Filtreler
Araştırmacılar
Effects of some antimicrobial agents on the total protein content of the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.101 - 109

Endoparazitoid zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek farklı yapı ve etkiye sahip olan onüç antimikrobiyal ajanın böceğin pup evresindeki total protein miktarına etkileri incelendi. Bu etkiler antimikrobiyal ajanın üeşidine ve besindeki miktarına göre değişmektedir. Pupların total protein miktarı penisillin, streptomisin, rifampisin, tetrasiklin hidroklorür, linkomisin hidroklorür, metil p-hidroksibenzoat, sikloheksimid, ve sodyum benzoat tarafından önemli derecede artırılırken nistatin ise bu miktarı azaltmıştır.Diğer denenen ajanlar ise böceğin prote . . .in miktarına önemli bir etki yapmamıştır.Antimikrobiyal ajanlar aynı zamanda besinsel miktarlarına baÛlı olarak böceğin yaş vucut ağırlığı üzerinde etkili olmußtur. Bu ajanların bazı miktarlarını içeren besinler ile beslenen larvaların oluşturduğu pupların kontrol besinindekilere göre daha düşük vucut ağırlığına sahip oldukları ancak bunların daha fazla protein içerdikleri tespit edilmiştir. Nistatinin 45 mg'ının ilave edildiği besin ise pupların yaş ağırlığında ve bunların protein miktarında önemli bir azalmaya neden olmuştur. The effects of thirteen antimicrobial agents that have different structures and modes of action on the total protein content of pupae of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to the their kind and dietary levels. The protein content of the pupae was significantly increased by penicillin, streptomycin, rifampicin, tetracycline hydrochloride, lincomycin hydrochloride, methyl p-hydroxybenzoate, cycloheximide and sodium benzoate, while it was decreased by nystatin. The other tested antimicrobial agents had no significant effects on the total protein content of the insect. Depending on dietary levels, most of the tested agents also had an effect on the body wet weight of the insect. It was demonstrated that pupae from larvae fed on diets with some levels of tested antimicrobial agents had a lower body wet weight but contained more protein content than those of the control diet. The diet with 45 mg of nystatin caused a significant decrease in the wet weight of the pupae and their protein content Daha fazlası Daha az

Effects of antimicrobial agents on the survival and development of larvae of Pimpla turionellae L. (Hymenoptear: Ichneumonidae) reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal | Yazgan, Şevki

Other | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.111 - 119

Endoparazitoid zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek, farklı yapı ve etkiye sahip onüç antimikrobiyal ajanın böceğin yaşama ve gelişmesine etkileri incelendi. Bu etkiler denenen antimikrobiyal ajanın çeşidine ve miktarına göre değişmektedir. Denenen ajanların etkileri çoğunlukla larva sonrası evrelerde ortaya çıkmış olup bu evrelerdeki yaşama ve gelişme olumsuz yönde etkilenmiştir. Antimikrobiyal ajanlar aynı zamanda larval evredeki gelişmeyi de etkilemiş ancak bu evredeki yaıama üzerinde önemli bir etki yapmamıştır. Larvalar antimikrobiyal ajanların . . .hem çeşidine hem de besinsel miktarına karşı geniş bir tolerans göstermiştir. Denenen ajanların hiçbiri larvalar üzerinde toksik etki yapmam ıştır. Sodyum benzoat ve nistatinin düüşk miktarları larvaların besin tüketimine olumlu etkide bulunmuştur. The effects of 13 antimicrobial agents that have different structures and modes of action, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to their kind and dietary levels. The agents tested exerted their effects generally during the post-larval development of the insect. The post-larval survival and development were negatively affected by most of the agents tested at certain levels. The antimicrobial agents tested also affected the larval development but had no significant effects on the larval survival of the insect. The larvae showed a wide tolerance against both the kind and dietary levels of the agents. None of the agents tested were toxic to the larvae. Sodium benzoate and nystatin at low levels had positive effects on the food consumption of the larv Daha fazlası Daha az

Antimicrobial agents: their combined effects on total protein content of the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Büyükgüzel, Kemal

Other | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 2 ) , pp.229 - 237

Endoparazitoid hymenopter türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek bazı antibiyotik ve antifungal ajanların kombinasyonlarının böceğin genç puplarının toplam protein miktarına etkileri incelendi. Bu etkiler besindeki antimikrobiyal ajanların kombinasyonlarının çeşidine ve miktarına göre değişmektedir. Antibiyotik kombinasyonlar ının çoğu besinde tek başına bulunan miktarlarına göre toplam protein miktarını artırmıştır. Antifungal ajan kombinasyonlar ı ise antibiyotiklere göre fazla olmayan ancak istatistiksel olarak önemli bir artışa sebep olmuştur.Nistatinin metil . . . p-hidroksibenzoat veya sikloheksimid ile kombinasyonu toplam protein miktarını önemli derecede düşürmüştür. Nistatin ve metil p-hidroksibenzoat kombinasyonunu içeren besine bir antibiyotik ilave edilmesi toplam protein miktarını artırmıştır. Penisillin ve streptomisin kombinasyonunu içeren besine bir antifungal ajan ilave edilmesi bu miktarda azalmaya sebep olmuştur. Antimikrobiyal ajanların kombinasyonlar ı aynı zamanda pupların yaş ağırlığı üzerinde etkili olmußtur. Bu pupların toplam protein miktarının yaş ağırlıkları ile ters orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Protein miktarındaki artışın bu parazitoid böceğin yaşama ve gelişmesi üzerine olumlu bir etkide bulunmadığı görülmüştür. The effects of some antibiotics and antifungal agents in combination on the total protein content of young pupae of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied with the kinds and levels of the combination of antimicrobial agents in the diets. The combinations of antibiotics generally increased the total protein content according to their individual levels in the diets. Antifungal agent combinations caused a slight but significant increase in the total protein content. However, some tested combinations of nystatin with methyl p-hydroxybenzoate or cycloheximide significantly decreased the total protein content of the insect. The addition of an antibiotic to the diet in combination with nystatin and methyl p-hydroxybenzoate increased the total protein content. When an antifungal agent was added to the combination of penicillin and streptomycin the protein content decreased. The combinations of antimicrobial agents had an effect on the wet weight of the pupae. It was demonstrated that the total protein content of these pupae varied inversely with changes in their wet weight. It also seems as if increased protein content does not correlate with higher survivorship and life expectancy of this parasitoid Daha fazlası Daha az

Effects of some DNA gyrase inhibitors on the survival and development of Pimpla turionellae (Hymenoptera. Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2002 | Turkish Journal of Zoology26 ( 1 ) , pp.121 - 126

Endoparazitoid bir zarkanatlı türü, Pimpla turionellae L., kimyasal yapısı bilinen sentetik besin ortamlarında aseptik şartlarda beslenerek, güçlü antibakteriyel ajanlar olan novobiyosin, nalidiksik ve oksolinik asitin böceğin yaşama ve gelişmesine ayrı ayrı etkileri inclendi. Beşinci evredeki larvaların yaşama yüzdesi antibiyotiklerin farklı miktalarını içeren besinler tarafından önemli derecede etkilenmemiştir. Novobiyosinin en düşük miktarını içeren besin pup ve ergin yüzdesini önemli derecede artırmıştır. Bu miktar aynı zamanda beşinci evreye ulaşmak için gereken süreyi kısaltmış, ancak larvaların ergin evreye kadar gelişmesi üz . . .erinde önemli bir etki yapmamıştır. Oksolinik asitin en düşük miktarı yaşama üzerinde etkili olmazken böceğin gelişmesini geçiktirmiştir. Antibiyotiklerin yüksek miktarları genellikle gelişme oranını artırmış, yaşamayı düşürmüştür. Nalidiksik asitin denenen bütün miktarları ise yaşamayı dikkate değer bir şekilde düşürmüştür. Bu sonuçlar novobiyosinin ve bir dereceye kadar oksolinik asitin denenen en düşük miktarının böceğin biyolojik kontrol amacıyla yapay ortamlarda yetiştirilmesinde kullanılan sentetik besinlere ilave edilebileceğini göstermektedir. The effects of 13 antimicrobial agents that have different structures and modes of action, on the survival and development of the hymenopterous endoparasitoid, Pimpla turionellae L., were investigated by rearing the larvae aseptically on chemically defined synthetic diets. These effects varied according to their kind and dietary levels. The agents tested exerted their effects generally during the post-larval development of the insect. The post-larval survival and development were negatively affected by most of the agents tested at certain levels. The antimicrobial agents tested also affected the larval development but had no significant effects on the larval survival of the insect. The larvae showed a wide tolerance against both the kind and dietary levels of the agents. None of the agents tested were toxic to the larvae. Sodium benzoate and nystatin at low levels had positive effects on the food consumption of the larvae Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.