Filtreler
Travma şiddeti ile serum eser element düzeyi ilişkili mi?

Şimşek, Aykın | Şenköylü, Alpaslan | Cila, Erdal | Uğurlu, Mahmut | Bayar, Ahmet | Öztürk, Akif M. | Işıklı, Sedat

Article | 2006 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica40 ( 2 ) , pp.140 - 143

Amaç: Eser elementlerden çinko ve bakır, yara ve kırık iyileşmesinde etkilidir. Bu çalışmada, travma hastalarında MESS (mangled extremity severity score) ve MESI (mangled extremity syndrome index) ile serum çinko ve bakır düzeyleri arasındaki bağıntı ileriye dönük olarak araştırıldı. Çalışma planı: On yedi travma hastasının (11 kadın, 6 erkek; ort. yaş 41.6; dağılım 11-73) MESS ve MESI skorları hesaplandı. Travmanın yedinci gününde kan alınarak elde edilen serumlarda çinko ve bakır düzeyleri ölçüldü. Eser elementlerin ölçümünde atomik absorpsiyon spektrofotometresi kullanıldı. Sonuçlar: Serum çinko ve bakır düzeyleri ile MESS (sıras . . .ıyla r=-0.65 ve r=-0.76) ve MESI (sırasıyla r=-0.83 ve r=-0.77) skorları arasında anlamlı derecede negatif korelasyon bulundu ( Daha fazlası Daha az

Posterior cruciate ligament reconstruction via tibial inlay technique in multiligament knee injuries

Zehir, Sinan | Elmalı, Nurzat | Şahin, Ercan | Çalbıyık, Murat | Karakaplan, Mustafa | Taşdemir, Zeki

Article | 2015 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica49 ( 6 ) , pp.579 - 585

Objective: The aim of this study is to report our institution's experience regarding the use of open tibial inlay technique in patients undergoing single-stage combined posterior cruciate ligament (PCL) reconstruction.Methods: Records of 17 patients who underwent PCL reconstruction with tibial inlay technique were retrospectively reviewed. Patients with ipsilateral femoral or tibial osteochondral avulsion fractures or ipsilateral concomitant tibia and femur shaft fractures were excluded. Out of these 17 patients, six cases underwent anterior cruciate ligament (ACL) + PCL reconstruction, nine cases underwent ACL+ PCL + posterolateral . . . corner reconstruction, one case underwent ACL + PCL + MCL reconstruction and one case underwent ACL+ PCL + posterolateral corner + MCL reconstruction. Mean follow-up was 14.27±6.77 (range: 6-30) months.Results: In preoperative assessments, all patients had 3+ posterior laxity in posterior drawer test; at final follow-up, 6 patients had 0 laxity, 7 patients had 1+ laxity, and 4 patients had 2+ laxity ( Daha fazlası Daha az

In which period of skeletal muscle ischemia-reperfusion injury is local hypothermia more effective?

Ege A. | Turhan E. | Bektas S. | Pamuk K. | Bayar A. | Keser S.

Article | 2008 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica42 ( 3 ) , pp.193 - 200

Objectives: We investigated the potential beneficial effects of local hypothermia applied during different periods of ischemia-reperfusion injury in a rat model. Methods: An isolated gracilis muscle model of ischemia-reperfusion injury was used consisting of four groups, each with six rats. Ischemic injury was induced by clamping the femoral artery for six hours. Local hypothermia at 10 °C was applied during only ischemia (IH), during reperfusion (RH) for four hours, and during both ischemia and reperfusion (IRH). The control group remained untreated. After 24 hours of perfusion, the rats were sacrificed and the gracilis muscles wer . . .e removed to determine muscle edema (wet-to-dry weight ratio), polymorphonuclear leukocytes (PMNL), and the percentage of necrosis. Results: Compared to the control group (193.7 ±38.9), the PMNL count was significantly lower in the IH, RH, and IRH groups (111.5±36.2, Daha fazlası Daha az

Impact of echocardiography on one-month and one-year mortality of intertrochanteric fracture patients

Kalem M. | Kocaoğlu H. | Şahin E. | Kocaoğlu M.H. | Başarır K. | Kınık H.

Article | 2018 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica52 ( 2 ) , pp.97 - 100

Objective: The aim of this study was to analyze the effects of preoperative echocardiography on patient survival, timing of surgery in length of hospital stay in patients who will undergo hip nailing for an intertrochanteric fracture. Methods: The clinical records of the patients who were admitted to a tertiary university hospital with an intertrochanteric femur fracture were retrospectively analyzed. The age, gender, American Society of Anesthesiologists (ASA) score, days to surgery, total hospital stay, cardiac drug prescription/modification, cardiac intervention and presence of an echocardiography assessment including detailed fi . . .ndings were reviewed. Mortality data were accessed from the national civil registration system. Results: 181 (110 women and 71 men; mean age 81 (44–98)) cases were studied whom 65 underwent pre-operative echocardiography. Time to surgery and total hospital stay was 2 days longer at transthoracic echocardiography (TTE) group (p < 0.001). At one month control group survival rate was 93.1% on contrary it was 75.4% at TTE group. One-year survival rates were 77.3% and 55.1% respectively. Likewise mean expected survival time was 21.6 ± 1.03 months for control group and 15.12 ± 1.64 months for TTE group (p < 0.001). Only increased left ventricular end diastolic diameter (LVEDD) was showed to be associated with increasing one-year mortality with a hazard ratio of 10.78 (2.572–45.19) at multivariate model. Conclusion: Cardiac findings and requisite for preoperative TTE and increased LVEDD is a strong predictor for mortality. TTE significantly lengthens the time to surgery. Also LVEDD measurement can be easily performed in the bedside which we believe would save time and reduce mortality. Level of evidence: Level III Diagnostic study. © 2017 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatolog Daha fazlası Daha az

Kapitellum ve radius başı kırığının birlikte görüldüğü nadir bir olgu

Keser, Selçuk | Demirel, Nurettin | Bayar, Ahmet | Ege, Ahmet

Article | 2007 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica41 ( 1 ) , pp.69 - 73

Dirsek ekleminde kapitellum ve radius başı kırıklarının beraber bulunması nadir bir durumdur. Otuz altı yaşında bir erkek hasta, düşme sonrasında sağ dirseğinde şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı yakınmalarıyla başvurdu. Düz radyografi, bilgisayarlı tomografi ve üçboyutlu rekonstrüksiyon incelemelerinde kapitellum ve radius başında ayrılmış, parçalı kırıklar görüldü. Bu kırıklara lateralden açık redüksiyon, kapitellum ve radius başındaki osteokondral parçalara Herbert vidaları ile tespit yapıldı. Hastanın üç yıllık takibinde klinik ve radyografik olarak başarılı sonuç alındığı görüldü. The coexistence of fractures of the capitellum . . . and the radial head in the elbow joint is a rare entity. A 36-year-old man presented with complaints of pain, swelling, and limited range of motion in the right elbow after a fall. Radiography, computed tomography, and three-dimensional reconstruction of computed tomography images revealed displaced and comminuted fractures in the capitellum and the radial head. The fractures were treated with open reduction via a lateral approach and osteochondral fragments were fixed with Herbert screws. Clinical and radiographic results were excellent at the end of a three-year follow-up Daha fazlası Daha az

Türkiye'de 6 ay-14 yaş arası çocuklarda karşılaşılan tedavi edilmemiş kalça çıkığı sıklığı

Songür, Murat | Akel, İbrahim | Karahan, Sevilay | Kuzgun, Ünal | Tümer, Yücel

Article | 2011 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica45 ( 4 ) , pp.215 - 220

Amaç: Çalışmamızda ülkemizdeki tedavi edilmemiş kalça çıkığı ve subluksasyon sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma planı: Ülke genelinde 23 ilden, 6 ay-14 yaş arası 4,947 çocuğa ait, ortopedi dışı neden-lerle çekilmiş kalça grafileri istendi. Gelen grafilerden çalışma kriterlerine uygun olan 3,723'ü değerlendirmeye alındı. Çıkık ve sublukse kalçalar Perkin kadranı baz alınarak femur başıyla olan ilişkilerine göre tanımlandı. Bulgular: Yirmi iki çocuğun 35 kalçasının çıkık veya sublukse olduğu görüldü. Sıklık oranı %o5.9 oranında hesaplandı. Çıkarımlar: Ülkemizde, kalça çıkığı ve subluksasyon sıklığı, daha önce yapılmış sını . . .rlı bölge çalışmalarına göre azalmış gibi görünse de, hala ciddi oranda yüksek seyretmektedir. Yenidoğanlarda tarama çalışmalarının organize bir hale getirilip, Gelişimsel kalça displazisinin etiyolojisindeki çevresel faktörlerin engellenmesi için daha yaygın önlemler alınmalıdır. Objective: In this study, our aim was to determine the prevalence of untreated hip dislocation and subluxation in Turkey. Methods: Pelvic radiographs of 4,947 children, aged between 6 months and 14 years, taken for non-orthopedic purposes were requested from 23 provinces around the country. 3,723 radi ographs met the study criteria and were evaluated. Dislocated and subluxated hips were identi fied according to the relationship of femoral head using Perkin&#8217;s line and quadrants. Results: Thirty-five hips in 22 children were found to be dislocated or subluxated. The preva lence rate was calculated as 5.9&#8240;. Conclusion: Despite appearing to have decreased when compared to limited regional prevalence studies, hip dislocation and subluxation prevalence is still unacceptably high. More extensile work should be done to avoid external factors in the etiology of developmental dysplasia of the hip and to organize screening programs in newborns Daha fazlası Daha az

The effect of equine-derived bone protein extract (Colloss-E) in the treatment of cavitary bone defects: an experimental study ( EXPERIMENTAL STUDY)

Songür, Murat | Şahin, Ercan | Demir, Tuğcan | Kalem, Mahmut | Take, Gülnur Kaplanoğlu | Altun, Necdet Şükrü

Article | 2015 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica49 ( 3 ) , pp.311 - 318

Objective: Bone protein extract (BPE) usually requires a carrier or a scaffold for implantation. We aimed to compare the effect of equine-derived BPE, an osteoinductive agent composed of a high amount of type-I collagen and other bone proteins (Colloss-E), with that of human demineralized bone matrix (DBM) for treating cavitary bone defects not requiring scaffold use. Methods: Rabbit distal femoral condyle was used as a stable cavitary bone defect model. Bone defects of 6-mm diameter and 10–12-mm depth were created in the femoral condyles. Rabbits were assigned into the equine-derived BPE (BPE) , human-derived DBM (DBM), and control . . . (C) groups. Approximately 20 mg of BPE was implanted into the defect in the equine-derived BPE group (n=6), whereas 0.3 cc of DBM was implanted in the DBM group (n=6). Defects were left empty in the C group (n=6). The defect area was histologically examined after 6 weeks. Results: There were no instances of macroscopic defect collapse or failure. Histopathological examination revealed that the BPE group had better scores (statistically significant) than both the other groups in terms of quality of union. The BPE group also had higher scores than the DBM group in terms of graft incorporation and new-bone formation. Conclusion: The current study revealed results consistent with those of the previous studies concerning BPEs. Equine-derived BPE was found to be successful for treating cavitary bone defects not requiring scaffold use. Objective: Bone protein extract (BPE) usually requires a carrier or a scaffold for implantation. We aimed to compare the effect of equine-derived BPE, an osteoinductive agent composed of a high amount of type-I collagen and other bone proteins (Colloss-E), with that of human demineralized bone matrix (DBM) for treating cavitary bone defects not requiring scaffold use. Methods: Rabbit distal femoral condyle was used as a stable cavitary bone defect model. Bone defects of 6-mm diameter and 10–12-mm depth were created in the femoral condyles. Rabbits were assigned into the equine-derived BPE (BPE) , human-derived DBM (DBM), and control (C) groups. Approximately 20 mg of BPE was implanted into the defect in the equine-derived BPE group (n=6), whereas 0.3 cc of DBM was implanted in the DBM group (n=6). Defects were left empty in the C group (n=6). The defect area was histologically examined after 6 weeks. Results: There were no instances of macroscopic defect collapse or failure. Histopathological examination revealed that the BPE group had better scores (statistically significant) than both the other groups in terms of quality of union. The BPE group also had higher scores than the DBM group in terms of graft incorporation and new-bone formation. Conclusion: The current study revealed results consistent with those of the previous studies concerning BPEs. Equine-derived BPE was found to be successful for treating cavitary bone defects not requiring scaffold use Daha fazlası Daha az

Role of anti-adhesive barriers following rotator cuff repair surgery: An experimental study

Kalem M. | Şahin E. | Songür M. | Zehir S. | Armangil M. | Demirtas M.A.

Article | 2016 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica50 ( 2 ) , pp.227 - 233

Objective: This experimental study investigates the effectiveness of expanded polytetrafluoroethylene (Dualmesh®, Gore Medical, Flagstaff, AZ, USA), sodium hyaluronate-carboxymethyl cellulose (Seprafilm ®, Genzyme, Cambridge, MA, USA), and polysiloxane (silicone) as anti-adhesive barriers for inhibition of fibrosis in the subacromial area following rotator cuff repair. Methods: Rabbit rotator cuff tenotomy and repair was conducted on 24 rabbits in 4 groups: control (Group A), Dualmesh® (Group B), Seprafilm® (Group C), and silicone (Group D). Anti-adhesive barrier materials were sutured over the repaired rotator cuff. Macroscopic and . . . histological evaluations were made at the end of the sixth postoperative week. Results: Macroscopic evaluation revealed that minimal adhesion occurred in the control and silicone groups, while the Seprafilm® and Dualmesh® groups showed evidence of fibrosis. Microscopic evaluation revealed diffuse fibrosis and collagen accumulation in the Dualmesh® and Seprafilm® groups, whereas minimal collagen deposition and inflammatory cell reaction was found among the silicone and control groups. Significant differences were found between the silicone and Dualmesh® (p=0.001) and silicone and Seprafilm® groups (p=0.002), as well as between the control and Dualmesh® (p=0.002) and control and Seprafilm® groups (p=0.002). Conclusion: Expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE/Dualmesh®) and sodium hyaluronate carboxymethyl cellulose (SH-CMC/Seprafilm®) did not prevent or attenuate postoperative subacromial fibrosis following cuff tear repair. Nor did silicone prevent or attenuate fibrosis. More detailed research is needed for development of an effective anti-adhesive barrier for use after rotator cuff tear surgery. © 2016 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology Daha fazlası Daha az

Kalsifiye aponörotik fibrom: Olgu sunumu

Onak-kandemir, Nilüfer | Ege-gül, Aylin | Karadayı, Nimet

Article | 2008 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica42 ( 2 ) , pp.145 - 147

Kalsifiye aponörotik fibrom nadir rastlanan, histopatolojik özellikleri iyi tanımlanmış, benign fibröz bir tümördür. Genellikle çocuk ve gençlerde distal ekstremitelerde görülür. Yirmi üç yaşında erkek hastada sol el palmar yüzde yaklaşık beş yıldır var olan ağrısız serbest yumuşak doku kitlesi cerrahi olarak çıkarıldı. Histopatolojik incelemede kalsifikasyon ve kondroid metaplazi alanlarını çevreleyen fibroblastik proliferasyon alanları ve yoğun kollajenöz stroma izlendi. Lezyona kalsifiye aponörotik fibrom tanısı kondu. Hastanın bir yıllık izleminde nüks görülmedi. Calcified aponeurotic fibroma is a rare benign fibrous tumor with . . .well-characterized histopathologic features. It is usually seen in distal extremities of children and youngsters. A 23-year-old male patient underwent surgical excision of a free, painless soft tissue mass that developed in the palmar aspect of the left hand. Histopathologic examination showed fibroblastic proliferation areas and dense collagenous stroma surrounding calcifications and chondroid metaplasia. The diagnosis was made as calcified aponeurotic fibroma. No recurrences were detected within a year follow-up Daha fazlası Daha az

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir anomali: Pelvik kaburga

Keser, Selçuk | Bayar, Ahmet | Savranlar, Ahmet

Article | 2003 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica37 ( 5 ) , pp.414 - 416

Kalça ağrısı ile başvuran 44 yaşında bir erkek hastanın pelvis radyografisinde tesadüfi olarak pelvik kaburga saptandı. Kemik kitlenin sınırlarını daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi görüntülerinin üç boyutlu rekonstrüksiyonu alındı. Pelvis etrafında atipik bir kemik yapı görüldüğünde bu gelişimsel anomalinin de akılda tutulması, gereksiz tetkikler ve tedaviyi önlemede yardımcı olabilir. Pelvic digit was incidentally detected on plain pelvis radiography of a 44-year-old male patient who presented with right-sided hip pain. Three-dimensional reconstruction of computed tomography scans provided a more clear illustration of . . . the anatomy and localization of this anomaly. To avoid unnecessary investigation methods and treatment, this entity should be kept in mind when an atypical bone structure is noted around the pelvis Daha fazlası Daha az

Comparison between locked intramedullary nailing and anatomical locking plating in the treatment of displaced clavicular midshaft fractures

Zehir S. | Çalbiyik M. | Sahin E. | Ipek D.

Article | 2016 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica50 ( 3 ) , pp.291 - 297

Objective: The aim of this study was to compare the results of expandable flexible locked intramedullary nailing and anatomical locking plating in clavicular midshaft fractures. Methods: Thirty-three patients (21 male, 12 female) who had displaced fractures and at least 2-cm shortening fixed with expandable flexible locked intramedullary nailing and 38 patients (24 male, 14 female) who underwent anatomical locking plating were recruited. Duration of surgery, incision size, duration of hospital stay, union time, and early and late complications were compared between the groups. Functional results were compared with Constant scoring s . . .ystem. Results: Mean duration of surgery was 32.4±9.1 minutes (range: 20-42 minutes) in the nailing group and 54.1±11.9 minutes (range: 42-70 minutes) in the plating group. The incision was 4.1±0.9 cm (range: 3-5 cm) in the nailing group and 9.5±1.7 cm (range: 7-12 cm) in the plating group. Mean union time was 14.8 weeks (range: 10-24 weeks) in the nailing group and 21.3 weeks (range: 12-33 weeks) in the plating group. Mean duration of hospital stay was 3.6±1.1 days (range: 2-4 days) in the plating group, whereas it was 2.3±0.8 days (range: 1-3 days) in the nailing group. In the plating group, an average of 2.7-mm (range: 0-7 mm) shortening was determined in the clavicles that underwent surgery as compared to the intact clavicles, whereas shortening was 2.3 mm (range: 0-6 mm) in the nailing group. Conclusion: Expandable flexible locked intramedullary nailing can provide more successful outcomes than plating in displaced clavicular midshaft fractures, due to advantages such as shorter union time, lower complication rate, and better cosmetic outcomes. © 2016 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology Daha fazlası Daha az

Prevalence of untreated hip dislocation in Turkish children aged 6 months to 14 years

Songür M. | Akel I. | Karahan S. | Kuzgun Ü. | Tümer Y.

Article | 2011 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica45 ( 4 ) , pp.215 - 220

Objective: In this study, our aim was to determine the prevalence of untreated hip dislocation and subluxation in Turkey. Methods: Pelvic radiographs of 4,947 children, aged between 6 months and 14 years, taken for non-orthopedic purposes were requested from 23 provinces around the country. 3,723 radiographs met the study criteria and were evaluated. Dislocated and subluxated hips were identified according to the relationship of femoral head using Perkin's line and quadrants. Results: Thirty-five hips in 22 children were found to be dislocated or subluxated. The prevalence rate was calculated as 5.9‰. Conclusion: Despite appearing t . . .o have decreased when compared to limited regional prevalence studies, hip dislocation and subluxation prevalence is still unacceptably high. More extensile work should be done to avoid external factors in the etiology of developmental dysplasia of the hip and to organize screening programs in newborns. © 2011 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms