Filtreler
Filtreler
Bulunan: 487 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [9]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [11]
Araştırmacılar
Yayınlar
Use of luteal estrogen supplementation in normal responder patients treated with fixed multi dose GnRH antagonist

Ceyhan, T. | Basaran, M. | Duru, N. K. | Goktolga, U. | Yilmaz, A. | Korkmaz, C. | Baser, I.

Konferans nesnesi | 2007 | HUMAN REPRODUCTION22

23rd Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology -- JUL 01-04, 2007 -- Lyon, FRANCE WOS: 000255322200307

Bartın yöresindeki ağaçlandırma alanlarında kullanılan yerli ve yabancı türlerin adaptasyon yetenekleri üzerine araştırmalar

Tunçtaner, Korhan | Özel, Halil Barış | Ertekin, Murat

Makale | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.11 - 25

“Bartın Yöresindeki Ağaçlandırma Alanlarında Kullanılan Yerli ve Yabancı Türlerin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi” isimli bu araştırmada; yörede yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan değişik türlerin ilk büyüme performansları ve tutma başarıları hakkında bir ön değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Ağaçlandırma alanlarında tespit edilen büyüme performansları ve fidan yaşama yüzdesi değerleri ile yöredeki yetişme ortamı koşulları dikkate alındığında, fıstıkçamı ve sahilçamı oldukça başarılı türlerdir. Özellikle fıstıkçamı, hem odun, hem de çamfıstığı üretimi açısından yöre ve ülkemiz ormancılığında önemli bir yere s . . .ahiptir. Ancak, fıstıkçamı plantasyonları, çamfıstığı üretimine yönelik olarak daha geniş dikim aralıkları ile tesis edilmeli ve kullanılan fidanların orijinleri ve kaliteleri bu amaca uygun olmalıdır. Bartın yöresindeki ağaçlandırma çalışmalarında, hızlı gelişen tür olarak sahilçamının geniş alanlarda plantasyonları kurulmuştur. Kurulan bu plantasyonlarda, yer yer mekanizasyon uygulamaları olmakla birlikte, genelde endüstriyel plantasyon kuruluşlarında önemli olan yoğun kültür tekniklerine, orijin seçimine, kaliteli fidan kullanımına ve özellikle edafik ve fizyografik koşullar yönünden uygun ağaçlandırma alanlarının belirlenmesine dikkat edilmemiştir. Ağaçlandırmaların tesisi aşamasında yapılan bu hatalara rağmen sahilçamının yöredeki büyüme performansı tatmin edici düzeydedir. Yöredeki karaçam ve kızılçam ağaçlandırma alanlarında ön değerlendirme sonuçları, bu türlerin çap ve boy büyümesi yönlerinden tatmin edici düzeyde olduklarını ancak yaşama yüzdesi bakımından başarısız olduklarını göstermektedir. Bu durum, daha çok türlere uygun yetişme ortamlarının seçilmemesinden kaynaklanmaktadır. duglasın, Arıt yöresindeki büyüme performansı ve yaşama yüzdesi yönünden yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre, yörede bu türle geniş çapta ağaçlandırmaların tesis edilmesine yönelik bir yargıya varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. In this study, called “Investigation on Adaptation Abilities of Native and Exotic Tree Species in the Afforestation Areas in Bartın Region” it was aimed to make pre-evaluation on the primary growing performances and survival rate the various species used in the afforestation works in the Bartın region. When the values of growing performance and survival percentage of seedlings determined in the afforestation areas and conditions in the growing site are considered. Stone pine and maritime pine are quite successful species. Especially stone pine has a significant place for the forestry in the region and Turkey in terms of wood and fruit production. However, stone pine plantations should be designed to allow wider planting distance for the production of fruit and the origins and quality of the seedlings should be appropriate to this aim. In the afforestation works in Bartın region, as a fast growing species, maritime pine plantations were formed in wide areas. In these plantations, although there are some mechanization practices, intensive cultivation techniques that are generally important in industrial plantation formations, selection of origins, using seedlings of high quality and determination of afforestation areas that are appropriate in terms of edaphic and physiographic conditions were not assigned importance. Despite the errors in the formation of afforestation areas, the growing performance of maritime pine in the region is at a satisfactory level. The pre-evaluation results in the black pine and calabrian pine afforestation areas in the region showed that diameter and height growing performance of these species were satisfactory but survival percentages were low. It was mostly due to failing to choose afforestation areas that are appropriate for the species. According to the results of the evaluations about the growing performance and survival percentages of the trees in Douglas fir, it was concluded that forming wide afforestation areas using this species in the region was almost impossible Daha fazlası Daha az

Überlegungen über die Bedeutung von Besucherlenkung in der Erholungs– und Schutzgebieten in der Türkei

Özdemir, Ayşe

Makale | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.108 - 401

Türkiye’de bir taraftan özellikle doğal veya kültürel değerleri nedeniyle korunan diğer taraftan rekreasyon alanları olarak değerlendirilen ve/veya öneme sahip olan pek çok peyzaj alanı bulunmaktadır. Yoğun talep nedeniyle rekreasyon alanları genellikle oldukça sık ziyaret edilen mekanlar konumundadır. Ancak fazla sayıdaki ziyaretçiler rekreasyon alanlarındaki korunan türler ile yaşama alanlarını rahatsız etmekte ve alanın rekreasyon kalitesini düşürmektedir. Rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen insanlara rahat bir ortamda bir doğa deneyiminin sunulması ile rekreasyon ve koruma alanlarının sürdürülebilir yönetilmesi içi . . .n ise ziyaretçi yönetimi konseptleri geliştirilmelidir. Böylece, hem bir bölgenin rekreasyonel ve turistik kullanımı hemde doğa koruma konulu hedefleri belirlenmiş olacaktır. Bu bağlamda çalışma çerçevesinde, rekreasyon alan planlamasında ziyaretçi yönetimine yönelik bazı güncel çalışmalar bir araya getirilmiştir. Böylece, Türkiye’deki rekreasyon ve koruma alanlarında etkili bir ziyaretçi yönetimi için katkı sağlanmış olacaktır. In der Türkei gibt es zahlreiche Landschaften, die einerseits wegen ihrer besonderen natürlichen oder kulturellen Ausstattung geschützt und andererseits als Erholungsgebiete ausgewiesen oder von Bedeutung sind. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Erholungsgebiete oft besonders stark frequentiert. Zu viele Besucher in Erholungsgebieten stören und beeinträchtigen jedoch geschützte Arten und Lebensräume und mindern die Erholungsqualität des Gebietes. Um den Erholungssuchenden dennoch ein ungestörtes Naturerlebnis angeboten und die Erholungs- und Schutzgebiete nachhaltig gemanaget werden können, müssen Besucherlenkungskonzepte zum Einsatz gebracht werden. Damit wird sowohl der touristischen Nutzung eines Gebietes als auch den naturschutzfachlichen Zielen entsprochen. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine übersicht über einige aktuelle Beiträge im Bereich der Erholungsplanung zur Besucherlenkung zusammengestellt. Damit soll zu einer wirksamen Besucherlenkung in den türkischen Erholungs- und Schutzgebieten beigetragen werden Daha fazlası Daha az

Mining industry and sustainability

Kaymakci, E. | Yuece, A. E. | Dogan, T.

Konferans nesnesi | 2007 | PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, NO 132 , pp.295 - 301

20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2007) -- JUN 06-08, 2007 -- Ankara, TURKEY WOS: 000248289300028

Tartismali olgu

Mungan A. | Müezzinoglu T.

Makale | 2007 | Turk Uroloji Dergisi33 ( 4 ) , pp.435 - 437

[No abstract available]

The sociodemographic and psychosocial evaluation of the cases presented to an emergency department with poisoning [Acil poliklinigine zehirlenme nedeni ile gelen olgularin sosyodemografik ve psikososyal açidan degerlendirilmesi]

Mert E. | Toros F. | Gamsiz Bilgin N. | Çamdeviren H.

Makale | 2007 | Anadolu Psikiyatri Dergisi8 ( 2 ) , pp.121 - 125

Objective: The aims of this study were to evaluate the characteristics of poisoning and psychological status in cases presented to an emergency department with poisoning. Methods: The study group (Group 1) consisted of 86 cases between the ages of 16 and 27 who were presented to the Mersin University Faculty of Medicine between January 2005 and January 2006. The control group (Group 2) consisted of 95 cases with similar age and gender characteristics that were presented to the emergency department for reasons other than suicide attempt. Beck Children's Depression Inventory and Pier-Harris Self-Concept Scale were performed. Results: . . .Of total 181 cases, 86 (18 male, 68 female) were in Group 1 (the cases with suicide attempt) and 95 (30 male, 65 female) were in Group 2. The important risk factors for the suicide attempt included having problems with parents, ending of a romantic relationship in the last one year and having problems in peer relations. The levels of depression and anxiety were higher in Group 1 than Group 2, while the level of self-confidence was lower in Group 1 than Group 2. Conclusions: Our results emphasized the importance of biopsychosocial approach in cases with deliberate self harm and taking preventive measures before attempt Daha fazlası Daha az

The introduction of alternative flotation methods [Alternati·f flotasyon yöntemleri·ni·n tanitilmasi]

Hacifazlioglu H.

Makale | 2007 | Madencilik46 ( 3 ) , pp.33 - 51

Froth flotation is a widely used physicochemical separation method for the benefication of fine coals and ores since 1920s. The process of flotation is based on the generation of gas bubbles in the pulp and subsequent attachment and removal of hydrophobic particles from the pulp by the rising gas bubbles. At present, the flotation technology has been commonly used not only in the mineral industry but also the non-mineral industries, including water and sewage purification, recycled paper de-inking, contamined solid remediation, dye, plastic and food industries. In this study, the alternative flotation methods, which are used in mine . . .ral industry and non-mineral industries, are described and their operating principles are explained in detail Daha fazlası Daha az

Variation in the formation of the median nerve involving a communicating branch from the musculocutaneous nerve

Sevinc O. | Arifoglu Y. | Barut C. | Is M. | Diramali M.

Makale | 2007 | Case Reports and Clinical Practice Review8 , pp.143 - 146

Background: The brachial plexus has a complex anatomical structure from its origin in the neck, through its course in the axillary region. It is formed by the union of the ventral rami of the spinal nerves from C5 to T1. Anomalies in the formation of the cords of brachial plexus and the communications between its branches are common. Case Report: Anomalies of the brachial plexus in terms of the formation of the median nerve were observed during routine dissection of the right upper limb of the cadaver of a 55-year-old male. The branches of the lateral and medial cords of the brachial plexus were dissected carefully and the variation . . . from the usual pattern was noted. The lateral root of the median nerve arose from the lateral cord and bifurcated after 2 cm. The upper part united with the medial root of the median nerve and the lower part united with the median nerve approximately 0.5 cm past the aforementioned unification. There was also a communicating branch originating from the musculocutaneous nerve that arose 6 cm distal to the origin of the lateral root. This communicating branch coursed medially and united with the median nerve. Conclusions: It is important to be aware of these variations when planning surgery and regional anesthesia of the axilla or upper extremity. In addition, the presence of anatomic variations of the peripheral nervous system is often used to explain unexpected clinical signs and symptoms Daha fazlası Daha az

Two endocrinological disorders with one psychiatric agent

Buyukbese M.A. | Basmaci C. | Konuk N.

Makale | 2007 | European Journal of General Medicine4 ( 1 ) , pp.143 - 146

[No abstract available]

Performance analysis of asynchronous direct sequence code division multiple access for general chip waveforms over multi-path Rayleigh fading channels

Öztürk E.

Makale | 2007 | IET Communications1 ( 4 ) , pp.570 - 576

The probability of error (Pe) performance of asynchronous direct sequence code division multiple access (DS-CDMA) signals over multi-path Rayleigh fading channels for general (i.e. time-limited and band-limited) chip waveforms is investigated. The numerical values of the Pe are calculated for DS-CDMA signals using conventional time-limited chip waveforms and a band-limited square root raised cosine (SRRC) chip waveform. Analytical calculations are verified by conducting simulations. In terms of the P e, the SRRC-based system results in a worse performance value than those of the time-limited chip waveform-based systems. However, due . . . to its compact bandwidth, the SRRC-based system provides the highest capacity defined as the number of users per Hertz for a same Pe performance level. © The Institution of Engineering and Technology 2007 Daha fazlası Daha az

Theoretical and experimental investigation of a hot box-type solar cooker performance

Özkaymak M.

Makale | 2007 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy221 ( 1 ) , pp.91 - 97

A box-type solar cooker with three reflectors hinged at the top of the cooker was used for the experimental data and a mathematical model. Energy-balance equations were applied to components of the cooker such as absorber plate, cooking vessel, cooking fluid, enclosure air inside the cooker, and glass cover. Then, Cramer's rule was used to solve the equations and build the models. The actual temperature distribution in Karabuk, Turkey recorded on a typical summer day was also calculated by computer simulation using the suggested model. The predicted temperatures agreed with measurements under transient conditions within about 3.2 °C . . . for absorber plate, until the boiling point of water was reached, to +1.8 °C for enclosure air, and within ±2.5 °C for cooking fluid. Good agreement between experimental and theoretical results was observed. © IMechE 2007 Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.