Filtreler
Araştırmacılar
Malathion-induced oxidative stress in a parasitoid wasp: Effect on adult emergence, longevity, fecundity, and oxidative and antioxidative response of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Büyükgüzel, Kemal

Article | 2006 | Journal of Economic Entomology99 ( 4 ) , pp.1225 - 1234

Effects of an organophosphorus insecticide, malathion, on survivorship and lipid peroxidation of the greater wax moth, Galleria mellonella (L.), pupae were investigated by rearing the newly hatched larvae on an artificial diet containing 0.01, 0.1, 1, 10, and 100 ppm of the insecticide. As bioindicators of long-term physiological stress responses, the adult emergence rate, longevity, and fecundity associated with lipid peroxidation level and antioxidant enzyme activity in the endoparasitoid Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) were determined by rearing the parasitoid on a factitious host, G. mellonella pupae treated . . . with malathion. At 100 ppm, malathion significantly decreased pupation rate of G. mellonella larvae and the rate of adult emergence of the parasitoid from these pupae. This concentration resulted in a significant increase in the lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA) in both the host and the parasitoid. Malathion at 1 and 10 ppm significantly increased pupation rate and lipid peroxidation level of G. mellonella pupae. The adult emergence rate of P. turionellae was significantly decreased from 63.7 to 20% by these concentrations, whereas MDA content was increased by two- and three-fold, respectively, compared with the control (45.3 ± 3.2 nmol/g protein). The longevity of adults was significantly extended from 52.5 ± 5.7 to 75.7 ± 6.3 d when the parasitoids emerged from host pupae exposed with 0.1 ppm malathion. At low concentrations (0.01 and 0.1 ppm), malathion significantly increased the number of eggs laid per female per day. However, the lowest concentration (0.01 ppm) had no significant effect on hatchability, whereas 0.1 ppm of the insecticide resulted in significant decrease in egg hatch compared with the control. A significant increase in total superoxide dismutase (SOD) activity for low concentrations of malathion (0.01-1 ppm) was found compared with the control. There was a significant positive correlation of SOD activities with adult longevity and fecundity. This study suggested that malathion-induced oxidative stress was causative factor in the deterioration of biological fitness and that increased SOD activities may have resulted in decreased oxidative damage, which retarded the rate of deteriorative physiological changes in P. turionellae in response to sublethal doses of malathion. © 2006 Entomological Society of America Daha fazlası Daha az

Bazı böcek türlerinde kimyasal iletişimi sağlayan proteinlerin moleküler yapıları ve biyokimyasal

Büyükgüzel, Ender | Tunaz, Hasan | Büyükgüzel, Kemal

Other | 2006 | Türk Biyokimya Dergisi31 ( 4 ) , pp.194 - 206

Karasal ortamda yaşıyan hayvansal organizmaların koku alma duyuları (olfaktör sistem) uçucu hidrofobik molekülleri tespit ederek seçebilecek şekilde özelleşmiştir. Bu moleküllerin bazıları bitkisel kaynaklı uçucu bileşikler olup bazıları da hayvansal organizmalar tarafından salınan hidrofobik özellikte, hidrokarbon yapısında ve feromonlar olarak isimlendirilen koku molekülleridir. Böceklerin antenlerinin birincil görevi, karşı eşeyden salınan eşey feromonlarını, diğer fizyolojik ve davranışsal işlevleri gerçekleştiren semiokimyasalları ve bitkisel kaynaklı uçucu molekülleri içeren kokuları algılamaktır. Lepidoptera takımına ait güve . . . türlerinin antenlerinde trikoid ve bazikonik olarak isimlendirilen iki olfaktör duyu almacı (sensilyum) belirlenmiştir. Trikoid sensilyumlar feromonları algılamak üzere özelleşmiştir. Hidrofobik semiokimyasallar koku bağlayıcı proteinler tarafından bağlanarak çözünür forma dönüştürüldükten sonra sensillar lenfteki sulu ortamdan sinyal iletiminin başlatıldığı olfaktör reseptöre doğru taşınır. Bu proteinler altı adet sistein amino asidi taşıması nedeniyle benzer yapıda olup feromon bağlayan proteinler ve koku bağlayan proteinler olarak iki alt gruba ayrılır. Üç adet disülfür bağı oluşturan bu sistein amino asitleri proteinlerin üç boyutlu yapılarının kararlılığı için gereklidir. Feromonlar böcekler, diğer hayvan grupları ve insanlar tarafından kimyasal iletişimi sağlamak amacıyla salınan kokusuz, doğal moleküllerdir. Bu moleküller, dişi böceğin erkeğini kilometrelerce uzaktan bulabilmesini sağlayacak kadar etkindir. Feromon bağlayan proteinler Lepidoptera takımına ait güveler ve diğer böcek türlerindeki çeşitli duyu organlarında bulunan, düşük moleküler ağırlığa sahip (13-17 kDa) heliks yapısında proteinlerdir. Koku bağlayan proteinler ise kimyasal duyu sensilyumlarının lenf sıvısında oldukça yoğun olarak bulunan düşük moleküler ağırlıklı (15 kDa) çözünür proteinlerdir. Diğer birçok böcek türlerinin çeşitli duyu organlarında küçük bir protein grubu daha belirlenmiştir. Dört sistein amino asidi içermesinden dolayı feromon bağlayıcı protein ve koku bağlayıcı protein ile amino asit dizilişi bakımından daha az benzerlik gösteren bu proteinler, kimyasal duyu proteinleri olarak ayrı bir gruba dahil edilir. Bunlar koku ve tat gibi kimyasal sinyallerin algılanmasından sorumlu olup çeşitli kimyasalların hava ve su ortamından reseptörlere taşınmasında rol oynar. The olfactory systems of terrestial animals are designed to trap and sample volatile hydrophobic molecules. Some of these molecules are odorants, such as volatile plant compounds and pheromones emitted from the other organisms. Insect antennae have a primary function of detecting odors including sex pheromones and plant volatiles. In moths, the organs devoted to olfactory perception have been identified in antennae as the sensilla trichoid and basiconic, the former being tuned to the perception of pheromones. The hydrophobic semiochemicals are solublized by odorant-binding proteins and transported through an aqueous environment (sensillar lymph) to the olfactory receptors, where the signal transduction starts. These proteins, subdivided into pheromone-binding proteins and general odorant-binding proteins, all have a hallmark of six conserved cysteine residues forming three disulfide bridges which are essential for the rigidity of their three-dimensional structures. Pheromones are naturally occuring odorless chemical messenger compounds found in all insects, animals, and humans. They could attract male insects from a long distance exceeding kilometers. Pheromone-binding proteins are small helical proteins (13-17 kDa) present in several sensory organs from moth and other insect species. Odorant-binding proteins are small (15 kDa) soluble proteins, very concentrated in the lymph of chemosensory sensilla. A third class of small proteins has been identified in several sensorial organs from a number of insect orders. They have been separated into a group of chemosensory proteins, characterized by four cystein residues and with low sequence similarity to odorant-binding proteins. They are involved in chemoperception (olfaction and taste) and to play a role in chemical transport from air or water to chemosensitive receptors Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.