Filtreler
Filtreler
Bulunan: 60 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Yayın Yılı [12]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [11]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Nuclear morphometric analysis in gastrointestinal stromal tumors:A preliminary study

Özdamar, Şükrü Oğuz | Bektaş, Sibel | Özdamar, Sevim Erdem | Gedikoğlu, Gökhan | Gün, Banu Doğan | Bahadır, Burak

Other | 2007 | Turkish Journal of Gastroenterology18 ( 2 ) , pp.71 - 76

Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler, mezenkimal neoplazmlar içinde yer alan özel bir tümör grubudur. Bu çalışmada, gastrointestinal stromal tümörlerin histomorfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri, nükleer morfometrik analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yöntem: Dokuzu benign ve 13’ü malign davranış gösteren 22 gastrointestinal stromal tümörün hematoksilen- eosin boyalı kesitlerinde, bilgisayar destekli görüntü analiz programı kullanılarak, ortalama nükleer alan, ortalama nükleer yuvarlaklık faktörü, ortalama nükleer elipslik indeksi, ortalama nükleer uzunluk ve ortalama nükleer perimetre ölçülmüştür. Morfometrik analiz . . . sonuçları, tümörlerin davranış, boyut, mitoz sayısı, nekroz varlığı, immünhistokimyasal olarak p53 ve proliferating cell nükleer antijen ekspresyonları ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Tümör nekrozu ile ortalama nükleer yuvarlaklık faktörü, ortalama nükleer elipslik indeksi, ortalama nükleer uzunluk ve ortalama nükleer perimetre arasında arasında anlamlı ilişki saptanmıştır ( Daha fazlası Daha az

Effects of Ankaferd Blood Stopper® on Bone Regeneration in Rat Calvarial Defects

Gül, Şanser | Bahadır, Burak | Kalaycı, Murat | Ankaralı, Handan | Erdem, Oktay | Karakaya, Kemal | Açıkgöz, Bektaş

Article | 2011 | TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI31 ( 2 ) , pp.390 - 396

Objective: The influence of Ankaferd Blood Stopper (R) (ABS) was experimentally investigated on calvarial defects in rats. Material and Methods: Fourteen Wistar-albino rats equally divided into two groups, control group (G1) and drug group (G2), were included in the study. In G1, only right frontal craniectomy was performed. In G2, 0.5ml ABS was topically applied with a syringe after craniectomy. Surface areas of the defects were measured after four weeks, and comparative reconstruction images with were obtained, computed tomography (CT) as well. Blood samples were also collected to evaluate prothrombin time (PT), international norm . . .alized ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT), and tissue samples were harvested for histologic examination. Results: Mean defect area in G1 (7.20 +/- 2.62 mm(2)) was significantly larger than that in G2 (1.83 +/- 1.65 mm(2)) (p0.05). Three dimensional (3D) CT analysis and histological examination revealed prominent osteogenesis in G2. Conclusion: We observed that surface area of the calvarial defects decreased significantly after ABS administration, and this observation was confirmed by 3D CT analysis and histology. Thus, ABS seems to have a potential of bone promoting effect; however, precise mechanisms underlying this osteogenetic activity still remain unexplained Daha fazlası Daha az

Pankreasın seröz kistadenomu (Mikrokistik adenom): Olgu sunumu

Doğan, Gün Banu | Bahadır, Burak | Kökten, Neslihan | Uçan, Bülent Hamdi | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2006 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi5 ( 2 ) , pp.130 - 133

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpZMU56ZzQ= https://hdl.handle.net/20.500.12628/226

Safra kesesinde metaplazi, displazi ve karsinom dizgesi

Bahadır, Burak | Gün, Doğan Banu | Çolak, Sacide | Kertiş, Gürkan | Cömert, Mustafa | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2007 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi6 ( 1 ) , pp.25 - 29

Safra kesesinde çoğunlukla safra taşı varlığı ve kronik inflamasyonla ilişkili olarak görülen metaplastik değişiklikler karsinomatöz dönüşüm sürecindeki premalign lezyonların temsilcisi olabilirler. Bunun ötesinde olası bir metaplazi, displazi, karsinom zincirinin varlığı safra kesesi karsinomlarının gelişiminde önem taşıyabilir. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda Mayıs 2001 ile Kasım 2006 tarihleri arasında Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kronik kolesistit tanı sı ile izlenen ve kolesistektomi uygulanan 121 erkek ve 230 kadın hastanı n toplam 351 safra kesesi materyaline ait preparatlar metaplazi, displazi, karsinoma . . .in situ ve karsinom açısından tekrar değerlendirilmiştir. Bulgular: Saf antral tip metaplazi 81 olgu ile en sık görülen metaplazi tipi iken, 18 olguda intestinal metaplazi izlenmiştir. Sekiz olguda ise aynı anda antral ve intestinal metaplazi varlığı mevcuttur. Antral metaplazi bulunan 3, intestinal metaplazi izlenen 11, hem antral hem de intestinal metaplazi görülen olguların üçünde değişen derecelerde displazi belirlenmiştir. İntestinal metaplazi ve displazi izlenen 11 olgunun dördünde insidental karsinom saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda safra keselerinde %30 oranında saptanan metaplazi varlığı metaplazinin oluşumunda rol oynayan en önemli etkenin safra taşı ve inflamasyon varlığına ikincil olarak gerçekleşen kronik doku zedelenmesi olduğunu göstermektedir. İntestinal metaplazilerin antral metaplazilerden gelişebilmesi, displaziye yol açarak karsinoma dönüşebilme olasılığı yanı sıra gerek kanserli dokularda gerekse kanser alanını çevreleyen mukozada metaplazi sıklığındaki yükseklik, bu değişiklik spektrumunun safra kesesi kanseri gelişiminde rol oynayabileceği görüşünü desteklemektedir. Metaplastic changes in the gallbladder commonly associated with cholelithiasis and chronic inflammation may represent premalignant lesions in the course of malignant transformation. Moreover, existence of a probable metaplasia-dysplasia-carcinoma sequence may bear importance in developing gallbladder carcinomas. Materials and methods: In this study, 351 cholecystectomy specimens of 121 male and 230 female patients with chronic cholecystitis seen from May 2001 to November 2006 in Karaelmas University Faculty of Medicine were re-evaluated in terms of metaplasia, dysplasia, carcinoma in situ and carcinoma. Results: While pure antral-type metaplasia was the most common metaplasia (81 cases), intestinal metaplasia was detected in 18 cases. Eight cases displayed coexistence of antral and intestinal metaplasia. Varying degrees of dysplasia were revealed in 3 cases with antral metaplasia, in 11 cases with intestinal metaplasia and in 3 cases with both antral and intestinal metaplasia. Incidental carcinoma was determined in 4 of the 11 cases with intestinal metaplasia and dysplasia. Conclusions: The occurrence of metaplasia, perceived as 30% in the current study, points out that chronic tissue injury secondary to cholelithiasis and chronic inflammation is the major factor contributing to developing metaplasia. In addition to the possibility of intestinal metaplasia developing from antral metaplasia, progressing to carcinoma by causing dysplasia, the high incidence of metaplasia in both carcinomatous components and surrounding mucosa supports the idea that this spectrum of changes may play a role in the development of gallbladder cancer Daha fazlası Daha az

Histological subgroups in classic kaposi sarcoma: A preliminary study

Kandemir, Nilüfer Onak | Gün, Banu Doğan | Barut, Figen | Yurdakan, Gamze | Bahadır, Burak | Bektaş, Sibel | Gün, Mustafa | Keser, Sevinç Hallaç | Özdemir, Nagehan | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2010 | TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY44 ( 2 ) , pp.73 - 78

Background and Design: Kaposi sarcomas (KS) are vascular tumors with a low malignant potential which include overlapping infectious, immunologic, and neoplastic processes. Recently, many histological subtypes have been defined. Material and Method: In the present study, 151 cutaneous classic KS lesions in 56 patients were retrospectively evaluated with regard to histological subtypes. Determination of the subtypes was based on the predominant histopathological component in the lesion. We examined changes in epidermis and dermis along with intratumoral inflammatory response characteristics in the lesions. By defining histopathologica . . .l variants of the cases, differences regarding subtypes were investigated. Results: Cases that bear the ordinary characteristics of KS and those that can not be classified otherwise, comprised 82..8% of the study group. Twenty-six cases showed consistency with the subtypes outlined in the literature in terms of their histopathological properties. The most common histological subtype was the lymphangiectatic variant in 7.3% of the cases. Bullous (2.6%), lymphangioma like (2.6%), intravascular (2%), and pyogenic granuloma like (2%) variants were less common. The most uncommon histological subtype was micronodular (0.6%) type. Lymphangiectatic, bullous, intravascular, and pyogenic granuloma like variants were frequently observed in the nodular stage of KSs. Lympangioma like changes were seen to be present in the early KS lesions. Lymphangiectatic type was oftenly associated with bullous component, whereas pyogenic granuloma like type demonstrated superficial ulceration and intense inflammatory response. Lymphangioma like and intravascular types exhibited a characteristic appearance, while other variants were accompanied by components belonging to different subtypes. Conclusion: In KS, histopathological subtypes can develop as a result of different pathological processes. The next stage of the current study, which is one of the largest case series in the literature, will be investigation of the clinical and prognostic characteristics of the variants. (Turkderm 2010; 44: 73-8 Daha fazlası Daha az

Ectopic pancreas associated with choledochal cyst and multiseptate gallbladder

Bahadır, Burak | Özdamar, Şükrü | Gün, Banu D. | Bektaş, Sibel | Numanoğlu, Kemal Varın | Kuzey, Gamze M.

Article | 2006 | Pediatric and Developmental Pathology9 ( 4 ) , pp.312 - 315

Congenital choledochal cyst is a rarely seen malformation of childhood, particularly when associated with multiseptate gallbladder or ectopic pancreas. The current case represents a 15-day-old boy with jaundice. Ultrasonography suggested a cystic lesion, probably of the common bile duct. The patient underwent a total excision of type I choledochal cyst and gallbladder with Roux-en-Y anastomosis, and a wedge biopsy from the liver. Gross examination revealed multiple septa dividing the gallbladder into multiple compartments. The outer and inner surfaces of the choledochal cyst were unremarkable. Microscopically, the cyst wall was comp . . .osed of dense fibrous tissue with a single layer of cubic to columnar cells constituting the overlying epithelium. Serial sections incidentally revealed ectopic pancreatic tissue lying along the cyst wall characterized by acini, islets, and ductal structures with endocrine cells reactive for chromogranin A. Septa dividing the gallbladder were composed of fibrotic stalks containing smooth muscle fibers. Areas of papillary hyperplasia and intestinal metaplasia of gallbladder epithelium were also noted. The liver biopsy specimen demonstrated the presence of intrahepatic bile ducts, subsequently confirmed by cytokeratin 7. To our knowledge, this case represents the 1st one associated with these 3 entities and only the 2nd choledochal cyst with ectopic pancreatic tissue in its wall. © 2006 Society for Pediatric Pathology Daha fazlası Daha az

Renal hypoplastic dysplasia

Numanoğlu-Yurdakan, Gamze | Kertiş, Gürkan | Bahadır, Burak | Numanoğlu, Kemal Varın | Özdamar, Şükü Oğuz

Article | 2008 | Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi25 ( 1 ) , pp.25 - 29

Renal dysplasia is a disorganized development of the kidney because anomalous differentiation of the metanephrosis. Abnormalities of the collecting system are common. They include obstruction of the ureteropelvic junction, ureteral atresia and urethral obstruction. The case was a six months old female child with ultrasonografically detected right hydronephrosis and oligohydroamniosis at the 20 th week of gestation. She underwent an operation for bilateral hydroureteronephrosis at 1 month of age. There was no serious and related illness in family history and self-history. She underwent right nephrectomy at 6 months of age. The specim . . .en included an atrophic nephrectomy material with lobulations and a dilated ureter. When sectioned, it was observed that the pericaliceal areas were dilated and the cortex-medulla border was obscured. On microscopic examination, the cortex was thin, contained rare small glomerules, primitive ducts and mononuclear cell infiltration were seen. A focus of cartilage was observed at the cortex-medulla junction. The case was diagnosed as renal hypoplastic dysplasia. During 4 months of follow-up, no complication was reported. This case is presented considering the uncommon occurence of renal dysplasia and its differential diagnosis from other congenital cystic renal malformations Daha fazlası Daha az

The effect of sildenafil on an animal model for ischemic colitis

İrkörücü, Oktay | Taşçılar, Öğe | Çakmak, Güldeniz Karadeniz | Karakaya, Kemal | Emre, Ali Uğur | Uçan, Bülent Hamdi | Bahadır, Burak | Açıkgöz, Seferden | Ankaralı, Handan | Uğurbaş, Ebru | Cömert, Mustafa

Article | 2008 | DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES53 ( 6 ) , pp.1618 - 1623

Introduction Sildenafil both enhances vasodilatation by relaxing the smooth muscle in the vessels and inhibits platelet aggregation. We have therefore examined the potential benefits of sildenafil on an animal model for ischemic colitis (IC). Methods Twenty-eight female Wistar albino rats weighing 250-300 g were randomized into three experimental groups as follows: in Group 1, animals were sham operated (n = 8) and received tap water; in Groups 2 and 3, the rats underwent a standardized surgical procedure to induce IC (n = 10 in each group). Group 2 animals served as the controls, receiving only tap water, while Group 3 animals rece . . .ived 10 mg/kg sildenafil per day as a single dose for a 3-day period. All animals were sacrificed 72 h after devascularization. To determine the severity of the ischemia, we scored the macroscopically visible damage, measured the ischemic area and scored the histopathology. Tissue malondialdehyde levels were also evaluated. Results The mean area of ischemic changes were 116.80 +/- 189.93 and 0.55 +/- 1.01 mm(2) in Group 2 and 3 animals, respectively (p = 0.0001), while the macroscopically mean visible damage score decreased to 0.66 +/- 0.70 (p = 0.0001) for Group 3 animals. The Chiu scores were 0.00, 3.80 +/- 0.91 and 2.66 +/- 1.00 in Group 1, 2 and 3 animals, respectively. There was a statistically significant difference between Group 2 and 3 animals (p = 0.017). Conclusions Our findings support the view that sildenafil leads to a improvement in IC due to its well-known effects on the vascular smooth muscle and on the microcirculatory hemodynamics Daha fazlası Daha az

Immunohistochemical expression of human herpes virus-8 in the diagnosis of Kaposi's sarcoma

Gün, Banu Doğan | Bahadır, Burak | Gün, Mustafa Özkan | Gönülal, Erdoğan | Kökten, Neslihan | Kandemir, Nilüfer Onak | Karadayı, Nimet

Proceedings | 2007 | VIRCHOWS ARCHIV451 ( 2 ) , pp.533 - 534

WOS: 000249454601291

Heterotopic thyroid tissue presenting as a porta hepatis mass

Kandemir, Nilüfer Onak | Bahadır, Burak | Gül, Aylin Ege | Karadayı, Nimet

Proceedings | 2007 | VIRCHOWS ARCHIV451 ( 2 ) , pp.361 - 361

WOS: 000249454600753

Surgeon performed intraoperative ultrasound accurately predicts margin status after neaoadjuvant chemotheraphy

Çakmak, Güldeniz Karadeniz | Mutlu, Sezgin | Şen, Hazal | Engin, Hüseyin | Bahadır, Burak | Bakkal, Bekir Hakan

Conference Object | 2018 | CANCER RESEARCH78 ( 4 ) , pp.361 - 361

San Antonio Breast Cancer Symposium -- DEC 05-09, 2017 -- San Antonio, TX WOS: 000425489400315

Helicobacter pylori prevalence in gastric adenocarcinoma

Bahadır, Burak | Gün, Banu Doğan | Kertiş, Gürkan | Yurdakan, Gamze | Barut, Figen | Bektaş, Sibel | Özdamar, Şükrü Oğuz

Proceedings | 2007 | VIRCHOWS ARCHIV451 ( 2 ) , pp.236 - 236

WOS: 000249454600361

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms