcı, Elif | Yurdakan, Gamze

Article | 2013 | Turkish Journal of Gastroenterology24 ( 2 ) , pp.88 - 92

Amaç: Antiülserojenik ilaçların etkileri mide mukozasında prostoglandin üretiminin artışına ve lökotrien üretiminin azalmasına bağlıdır. Montelukast selektif reversibil sisteinil lökotrien D4 reseptör antagonisti, antiastmatik bir ilaçtır. Bu çalışmada, mon- telukastın antiülserojenik etkisi ve bu etkisinin polimorfnükleer lökosit infiltrasyonu ile ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar beş gruba ayrıldı. Gruplara distile su (kontrol grubu), famotidin (40 mg/kg) ve montelukast (5- 10 ve 20 mg/kg) ağız yoluyla verildi. 30 dakika sonra bütün gruplara yine ağız yoluyla indometazin (25 mg/kg) uygulandı. . . . 6 saat sonra, denekler sakrifiye edildi. Her mide için ülser indeksleri ve her grup için ülser inhibisyon oranları ölçüldü, daha sonra mide dokuları histopatolojik olarak (polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu) değerlendirildi. Bulgular: Ülser inhibisyon oranları famo- tidin için 96.14%, 5-10 ve 20 mg/kg montelukast için sırasıyla 59.96%, 72.65% ve 76.97% bulundu. Montelukast (10-20 mg/kg) histopatolojik olarak famotidine benzer etkiler gösterdi. Sonuç: Bu çalışmada, montelukastın antiülserojenik etkisi ile mide mukozasındaki polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir ve montelukast hem makroskopik olarak hem de mikroskopik olarak antiülserojenik bir ilaç gibi davranmıştır. Background/aims: The effects of anti-ulcerogenic drugs are dependent on the increase in prostaglandin production and reduction in leukotriene production in the gastric mucosa. Montelukast is an anti-asthmatic drug, a selective reversible cysteinyl leukotriene D4 receptor antagonist. In this study, we aimed to evaluate the anti-ulcerogenic effect of montelukast and to investigate the relati- onship between its anti-ulcerogenic effect and polymorphonuclear leukocyte infiltration in the gastric tissues. Materials and Met- hods: Male Sprague-Dawley rats were separated into five groups. Distilled water (control group), famotidine (40 mg/kg), and mon- telukast (5, 10 and 20 mg/kg) were given orally (gavage). Thirty minutes later, indomethacin (25 mg/kg) was administered to all the groups. Six hours later, the animals were sacrificed by decapitation. The ulcer indexes for each stomach and the ulcer inhibiti- on rates for each group were calculated, and the stomachs were later evaluated histopathologically (polymorphonuclear leukocyte infiltration). Results: Ulcer inhibition rates were as follows: famotidine 96.14% and montelukast 59.96%, 72.65% and 76.97% (5, 10 and 20 mg/kg, respectively). Montelukast (10 and 20 mg/kg) showed effects similar to those of famotidine histopathologically. Conclusions: In this study, it was observed that there was a relationship between the anti-ulcerogenic effect of montelukast and polymorphonuclear leukocyte infiltration in the gastric mucosa, and montelukast behaved as an anti-ulcerogenic drug both macros- copically and microscopically Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.