Filtreler
Filtreler
Bulunan: 59 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [6]
Araştırmacılar
Yayınlar
Ahşap mobilya endüstrisinde üretim verimliliği için iş etüdü uygulamaları

Dizdar, Ercüment N. | Özen, Ramazan

Diğer | 2001 | Technology4 ( 1-2 ) , pp.1 - 9

İş hayatında maliyetlerin düşürülmesi, dolayısıyla verimliliğin arttırılması açısından üretim zamanın önceden tespit edilmesi ve kısaltılması büyük ehemmiyet taşımaktadır. İş Etüdü bu soruna, üretimin standart zamanını hesaplayarak ve mevcut metotların etkinliğini artırarak çözümleme yönünden yaklaşmaktadır. Türkiye' de küçük ölçeklilikten büyük ölçekliliğe geçme aşamasındaki mobilya endüstrisinin üretimle ilgili sorunları maliyetleri artırmakta, sonuçta da ekonomikliliğin, karlılığın ve nihayet verimliliğin düşmesine sebep olmaktadır. Bu itibarla çalışmada İş Etüdünün ahşap mobilya endüstrisinde uygulanması konu olarak seçilmiştir. . . . Makalede Türkiye'deki ahşap mobilya endüstrisinin üretimle ilgili sorunlarına değinilmiş, ayrıca bir işyerinde mevcut metot incelenerek, bir ürüne ait üretim zamanı ve üretim miktarı tespit edilmiştir. Yapılan metot ve zaman etüdü düzenlemeleri ile % 66,5 oranında zaman tasarrufu, % 590 oranında da üretim miktarı artışı sağlanmıştır. Bu oranlar, sermaye ve yatırım imkanlarının az olduğu ahşap mobilya endüstrisi için önemli bir sonuçtur. Determination of time and reduction thereof have a great importance in terms of the reduction of the cost in business life accordingly increase of the productivity. The Time and Motion Study (Work Study) approaches to the solution of such problem by calculating the standard time and increasing the effectiveness of the existing production methods. The problems of the furniture industry in the transition stage between the large scale and small scale industry increase the cost and therefore decreases economical reasonability and profitability and hence the productivity. For this reason. Work study and application in furniture industry was chosen as subject in this study. In the paper, the problems of the wooden furniture industry in Turkey was mentioned, and also the current state of the production is investigated in a workplace and after some improvements a decrease of 66.5% in time and an increase of 590% in production amount is obtained. These results are very promising for wooden furniture industry Daha fazlası Daha az

Düz dişlide profil kaydırma faktörünün, çatlak ilerleme yolu üzerindeki etkisi

Özer, Halil | Günay, Durmuş

Diğer | 2001 | Makina Tasarım ve Imalat Dergisi4 ( 2 ) , pp.89 - 95

Bu çalışmada, düz dişlilerde, profil kaydırma faktörü x'in çatlak ilerleme yolu ve gerilme şiddet faktörleri üzerindeki etkileri, artı ve eksi profil kaydırma faktörleri seçilerek, sonlu elemanlar metodu ile araştırılmıştır. Profili kaydırılmış dişlilerin çatlak ilerleme yolu, standart dişlilerin çatlak ilerleme yolu ile karşılaştırıldı. $K_{I}$ ve $K_{II}$ gerilme şiddet faktörleri J-integral Metodu ile, çatlak ilerleme yolu ise Maksimum Teğetsel Gerilme Metodu ile belirlendi. x arttıkça çatlak başlama yerinin, dişdibi eğriliğinde aşağı doğru ilerlediği görüldü. $K_{II}$ gerilme şiddet faktörleri $K_{I}$'den belirgin olarak küçük o . . .lmakla birlikte, $K_{II}$gerilme şiddet faktörünün çatlak yolunun şekli üzerinde çok etkili olduğu görülmüştür Daha fazlası Daha az

Two new varieties for the moss flora of Turkey

Uyar, Güray | Çetin, Barbaros

Diğer | 2001 | Ot Sistematik Botanik Derg.8 ( 2 ) , pp.127 - 132

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.&G. var validum C. Jens., B. albicans (Hedw.) B.,S.& var dumetorum Limpr. Türkiye'den ilk defa rapor edilmiştir. Bu varyeteler Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndan toplandı. Bu bölge Ankara'nın yaklaşık 80 km kuzeybatısındadır. Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.&G. var. validum C. Jens., B. Albicans (Hedw.) B.,S.&G. var.dumetorum Limpr. are reported for the first time from Turkey. These varieties were collected in Kızılcahamam Soğuksu National Park. This region is situated almost 80 km north-west of Ankara.

Cuttability characteristics of some high strength rocks for roadheader selection in Zonguldak Coalfield

Kel, K | Akcin, N | Tuncdemir, H | Bilgin, N

Konferans nesnesi | 2001 | MINE PLANNING AND EQUIPMENT SELECTION 2001 , pp.789 - 795

Hard coal is only exploited in Turkey in Zonguldak Coalfield and mining activities are carried out since 1848. The expected coal reserves are 1.3 billion tons, The annual production of the coal decreased dramatically for the last ten years due to the geological difficulties. However, many research works were carried out in the last years to increase the annual production and to decrease the production cost. The roadways are mainly driven in high strengths rocks with drill and blast methods, The research results discussed in this paper is a summary of a research work sponsored by The Research Fund of the Karaelmas University with the . . . support of the Mining Engineering Department of The Technical University of Istanbul. Systematic rock samples from the rock strata were collected from the mine and these samples were subjected to the various mechanical and physical tests. These are sandstone, mudstone, shale and limestone, having compressive strength values up to 170 MPa. In the later stage, samples having size of 0.7x0.7x0.5m were subjected to the full-scale cutting tests in the laboratories of Mining Engineering Department of The Technical University of Istanbul within the facilities provided by NATO-TU Excavation Project. The cutter forces and specific energy values for different depth of cut and cutter spacing were recorded. Later, the results were discussed for the application of roadheaders equipped with conical bits and mini discs within the light of present and other ongoing research projects Daha fazlası Daha az

Critical dimension concept in pillar stability

Unlu, T

Konferans nesnesi | 2001 | PROCEEDINGS OF THE SEVENTEENTH INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY , pp.341 - 347

This paper is based on a study carried out to investigate the stability and dimensioning of coal pillars at various depths. Critical dimensions for coal pillars are discussed. The results of the study show that the minimum width for small and/or yielding coal pillars should not be less than 10 metres. In the case of soft roof and/or especially soft floor strata conditions, special attention should be given to pillars with width-to-height ratios (W/H) between 4 and 10. Pillar strength increases as the pillar width is increased, depending on the geomechanical characteristics of the coal seam. However, after a certain W/H value, the st . . .rength of a coal pillar increases rapidly and it is almost impossible to yield the pillar completely Daha fazlası Daha az

The moss flora of Ankara-Kızılcahamam Soguksu National Park

Uyar, Güray | Çetin, Barbaros

Diğer | 2001 | Turkish Journal of Botany25 ( 5 ) , pp.261 - 273

In the Ankara-Kızılcahamam Soğuksu National Park,116 taxa of bryophytes were identified by the authors. These belong to 20 families and 42 genera of bryophytes. Of these, 32 taxa are new for the A2 grid-square in the system adopted by Henderson. In the Ankara-Kızılcahamam Soğuksu National Park,116 taxa of bryophytes were identified by the authors. These belong to 20 families and 42 genera of bryophytes. Of these, 32 taxa are new for the A2 grid-square in the system adopted by Henderson.

Clinical characteristics of microtropia

Tomac, S | Sener, EC | Sanac, AS

Konferans nesnesi | 2001 | TRANSACTIONS: 27TH MEETING OF THE EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION , pp.77 - 80

Introduction: To investigate clinical characteristics of microtropia. Methods: Twenty patients with primary microtropia were studied. Results: Irvine prism test was positive in all the patients by using prisms of different strengths and positions. All the patients had abnormal fusion at near. At distance, 15 patients had abnormal fusion by the BSG and 8 patients had abnormal fusion by the W4D. Ten patients had gross stereopsis and the rest had no measurable stereopsis. Conclusions: All patients with microtropia have abnormal fusion, which does not guarantee the presence of stereopsis. The difference in fuson between near and distanc . . .e is due to the weakness of fusion. With occlusion treatment, amblyopia can be improved, whereas binocular defects of microtropia can not be improved Daha fazlası Daha az

Palatal myoklonus

Sümer, M. Murat

Diğer | 2001 | Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi7 ( 1 ) , pp.11 - 13

Öyküsünde geçirilmiş strokları olan 67 yaşındaki erkek hasta dengesizlik, palatal myoklonus ve solunum zorlukları ile kliniğimize başvurdu. Manyetik rezonans (MR) tetkikinde pons orta hat tegmentumda infarkt alanı görüldü. 1000 mg/gün Na valproat ile belirgin düzelme görüldü. Palatal myoklonus nadir görülür ve solunum kaslarını etkileyebilir. Çoğunlukla dentato-rubro-oliver yolu etkileyen serebellar veya beyinsapı lezyonu sonucu ortaya çıkar. Genellikle ilaç tedavisine iyi yanıt vermez. Bu yazıda palatal myoklonus etiyolojisi, patogenezi radyolojik bulguları ve tedavisi tartışılmıştır. A 67 year old man with a history of old strokes . . . admitted to our clinic with truncal imbalance, palatal myoclonus and difficulty in breathing. Magnetic resonance (MR) showed pontin midline tegmental infarct. Na Valproat administered 1000mg/d and a significant improvement occured. Palatal myoclonus is a rare movement disorder and may affect respiratory muscles and usually due to a cerebellar or brainstem lesion disrupting the dentato-rubro-olivary pathway. It is not usually influenced by drug treatment. We discussed aetiology, pathogenesis, radiological findings and treatment options of palatal myoclonus in this report Daha fazlası Daha az

Spontan intraserebral hemoraji sonrası gelişen hidrosefalilerde eksternal ventriküler drenaj

Sümer, M. Murat | Açıkgöz, Bektaş

Diğer | 2001 | Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi7 ( 3 ) , pp.161 - 165

Spontan intraserebral hemoraji sık görülen ve kalıcı hasarlar bırakabilen bir hastalıktır. Ventriküle yakın kanamalarda intraventriküler kanama ve hidrosefali sıktır. Bu çalışmada kliniğimize spontan intraserebral hemoraji ile başvuran 47 hastanın klinik, radyolojik bulguları ve sonuç skorlarını araştırdık. Kırkyedi hastanın 6'sında hidrosefali gelişti (%12.9). Altı hastanın 4'ünde talamik, ikisinde serebellar hematom vardı ve birisi dışında tamamında intraventriküler kanama vardı. Hidrosefali gelişen hastalarda intraventriküler kanama daha sıktı (%83'e karşın %12; p

Ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik bir araştırma

Usta, Resul

Makale | 2001 | Technology4 ( 3-4 ) , pp.97 - 107

Araştırmanın temel amacı, ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemektir. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dan, özellikle en çok karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili seçilen değişkenlere ait verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 540 tüketiciden elde edilen verilere göre; % 77.4'lük kısım, mevcut yasal düzenlemeden haberdardır. Bunların içinde yasa ile tanınan haklan bilenlerin oranı ise sadece % 16'dır. Tüketicilerin eğitim durumu ile, yedi değişkene ait bilgi düzeyi arasında yapılan ilişki testinde; sadece bir değişkene ait bilgi d . . .üzeyi ile eğitim durumu arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İlişkinin tahmini derecesini veren Cramer's V katsayısı ortalama 0.17'dir. Sonuçlar; % 51'i üniversite mezunu olan bir tüketici kitlesinin, hakları ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bilgi düzeyini yükseltmenin yolu, aynı zamanda bir tüketici hakkı olan tüketici eğitiminden geçer. The basic aim of research is to determine the knowledge level of consumers related to consumer rights. Research variables were selected from 4077 Numbered Law About the Protection of the Consumer. These variables, especially, are related to the problems that the consumers so often come across. In the collection of data about the variables questionnaire method was used. According to data gained from randomly-selected 540 consumers, the rate of those knowing current legal regulation is 77.4 %. Out of 77.4 %. the rate of the consumers knowing their legal rights is only 16 %. In a relation test applied between the consumers' education level and knowledge level belonging to seven variables; it was observed that only between the knowledge level belonging to one variable and education level there is no relation. Cramer's V coefficient giving the estimated degree of the relation is as an average. 0.17. The results show that consumers 51 % of whom are university graduate don't have enough knowledge level about their rights. The way to increase the knowledge level passes from the consumer education Which is also a consumer right Daha fazlası Daha az

Underground disposal of hazardous wastes in German mines

Ozarslan, A | Martens, PN | Olbrich, T | Rohrlich, M

Konferans nesnesi | 2001 | PROCEEDINGS OF THE SEVENTEENTH INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY , pp.479 - 484

This paper provides a comprehensive overview of the status and development trends of underground disposal of hazardous wastes in Germany. First, the legal bases for underground waste disposal in Germany are presented. Then, the waste properties and quantities as well as safety concepts recommended for the underground disposal of non-radioactive wastes are explained. The disposal of wastes in underground openings and the utilisation of non-mining wastes as backfill in mines are treated separately. In addition, the most important features of these systems are explained. The final disposal of radioactive wastes in Germany is also discu . . .ssed. Finally, the future of underground hazardous waste disposal in Germany is considered Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.