Filtreler
Araştırmacılar
Antihelmintik triklabendazolun yapay besin ile beslenen Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının yaşama ve gelişimine etkisi

Kılıç, Ali | Büyükgüzel, Kemal | Büyükgüzel, Ender

Article | 2015 | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi21 ( 6 ) , pp.841 - 847

Benzimidazol grubu bir antihelmintik olan triklabendazolun yapay besin kullanılarak Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella (L.) larvalarının ergin evreye kadar farklı gelişme evrelerinde yaşama oranına ve gelişme süresine etkisi incelendi. Triklabendazol yapay besine %0.001, 0.01 ve 0.1 oranlarında ilave edilerek birinci evre larvaları besinlerde ergin oluncaya kadar yetiştirildi. Antihelmintik maddenin düşük konsantrasyonlarında (0.001 ve 0.01 g/100 g besin), son evre larva oranı (7. evre) ve ergin olma oranı kontrole göre önemli derecede düşük bulunurken, pupa olma oranı bakımından kontrol ile arasında istatistiksel farklılık o . . .luşmadı. Bunun tersine, denenen antihelmintik maddenin en yüksek besinsel konsantrasyonunda, pupa evresine ve ergin evreye ulaşma oranı kontrol grubundan önemli derecede düşük tespit edilirken 7. evreye ulaşan larva oranı bakımından kontrol ile arasında farklılık görülmedi. Triklabendazolun en yüksek konsantrasyonu (0.1 g/100 g besin) pupa olma oranını %81.6±4.32'den %43.3±7.45'e, ergin olma oranını %73.3±2.36'dan %13.3±2.36'ya düşürdü. En yüksek antihelmintik konsantrasyonu 7. evreye ulaşma süresini yaklaşık 3.8 gün uzatarak 22.8±1.54 güne ulaştırdı. Triklabendazolun %0.1 oranını içeren besin kontrol besinindeki 24.6±1.24 gün olan pupa olma süresini 28.4±1.24 güne, 35.3±1.27 gün olan ergin olma süresini 42.0±1.62 güne önemli derecede uzattı. Bu çalışma farklı kimyasal yapı ve etki mekanizmasına sahip antihelmintiklerin zararlı böceklerin mücadelesinde hedef olmayan canlılara ve çevreye karşı en az zararla kullanılabilirliğinin araştırılması açısından önemlidir The effect of triclabendazole, which is a benzimidazole anthelmintic, on the survival rate and developmental time in different stages of greater wax moth Galleria mellonella (L.) was investigated by rearing the larvae on the artificial diets. Triclabendazole was incorporated into diets at concentrations of 0.001, 0.01 or 0.1%. G. mellonella larvae was reared from first instar larvae to adult emergence on the artificial diets with different concentrations of triclabendazole. The survival rate in seventh instar (7th-instar) and adult stage were significantly lower at low concentrations of this anthelmintic agent (0.001 and 0.01 g per 100 g of diet) than the control, while there were no differences on pupation in comparison to control diet. However, the pupation and adult emergence were significantly lower at the highest dietary concentration of triclabendazole than control group but there were no differences on survival of 7th-instar larvae. The highest concentration of the anthelmintic agent (0.1 g/100 g diet) decreased pupation from 81.6±4.32% to 43.3±7.45%, adult emergence rate from 73.3±2.36 to 13.3±2.36. Triclabendazole at the highest concentration prolonged developmental time to 7th larval stage by 3.8 days reaching total 22.8±1.54 days. This diet containing 0.1% of triclabendazole significantly prolonged pupal developmental time from 24.6±1.24 days to 28.4±1.24 days, adult developmental time from 35.3±1.27 days to 42.0±1.62 days. This study is of importance in appreciation for usage of antihelmintic with different structure and mode of actions in the management of pest insects to reduce damage to environment and nontarget organism Daha fazlası Daha az

Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) erginlerinin bazı biyolojik özelliklerine etkisi

Hız, Pınar | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi22 ( 5 ) , pp.777 - 784

Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. mikrobiyal enfeksiyonların ve klinik ilaçların çalışılmasında memeli modellerine alternatif bir model olarak bilindiği gibi insektisit etkinliği çalışmalarında da model böcek olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu böceğin larvaları yapay besin ortamında beslenerek fluorokinolon sınıfından bir antibiyotik olan gemifloksasinin böceğin eşey oranı, dişi ve erkek ömür uzunluğu, yumurta verimi, açılma oranı gibi ergin biyolojik özellikleri üzerine etkisi laboratuvar şartlarında incelendi. Böceğin birinci evre larvaları %0.001, 0.01, 0.1 ve 1.0 oranında gemifloksasin içeren yapay besinler ile ergi . . .n evreye kadar beslendi. Gemifloksasinin denenen konsantrasyonlarını içeren besinler erkek ve dişi eşey oranı ile erginlerin ömür uzunluğu üzerinde etkili olmadığı halde yumurta verimini önemli derecede düşürdüğü belirlendi. Artan besinsel gemifloksasin konsantrasyonları ile ters orantılı olarak yumurta verimi ve açılma oranı azaldı. Kontrol besini ile yetiştirilen dişiler günde 134.46 adet yumurta üretirken gemifloksasinin yüksek miktarlarında dişiler 26.75 ve 53.5 yumurta bıraktılar. Yumurtaların açılma oranı da gemifloksasinin %0.01'lik konsantrasyonundan itibaren önemli derecede azalmış olup, en yüksek konsantrasyon bu oranı %53.71'e düşürdü. Bu çalışma erginlerin biyolojik özelliklerinin gemifloksasin tarafından önemli derecede etkilendiğini ve bu etkilerin antibiyotiğin konsantrasyonlarına bağımlı değişimler olduğunu gösterdi. Greater wax moth, Galleria mellonella L. is most commonly used as model insects for studying insecticidal efficiency of chemicals as well as it has been known as an alternative model to mamalian model for studying microbial infections and clinical drugs. The effects of a fluoroquinolone antibacterial agent, gemifloxacin, on sex ratio, male and female adult longevity, fecundity and hatchability of this insect were investigated by rearing the first instar larvae on artificial diets in the laboratory condition. The insect was reared from first-instar larvae to adult stage on an artificial diets containing gemifloxacin at 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0%. Gemifloxacin did not affect male and female sex ratio and adult longevity while it significantly decreased egg number. Fecundity and hatchability were significantly and inversely decreased by increasing gemifloxacin concentrations. The females reared from control diet produced 134.46 per day, whereas high concentrations of gemifloxacin decreased the egg number to 26.75 and 53.5. Hatchability was also significantly decreased by 0.01% and above concentrations of gemifloxacin whereas, the highest concentration of antibiotic lowered the hatchability to 53.71%. This study indicated sublethal effects of gemifloxacin are likely to have a significant impact on adult biological traits and these effects show concentration-dependent variation in biological traits of the insect Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.